Bibliografi:Midtre Gauldal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Støren hotell i 1890-åra.
Soknedal, parti mellom Støren og Presthus i 1880-åra.
 • Almås, Reidar: Budal : eksempel på lokal utvikling i eit avgrensa bygdesamfunn. Utg. Institutt for industriell miljøforskning. 1984. 108 s. ISBN 8259539179. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bakken, Arnold: I emigrantens fotefar. Utg. A. Bakken. 2001. 464 s. ISBN 8299539226.
 • Brodahl, Joh. E.: «Prestevalget i Støren 1654». I: Norvegia Sacra. 5. Utg. Steenske forl. 1925. S. 35–45.
Bind 1. Aune, Hermann; Haukdal, Jens: 1970. 513 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Bjørkvik, Eilert i Heimen, b. XV, s. 557–559.
Bind 2. Aune, Hermann; Haukdal, Jens: 1961. 421 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Sandnes, Jørn i Heimen, b. XIII, s. 580–583.
Bind 3. Aune, Hermann; Haukdal, Jens: 1963. 562 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Alf Eggset: Grend, hus og slekt. Bygdebok for Støren etter ca 1960. 2002. 683 s. ISBN 82-91371-07-5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eggset, Alf: Bygda mellom fjella. Grend, hus og slekt i Budalen. Utg. Midtre Gauldal kommune 2006. 500 s. ISBN 82-91371-08-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eggset, Alf: Bygdehistorie for Midtre Gauldal. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1994-95
Bind 1. Fjerne tidsaldre. [1600-1900]. 1994. 485 s. ISBN 82-91371-01-6. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Steg inn i nåtida. [1900-talet]. 1995. 560 s. ISBN 82-91371-05-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Enmo, Ludvik: Ordliste til målet i Budal i Sør-Trøndelag. Ved Hallfrid Christiansen. Utg. Aschehoug. 1957. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Forodden, Harald (red.): Singsås kirke 1884-2009 : en jubileumsbok til 125-årsmarkeringen. Utg. Singsås menighetsråd. 2009. 147 s. ISBN 9788230313626. Merknad: Forsidetittel: Dit tårnet peikar : Singsås kirke - 125 år. Digital versjonNettbiblioteket
 • Forollhogna : historie, natur, kultur. Red. Nils Petter Vigerstøl og Johan Christian Frøstrup. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. ISBN 9788276434002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossgard, Eldbjørg: Breibygder, dalbygder og fjellbygder i Sør-Trøndelag : kulturminne frå nyare tid i Gaulavassdraget. Utg. Alvheim og Eide. 1984. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. Utg. Gauldal historielag. 1926-. ISSN 0333-0915.
  • 1984: Sveia, Hans-Ole: Trondhjem-Støren-Jernbane 1864-1964. 120 s. ISBN 8290536062. Digital versjonNettbiblioteket
  • 2007: Veier og veifarende. Red. Asbjørn Furunes. 117 s. ISBN 978-82-7083-095-4.
  • 2008: Bygdekunst i Gauldalen. Red. Jon Solem, Asbjørn Furunes. 96 s. ISBN 978-82-997973-0-6.
 • Grytdal, Ivar (red.): Singsås kirke 100 år : 1884-1984 : festskrift i forbindelse med 100-årsjubiléet. Utg. Singsås menighetsråd. 1984. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haanshus, L.F: Slægten Haanshus-Soelberg. Utg. L.F. Haanshus. 1913. 81 s.
 • Hage, Hjørdis: Krigen kjem til Garli : dagboka til Hjørdis Hage frå april og mai 1940. Red. Anders Gynnild og Anne Merete Hage. Utg. Didakta. 2015. 56 s. ISBN 9788270560752.
 • Haukdal, Jens: Busetnad og folkeliv i Soknedal. Gard og grend. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1971-2000
Bind 1. 1971. 534 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. 1972. 560 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Sandnes, Jørn i Heimen, b. XVI, s. 29–30.
Bind 3. 1974. 651 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. 1976. 694 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Aune, Kolbjørn i Heimen, b. XVII, s. 799–800.
