Bibliografi:Trondheim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Trondheim med Strinda og Byneset

Allmenn by- og bygdehistorie

Trondheim torg i 1951.
 • Mykland, Knut: «Trondheims historie 1807–1880». I: Heimen, b. VIII, s. 544–549. (I serien «Vi begynner på en byhistorie».).
 • Røsoch, Henry: Trondheims historie. Utg. Trondheim kommune. 1939. 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. V, 235–236.
 • Sandnes, Jørn, Grankvist, Rolf, Kirkhusmo, Anders: Trondheims historie 997-1997. Utg. Universitetsforlaget. 1996-1997.
 • Trondheim bys historie: Utg. Trondheim kommune. 5 bind, 1955-73.
  • Bind 1. Grethe Authén Blom: St. Olavs by. Ca. 1000-1537. 1956. 540 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Joys, Charles i Heimen, b. X, s. 490–496.
  • Bind 2. Bjørn Sogner: Kjøpstad og stiftsstad. 1537-1807. 1962. 568 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. XII, s. 373–377.
  • Bind 3. Knut Mykland: Fra Søgaden til Strandgaten. 1807-1880. 1955. 603 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. X, s. 91–94.
  • Bind 4. Rolf Danielsen: Det nye bysamfunn. 1880-1914. 1958. 589 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XII, s. 268–270.
  • Bind 5. Supplementsbind. Haakon Odd Christiansen: Trondheim i går og i dag. 1914-1964. 1973. 600 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Grankvist, Rolf i Heimen, b. XVI, s. 326–329.
 • Trondheim : Olavs by i tusen år. Red. Jørn Sandnes ofl. Trondheim. 1992. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Støren, Wilhelm K. i Heimen, b. XXIX, s. 252–254.

Bygdebøker

 • Frøseth, Arnt: Gården Berg, Byneset : NILS - STU : "Snille" : og andre Berg - gårde, deres eiere og brukere fra år 1520. 1961. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høyem, O.J.: Nes eller Bynes (og Buvik) : en bygdebeskrivelse; samt en Kvadkrans. Utg. Interessentskabstr.. 1894. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isachsen, Haldis og Dino Makridis: Trondheim før og nå:2, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2010
 • Todal, Anders: «Soga um Lade». I: Heimen, b. IV, s. 100–113 og 147–154.
 • Todal, Anders: Soga um Lade. Utg. Noregs boklag. 1935. 175 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 311.

Bydelshistorie

 • Moksnes, Trond, Olsen, Terje: Lademoens minnealbum : 1000 minner - 1000 år. Utg. T. Moksnes [og] T. Olsen. 2003. 210 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moksnes, Trond, Olsen, Terje: Mitt Ila. Fra Skanseporten til Fjellseter: et album. 2006. 336 s. ISBN 978-82-996821-4-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyrønning, Sverre M. (red.): Blant tårnseilere og andre frie fugler : bydelshistorier fra Trondheim. Utg. Communicatio. 2006. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Tom Erik | Søraa, Trine: Historiske Trondheim : Sanden, Ilevollen og Kalvskinnet. Utg. Fagbokforl.. 2014. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vreim, Halvor: Lade i Trondheim og glimt av andre storgårdsanlegg i Trøndelag. Utg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 1964. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Per: Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter, Trondheim 2011. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Per: Østbyen i går og i dag : grunnkurs i lokalhistorie for Lademoen skole. Utg. P. Øverland. Trondheim. 2000. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Middelalder

 • Berg, Ivar: Eit seinmellomalderleg skrivemiljø : Nidaros erkesete 1458-1537. Utg. Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Det humanistiske fakultetet, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. 2013. 298 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blom, Grethe Authén: «Trondheims historie i middelalderen». I: Heimen b. VIII, s. 531–537. (I serien: Vi begynner på en byhistorie).
 • Brendalsmo, Jan: Hertug Skule til evig minne : rekonstruksjon og fargesetting av en middelaldersk gravplate. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2000. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein og Erik Opsahl (red.): Nidaros Erkebispesete i seinmiddelalderen – et kultursentrum?, Novus Forlag 2018.
 • Keller, Karl-Fredrik: Middelalderbyen Nidaros. Utg. K.F. Keller. 2008. 80 s. ISBN 978-82-303-1030-4.
 • Mathiesen, Henrik: Det gamle Throndhjem : byens historie fra dens anlæg til erkestolens oprettelse : 997 til 1152 : med karter og tegninger. Utg. Cammermeyer. 1897. 266 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Henrik: Trondhjem i borgerkrigene : byens historie fra erkestolens oprettelse til kong Haakon Haakonsøns død : 1152 til 1263. Utg. Dagsposten. 1902. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Johan: Kristkirken i Nidaros : domkirken i Trondhjem under bygning, forfald og gjenreisning : kirkens historie og kirkebygningens beskrivelse. Utg. Brun. 1914. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Atle: Nidarosdomen : en biografi om Norges nasjonalmonument og menneskene som bygde det. Utg. Gyldendal. 2011. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryssdal, O.: Erkebispegården i Trondheim : dens eldste bygningshistorie. Oslo 1944. 36 s. (Fortidsminner XXVI).

Arbeidslivshistorie

Artikkelregister

 • Li, Bård: Sverre Pedersens arkiv : katalog over privatarkiv nr Tek 28. Utg. NTNU, Universitetsbiblioteket i Trondheim. 2003. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Billedbøker

Biografier

 • Berg, Thoralf: Henry Gleditsch : skuespiller, teatergründer, motstandsmann. Utg. Communicatio forlag. 2007. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Arild: Augusta Aasen : viljen, striden, reisen : en livshistorie 1878-1920. Utg. Foreningen Gamle Steinkjer. 2020. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud ofl. (red.): Trondhjems borgerskap 1680-1730 : utvalgte kilder. Utg. Kane.benkestokk.teiste forlag. 2000. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Emilsen, Kari (red.): Likestilling og likeverd i Trondheimsbarnehagene : et utviklingsprosjekt i Trondheim kommune. Utg. Dronning Mauds Minne, Trondheim kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 2012. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gustav Christiansen, en faktor man regnet med - både som sanger, musiker, dirigent og typograf» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Byskriver Wollnick». i Fædrelandsvennen 26. februar 2014 side 18
 • Michelsen, Kari (red.): Johan Daniel Berlin, 1714-1787 : universalgeniet i Trondheim. Utg. Strindheim trykkeris forlag. 1987. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Olav Andreas: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Nilsen, Bjørn: Altså egentlig n' Nekolai : historia om oppfinneren, sildegrossisten og originalen Nekolai Dahl. Utg. Steinbit forl.. 2006. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Boligbygging

Bolig- og næringsutbygging

Branner

 • Kirkhusmo, Anders, Per Christiansen: Trondheim brenner : branner og brannvern i byen gjennom 1000 år. Utg. Pirforl.. 2013. 551 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygningshistorie

