Bibliografi:Frøya kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 • Boge, Bjørn: Tomasen-slekten : familien etter Olava Olsdatter, f. 1800 og Tomas Jakobsen, f. 1794 fra Mausund på Frøya. Utg. B.B. Slektsforsk. 1997. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Boge, Bjørn: Vår familie i Amerika : en oversikt over Markus Jørgensen og Gjertrud Madsvågen fra Frøya og deres etterkommere i Norge og i USA fra 1829 til 2011. Utg. B. Boge. 2011. 379 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Dagfinn Olav: Froværingsmålet : ordtilfang fra fiskebåter og fiskebruk, med tillegg om utbreiing av ordtilfanget i ulike aldersgrupper og geografisk utbreiing i landsmålestokk. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espnes, May K. og Ivar M. Johansen: Englandsfarten : fortellinger fra Dyrøya 1940-1945. Utg. Arrangementskomiteen for englandsfarten 50-år minne. Mellom 2005 og 2011 (2. oppl). 55 s. ISBN 9788293071037. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fiskerinæringa på Frøya. Utvikling eller avvikling? Foredrag fra en konferanse om fiskerinæringa på Frøya under Frøyadagan 1987. Red. Johan G. Foss. Utg. Frøya historielag 1987. 38 s. ISBN 82-90639-01-5
 • Fjeldberg, Herm.: Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie. Utg. Fosen blad. 1926. 238 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Johan G.: Studiar i Frøyas eldste historie. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1979.
 • Frøyværinger på 1800-tallet : folketellinga 1801 : folketellinga 1825 : matrikkelen 1838 : folketellinga 1865. Utg. Historielaget. 1985. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøyværinger år 1900 : folketellinga for Frøya i 1900 : matrikkelen for Frøya 1890 : matrikkelen for Frøya 1907. Utg. Frøya historielag. 1982. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerdåker, Brynjulv: Kystsamfunn skifter ham : med hitter- og frøyværinger inn i den moderne tid. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim : Statsarkivet. 1991. 368 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønskag, Hans Anton (red.): Titranulykka : natta mellom 13. og 14. oktober 1899 : et minneskriv i forbindelse med 100-årsmarkeringa i 1999. Utg. Frøya kommune. 1999. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønskag, Hans Anton: Vår grend, vår skole, vår framtid! : Frøya-skolene, fra kretsskoler til oppverkstsentra. Utg. Frøya kommune. 2014. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønskag, Hans Anton, Magne Romestrand: Det e lysast der lyset kjem frå : trønderviser frå kysten. Utg. Frøya. Sistranda. 1995. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gulbrandsen, Arne, Hans U. Hammer: Anton og Maren Haftorsen - og deres forfedre og etterkommere. Utg. Horisont. 2008. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hals, Harald (red.): Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987. Utg. Strindheim trykkeris forl.. 1987. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hammer, Hans U.: Fra livet i Hammaren og i nærmiljøet i tiden fra 2. verdenskrig fram mot ca. 1960. Utg. H.U. Hammer. Hamarvik. 2013. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedersbelønte frøyværinger : en oversikt over medaljer og andre utmerkelser gitt til frøyværinger i perioden. [B. 1] : 1840-2006. Utg. Frøya historielag. 2006. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hernes, Jonas: Herredene Nord-Frøya og Sør-Frøya. Fiskerinæring. Jordbruksforhold. Sosiale forhold. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1949.
 • Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie. Ved Herm. Fjeldberg. Utg. Fosens blad. 1926. 238 s.
 • Korsvold, Tora: "Ute og inne fra morra til kveld". En analyse av gårdkonenes situasjon på Nord-Frøya og i Verdal i mellomkrigstida. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1982.
 • Kristiansen, Aslak: Mausund : vedlikehold og endring i et norsk fiskevær. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård, Kristian: Titran-ulykka : natta mellom 13. og 14. oktober 1899. Utg. I kommisjon F. Bruns bokhandels forl.. 1949. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Otterstad, Oddmund: Offentlig norsk fiskeripolitikk og kystfiskesamfunnet Mausundvær : fiskeflåten på Mausundvær under skiftende fiskeripolitiske rammebetingelser fra 1970 til og med 1980. 1982. 290 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Melchior Pedersen Koch (1722-1785) og Johanne Maria Kolderup Testmann (1721-1784). Utg. Slekters gang. Gimse. 2002. 262 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reymert, Øivind T.: Slekten Sandø på Titran : etterslektstavle etter handelsbetjent Peder Johannesen Sandø (1849-1937) og Marit Paulsdatter Grønset Bae (1852-1945). Utg. Ø.T.Reymert. 2010. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rudolfsen, Endre: Fiskerinæringens utvikling i to lokalsamfunn. Entreprenør og landskap. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000. [Merknad: Omhandler Sula i Frøya (Sør-Trøndelag) og Remøy i Herøy (Møre og Romsdal).]
 • Røst, Unni: Fiskeoppdrett - redning for kystutkanten? En studie med vekt på sysselsetting i oppdrettsarbeid i kommunene Frøya, Hitra og Smøla. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1985.
 • Sivertsen, Birger: Storsmuglerne på Frøya. En illegal historie om brennevin, oppfinnsomhet og overlevelse. Utg. Cappelen Damm. 2008. 261 s. ISBN 978-82-04-13785-2.
 • Småland, Kåre: Øy-, skjær- og mednavn i Frøya. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1977.
 • Strøm, J. E.: Noen gamle kirker i Fosen : Dolm, Fillan, Kvenvær og Sulen kirke : notater. Utg. [s.n.]. 1933. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Svein Bertil: Folket, jorda og sjøen. Om busetting og økonomi på Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Vik, Marie, Ivar Ytreland: Vegen til havet : fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. Utg. Snøfugl. 2002. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ystmark, Geir Ove: Fiskeoppdrett: distriktenes næring? En studie av fiskeoppdrettsnæringen i Frøya og Flatanger. Hovedoppgave i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1997.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801, 1825, 1865 ; matrikkel 1838 (2002 FRØYA)
Frøyværinger på 1800-tallet. Folketellinga 1801, folketellinga 1825, matrikkelen 1838, folketellinga 1865. Utg. Frøya historielag. 1985. 173 s. Red. Johan G. Foss.
 • Folketeljing 1900 ; matrikkel 1890, 1904 (2003 FRØYA)
Frøyværinger år 1900. Folketellinga for Frøya i 1900. Matrikkelen for Frøya 1890. Matrikkelen 1907. Utg. Frøya historielag. 1982. 256 s.
 • Husmannskontrakt (2004 FRØYA)
Skage. I: Årbok. Frøya historielag. 1978. S. 60-65. Red. Walborg Skjelde. Merknad: Skage under Daløya 1880.

Aviser