Bind 5. Ola Birger Vagnild: Bosetting og folkeliv i Soknedal. Gard og grend. 2000. 648 s.
 • Haukdal, Jens: Framfor stena : folkeminne frå Gauldalsbygdene. II. Norsk folkeminnelags skrifter 120. 1978. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haukdal, Jens: I skreddartimen : folkeminne frå Gauldalsbygdene. Utg. Universitetsforlaget. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 87. 1961. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hogstad, Olav: Endalen - kultur i natur : kulturhistoriske og økologiske forhold i ei fjellbygd i Midtre Gauldal. Utg. Norges teknisk-vitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie. 2012. 179 s. ISBN 9788271269517.
 • Hovstad, Bernt: Singsås Sparebank gjennom 50 år : 1895-1945. Utg. Singsås sparebank. 1946. 45 s.
 • Jubileumsskrift utgitt i forbindelse med Gauldal videregående skoles 50 års jubileum høsten 1984. Utg. Gauldal videregående skole. 1984. 72 s.
 • Langås, Olav Harald: 25 år i fokus : gyldne øyeblikk. Utg. Trønderbladet. 2012. 155 s. ISBN 9788299449212. Merknad: Undertittel på omslaget: Gauldalinger portrettert i Trønderbladet 1981-2006. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lodgaardarkivet : arkiv etter lokalhistorikeren Christian Lodgaard, Singsås : oversikt. Utg. 1985. 53 s. ISBN 8290348126. Serie: Skrifter (Trøndelag folkemuseum) ; 1.
 • Loe, Joralv: Kommunesammenslåingen i Midtre Gauldal 1964-1975. Med spesielt lys på Soknedals stilling. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1977.
 • Løkås, Helge (red.): Løgnøm lekt : fortellinger fra Midtre Gauldal med illustrasjoner. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1996-
B.1: Utg. 1996. 176 s. ISBN 8291371105.
 • Moen, Sivert (red.): Soknedal bondelag 1862-1987. Utg. Soknedal bondelag. 1987. 56 s.
 • Myklebust, Oddgeir: Lokalbefolkning og verneområder. Vernet av Gauldalsvidda/Forelhogna-området. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Refseth, Harald og Erling Gynnild (red.): Bygdamål og bygdaminne. Utg. Midtre Gauldal kulturstyre. 1990. 105 s. ISBN 8270831700. Digital versjonNettbiblioteket
 • Refseth, Harald: Visjon og misjon : like til jordens ender : Singsås misjonsforening gjennom 160 år. Utg. Øien & Indergaard ; Singsås misjonsforening. 2006. 78 s.

ISBN 9788299682152. Digital versjonNettbiblioteket

 • Riise, Jarle: Støren 1864-1930. Jernbanebygging og tettstedvekst. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Røskaft, Ivar og Arvid Krogstad: Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1993-
B.1. Utg. 1993. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.2: Utg. 1994. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.3: Utg. 1996. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Seterlandskapet i Budalen og Endalen, Midtre Gauldal, Midt-Norge : Kulturhistoriske og økonologiske forhold i fjellets kulturlandskap. Red. Gunilla Almered Olsson ofl. Utg.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. 1995. 89 s. ISBN 8275400732. Digital versjonNettbiblioteket

 • Singsåsboka. Utg. Singsås bygdeboknemnd.
B.2: Gård og grend, ætt og folk. Utg. 1958. 339 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.3: Gård og grend, ætt og folk. Utg. 1958. 378 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Singsåsboka. Utg. Singsås bygdeboknemnd.
B.1: Folk og samfunn. Utg. 1966. 607 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.1: Folk og samfunn. 2. utg. 1996. 607 s.
B.2: Næringsliv, handel, samferdsel. Utg. 1962. 467 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.2: Næringsliv, handel, samferdsel. 2. utg. 1992. 476 s. Digital versjonNettbiblioteket
B.3: Rød, Per O.: Gards- og slektshistorie. Utg. 1994. 503 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solem, Jon: Budal kirke, 1754-2004. Utg. Budal menighetsråd. 2006. 79 s. ISBN 9788230307922.
