Bibliografi:Stjørdal kommune

Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 
Utsikt over Hell i slutten av 1940-åra.
 
Værnes kirke i slutten av 1940-åra.
 
Låna på Østre Ingstad i Hegra.
 
Låna på Østre Bjugan i Hegra.
 
Våningshus på Vestre Bjørngård i Hegra.
 
Utsikt over Steinvikholm i 1939.
 
Steinvikholm, inne i festningen.
Foto: Koren (1893)/Riksantikvaren.
 
Folkeforsamling på Steinvikholm. Bildet er tatt før 1905, da flagget har unionsmerke.

Bygdebøker

 • Berg, Kaare: Stjørdal. Fra strandsted til storsamfunn . Utg. Boknemda for historielaga i Stjørdalsbygdene. 1995-

Annet

 • Alstadhaug, Leif: Frå folkedjupet : eit stykke slekts- og sosialhistorie gjennom 300 år frå Leksvik, Frosta, Skatval og Stjørdal. Utg. Ytteren, 2000. 228 s. ISBN 8299549108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alstadhaug, Leif: «Langstein Trafikk - En annerledes arbeidsplass i Skatval» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2005.
 • Alstadhaug, Leif: "Samhold er vor styrke". Fra arbeiderbevegelsens historie i Skatval. Utg. Skatval arbeiderlag. 2006. 120 s. ISBN 82-303-0682-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alstadhaug, Leif: «Klassekamp i Skatval» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007.
 • Arnøy, Jarle: - slik jeg husker det. Erindringer fra Elvran i 1930-40åra. Lånke historielag 2003. ISBN 82-994416-3-3. 189 s.
 • Bardal, Eystein: «Jon Leirfall: Minner og refleksjoner ved hans død» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Berg, Kaare: «Aprildagene 1940» (Fra Stjørdal og Hegra) i Årbok for Nord-Trøndelag 1980
 • Berg, Kaare: Pilegrimsleden : Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag. Utg. Stjørdal kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Miljøvernavdelingen. 1997. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bonsaksen, Gunnar: «Emilie Richter Frich - stjørdalingen som ble en kriminalforfatters mor» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Bonsaksen, Gunnar: «Jacob Breda Bull og en lærer fra Stjørdal» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Bævre, Olav Arne, Kåre Forbord jr.: Kvithamar 75 år. Utg. Planteforsk Kvithamar forskingssenter. Stjørdal. 1998. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Stjørdalen gjennom bølgedalen : bosetningsmessige og økonomiske forhold i Stjørdalsbygdene ca. 1200-1660. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 194 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Estensen, Peder: Skolelærer Peder Estensens Liv og Virksomhed : samt hans Optegnelser vedkommende Stjørdalen fra Slutningen af Aaret 1700 og ud i sidstledne Aarhundrede. Utg. Nils Wærnes. 1904. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellheim, Sverre: Sørsamiske kulturminner : Færen : Meråker, Verdal, Stjørdal, Levanger. Utg. Saemien sijte. 1987. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fladby, Rolf: «Agrarkrisen i Stjørdalen». I: Heimen, b. XVIII, s. 427–429.
 • Folvik, Søren: Stjørdal potetmelfabrik : litt om potetens historie i dalføret : 1932 - 25 år - 1957. 1957. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forbord, Arne: «Rallarane som stifta losje Steinvikholm av IOGT» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1985
 • Fossbakk, John Ole: Forradal : "heimbøgda mi" : dalen og bygda i bilder og historier. Utg. Hegra historielag. 2020. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fredriksson, Fritjof: «Åge Berg - jordbruksapostel i Västjämtland» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Grønnesby, Geir: Helleristningene på Skatval. Ritualer og sosial struktur. Utg. NTNU Vitenskapsmuseet. 1998. 103 s. ISBN 82-7126-560-1. Gunneria nr 73.
 • Hjelde, Arnstein: Trøndsk talemål i Amerika. Ein analyse av interferens i lydverket og formverket i utvandrarmål frå Verdal, Stjørdal og Meråker. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1990. Ny utg. Tapir, 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hofstad, Ole Teodor: Bygda og musikken : sang og musikkliv i Hegra gjennom 200 år. Utg. Hegra sparebank. 1999. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hofstad, Ole T., Aud Strømme (red.): Bygda og lyrikken : ord og tanker i Hegra gjennom 200 år. Utg. Hegra sparebank. 2005. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husbyn, Guri, Lars Skjelstad (red.): Bygda og raset : leirras i Skjelstadmark og Hegra. Utg. Hegra historielag. 2002. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Idrettslaget Stjørdals-blink 1910-1960 : 50 år (idrettslaget Blink, Stjørdal idrettslag, Stjørdal skilag, idrettslaget Stjørdalsguten) kort historikk om idrettsarbeidet i Stjørdal gjennom 50 år. Utg. Verdal boktrykkeri. 1960. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jullum, Jon: Prestegårdshagen og Hieronimus Heyerdahl. 2014.
