Bibliografi:Hitra kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Hitra

 • Brekke, Thomas: Hytteliv og friluftsfolk. En brukerundersøkelse i to studieområder på Hitra. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Danielsen, Arne: Hjalmar Grøntvedts fartøyfart og fiskerederi : oversikt / samlet og skrevet av Arne Danielsen. Utg. [Havlaks]. 1979. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjeldberg, Herm.: Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie. Utg. Fosen blad. 1926. 238 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Johan G.: Helsevesenet på Hitra : en kort historikk. Utg. Hitra kommune i samarbeid med sanitetsforeningene på Hitra. 2004. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossland, Heidi: Turister, turisters friluftsliv og konflikter knyttet til turisters friluftsliv. En studie i fire områder i Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Fugelsøy, Maurits: Hitra. Øya og folket. Utg. Hitra-kommunene. 1958-1962.
Bind 1. 1958. 433 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Bind 2. 1962. 421 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerdåker, Brynjulv: Kystsamfunn skifter ham : med hitter- og frøyværinger inn i den moderne tid. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim : Statsarkivet. 1991. 368 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hammer, Hans U.: Fiskeoppdrettsnæringa på Hitra : i fremste rekke i 40 år. Utg. Hitra havbrukslag. 2000. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hitra og Frøyas beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie. Ved Herm. Fjeldberg. Utg. Fosens blad. 1926. 238 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovde, Brynhild: Kystjordbruk i Sør-Trøndelag. En undersøkelse med særlig vekt på kombinasjonsbrukets utvikling i Hitra. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1983.
 • Mæland, Bernt: Et øysamfunn i endring og kontinuitet. Økonomiske og sosiale forhold sett i lys av demografisk utvikling på Hitra på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1981.
 • Roll, Egil: Akvakultur og naturvern. Kartlegging av naturkvaliteter i potensielle lokaliteter for marin yngelproduksjon i Hitra kommune. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Røst, Unni: Fiskeoppdrett - redning for kystutkanten? En studie med vekt på sysselsetting i oppdrettsarbeid i kommunene Frøya, Hitra og Smøla. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1985.
 • Selvaag, Olaus: En historie om handel i 143 år : Olaus Selvaags Eftf. AS : Hitras eldste eksisterende handelssted. Utg. Vindfang. Hitra. 2011. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm, J. E.: Noen gamle kirker i Fosen : Dolm, Fillan, Kvenvær og Sulen kirke : notater. Utg. [s.n.]. 1933. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Svein Bertil: Folket, jorda og sjøen. Om busetting og økonomi på Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Ulvan, Edvard: Fiskeribygd i endring. Utvikling av jordbruk og fiske i Hitra i perioden 1875-1914. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1982.

Lokalhistorisk litteratur for Snillfjord

 • Gullesen, Brita Haffner: Hvorfor bo i Snillfjord? En kvalitativ studie av noen innflytteres bostedssvalg og bostedsopplevelser. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Hafsmo, Leidulf: Hafr het en mann. Slekts- og gårdshistorie for Hafsmo gård i Snillfjord. Utg. L.H. 1990. 144 s. ISBN 82-992288-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggvik, Jon; Lian, Ella F.; Nilsen, Jon: Snillfjord kirke 100 år. 1899-1999. Utg. Snillfjord menighetsråd 1999. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hemneboka. Ei bygdebok for Hemne prestegjeld (hereda Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). Utg. Bygdeboknemnda for Hemne prestegjeld. 1959-
  • Bind 1, del 1. Nils Hallan: Bygdesoga fram til år 1700. 1959. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Todal, Anders i Heimen, b. XII, s. 213–221.
    • Hallan, Nils: Merknader til Anders Todals melding. I: Heimen, b. XII, s. 276–285.
  • Bind 1, del 2. Henrik Sødal: Bygdesoga frå 1700 til 1830-åra. 1973. 268 s.
   • Bjørkvik, Eilert i Heimen, b. XVI, s. 540–542.
  • Bind 2. Kolbjørn Aune: Bygdesoga frå 1830-åra til 1940. 1979. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3. Kolbjørn Aune: Gardssoge for Østre Heim. Gnr. 1-27. 1995. 387 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Merete Moe: Nøkkelen til Trøndelag. Bosetning, kommunikasjon og kontroll: Agdenes og Snillfjord 500 f. Kr. til 1000 e. Kr. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1997.
 • Myrenget, Ellen (red.): Skolen i Snillfjord gjennom tidene : festskrift til 250-årsjubileet for norsk skole. Utg. Snillfjord skolestyret. 1989. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vik, Marie, Ivar Ytreland: Vegen til havet : fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. Utg. Snøfugl. 2002. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1865 (2005 HEMNE)
Folketelling 1865. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 289 s.
 • Folketeljing 1875 (2006 HEMNE)
Folketelling 1875. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 342. s.
 • Folketeljing 1900 (2007 HEMNE)
Folketelling 1900. Hemne og Snillfjord. Utg. Ytre Snillfjord museums og historielag. U.å. 309 s.
 • Amerikabrev (2009 HITRA)
Rasmus Udseth, hitterværing og amerikaner. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 10 (1971). S. 73-80. Red. Sverre Utseth. Merknad: 2 brev frå 1893.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt ; eigedomsdokument - skøyte, (2010 HITRA)
Gammeltida på Hitra. Frå arbeidslivet på kystgarden. Skrifter utgitt av Fosen historielag. Nr 2 (1978). 96 s. Red. Arnfinn Aune, Eilert Bjørkvik, Svein Bertil Sæther. Merknad: 3 husmannskontraktar, 6 føderådskontraktar, 3 skøyte, 1 bygselbrev, 1 utskiftingsforretning. Alt frå 1800-talet.
 • Militærrulle (2011 HITRA)
Sjølegdrullen 1804 for Søndre Tronhjems amt, Fosen fogderi, Hitra og Hemne tinglag. Utg. Fosen historielag. I: Årbok. Fosen historielag. Nr 6 (1967). S. 85-120. Red. Sverre Utseth. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Topografi (2012 HITRA)
Beskrivelse over Hitterens Præstegield (1780). Med tillegg: Johan Størens beskrivelse av Hitra prestegjeld 1774. Utg. Samarbeidskomiteen for lokalhistorie for Frøya og Hitra. 1984. 78 s. Red. Johan G. Foss, Svein Bertil Sæther. Merknad: Skrive av Peder Schvane Bang.

Aviser

Eksterne lenker