Bibliografi:Oppdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Mellom Aune og Rise i 1880-åra.
Foto: Axel Lindahl.
Skarbekken mellom Rise og Drivstua i 1880-åra.
Foto: Axel Lindahl.
Garden Gravaune i 1935.
Foto: Halvor Vreim.
Garden Drivstua i 1946.
Foto: Halvor Vreim.
Garden Dørumstua i vinterdrakt i 1955.
Foto: Halvor Vreim.
Oppdal i 1957.
 • Aasland, Aasne: Forhold ved norsk pelsdyrnæring sett i lys av data fra kommunene Oppdal, Øksnes og Sortland. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Bjerkås, Ola: Anderledes nu, da alt er nyt : inn- og utmarksutskiftningene i Oppdal ca. 1800-1915. Utg. Høyskoleforl.. 1998. 382 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerkås, Ola: «Utskiftningene i Oppdal i hamskifteperspektiv». I: Heimen, b. XXX, s. 252–262.
 • Bretten, Simen: Dovrefjell nasjonalpark, Kongsvold fjeldstue. Utg. Kongsvold fjellstue ; Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, Friluftsavd.. 1990. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Arild: «100 år sidan Kristofer Uppdals gjennombrot» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Dalgard, Olav (red.): Kunst og kunstnarar frå Oppdal : i gammal og ny tid. Utg. Tanum-Norli. 1979. 167 s. ISBN 8251808073. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Donali, Ingeborg: Stadnamn langs Gamle Kongeveg gjennom Oppdal. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1971.
 • Donali, Ingeborg, Ragnhild Skaslien Skjelstad: Stenindustri'n i Oppdal : ord og utrykk. Utg. [Oppdal dialektlag]. 2008. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fagerhaug, Tore: «Ola J. Rise» i Bøgda vår, Oppdal 1987.
 • Fagerhaug, Tore ofl. (red.): Slik var det : Bildealbum frå Oppdal. Utg. Oppdal historielag. 1983. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Stugu, Ola Svein i Heimen, b. XXI, s. 207–208.
 • Farbregd, Oddmund: Pilefunn frå Oppdalsfjella. Hovedoppgave i arkeologi, Oslo 1972.
 • Finset, Viggo: Tamreindrift og ekspropriasjon til beiterett i Trollheimen. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Foss, Birgit (red.): Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen. Utg. Snøfugl forl.. 2000. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossum, Tommy, Petter Erik Innvik: Barske folk og fjell : vær og vind, flom og ras i Sunndal og Oppdal. Utg. Tommy Fossum. 2010. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimeland, Bertel Andreas: Dovre, Opdal og Orkladalen : naturforhold, historie, kulturminder og næringsliv. Utg. Kjenn ditt land. 1924. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guntvedt, Ivar Sigvart: Tett og spredt boligbygging. Analyse av bosetningen i Oppdal kommune. Hovedoppgave ved NLH 1978.
 • Gystad, Liv: En kulturopplevelse blir til: om mening, modernitet og tradisjon. Hovedoppgave i sosialantropologi, NTNU 1999.
 • Haugland, Kjell: Det store i det små : Ole Moene 1839-1908. Utg. Arbeidsgruppen for minnemarkering av Ole O. Moene. 2008. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell: Frå Vindøla til Stor-Festa : A/S Oppdal elektrisitetsverk gjennom 50 år, 1932-1982. Utg. A/S Oppdal elektrisitetsverk. 1982. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell (red.): Furkunt! : ei matbok fra Oppdal. Utg. Oppdal bygdekvinnelag og Oppdalsmuseet. 2014. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell: "Oppdal, bøgda mi -" : modernisering, nasjonsbygging og identitetsdanning i ei sørtrøndersk fjellbygd ca 1860-1940. Utg. Noregs forskingsråd. 1996. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugland, Kjell: Oppdals historie. Hovudlinjer og tidsbilde. Utg. Oppdal historielag 2002. 335 s. ISBN 82-7083-269-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hestnes, Erling: Utskiftningen av de Oppdalske almenninger og skogfellesskaper 1857-1863. Utg. [Oppdal bygdealmenning]. 1999. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoel, Odd Gunnar Jære: Slekt følgjer slekt. Register over Hoelslekta, Lønset i Oppdal. 1983. 267 s. ISBN 82-991023-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Arne Odd: «Anders Hanssøn Bernhofts Opdalsbeskrivelse». I: Heimen, b. III, s. 161–170 og 209–226.