 • Konfirmanter i Skatval. 1859-2008. Red.Rannveig Nordgård ofl. Utg. Skatval historielag. 2009. 211 s. ISBN 978-82-995735-3-5.
 • Krogstad, Bjørn Roar: «Svai hen over fjeld og fjære, rene Norske Flag": Unionsoppløysinga i 1905 og dens følger i Stjørdalen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004.
 • Krogstad, Bjørn R.: «Kors makt og historie» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008.
 • Langås, Arne: «Et i flere henseende høist umoralsk Menneske. En historie fra samfunnets skyggeside i 1800-tallets Stjørdal» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2013
 • Leirtrø, Gunnar: "Med kniv og tro – Kunstneren Oliver Klevsve". Lånke historielag 2011. ISBN 978-82-994416-4-3
 • Leirtrø, Gunnar: "Sortasringen, -med litte attåt". 2008. ISBN 978-82-303-1206-3. 136 s.
 • Løkken, Hans Olav: «Mosquito skutt ned på Skatval» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2006
 • Nordeide, Sæbjørg Walaker: Steinvikholm slott : på overgangen fra middelalder til nyere tid. Utg. NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning. 2000. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersson, Kjell Erik (red.): Fra sjøbunn til vakker pottemakerkunst : leire- og kalkindustri i Stjørdal gjennom tusen år. Utg. Stjørdal museum Værnes. 2011. 226 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersson, Kjell Erik (red.): Sånn va de! : en fotodokumentasjon fra Stjørdalen gjennom 150 år. Utg. Stjørdal historielag i samarbeid med Stjørdal folkebibliotek og Stjørdalens blad. 1999. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersson, Kjell Erik (red.): Sånn va de å! : bilder fra et århundre. Utg. Stjørdal historielag i samarbeid med Stjørdal folkebibliotek og Stjørdalens blad. 2001. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rushfeldt, Trygve (red.): Luftforsvarets flygeskole, Værnes : 50 år : 1952-2002. Utg. Luftforsvarets flygeskole. 2002. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røe, Tormod: Stjørdal kommune 1837-1987. Kommunalt selvstyre 150 år. Utg.Stjørdal kommune. 1987. 356 s. ISBN 82-991614-0-1
 • Rønningen, Johan Peter: Skatval kirke 100 år : 1901-2001. Kirkehus og menighet. Utg. Skatval menighetsråd. 2001. 96 s. ISBN 82-996038-0-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønningen, Johan Peter: Skatval kirke 1901-1991 : Skatval kirke 1767-1900 : kirkehus, personalhistorie og meninghetliv i Skatval. Utg. Skatval menighetsråd. 1991. 247 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røvik, Sigurd Magnar: Stjørdal museum 50 år : 1956-2006. Utg. Stiklestadmuseene avdeling Stjørdal. 2006. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Selin, Jan Algar, Knut Erlend Jegersen: Blink i 101 : IL Stjørdals-blink gjennom 101 år. Utg. IL Stjørdals-blink. 2011. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjømæling, Ola: "Yrk og helg. En mannsalder i Lånke". 1986. ISBN 82-7358-003-2. 196 s.
 • Skjelstad, Lars (red.): Kapellet og bygda : Okkelberg kapell 1906-2006 : et historisk tilbakeblikk på bygd, næringsliv og menighet. Utg. Hegra menighetsråd. 2006. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slungård, Åse Elisabeth: Værnes kirke : -en vandring gjennom 900 år. Utg. Stjørdal menighetsråd. 2000. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sognnes, Kalle: «Vandringer på berget» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014
 • Som dei gamle sa for eit ord : ordtak og talevendingar frå Stjørdalen. Ved Olav Bjørgum og Olav Røkke. Notodden 1921. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Thore: Et ekte plasteventyr : 1947-1997 : fra Norplasta til Dynoplast Stjørdal. Utg. Dynoplast Stjørdal. 1997. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vasaasen, Bjørn Ivar: Lordly sport of fishing : det britiske sportsfisket som historisk fenomen i Norge ca. 1860-1914 : med utgangspunkt i Stjørdalen, Aurland og Sand. Utg. [B.I. Vasaasen]. 2000. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vinje, Aasmund: «Bauta over allierte flygere i Stjørdal» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1982
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Vogstad, Erling, Gunnar Finsen, Herman Svarva: Krigsveteranforeningen Hegra 1940 i femti år. Utg. [Foreningen]. 1995. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Værnesbranden, Ivar Nilssen: «Haugerørsla i Stjørdalsføret» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Wallem, Fredrik B.: Steinvikholm : erkebisp Olav Engelbrektssøns faste slot. Utg. F. Bruns boghandels forlag. 1917. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasvold, Gunnar: Sagbruk og fløting i Stjørdalsvassdraget gjennom 350 år : 1610-1960. Utg. Forlag Stjørdal trykkeri. 1982. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