 • Christiansen, Per: Hus med hedersmerke : historiske bygninger i Trondheim. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håpnes, Roy Åge: Trondheim tar form : bygningshistoriske blikk på bydelene. Utg. Eiendomsmegler 1. 2003. 351 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langseth, Jann H. (red.): Nordlyset 125 år : vekst og utvikling i en samtid. Utg. [St. Johanneslogen Nordlyset]. Trondheim. 2007. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordeide, Sæbjørg Walaker: Erkebispegården i Trondheim : beste tomta i by'n. Utg. Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo. 2003. 375 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skibnes, Svein Erik, Helge Solberg: En ramme for våre liv : 60 prosjekter i Trondheim, 1984-2004, Skibnes arkitekter AS. Utg. Fagbokforl.. 2014. 271 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Helge (red.): Arkitektur i 1000 år : en arkitekturguide for Trondheim. Utg. Trondhjems arkitektforening. 2009. 286 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sporveiens borettslag AL, Sporveisbygget : 60 års jubileumsberetning 1948-2008. Utg. Sporveiens borettslag. Trondheim. 2008. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygningsvern

 • Bryggene i Trondheim : nye muligheter for bruk av bryggene ved Nidelva. Utg. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kittang, Dag: Trebyen Trondheim - modernisering og vern : ein studie av byplandebatten 1960-2005. Utg. Fagbokforl.. 2014. 292 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rapport : registrering av bygningsstandard i Trondheim 2001. Utg. Trondheim kommune, Bolig- og byfornyelseskontoret. 2002. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Dagligliv

 • Thue, Siri (red.): Barnas Trondheim : aktiviteter og opplevelser for barn i Trondheim. Utg. Barnas Trondheim. 2004. 263 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Fornminner

 • Petersen, Th.: «Lade i Trøndelagen belyst ved oldtidsminner og oldfund». I: Heimen, b. IV, s. 54–66.
 • Sandvik, Paula Utigard: Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim : aktivitet og plantebruk belyst ved botaniske analysar. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2000. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 2010. Utg. NIKU. 2011. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Forsvars-/krigshistorie

 • Christen, Heinrich: Okkupantens dagbok : Heinrich Christens dagbok fra Bergen og Trondheim 1941-1943. Utg. Spartacus. 2009. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Enlid, Jostein: Framtidens ledere : fra 1804-2002 : grunnleggende befalsutdanning i Trondheim. Utg. Tapir akademisk forl.. 2002. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gisnås, Lars: Krig i Trondheim : Fotograf Schrøders bilder fra 1940-45. Utg. Tapir akademisk forlag. 2011. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Komissar, Vera: På tross av alt : Julius Paltiel - norsk jøde i Auschwitz. Utg. Communicatio forl.. 2004. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smith, Øivind: Ungdom etter okkupasjonen i Trondheim 1945-1952 : fortalt 57 år etter frigjøringen. Utg. [Ø. Smith]. 2002. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011

Fritid

Gårdshistorie

Helseinstitusjoner

 • Carstens, Svein: Lokal sykehusutvikling i en vitenskapelig brytningstid : Trondhjems Borgelige Sygehus, senere Trondhjems Communale Sygehus 1805-1902. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for historie og klassiske fag, Institutt for samfunnsmedisin og St. Olavs hospital. 2006. 249 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Carstens, Svein, Rolf Grankvist: St. Olavs hospital : sykehuset på Øya gjennom 100 år. Utg. Tapir akademisk forl.. 2002. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellstad, Lene: Kontrastenes sted : Barne- og kvinneklinikken i Trondheim : 1963-2006. Utg. [Klinikkene]. 2006. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaasa, Stein ofl. (red.): Festskrift : Seksjon lindrende behandling gjennom 10 år : jubileumskonferanse i Trondheim 4.-6. november 2004. Utg. Seksjon lindrende behandling, St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim. 2004. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Korsvold, Tora: Sykehusfødselen tar form : med en nærstudie av E.C. Dahls Stiftelse. Utg. Abstrakt forl.. 2001. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Stein Risstad, Knut Hellerud: Grønt sykehus : utemiljø i særklasse ved St. Olavs hospital. Utg. Helsebygg Midt-Norge. 2014. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støylen, Lise Lundbom: Fysioterapi gjennom 100 år på St. Olavs hospital, 1911-2011 : fra massasje til kunnskapsbasert praksis. Utg. St. Olavs hospital. 2011. 269 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Historisk geografi

Idrettshistorie

 • Stuevold, Jørgen: Fortellingen om Rosenborg : "troillongan" som vant hele kongeriket og rundspilte halve Europa. Utg. Kagge. 2010. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Jordeiendom

Kart

Kirkehistorie

Nidarosdomen

Nidarosdomen i 1869, før restaurasjonen.
Nidarosdomen innvendig i 1920-åra.
Nidarosdomen i 1930-åra.
 • Andresen, Knut: Da Nidaros erkebispesete ble opprettet i 1153 : den norske kirkeprovins/Nidaros erkebispedømme 850 år. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. 2003. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andresen, Knut, Øivind Lunde: Håkon Gullvågs veggskap : Johanneskapellet, Nidaros domkirke. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 2011. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørlykke, Kristin ofl. (red.): Nidarosdomen : ny forskning på gammel kirke. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2010. 355 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bonsaksen, Per Fridtjov (red.): Steinmeyerorglet i Nidaros domkirke : fra skandale til klenodium. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2014. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun (red.): Nidaros Domkirkes og geistlighets kostbarheter : belyst ved 17 skriftlige kilder 1307-1577 med oversettelser og kommentarer. Utg. Tapir. 2002. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein: Her hvilir- : Nidarosdomens gravsteinsutstilling. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2001. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein: Nidaros domkirke : Norges nasjonalhelligdom. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2002. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein: Nidaros domkirke : [Norges nasjonalhelligdom]. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2010. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein: Nidarosdomen : vestfrontens skulpturer. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 2006. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein, Erik Opsahl (red.): Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen : et kultursentrum? Utg. Novus. 2018. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Eldbjørg: Provincia Nidrosiensis i dronning Margretes unions- og maktpolitikk. Utg. Institutt for historie og klassiske fag, NTNU. 2006. 359 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Imsen, Steinar (red.): Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537 : søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Utg. Tapir akademisk forl.. 2003. 488 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krüger, Sverre: Elefantene i Nidarosdomen : fra steinhuggerlivet ved St. Olavs katedral. Utg. Communicatio. 2006. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Munch, P.A. (Peter Andreas): Throndhjems domkirke. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2009. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Atle: Nidarosdomen : en biografi om Norges nasjonalmonument og menneskene som bygde det. Utg. Gyldendal. 2011. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storemyr, Per: Nidarosdomens grunnfjell : i steinbryternes fotspor fra det gamle Egypt til Europas nordligste katedral. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2015. 412 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wagle, Finn: Hva er det med Nidaros? Tro som forener, fordyper og forandrer. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Trondheim. 2012. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wagle, Finn (red.): Kirkens skip på norrønt hav : dokumentasjon og perspektiv : 850-årsjubileet for opprettelsen av Nidaros erkebispesete 26.-29. juli 2003. Utg. Tapir akademisk forlag. 2003. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Vår Frue og Hospital

