Bibliografi:Namsos kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Fosnes

 • Ekker, Johs.: Soga åt Fosnes heradstyre. (Fosnesutgaven) Fosnes, Flatanger og Otterøy 1838-1870, Fosnes og Otterøy 1871-1912. Utg. Olav Aune. 1951. 462 s.
 • Gåsvær, Kolbjørn: En vandring i Olav Duuns rike : Olav Duun: "Landet i eventyret". Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1996. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamnes, Karin: Etterslekt etter Iver Konrad Jenssøn Aarbuan og Oline Lovise Olsdtr Henrikøy. Utg. K. Hamnes. 2005. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Maske, Mette, Ina Neese: Fosnes bygdemuseum : behovsanalyse for bevaring og konservering : basert på befaring ved museet 06.10.2006. Utg. Sverresborg, Trøndelag folkemuseum. 2006. 45 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saksen, Astrid: Stedsnavn som kilde til bosettingshistorien i Fosnes i førreformatorisk tid. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1998.

Lokalhistorisk litteratur for Namdalseid

 • Benum, Ludvig: Maalstræv og maalvokster: Melding fraa Naumdøla maallag for 1906-1910, Namsos 1910
 • Berre, Hallvard: «To fanger innbrakt på fjøslemmen på Øvre Berre» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Berre, Oddleif: Namdalseid Samvirkelag 1913-1963, 1964
 • By, Johan: Namdalseid meieri : 70 års oversyn. Steinkjer 1958. 22 s.
 • Grøtan, Geir Arild: Landbruksutviklingen i Namdalseid. Forholdet mellom lokale forutsetninger og sentrale drivkrefter i utviklingen etter krigen. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1985.
 • Hanssen, Inger Marie: Bli med på en tur over "dammen". Utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad. Utg. Beitstaden historielag. 2000. 183 s. ISBN 82-92204-00-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Inger Marie: Glasblåsere og andre folk på Aasnæs glasværk : inn- og utflyttinger i Gamle Beitstaden. Utg. [Inger Marie Hanssen]. 2009. 301 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holien, Marit: Vassdrag fra skogen gir glassverk ved fjorden : Aasnæs Glasværk 1813-1883. Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1995. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holien, Marit, Jens-Anton Andersen: Fra glassverktida i Namdalen : Aasnæs Glasværk 1813-1883. Utg. Namdal historielag. 1987. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lyngstad, Eldbjørg Opdahl: Bjørgan Nedre : Namdalseid : garden, folket, slekta. Utg. Eldbjørg Opdahl Lyngstad. 2005. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Namdalseid Samvirkelag : 20års melding 1913-1933, Steinkjer 1933
 • Næs, Ivar: Om levekår og arbeid på Namdaleseid i 1850-70-åra. Særtrykk av Årbok 1965. Nord-Trøndelag historielag. 1965- 37 s.
 • Sæther, Ragnhild og Reidar: Namdalseid Samvirkelag: 1913 - 75 år - 1988, 1988
 • Westerhus, Aage: «En bærtur med farmor/mormor Nella i Helbostadmarka 1940» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011.
 • Årsskrift for Beitstaden historielag. Utg. Beitstaden historielag. 1980-95.