Første generasjon bygdebokarbeid var Stjørdalsboka med seks bind (i 13 bøker), utgitt fra 1950 til 1972, og supplert med 2 bind krigshistorie i 1993/95. Jon Leirfall var en nøkkelperson i dette bokverket. Det omfatter både heim og folk og allmennhistorie.

Dagens Stjørdal kommune består som kjent av fire tidligere kommuner; sentrumskommunen Stjørdal, og bygdekommunene Skatval, Hegra og Lånke. I de tre bygdekommunene er heim og folk-delen godt ajourført med andre generasjon bygdebok: 3 bind fra Hegra (2004-09), 2 bind fra Lånke (1997) og 3 bind fra Skatval (2000-2002).

Fra Lånke og Skatval er det også utgitt nyere allmennhistorie-bøker ved Hoås (2011) for Lånke og Vår historiske arv (2005-2010) for Skatval. Fra Hegra kan Håves Boka om Staden (2019) om utviklinga av bygdesenteret oppfattes som bygdebok-aktig.

Det som eventuelt mangler i Stjørdal er en ajourførte heim og folk-bøker for sentrumssognet, med de metode-utfordringer det byr på i et vekstområde hvor det er mange hus med kort historie.

Kaare Berg (1915-1997), som var leder i Stjørdal historielag, begynte et arbeid med et moderne allmennhistorie-verk for hele kommunen. Dette arbeidet er ikke videreført etter hans død, og bare første bind er utgitt.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19150418 Fra: Edvard (bror) Olsen Prestmo, Stjørdal, Nord-Trøndelag Til: Anna , USA Eier: Håkon Prestmo, se jnr. 67/2001
Stikkord: Familieforhold, amerikapakke, Værforhold, første verdenskrig, Økonomiske kår, priser, militærtjeneste, Nærmiljø, giftermål,
 • År: 19160102 Fra: Edvard (bror) Olsen Prestmo, Stjørdal, Nord-Trøndelag Til: Anna , USA Eier: Håkon Prestmo, se jnr. 67/2001
Stikkord: første verdenskrig, Økonomiske kår, priser, Værforhold, Familieforhold, arbeidsulykke, militære, Helse og sykdom, gikt,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2254 STJØRDAL)
Et brev til Hegra. I Historisk årbok. 1990. S. 128-1131. Utg. Skatval, Meråker, Stjørdal, Hegra og Lånke historielag. Merknad: Avsendar: T.P. Kulaas 1881. Også trykt i «Stjørdalingen» 10.januar 1976.
 • Folketeljing 1865 (2255 STJØRDAL)
Folketellinga 1865. Strandstedet Stjørdalshalsen. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 91-118. Red. Henry Mære.
 • Kallsbrev ; brev (2256 STJØRDAL)
Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 27 (1947). S. 32-42. Red. Gunnar Skavlan. Merknad: 4 brev 1607-1609.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2257 STJØRDAL)
Nedre Stjørdals Herreds Matrikulskyld ... efter den i Medhold Lov af 6te Juni 1863 foretagne Revision, endelig besluttet i Møde af Herredskomissionen den 29de Nov. 1869. 1869. 4 s.

Aviser