Hospitalskirken i 1911.
Foto: Erik Olsen.
 • Andresen, Knut: Fra soknekirke til sentrumskirke : Vår Frue kirke og sokn 1945-2007. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift til orgelinnvielsen i Hospitalskirken : 18.-25. mars 2010. Utg. Stiftelsen Trondhjems hospital. 2010. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grankvist, Rolf (red.): Nidaros kirkes spital 1277-2006. Trondhjems hospitals kirke 300 år 1706-2006. Trondhjems hospitals kirke 300 år 1706-2006. Utg. Tapir akademisk forl.. 2006. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grankvist, Rolf, Øystein Ekroll (red.): Vår Frue kirke : 800 år i byens hjerte. Utg. Tapir akademisk forl.. 2007. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

Lade kirke rundt 1910.
Foto: C.A. Erichsen.
 • Håbjørg, Arne (red.): Konfirmanter på Byneset gjennom 150 år : 1856-2005. Utg. Byneset historielag. 2006. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjånes, Arne (red.): Tiller sokn : en kort historikk ved kirkejubileet 4. jan. 1951. Utg. Tiller historielag. 2000. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kjønnsarbeidsdeling

Kommunikasjoner

Kulturhistorie

 • Opstad, Jan-Lauritz: Paa Trondhjemsk vis : selskapskultur og skjulte matskatter fra 1700 til 1900 : med egen kokebokdel. Utg. Andrimne. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikkhistorie

 • Hansen, Jan Ditlev: Jazz ved Nidelven : en musikkhistorisk byvandring. Utg. Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter. 2016. 396 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Terje: Hardt og fort : rock og pop i Trondheim i 1970- og 80-årene. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 341 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stakkeland, Arne: Det privilegerte musikksystemet : en undersøkelse av stadsmusikantvesenet i Bergen, Trondheim og Kristiansand. Utg. Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag. 2011. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Waagen, Wenche (red.): Musikkopplæring i 100! : hundre år med musikkundervisning i Trondheim. Utg. Schrøderforl.. 2012. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Teater

 • Berg, Thoralf: Teater blir kunst : om dannelsen av et moderne publikum og teater i Trondheim på 1800-tallet. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Thoralf: Teatret i Trondheim 1865-1911 : strukturell utvikling, publikum og nasjonale aspekter. Utg. Institutt for kunst- og medievitenskap, Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2002. 332 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rusten, Berit (red.): Inntrykk, uttrykk, avtrykk : Teater Polyfon 2006-2010. Utg. Panter tanter produksjoner forl.. 2010. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skagen, Annabella: Fra grevens gård til Prinsens gate : teater i Trondhjem 1790-1814. PhD-avhandling, utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap. 2015. 467 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kunsthistorie

 • Christiansen, Per: Kunst ute, kunst inne : utsmykking i Trondheim 2000-2010 = public art in Trondheim 2000-2010. [1]. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Løkker og lekeplasser

Migrasjon og internasjonale forbindelser

Dahl, Erik (red.) Med hjertet i Keren : vennskapskontakt mellom Trondheim og Eritreas nest største by Utg. Drømsmia. 2002. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Reitan, Jon: Jødene fra Trondheim. Utg. Tapir akademisk forl.. 2005. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Minner

 • Belboe, Einar Birger: Bæsert : Bakklandet, Byneset og Nordlandet bortaførr : et tidsbilde. Bok 1. Utg. Snøfugl. 2007. 267 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norberg, Perly Folstad: Huset på Singsaker : en bydelskrønike om oppvekst, famililiebånd [i.e. familiebånd] og byutvikling. Utg. Pirforl.. 2014. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordmark, Esther: Gamle trondhjemmere forteller : illustrert med gamle postkort fra byen. Utg. Tapir akademisk forl.. 2006. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nystrøm, Johan A.: Bare lænt -eller? : (men sånn va det) : minner fra en barndom i krigstid - etterkrigstid, og som "kveisat" tenåring 1938-58. Utg. Imperfektum J.N.. 2004. 297 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Minnesmerker

Museum og arkiv

 • Andersen, Håkon A. ofl.: Vidvinkel mot 1814 : gresk-romersk oldtid, natur og revolusjon formet vår nasjon : Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 01.02-18.05 2014. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 2014. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikje, Ivar Håkon, Sissel Guttormsen, Hanna Mellemsether (red.): Det begynte med et piano : Ringve museum 60 år. Utg. Akademika. 2012. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Daniel, Øivind Lunde: Erkebispegården i Trondheim : utsmykning av den gamle hallbygningen. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Trondheim. 2013. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søholt, Petter I., Elsa Reiersen, Hanna Mellemsether: "En smuk fremtid" : Trøndelag folkemuseum Sverresborg 100 år. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Naturhistorie

Næringslivshistorie

 • Andersen, Håkon A.: Håndverkere i Trondhjem på 1700-tallet. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 1993. 37 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergsmyr, Ragnhild Tokstad: Den som intet våger : Heimdal gruppen 1980-2005. Utg. Heimdal gruppen. 2005. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratberg, Terje T.V.: Trondheim i endring : oppturer og nedturer i Trondheims næringsliv gjennom 150 år. Utg. Næringsforeningen i Trondheim. 2011. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hammarstrøm, Gunne: En søt historie : beretning ved Nidar Bergenes 75-års jubileum 1912-1987. Utg. Bjærum. 1987. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hempel, Erik: Nor-Fishing : utstillingsvindu og møteplass gjennom 50 år. Utg. Stiftelsen Nor-Fishing. 2010. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jøndahl, Grethe: Vi setter spor! : 25 år 1987-2012 : Prosjektutvikling Midt-Norge AS. Utg. Prosjektutvikling Midt-Norge. Tiller. 2012. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaldal, Ingar: Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim. 1994. 525 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvaal, Stig, Astrid Wale: En spenningshistorie : Trondheim energiverk gjennom et århundre. Utg. Trondheim energiverk. 2000. 355 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Merakerås, Guro Kulset: Motiverte folk skaper mest : Norservice i vekst gjennom 50 år. Utg. Norservice. Trondheim. 2011. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Gaute: Blå horisont : Det nordenfjeldske dampskibsselskab 150 års jubileum : NFDS 1857-2007. Utg. Trondhjem kommunikasjoner forl.. 2007. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Gaute: I en hage ved elva : 25 år Royal Garden Hotel 1984-2009. Utg. Trondhjem kommunikasjoner forl.. 2009. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordenfjeldske Margarinfabrikk A/S, U.Å. (1972)
 • Støren, Wilhelm K.: Adresseavisen to hundre år : fra postrytternes til telesatellitenes tidsalder. Utg. Adresseavisen. 1967. 393 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Offentlig administrasjon og tjenester

 • Carstens, Svein: Fortidens visjoner – fremtidens løsninger. Trondheim Renholdsverk 100 år. Trondheim: Museumsforlaget 2018. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grut, Arnulf: "Folk kommer og gaar..." : streiftog i Trondheim folkebiblioteks historie 1902-2002. Utg. Trondheim folkebibliotek. 2003. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Supphellen, Steinar: Trondheim politimesterembete under eneveldet 1686–1814. Utg. Tapir. 1986. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Rian, Øystein i Heimen, b. XXII, s. 37–40.