 • Karlgård, Kristina: "Oss tållå oppdaleng". En interaksjonell sosiolingvistisk undersøkelse av fem språkbrukere fra Oppdal. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1997.
 • Krokann, Inge: Då bøndene reiste seg. Ein av førarane: Ingebrigt Sæter. Utg. Gyldendal. 1937. 316 s. Ny utg. Dølaringen boklag. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. V, s. 60–61.
 • Mathisen, Kari: Innføringen av loven om allmueskolen av 1860 i Oppdal, og den videre utvikling av skolen fram til 1907. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1981.
 • Mork, John: Ungdomsår - i hakekorsets skygge : minner fra Stølan og Drivdalen 1935-1945. Utg. Forl. norske bøker. 2006. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oppdalsboka. Historie og folkeminne. Utg. Tanum forl. 1947-1951.
 • Osnes, Oddrun: Nynorsk eller bokmål? Striden om opplæringsmål i folkeskulen i Sør-Trøndelag i 1950- og 60-åra. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1981.
 • Rise, Ola J.: «Kommunearkiv. Steinhus på fri mark i Opdal». I: Heimen, b. IV, s. 86–89.
 • Rise, Ola J.: Opdalsmål : serord og talevendingar. Svorkmo. 1933. 139 s. – Særtrykk av Orkdølafylket. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. III, s. 310–311.
 • Sommerfelt, Axel: Reisehaandbok over Orkedalen, Opdal, Troldheimen. Utg. [Trondhjems turistforening]. 1911. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stugu, Ola Svein: «Diktar – og historikar. Om Inge Krokann som fagforfattar». I: Heimen, b. XXX, s. 227–234.
 • Stugu, Ola Svein: Oppdal gjennom tidene : frå sjølbergingstid til moderne tid. Oppdal. 1985. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tretvik, Aud Mikkelsen i Heimen, b. XXIII, s. 238–239.
 • Taagvold, Harald, Kjell Haugland: Gjevilvassdalen : en innføring i naturen og kulturhistorien. Utg. Oppdal videregående skole, Kurs- og kompetansesentret. Oppdal. 1993. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Veiseth, Anita: Kongevegen over Dovrefjell. Fra Dovre til Oppdal. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Viken, Ingeborg: Dekorativ kunst i Oppdal fram til slutten av 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Oslo 1940.
 • Volden, Astrid: På pilegrimsvandring : et undervisningsopplegg for grunnskolen i Oppdal. Utg. Drivdalen skole. Oppdal. 2008. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wognild, Petra: Oppdal kommune med Dovrefjell og Trollheimen. Ein bibliografi - 1978. Hovedoppgave i SBH, Oslo (?) 1979.
 • Aagård, Ingunn: Bondekvinner i Oppdal etter 2. verdenskrig. Ei analyse av bondekvinners arbeid og mulighet til makt og innflytelse. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1984.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (2046 OPPDAL)
Brev med tilknytning til Oppdal frå tida føre år 1500. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. Årsskrift for lokalhistorie. 1985. S. 37-44. Red. Hallvard Magerøy. Merknad: Forlik vedrørande Sætran 1383. På originalspråk og i omsetjing.
 • Føderådskontrakt (2047 OPPDAL)
Kårbetingelser i gamle dager. Et eksempel fra Sjurstjønnmoen. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. Årbok for lokalhistorie. 1992. S. 65-66. Red. Fridtjof Moen. Merknad: Frå 1898.
 • Haugianarbrev (2048 OPPDAL)
Da Haugerørsla kom til Oppdal. Utg. Oppdal historielag. I: Bøgda vår. 1979. S. 20-23, 38. Red. Albert Olafsson. Merknad: Avsendar: Elling Eielsen 1837.

Aviser

Eksterne lenker