 • Støren kirke 200 år : 1817-2017. Red. Asbjørn Furunes og Jens Ivar Gynnild. Utg. Støren menighetsråd. 2017. 160 s. ISBN 978-82-303-3742-4.
 • Sømark, Johannes: Gard- og grendeliv i Budalen. Gard og grend. Utg. Midtre Gauldal kommune. 1971. 531 s. Digital versjonNettbiblioteket. – 2. utg. 1989.
Melding: Kårstad, Erik i Heimen, b. XVI, s. 155–157.
 • Søraa, Gerd: B & B entrepenør : 50 år. Utg. Snøfugl forlag. 2007. 56 s. ISBN 9788270830640. Merknad: Forsidetittel: 50 år : Børset og Bjerkset : B & B entreprenør.
 • Tilseth, Einar: Fra gard og grend : et møte med fortiden. Utg. Strindheim trykkeris forlag. 1990. 160 s. ISBN 8290551509. Digital versjonNettbiblioteket
 • Unn' krigen : intervju og beretninger om hva som skjedde under 2. verdenskrig. Utg. Singsås skole. 1995. 163 s. ISBN 8270831735.
 • Vagnild, Ola Birger: Soknedal saualslag : 1948-1997. Utg. Soknedal saualslag. 1997. 24 s.
 • Vagnild, Ola Birger: Vagnild-Gjerdet : gnr 96 - bnr 6 Midtre Gauldal : gards- og slektshistorie. Utg. O.B. Vagnild. 1991. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vigerstøl, Nils Petter, Johan Christian Frøstrup (red.): Forollhogna : historie, natur, kultur. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Voll, Einar: Slekta til Nils Evensen Moen og Ingrid Andersdatter Kjeldvollen : fra 1867 og til no. Utg. Snøfugl forlag. 2005. 16 s. Merknad: Forsidetittel: Etterkommere etter Nils Evensen Moen og hustru Ingrid Andersdatter f. Kjeldvollen, gårdbrukere på Oppistu Moen
 • Voll, Per Gunnar (red.): Konfirmanter i Budal 1937-2013. Utg. Budal meighetsråd. 2013. 82 s. ISBN 9788299903813.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1912 Fra: Arne Kløvgårdtrø (bror), Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag Til: Haagen Saur, Amerika (Canada ?) Publisert i: Nåkkå ta kvart, 1992
Stikkord: Helse og sykdom, blodstyrtning, tuberkulose, Arbeidsliv, jernbane, streik

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2027 MIDTRE GAULDAL)
Brevsamlingen fra Voll i Støren. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 8 (1987) s. 606-617, nr 8 [i.e. 9] (1988) s. 714-720. Red. Normann Grytdal. Merknad: 4 brev. Avsendarar: Elias Folstad 1892 og 1902, Jon Voll 1893, Johanna Folstad 1907.
 • Amerikabrev (2028 MIDTRE GAULDAL)
Brevet. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 10 (1971). S. 658-659. Merknad: Avsendar: B.K. Solberg 1871. Også trykt i "Soknedal sparebank 75 år" ved Jens Aakerli og Arne Solem Vagnild [1960].
 • Amerikabrev (2029 MIDTRE GAULDAL)
En utvandrersaga. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 1 (1979). S. 49-51. Red. Eirik Kårstad. Merknad: Avsendar: Kirsti Jonsdatter Dybdalsbak 1861.
 • Amerikabrev (2030 MIDTRE GAULDAL)
Litt om utvandringa frå Soknedal til Amerika. I: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag. 1992. S. 19-34. Red. Arnold Bakken. Merknad: Avsendar: Siri Andersdtr. Bordal 1868.
 • Amerikabrev (2031 MIDTRE GAULDAL)
En norsk emigrant i 1850. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 1 (1943). S. 39-48. Red. J.G. Ryther. Merknad: Avsendar: Jens Hanssen Mahlum 1852 frå Brasil.