Organisasjonshistorie

Arbeiderbevegelse og fagforeninger

 • Christiansen, Per: Arbeiderforeningen - og huset med det rare i : Trondhjems arbeiderforening 150 år 1850-2000. Utg. Arbeiderforeningen. 2000. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkhusmo, Anders: Hundre år for fellesskapet : Ingeniørvesenets arbeiderforening i Trondheim 1911-2011. Utg. Tapir akademisk forl.. 2011. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: "Det er en livsbetingelse for meg" : Rørleggernes forening i Trondheim 1904-2004. Utg. [Rørleggernes forening]. 2004. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: Handel og kontor i Trondheim 125 år : "samhold vår styrke". Utg. [Trondheim handel og kontor]. 2004. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: Ut av mørket, frem i lyset : Elektrikernes fagforening Trøndelag 110 år. Utg. Elektrikernes fagforening Trøndelag. 2011. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schjetne, Harald: Sten-, jord og cementarbeidernes forening 100 år. Utg. [Sten-, jord- og cementarbeidernes forening]. 2008. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Avholdsbevegelsen

 • Aspaas, Jens: Nidaros Avholdslag 50 år: 1894 24/2 1944, Trondheim U.Å. (1944).
 • Kvam, major: Rusdrikforbud under militære samlinger:Foredrag under D. N. T.s landsmøte i Trondheim 1910, Gustav O. Eriksens boktrykkeri, Kristiania U.Å.
 • Larsen, L.A. (pastor): Et farligt Strømdrag: Afholdsforedrag holdt i Trondhjems Afholdsforening 18de februar 1885, Lie & Sundts bogtrykkeri, Trondhjem U.Å.
 • NIDAROS AVHOLDSLAGS 50 ÅRS FEST torsdag 24. februar 1944 kl. 18.30 i Metodistkirken, 1944
 • Norsk Jernbaneavholdsforbund avd 14: Norsk Jernbane-Avholdsforbund avdeling 14:50-årsberetning 5/6 1912-5/6 1962, Nidaros og Trøndelagens boktrykkeri, Trondheim 1962
 • Solheim, Otto og Arne Kvam: Avholdsfolkets fellesutvalg i Trondheim 1893 5/5 1943, Aksjeselskapet Trykk, Trondheim 1943.

Friluftsliv

 • Trondheimsregionens friluftsråd fra 1978 til 2008 : 30 år for friluftsliv i Trondheimsregionen. Utg. Trondheimsregionens friluftsråd. Trondheim. 2010. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Idrettsforeninger

 • Arnesen, Stig, Per Meland (red.): Jubileumsberetning 1901-2001 : Byneset idrettslag. Utg. Idrettslaget. 2001. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Harde skudd & raske løp : sportsklubben Rapp siden 1898. Utg. [Sportsklubben Rapp]. 2009. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heyerdahl, Gaute: Ekte idrettsglede - ekte kameratskap : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening 1910-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsberetning for Byaasen skiklub : 110 år : stiftet i 1893. Utarbeidet av elever ved Medier og kommunikasjon, Brundalen videregående skole, 2003, 23 s.. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Merete, Jan Atle Fjelldalselv (red.): Trondheim døves idrettslag : 1908-2008. Utg. Trondheim døves idrettslag. Trondheim. 2008. 259 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moksnes, Terje: Idrettslaget Astor : Astor fotballklubb : Astor Ishockeyklubb. Utg. Idrettslaget Astor. 2013. 448 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegård, Kai Otto: TVK gjennom 125 år : Trondhjems velocipedklub 1885-2010. Utg. Trondhjems velocipedklub. 2010. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikk

 • Aagaard, Anne Cathrine Due (red.): Trondhjems musiklærerforening 1905-2005 : " - skal hun ha betaling for det også!?" : et tilbakeblikk. Utg. Foreningen. Trondheim. 2005. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mogstad, Ola: Musikkvennskap i tjue år : Trondheim symfoniorkesters venner 1989-2009. Utg. TSO Venner. Trondheim. 2009. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stugu, Ola Svein , Karl Gunnar Jensen (red.): Ord om kor : 150 år med Trøndernes mandssangforening. Utg. Trøndernes mandssangforening. 2008. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubilæumsspalter`n : lørdag 11. april 2015 : TT 25 : Trondheim toradergruppe. Utg. Trondheim toradergruppe. 2015. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Politiske parti

Velforeninger

 • Bovenhoff, Gerri ofl. (red.): Sanden & Løkkan velforening 30 år : Sandpapirets jubileumsutgave 2008. Utg. Sanden & Løkkan velforening. 2008. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Andre organisasjoner

 • Brønstad, Jarle: Trondhjems polytekniske forening gjennom 125 år. Utg. [Trondhjems polytekniske forening]. 1997. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • By, Ole Arnfinn, Ivar Grostad, Arne Håbjørg: De 10 første årene : 1994-2004. Utg. Byneset historielag. 2004. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ese, Kristin: Mangfald i lag : Bondeungdomslaget i Nidaros gjennom 100 år : 1904-2004. Utg. Laget. 2004. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiskolens Chemikerforening 100 år : mer enn bare en forening. Utg. Høiskolens chemikerforening. 2015. 185 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norges handikapforbund Trondheim : 1943-2018 : 75 års arbeid for funksjonshemmedes rettigheter. Utg. Norges handikapforbund Trondheim. 2018. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storhaugen, Ola: Fra prestegjeld til fusjon : Melhus, Leinstrand og Flå brannkasse - 150 år. Utg. Gjensidige forsikring Sør-Trøndelag. 1991. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søraa, Gerd: Medmennesket i fokus : Trondheim røde kors 100 år, 1905-2005. Utg. Trondheim røde kors. 2006. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todal, Anders: Femtiårsskrift for Bondeungdomslaget i Nidaros : 1904–1954. Utg. Bondeungdomslaget. 1954. 204 s.
 • Trondhjem og Strinda Røde Kors 1905-1955, Trondheim U.Å.