Lokalhistorisk litteratur for Namsos

 • Berg-Lennertzen, Geir Kristian: Fra skole til kulturelt ressurssenter. En studie av Namsos kommunale musikkskole 1982-1998. Hovedoppgave i musikkvitenskap, NTNU 1998.
 • Dahl, Birger: Minneboka om Namsos : en kavalkade i bilder over Namsos i arbeid og fest. Utg. Ødegaard. 1954. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Det norske Totalafholdsselskab. Beretning frå kredsbestyrelsen for Throndhjems Kreds for Tiden fra 30te April 1883 til 30te April 1884. Afgivet til Kredsmøtet i Namsos den 1ste og 2den Mai d. A. Samt Referat af Forhandlingerne ved same Møde, Trondhjem U. Å.
 • Devik, Bjørn Arnfinn: Sameskolen i Havika 1910-1951 : et tidskifte i sørsamenes kulturreising. Sameskolen i Havika 1910-1951. Utg. Tromsø museum. 1980. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikeset, Kjell Roger, Inge Sørgård, Geir A. Grøtan (red.): Norsk sagbruksmuseum 1991-2011 : 20 år. Utg. Museet midt, avdeling Norsk sagbruksmuseum. 2011. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekker, Johs.: Soga åt Otterøy heradstyre : (Otterøyutgaven) : Otterøy, Fosnes og Flatanger 1838-1870, Otterøy og Fosnes 1871-1912, Otterøy 1913-1940. Utg. Aktietrykkeriet. 1951. 465 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gansmo, Bernt Severin: Nedlagte gårdsbruk i Namsos kommune, Nord-Trøndelag 1960-1972. Hovedoppgave ved NLH 1973.
 • Grøtan, Geir A.: Namsos i krig og gjenreising : Bunkersanlegget i Fredriksbergparken. Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1995. 7 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Guttorm: «Vi har mye å takke Namsos Avholdslag for!» i Namsos Avholdslag: 1879-1979, Namsos 1979
 • Hjulstad, Ola: Van Severen 150 år i Namdalen : 1849-1999 : med røtter i skogen. Utg. Norske skog, Skogene. 1999. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Ola (red.): Album Renbjør : minneskrift om maleren Roald Renbjør fra Vemundvik (1900-1954). Utg. Laget. 1990. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hojem, Eva: Et historisk tilbakeblikk : 150 år : 1842-1992 : Sævigs sparecasse, Sævigs sparebank, Namsos sparebank, Sparebanken Namdal, Sparebanken Midt-Norge. Utg. Sparebanken Midt-Norge. Namsos. 1992. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Idsø, Liv Marit: Høgsetprinsessa og Kaupmannen i Venedig. Ein studie av "Dag. Blad aat ungdomen" (Namsos 1885-90). Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1983.
 • Johnsen, Toralf: Namsos avholdslag 1879-1979, Namsos 1979.
 • Jubileumsskrift : Den Evangelisk lutherske frikirke, Namsos menighet : 1891-1991. Utg. Menigheten. Namsos. 1991. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leifseth, Jon-Otto: «Huset vårt ble bombet 20. april 1940» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Lillegaard, Leif B.: Havet, fjorden og folket : A/S Namsos trafikkselskap i hundre år. Utg. Namsos trafikkselskap. 1979. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Eldrid: «Postkort Steinkjer-Namsos 1908» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2000
 • Nordmeland, Morten (red.): Spillum idrettslag 100 år : 1904-2004 : trivselsklubben for alle. Utg. [Idrettslaget]. 2004. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saur, Ellen: Fra Ska du bygg en by ... til Teatersnekkeriet. Om kulturentrepenørskap i Namsos. Hovedoppgave i drama, NTNU 1998.
 • Stene, Kristi Lunde, Jon Hildrum: Namsos - din kommune. 3 : Glimt fra lokalhistoria. Utg. Skolesjefen i Namsos. 1995. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tiller, Carl Frode: Sagbrukskulturen i Namsos. Med hovedvekt på Van Severen etter 1945. Hovedoppgave i historie, NTNU 1998.
 • Vemundvik herred 1837-1937. 1937. 28 s.
 • Aavatsmark, O.S: Namsos. Byens anlæg og utvikling. Utg. efter foranstaltning av Namsos formandskap. 1914. 489 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (2114 FOSNES)
Folketelling Fosnes 1801. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1991. 60 s.
 • Folketeljing 1865 (2115 FOSNES)
Folketelling 1865 for Fosnes. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1990. 134 s.
 • Folketeljing 1900 (2116 FOSNES)
Folketelling 1900 for Fosnes. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1991. 78 s.
 • Husmannskontrakt (2189 NAMDALSEID)
Olavssjamten. Utg.Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1984. S. 57-64. Red. Sigurd Laukvik. Merknad: Skrivefeil i tittelen, skal være Olvassjamten, dvs jämtlendingen ved Olvatnet; gjelder plassen Olvassholmen i Rislien almenning 1843. Også trykt i Årbok for Namdalen nr 32 (1990) s. 126-130, og i Årsskrift for Beitstaden historielag 1983 s. 38-39.
 • Dagbok (2191 NAMSOS)
Dagbok skrevet i 1940 av 3504 Fridtjof Fredriksen, 4 Kp/I/IR 13, feltpost 4. Skredder - privat adresse Namsos. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 32 (1990). S. 26-49.
 • Dagbok (2192 NAMSOS)
Avskrift fra O.S. Aavatsmarks dagbøker 1875-1878. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 29 (1987). S. 72-78. Red. Bjørg Hustad. Merknad: Utdrag.
 • Eigedomsdokument - skøyte (2193 NAMSOS)
Vemundvik. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 14 (1934). S. 27-37. Red. Aslaug Havig. Merknad: 2 skøyte, frå 1666 og 1690.
 • Folketeljing 1865 (2194 NAMSOS)
Folketelling 1865 for Namsos. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1990. 31 s.
 • Folketeljing 1900 (2195 NAMSOS)
Folketelling 1900 for Namsos. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 64 s.
 • Føderådskontrakt (2196 NAMSOS)
Anne Margrethe Raaby av Hadøen 1717-1811. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 16 (1936). S. 16-22. Red. Aslaug Havig. Merknad: Frå 1810.
 • Føderådskontrakt (2197 NAMSOS)
En kårkontrakt fra året 1833. I: Atterljom. Organ for Botnan historielag. Årg. 7, nr 1 (1988). S. 20. Merknad: Frå Lødding.
 • Husmannskontrakt (2198 NAMSOS)
En husmannskontrakt fra 1853. I: Atterljom. Organ for Botnan historielag. Årg. 1, nr 2 (1982). S. 9-10. Merknad: Brumoen under Vetterhus.
 • Kongeskøyte (2199 NAMSOS)
Et skjøte fra 1767. I: Atterljom. Organ for Botnan historielag. Årg. 4, nr 1 (1985). S. 16. Merknad: Frå Lødding.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2200 NAMSOS)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Namsos Thinglag.... [1867 - ]. [16] s.

Aviser