 • Amerikabrev (2032 MIDTRE GAULDAL)
En samling brev fra emigranter i slutten av forrige århundre. Lokalhistoriske opplysninger fra Støren og om liv og virke i det forjettede land. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 7 (1986). S. 500-506. Red. Normann Grytdal. Merknad: 2 brev. Avsendar: Elias Folstad 1890 og 1891.
 • Dagbok (2033 MIDTRE GAULDAL)
Dagbok etter Anders Iversen Bræk, Soknedal. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 8 (1968). S. 474-478. Red. Jens Haukdal. Merknad: Frå 1712-16.
 • Eigedomsdokument - domsbrev (2034 MIDTRE GAULDAL)
Avskrift av lagtingsdom av 1687, 22. august ang. grensen mellem Singsaas og Selbu. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 8 (1932) s. 497-502, nr 9 (1934) s. 535-542. Red. Chr. Lodgaard.
 • Eigedomsdokument - markegang (2035 MIDTRE GAULDAL)
En åstedssak i 1648 mellem gårdene Brekk (Brekken) og Bordal (Berdal) i Soknedal. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 6 (1930). S. 374-376. Red. Olaf O. Solberg.
 • Folketeljing 1801 ; matrikkel 1665, 1723 (2036 MIDTRE GAULDAL)
Beskrivelse af Singsaas samt beretning om Singsaas leilændingsgods. Utg. Selskabet Singsaas leilændingsgods. 1904. 135 s. Merknad: Inneheld m.a. folketeljinga for Singsås 1801, matrikkel 1667 og matrikkelutkast 1723.
 • Føderådskontrakt (2037 MIDTRE GAULDAL)
Kårkontrakt fra Soknedal. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 3 (1928). S. 189-190. Red. Olaf O. Solberg. Merknad: Frå Økdal 1832.
 • Klokkartollregulering (2038 MIDTRE GAULDAL)
Udskrift af den ved Klokkertoldens Regulering holdte Protokol forsaavidt Størens Præstegjeld vedkommer. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 6 (1930). S. 357-360. Red. Olaf O. Bjerke. Merknad: Frå 1817.
 • Kongeskøyte (2039 MIDTRE GAULDAL)
Det gamle kongeskjøte. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 7 (1968). S. 445-460. Red. Jens Haukdal. Merknad: Frå Skain i Soknedal 1741 og Gaustad i Hølonda 1728.
 • Militærrulle (2040 MIDTRE GAULDAL)
Trøndere i krigen 1807-1814. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 5 (1962). S. 316-323. Red. Nils Saugen. Merknad: Soldatar frå Støren og Melhus.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (2041 MIDTRE GAULDAL)
Fordeling af den sum af 1620 Speciedaler i Sølv..., bliver at udrede af Størens Thinglaug... som Indskud til Kongeriget Norges Bank. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 4/5 (1929). S. 310-314. Red. Olaf O. Bjerke.
 • Skolefundas (2042 MIDTRE GAULDAL)
Fundats for Skole-væsenet i Størens Præstegield.... Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 6 (1930). S. 350-356. Red. Olaf. O. Bjerke. Merknad: Frå 1792.
 • Soldatbrev (2043 MIDTRE GAULDAL)
Soldatbrev fra krigen 1808-09. Utg. Gauldal historielag I: Gauldalsminne. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. B.4, nr 6 (1985) s. 407-414 nr 7 (1986) s. 517-519 nr 8 (1987) s. 594-601. Red. Jon Snøfugl. Merknad: 13 brev.
 • Supplikk (2044 MIDTRE GAULDAL)
Klage fra en del bønder i Støren over General-vejmester C.Q. von LG tzows inndeling av vedlikeholdsarbeidet paa veiene i bygden. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.2, nr 3 (1950). S. 175-177. Red. Simon Leinum. Merknad: Frå 1724.
 • Supplikk (2045 MIDTRE GAULDAL)
Budalens kåppårverk. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 10 (1935). S. 630-634. Merknad: Bøn om skattefritak med påteikning frå Bergamtet.

Aviser