Pressehistorie

Reisebrev

 • Koldaas, Erling og Morten Stene: «Et tegnet reisebrev fra 1849» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011

Rettsvesen

 • Alm, Ellen Janette: Trondheims siste heksebrenning : trolldomsprosessen mot Finn-Kirsten. Utg. Museumsforl.. 2014. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danielsen, Trond, Wilhelm Meek Hansen: Med Tunga på vektskålen : en undersøkelse om organisering av rehabiliterende virksomhet ved kontraktsavdelingen i Trondheim kretsfengsel (Tunga). Utg. Kriminalomsorgens utdanningssenter. 2000. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thomassen, Øyvind: Galskapens fengsel : Kriminalasylet i Trondheim 1895-1963. Utg. Norsk rettsmuseum. 2010. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Samferdsel

Trondheim jernbanestasjon sett fra Kanalen i 1920-åra.
 • Christiansen, Per: Fellesskap på fjorden : Trondheim båtforening 1970-2010, og 50 års forhistorie. Utg. Trondheim båtforening. 2010. 194 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Hermann: Front mot front : 40 års veistrid i Trondheim. Utg. Statens vegvesen, Region midt. 2008. 246 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Skolehistorie

 • Mjaavatn, Per Egil, Nina Volckmar: Skolefanen : fra kampduk til merkevare : Trondheims skolefaner 1827-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Morken, Ole: Jubileumsberetning 1900-2000 : Skjetlein landbruksskole, Skjetlein jordbruksskole, Skjetlein videregående skole : 100 år. Utg. Skjetlein videregående skole. 2000. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nervik, Eli (red.): Fra Throndhjems Døvstummeinstitut 1825 til Møller kompetansesenter 2000. Utg. [Møller kompetansesenter]. 2000. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Sverre Asbjørn: Kristen videregående skole Trøndelag : KVT 40 år : Kristen vgs Trøndelag : skapt av kristne venner i Trøndelag. Utg. Kristen videregående skole Trøndelag. 2018. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opedal, Gerd, Nils P. Nordtømme, Rolf Grankvist: Gerhard Schønings skole : 1956-2010. Utg. Stiftelsen Trondhjems borgerlige realskole. 2018. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skarpnes, Eli: "Kundskap styrke haandens yrke!" : Brundalen videregående skole gjennom 75 år. Utg. Skolen. 1994. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sognli, Ivar (red.): Skole i hundre : jubileumsbok for Charlottenlund videregående skole 1919-2019. Utg. Charlottenlund videregående skole. 2019. 345 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solem, Rune (red.): Alle skolers mor- : nedslag i Trondheim katedralskoles historie : artikler og essay. Utg. Katedralskolen. 2004. 252 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondhjems indremissions kreds's ungdomsskole Leren - Fredly 1899-1909 : Fredly ungdomsskole i femogtyve år : 2. del. Utg. [Fredly ungdomsskole]. 1925. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tilset Larsen, Jan (red): Nidarvoll skole. 125 år 1884-2009, Trondheim 2011.
 • Åse, Iver Daaland: Trondheims glemte storstue : Ladejarlen videregående skole. Utg. [Iver Daaland Åse]. 2019. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Høyere utdanning

 • Aase, Asbjørn: Et liv med geografi : institutthistorie og selvbiografi - et faglig livsløp knyttet til utviklingen av Geografisk institutt i Trondheim. Utg. Tapir akademisk. Trondheim. 2012. 246 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bollingmo, Tor (red.): Å forstå livet : Institutt for biologi NTNU - 50 år : de biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU. Utg. NTNU. 2009. 311 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Busch, Tor, Lars Fallan (red.): Trondheim økonomiske høgskole 1967-2007: 40 år i samfunnets tjeneste. Utg. Trondheim økonomiske høgskole. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Devik, Olaf: N.T.H. femti år : Norges tekniske høgskoles virksomhet 1910-1960. Utg. Teknisk ukeblad. Oslo. 1960. 358 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Elektrofag og festlig lag i 100 år. Utg. Norsk elektroteknisk forening Trondheim gruppe. Trondheim. 2011. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgås, Ragnhild Green: Kraft og kommunikasjon : Elektroteknisk avdeling ved NTH/NTNU 1910-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 226 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hemmer, P.C., Ivar Svare, Kjell J. Mork, Anders Johnsson: Fysikk i Trondheim gjennom 100 år : 1910-2010. Utg. Inst. for fysikk. 2010. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkhusmo, Anders: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU : 1958-2008. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvaal, Stig ofl. (red.): Et Hav av muligheter : skipslinjen ved Norges tekniske høgskole og Fakultet for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1910-2001. Utg. Institutt for marin teknikk, NTNU. 2003. 385 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lysestøl, Peder Martin (red.): Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år : en utdanning til solidaritet : 1962-2012. Utg. Program for sosionomutdanning, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2012. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Morken, Ole: Jubileumsberetning 1900-2000 : Skjetlein landbruksskole, Skjetlein jordbruksskole, Skjetlein videregående skole : 100 år. Utg. Skjetlein videregående skole. 2000. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rabben, Magne Brekke: Med hånd og ånd : teknologiutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Utg. HiST. 2012. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Helge (red.): Arkitektur i hundre : arkitektutdanningen i Trondheim 1910-2010. Utg. Tapir. 2011. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stubhaug, Arild: Den lange linjen : historien om Videnskabsselskabet i Trondheim. Utg. Tapir akademisk. 2010. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søvik, Nils: Hovudfagsstudiet i pedagogikk ved NTNU : ei historisk-empirisk undersøking av korleis studentane vurderte innhald og nytte av den høgare pedagogikkutdanninga 1969-2008. Utg. Tapir akademisk forl.. Trondheim. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todal, Anders: Underoffisersskulen i Trondheim 1804–1930. Utg. Trondheim Befalsforening. 1949. 639 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Mathisen, T. i Heimen, b. IX, s. 256.
 • Wiseth, Rune (red.): Det medisinske fakultet : forskning og utdanning gjennom 30 år. Utg. Fakultetet. 2005. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Studentliv

 • Djupedal, Elise Farstad, Bertine Tønseth: Det umulige tar bare litt lengre tid : ISFiT 25 år, 1990-2015. Utg. Stiftelsen ISFiT. 2014. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Morten (red.): H.M. Aarhønen : de første 100 år. Utg. H.M. Aarhønen - Bygningslinjens forening. 2013. 235 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kobberrød, Jan Thomas: Engasjement og begerklang : Studentersamfundet i Trondhjem 1910-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 473 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pareliussen, Ingar (red.): Best i motlys : fotogjengen 1958-2008. Utg. Studentersamfundet i Trondhjem. Trondheim. 2008. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønneberg, Harald R.: Studenter i den gamle stad : Studentersamfundet i Trondhjem gjennom femti år : et bidrag til norsk studenterlivs historie. Utg. Teknisk ukeblads forlag. 1960. 439 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbak, Ragnhild Lian: 100 år og like leken : 1910-2010 Studentersamfundets interne teater. Utg. Studentersamfunndets interne teater. 2010. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Thomas, Joakim Gusland (red.): Frie penner : Under dusken 1914-2014. Utg. Under duskens jubileumskomité. 2014. 299 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åteigen, Jon Espen ofl. (red.): Trondhjems studentersangforening 100 år : 1910-2010. Utg. TSS forl.. 2010. 228 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Slektshistorie

 • Bøyesen, Ann-Carin: Arnljot Bøyesens slektsbok : født 29. mars 1925 i Trondheim. Utg. [A.-C. Bøyesen]. 2004. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøyesen, Ann-Carin: Bodil Harriet Iversens slektsbok : født 25. februar 1927 i Trondheim. Utg. [A.-C. Bøyesen]. 2004. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holthe, Asbjørn: Våre felles røtter : etterkommere og aner fra Martin Kristian Olsen (Holthe-slekta) til hr. Joen Joensen, hospitalforstander i Trondheim og sokneprest i Orkdal. Utg. [Asbjørn Holthe]. 2004. 212 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Sosiale forhold

 • Brattbakk, Ingar ofl.: Stabilitet eller endring? : levekårsutvikling i Trondheims boområder på 1990-tallet. Utg. NTNU, Geografisk institutt. 2000. 227 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tiller, Per Olav: Bysamfunnets omsorg for barn : barnevern i Trondheims historie. Utg. Strindheim trykkeris forl.. 1998. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Språk

 • Hårstad, Stian: Unge språkbrukere i gammel by : en sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Trondheim. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. 2010. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lockertsen, Roger: Namnet på byen Trondheim: ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming . Utg. Universitetet i Bergen. 2006. 282 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lockertsen, Roger: Namnet på byen Trondheim: ein språkhistorisk og faghistorisk analyse . Utg. Novus. 2007. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Stedsnavn

 • Tiller, Per Olav: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Natur og kultur i Trondheims stedsnavn.. Utg. Pax. 2006. 84 s. ISBN 978-82-530-2935-1. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker

 • Årbok. Utg. Trøndelag folkemuseum. 1979-.

Annet

 • Andersen, Eystein M.: Paradishaven : Trondhjems kulturmiljø på 1700-tallet. Utg. Trondhjems historiske forening. 2014. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Henry: Trondheim Bys Budsjetter I, 1683–1752. Trondheim 1949. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. VIII, s. 372–373.
 • Berg, Henry: Trondheim før Cicignon. Gater og gårder før reguleringen 1681. Trondheim 1951. 430 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. IX, s. 365–368.
 • Blom, Grethe Authén: «St. Olavs by. Svar til lektor Charles Joys». I: Heimen, b. X, s. 548–552.
 • Bratberg, Terje T.V. ofl.: Tidsreise Trondheim : barnas byhistorie. Utg. Selskabet for Trondhjems bys vel. 2015. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brox, Karl H. (tekst), Øivind Leren (foto): Langs Ladestien fra Ladehammeren til Være. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bull, Ida ofl.: Fra takmark til byens grønne lunge. Trondheim bymark fra de eldste tider til i dag. Utg. Tapir akademiske forl. 2006. 303 s. ISBN 978-82-519-2122-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bårdsen, Marte Rye, Harald Øren: Sammen er vi Pstereo : fem år på festival. Utg. Tapir akademisk forl.. 2011. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Fra takmark til byens grønne lunge : Trondheim bymark fra de eldste tider til i dag. Utg. Tapir akademisk forl.. 2006. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Heimdal historielag og Heimdal kunstforening presenterer:22. oktober-26. november: Jubileumsutstilling "Fra herredshus til kulturhus" - Heimdalsutstillingen 2000". 47 s. Utg. Foreningen. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Pengene lenge leve! : Hans Nissen og Hustrues Stiftelse 200 år. Utg. Hans Nissen og Hustrues Stiftelse. 2007. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønli, Anne: «Bibliografi over Oddvar Grønlis forfatterskap» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007.
 • Grønli, Anne: Skulpturguiden for Trondheim : en håndbok om utendørs skulpturer og kunstnerisk utsmykning. Utg. Tapir. 2001. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guttormsen, Sissel (red.): Lystgårdene på Lade : en reise i Trondheims Arkadia. Utg. Ringve museum. 2002. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjelm-Hansen, Paul: Det kongelige norske videnskabers selskabs stiftelse. Utg. Det kongelige norske videnskabers selskab. 2000. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm, Astri, Berit Rusten: Kreativitet og feministaktivisme : på 70- og 80-tallet i Trondheim. Utg. Snøfugl. 2018. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Birger, Sandstad, Henrik J.: Ytterøy - Trondheimsfjordens perle. Bygdehistorie i tekst og bilder. Utg. Ytterøy historienemnd. 1995. 471 s.
 • Melhuus, Trine (foto): Glede, tro og framtid : et møte med 12 ungdommer i Ramallah og Trondheim. Utg. Trondheim kommune. 2014. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Ulf, Jan O. Henriksen: Trondhjemske streker : Trondheimsmotiver i utvalg. Utg. Adresseavisens forl.. 1989. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rolfsen, Rolf: Badeliv i Trondheim før og nå. Sjøbadet 150 år 1858-2008. Utg. Tapir akademisk forl. 2008. 117 s. ISBN 978-82-519-2317-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Bibliographia Trondhjemiana. Litteratur om Trondheim trykket før 1990. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim. 1997. 750 s. ISBN 82-7113-073-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tønnesson, Kåre, Helge Stang Aas (red.): Engelske brev fra brødrene Knudtzon 1814-1842 : Jørgen og Broder Knudtzon og Lorenz Johannsen til George W. Norman, George Norman senior og Sir Thomas Dyke Acland. Utg. Tapir. 2000. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Klæbu

 • Christiansen, Per R.: Leinstrand, Tiller og Klæbu i eldre tid : bosettings- og jordeiendomshistorie i tre sør-trønderske nabobygder fram til 1665. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Eldal, Jens Christian: Slottsarkitekten, bygdemesteren og byggeskikken i Klæbu. Utg. Klæbu historielag 2005.
 • Elvestrand, Vegard: "Arbeiderbevegelsens arkiv for Trøndelag". Universitetsbiblioteket i Trondheim, spesialsamlingene. 1988. 38 sider.
 • Flatberg, Kjell Ivar :"Botaniske verneområder i Trondheimsregionen". Utgitt av Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanisk serie nr. 8. 1974. 59 sider.
 • Forfang, Anders: Klæbu seminar : et lidet mindeskrift : med tillæg om Levanger lærerskole. Utg. I kommission hos A. Brun. Trondhjem. 1902. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forseth, Lars Larsen: Affskeeds-Ord til menig Mand i Klæbo Præstegield, og til alle i Almindelighed. Utg. Trykt hos W. Stephanson. 1811. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grendstad, Astrid: "Døgnrytmikk og sesongvariasjon hos buksvømmere (Corixidae) i Målsjøen, Klæbu". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 2007.
 • Grendstad, Astrid, Overskau, Kristian og Kummeneje, Tove: Biologisk mangfold i Klæbu kommune. 2004.
 • Hals, Harald (red.): Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987. Utg. Strindheim trykkeris forl.. Trondheim. 1987. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingebrigtsen, Ketil: Flytting og regional utvikling : analyse av flyttebevegelser og motiver i Midt-Norge i første halvdel av 80-tallet. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1988.
 • Jensen, Arne J.: "Populasjonsdynamikk og produksjon hos planktoniske Crustacea i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1976.
 • Kirkebok for Klæbu. Utg. Registreringssentral for historiske data 2001
Bind I. 1741-1783. Dåp.
Bind II. 1741-1782. Begravelse.
Bind III. 1741-1782. Vielse.
Bind IV. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Dåp.
Bind V. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Begravelse.
 • Klokk, Terje. Myrundersøkelser i Trondheimsregionen i forbindelse med den norske myrreservatplanen- 1974. Utg. Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanikk, nr. 1. 30 s.
 • Klæbu Menighetsråd. 1990. Klæbu kirke, 200 år, 1790-1990. 174 s.
Bind 1. Red. Atle Døssland: Natur og befolkning gjennom tidene. 1980. 484 s.
Melding: Christiansen, Per R. i Heimen, b. XX, s. 271–273.
Bind 2. Ola Tulluan: Gards- og ættesoge. 1973. 536 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Rev. utgave. Ola Tulluan, revidert Sivertsen, Birger: Klæbuboka, II, Gårds- og slektshistorie. 2009. 469 s. ISBN 978-82-998198-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klæbu kommune. 1998. Kommunedelplan. Anlegg og område for idrett og friluftsliv, 1999-2002. 36 sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Klæbu kommune. 1998. Hovedplan for avløp. Plan for bedre vannmiljø. 27. sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Koksvik, Jan Ivar: "Årtidsvariasjon og døgnrytmikk hos littorale Cladocera (Crustacea) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1975.
 • Kosberg, Per Ingmar: "Omsorg i endring". Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen 1917-1991. Utg. i samarbeid med Klæbu historielag. 2014. 440 s. ISBN 978-82-7083-453-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nystøyl, Eva Kristin: Bronsealderristningene i Selbu, Melhus og Klæbu : en studie basert på motiver og tolkninger. Hovedoppgave i arkeologi, Trondheim 2009.
 • Reinertsen, H.R."Klorofyll A-variasjoner og hydrografi i Målsjøen 1971". Hovedoppgave i biologi, Trondheim 1973.
 • Sivertsen, Birger: Klæbu seminar. Et intellektuelt arnested på bygda 1839-1892. Utg. i samarbeid med Klæbu kommune og Klæbu historielag 2001. 261 s. ISBN 82-519-1693-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Bjørn. "Karplantene i Målsjøen, Sør-Trøndelag,-apekter av flora, vegetasjon og produksjon". Hovedoppgave i botanikk, Trondheim 1976.
 • Torp, Eirik. 2005. Beverbestanden i Klæbu kommune høsten 2005. Klæbu kommune. 30 sider. (oppbevares i arkivet til Klæbu historielag)
 • Unsmo, Eivind: Langs Klæbus grense. 2003. Offset-Trykk, økonomisk bistand av Klæbu sparebank og Klæbu kommune.
 • Aagaard, Kåre."Taxonomi og biologi hos Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1973.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Stein, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ed , USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: Norgesbesøk,
 • År: 18750126 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Thorvald og August Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, Værforhold, Nærmiljø, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 18760309 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Familieforhold, Hverdagsliv,
 • År: 18760318 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, dødsfall, Familieforhold, Amerikanske forhold, tegninger, norgesbesøk,
 • År: 18760320 Fra: Caroline (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, Familieforhold, norgesbrev, Nærmiljø, lungebetennelse, Helse og sykfom, hjertefeil, dødsfall, broderisalg, utstilling,
 • År: 18760622 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold., Økonomiske kår, Sosiale kår,
 • År: 18760623 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, norgesbesøk, Økonomiske kår, reiseutgifter, fallitt, Helse og sykdom,
 • År: 18760623 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, st.Hans, Helg og høytid, Hverdagsliv, marked,
 • År: 18770303 Fra: Elisa Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, dødsleie, Religiøsitet, Værforhold, vennskap, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 18810417 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, påske, sneplog, Amerikanske forhold, Barndom, internatskole, Familieforhold, Kultur, Sosiale kår, dannelse, Religiøsitet, katolisme, konvertering, kulturforskjeller, umoral, dødsfall, Helse, sinnssykdom, Nærmiljø, Emigrasjon,
 • År: 18810417 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: lærerinne, Økonomiske kår, lønn, Emigrasjon, reiserute, dampskip, Kommunikasjon,
 • År: 18820802 Fra: Marie Pettersen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Gurine Randine Nordtvedt, Canton, Sør Dakota, USA Eier: Tracy Scriver (jnr.530/1993), Colman, Sør Dakota, USA
Stikkord: Arbeidsliv, tjenestefolk, Amerikanske forhold, kongebesøk. Fulltekstversjon av brev nr. 37
 • År: 18821229 Fra: Th. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Helg og høytid, jul, Amerikanske forhold, Religiøsitet, bok, valg, stemmerettsspørsmål, pressekritikk, Politikk, unionsspørsmålt, republikk, Familieforhold, Økonomiske kår,
 • År: 18830119 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Amerikanske forhold, litteratur, Politikk, historie, parlamentarisme. Fulltekstversjon av brev nr. 1382
 • År: 18900218 Fra: O.F. Duus, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ingebret Eriksen, Scandinavia, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: foto, Amerikanske forhold, boligforhold, menighet, grav, språkopplæring, Religiøsitet, kirkelig splittelse, fruktdyrking, lærerinne, brevskriving,sjømann, Familieforhold, telegram, skolegang, tjeneste, Alderdom, dødsfall
 • År: 18930714 Fra: Anna Marie Røstum (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Oliva Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: håndarbeid, Amerikanske forhold, rasulykke, dødsfall, Nærmiljø, Familieforhold, Helse og sykdom, blodstyrtning, astma, Alderdom, Religiøsitet, kreft, teknisk høyskole, Primærnæring, meieri, melkehandel,
 • År: 1902 Fra: Martha Ramstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, Nærmiljø, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 1905 Fra: , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære søster", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, dødsleie, Helse og sykdom,
 • År: 1905 Fra: "Netta" , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære Onkel", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall,
 • År: 1909 Fra: M. Olsen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 1910 Fra: Anna , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19120417 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19130414 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Værforhold,
 • År: 19160412 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Familieforhold, Helse og sykdom,
 • År: 19210502 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, Amerikanske forhold, sangklubb, Økonomiske kår, konserter, norsk-amerikansk avis,
 • År: 19220209 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikabesøk, Kultur, avis, Helse og sykdom, sangdirigent, Nærmiljø,
 • År: 19240115 Fra: A. Haug, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, hjemreise,
 • År: 19300612 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin og Lizzie Løkke?, USA Eier: ,
Stikkord: Familieforhold, forvarsel, nesesykdom, spesialist, Helse og sykdom, kreft, marked,
 • År: 19300704 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin Løkke?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, kreft, operasjon, Værforhold, Amerikanske forhold, dødsfall,
 • År: 19310106 Fra: Johan A.N. Selnes, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Yngvar Sønnichsen, Seattle, WA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettserie, flytting, avisartikkel, kunstmaler, Kultur, Amerikanske forhold, ingeniør, bynavnskifte,
 • År: 19470305 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud¨, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, forkjølelse, Helg og høytid, begravelse, treskeulykke, Værforhold, elektrisitetsmangel, rasjonering, Økonomiske kår, priser, aldershjem, sykepleier. Fulltekstversjon av brev nr. 1914
 • År: 19480905 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Økonomiske kår, skatter, varemangel, Familieforhold, konfirmasjon, Årsvekst og avling, slåttonn, militærtjeneste, husmangel, Nærmiljø, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1873
 • År: 19481108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, sykehus, maveblødning, rekonvalesens, Værforhold, klesmangel, Økonomiske kår,
 • År: 19481214 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klesmangel, Økonomiske kår, mavesykdom, Værforhold,
 • År: 19481230 Fra: Justin Nilsen Nærheim (bror), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: trøndelag, Værforhold, Arbeidsliv, revefarm, ungkar, møbelsnekring, sjømannsliv, Familieforhold,
 • År: 19490102 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klespakke, hesteulykke, Værforhold, Familieforhold, krigsangst, Økonomiske kår, varemangel, samvirkelag,
 • År: 19490217 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, Værforhold, Familieforhold, seterdrift, Helse og sykdom, rasjonering,
 • År: 19490501 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, 1. mai-feiring, Kultur, damekor, Religiøsitet, Politikk, kommunisttog, krigsangst, Økonomiske kår, priser, Familieforhold, Helse og sykdom, Arbeidsliv, mavesykdom, treskeulykke,
 • År: 19491108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Kommunikasjon, bil, dødsfall, maveblødning, Helse og sykdom, sykehus, sykmelding, tollfingertarmsår, varemangel, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 19500207 Fra: Arild H. Bachke, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, mavesår, tollfingertarmsår, sykehus, Økonomiske kår, sykepenger, krigsangst, Familieforhold, dødsfall, Værforhold, snebrøyting, rasjonering,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Tarjei Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, maveblødning, røntgen, sykehus, Økonomiske kår, sykmelding, Religiøsitet, Familieforhold, dyrtid, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 195603 Fra: Meta Syder-Selvig, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julegate, trondheim, Værforhold, Norsk-amerikanske relasjoner, korturne,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Borgarrulle (2072 TRONDHEIM)
Fortegnelse over Tronhjems Kj - bstads Borgere i Juni 1818. 1818. 35 s. Red. M. Lie.
 • Brev (2073 TRONDHEIM)
Fortrolige brev om Trondhjem og trønderne. Utg. Den litterære klubb i Trondheim. 1946. 157 s. Merknad: Skrivne av professor Lurids Smith 1784-92.
 • Brev (2074 TRONDHEIM)
Gamle Trondhjemsbreve fra familien Dunker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 318-357. Red. Joh. D. Landmark. Merknad: 24 brev 1831( - )-56.
 • Budsjett (2075 TRONDHEIM)
Trondheim bys budsjetter. B. Utg. Trondheim kommune. 1948. 234 s. I: 1683-1752. Red. Henry Berg. (Trondhjems historiske forenings skrifter).
 • Bymatrikkel (2076 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, udarbeidet for "Dagsposten". 1883. 74 s.
 • Bymatrikkel (2077 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, indeholdende: Huses og Grundes Matr. No., Brandforsikringsno., Eier eller Bruger, Grundareal, Eiendomstakst, Brandtakst etc. 1886. 86 s.
 • Dagbok (2078 TRONDHEIM)
Stiftsprost Christian Petersen 1801-1875. Dagbøker 1824 og 1839. Slektsoversikt. Utg./ Red. Guttorm Friis. [1966]. 37 s. Merknad: Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Diplom (2079 TRONDHEIM)
Domkyrkja i Trondheim. Av Diplomatarium Norvegicum. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. 1926. S. 1-5. Merknad: Bøn om hjelp til attreising av kyrkja etter brann 1328. På originalspråk og i omsetjing.
 • Jordebok - kyrkje (2080 TRONDHEIM)
De eldste jordebøker for sognekirkene Korskirken, Domkirken og Vår Frue Kirke i Trondheim. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.10, nr 2 (1977). S. 79-100. Red. Audun Dybdahl. Merknad: Frå 1600talet.
 • Kjeldesamling (2081 TRONDHEIM)
Af den svenske kommissær Lorentz Creutz' arkiv 1658. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.2, nr 1 (1908). S. 40-48. Red. Kristian Koren. Merknad: 5 aktstykke.
 • Kjeldesamling (2082 TRONDHEIM)
Trondhjems ældste borgervæbning. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 3 [1923] s. 135-140, nr 4-8 [1925] s. 180-192. Merknad: Diverse ordonansar og instruksjonar 1659-1703. Modernisert ortografi.
 • Kjeldesamling (2083 TRONDHEIM)
Natmændene i Trondhjem i det 18. aarhundrede. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 193-233. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2084 TRONDHEIM)
Trondhjems forsvarstilstand paa Napoleonkrigenes tid. Aktstykker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 258-290. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2085 TRONDHEIM)
Uddrag af Jacob Nielsens protocoll over Trondhjems by og de svenskes regjering der 1658 samt E(bbe) C(arsten) T(ønders) fortegnelse over dens civile betjenter med nogle antegnelser. I: Trondhjemske samlinger. Rekke 3, b.1, nr 3 (1956). S. 129-181. Red. Wilhelm K. Støren.
 • Kommisjonsrapport (2086 TRONDHEIM)
Striden om grensen mellom Domsognet og Vår Frue sogn. Et aktstykke fra 1694-1695. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.11, nr 3/4 (1981-82). S. 250-337. Red. Harald Hals.
 • Kommunestyreforhandlingar (2087 TRONDHEIM)
Trondheims kommune forhandlinger. 1884(?)-. Merknad: Utgitt med varierande tittel.
 • Laugsartiklar (2088 TRONDHEIM)
Trondhjems 1ste likbærerlaugs artikler. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 234-240. Merknad: Laugsartiklar med kongeleg konfirmasjon 1707 og 1747.
 • Laugsdokument (2089 TRONDHEIM)
Aktstykker fra haandverkerlaugenes dage. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 2 [1923] s. 95-96, nr 3 [1923] s. 141-144. Merknad: 3 dokument, frå 1762, 1768, 1799.
 • Tingboksak - trolldom (2090 TRONDHEIM)
Akt og dom i saken mot Ole Olsen Nypan og hans hustru Lisbet Pedersdatter, angående hekseri og trolldom. 1670. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 2 (1926) s. 112-122, nr 3 (1928) s. 151-159. Red. Chr. Lodgaard. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.1, hf. 4 s. 3-58, Trondhjem 1784.
 • Valmanntal (2091 TRONDHEIM)
Fortegnelse over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Trondhjems Kjøbstad udferdiget af Magistraten i Anl. af Valgforsamlingen til Storthingene i 1898-1900. 1897. 64 s.
 • Valmanntal (2092 TRONDHEIM)
Fortegnelse over stemmeberettigede Borgere i Throndhjems Kjøbstad 1876. 31 s.
 • Jordebok - kyrkje (2100 NORD-TRØNDELAG)
Hospitalets jordebok år 1643. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 83-93. Red. Nils Hallan. Merknad: Gjeld Trondheim hospital. Utdrag som dekkjer Nord-Trøndelag.
 • Brev (2260 VERDAL)
Då verdalingane prøvde å sleppe kyrkjetiend til kannikane i Trondheim. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 79-85. Red. Andreas Myrmo. Merknad: Brev frå geistlege i Trondheim 1797.

Aviser

Eksterne ressurser