Bibliografi:Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliografi:Oslo)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lokalhistoriske tidsskrifter og årbøker i Oslo

Lokalhistorisk litteratur

Oslohistorie generelt

 • Aaen, Eugen: I kamp for frihet:Avholdsfolkets fellesutvalg i Oslo gjennom 75 år: 1890 - 18. mai - 1965, City-Trykkeriet, Oslo U.Å.
 • Aasen, Einar: Lastebileiernes organisasjon og forretningsvirksomhet gjennom 25 år : 1927-1952. Utg. Caspar Evensen. 1952?. 90 s.
 • Aker 1837-1937. Kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år. Utg. Aker kommune. 1940-1958. - 5 b.
 • Arstal, Aksel og Just, Carl: Oslo byleksikon. Utg. Aschehoug. 1966. 346 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aslaksby, Truls og Krogstad, Morten: Ta vare på Oslo. Byen vår i tekst og bilder. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 158 s. ISBN 82-00-05301-6 Digital versjonNettbiblioteket
 • Bechholm, Andr.: Kristiania folkeskoler før 1860. Den halv-offentlige skole for fattige borgerbarn i 16 og 1700 årene og de eldste opfostringshus : arkivstudier. 1920. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Benneche, Richard: Meddelelser om Akers Herred og dets kommunale Forhold 1837-1887. 1893. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berckenhoff, Mathieu: Landssangerfesten 1914 Kristiania 26. juni – 1ste juli 1914: Festens program, Kristiania 1914
 • Berg, Arno: Det gamle Christiania. Utg. Dreyers forlag. 1965. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berg, Arno: «Oslos historie. 75 års forskning» I: Ætt og by : festskrift til S. H. Finne-Grønn. Utg. Cammermeyers boghandel. 1944. S. 179–230.
 • Blom, Hege: Indre Oslofjord i gamle og nye bilder. Utg. Aschehoug. 2005. 158 s. ISBN 978-82-03-23278-7 Digital versjonNettbiblioteket
 • Bondeungdomslaget i Oslo : 50- årsskrift. Utg. Bondeungdomslaget i Oslo. 1950. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Boye, Else M.: Christiania 1814-1905. Byen og menneskene. Utg. Grøndahl. 1976. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brenna, Arne: Christian 4. Statuen på Stortorvet i Oslo og Adolph Tidemands forarbeider til maleriet av Christianias grunnleggelse. Utg. Selskabet for Oslo byes vel. 1980. 93 s. ISBN 82-90287-00-3 Digital versjonNettbiblioteket
 • Bruun, Ole Daniel: Arkitektur i Oslo : en veiviser til byens bygningsmiljø. Utg. Kunnskapsforlaget. 2008. 248 s. ISBN 978-82-573-1945-8. 2. utg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bull, Edvard: Akers historie. Utg. Olaf Norli. 1918. 503 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bull, Francis og Braaten, Oskar: Kristiania. Utg. Cappelen. 1918. 148 s., 48 pl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Butenschøn, Peter Henrik: Oslo : steder i byen. Utg. Press. 2013. 399 s. ISBN 978-82-7547-643-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Byantikvaren, Oslo kommune: Fredning/bevaringsliste 1972. Oslo kommune. 1972. 31 s.
 • Byantikvaren, Oslo kommune: Den gule listen : kulturminner i Oslo som er fredet, søkes bevart etter bystyrevedtak, er regulert til spesialområde eller på annen måte søkes bevart. Utg. Byantikvaren. 1976. 5. utg. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Byen og fjorden. Oslo år 2000. Program for nordisk idékonkurranse. Utg. Selskabet for Oslo byes vel. 1982. 32 s. ISBN 82-90287-05-4
 • Bygda i byen : Oslo fylkeslag, Bygdelagssamskipnaden i Oslo 1923-1973. Utg. Bygdelagssamskipnaden i Oslo. 1973. 131 s. ISBN 82-990046-0-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Byminner. Utg. Oslo museum. 1955, 1970-. ISSN 0007-7631.
 • Christiania 1829 : J. W. Cappelens forlag 175 år. Red. Åse Ryvarden og Arnt-Erik Selliaas. Utg. Cappelen. 2004. 54 s. ISBN 82-02-24198-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Christiania - hva nå? : 1624-1974. Utg. Dreyer. 1974.76 s. Red. Bernt C. Lange ofl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Christiania Seildugsfabrik 1856 20. dec. 1906. Utg. 1906. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Christiania sparebank gjennem hundrede aar. 1822-1922. Utg. Christiania sparebank. 1922. 2 b. i 1. 233, 237 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • 1. halvbind: Jacob Worm-Müller, Jacob: Byen og tiden.
  • 2. halvbind: Vogt, Nils: Christiania Sparebank gjennem hundrede aar.
 • Christophersen, H.O: På byens terskel : en bok om Oslos vestlige utkant. Utg. Grøndahl. 1975. 154 s. ISBN 82-504-0139-5, ISBN 82-504-0140-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Coldevin, Axel: Ekskursjonsbok for Oslo og omegn. Utg. Cappelen. 1952. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Devold, Mirjam: De ulykkeliges venn: Hennes livsbillede i enkle trekk, (Om Olafia Johannsdottir) Oslo 1930 (Thronsen & Co.`s boktrykkeri)
 • Dahl, Reidar: A.S W. Jordan børste & penselfabrik i årene 1937-1962. Utg. Jordan. 1962. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dahl, Svein G.: En registrering av verneverdige apotek. Utg. 1992. 13 bl. Merknad: Bergen, Oslo, Røros og Ålesund.
 • Dehlin, Helge og Steinar Jensen (red): Aasens boktrykkeri, Oslo 1976
 • Den gamle bygningskultur i Aker : innberetning fra Komiteen for bevaring av de gamle akergårder. Red. Arno Berg ofl. Utg. Aschehoug ; Selskabet for Oslo byes vel. 1955-1982.
 • Dysthe, Carl S. og Claus Winter-Hjelm: Landssangerfesten Kristiania 1914 – Festskrift med Program 26 Juni – 1ste Juli, Kristiania 1914
 • Daae, Anders: Akers sogneselskab 1807-1907. Festskrift i anledning af 100-aars-jubilæet. Utg. Grøndahl. 1907. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Daae, Anders: Oversigt over Kristiania bymarks historie. 1907. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Daae, Ludvig: Det gamle Christiania 1624-1814. Utg. Cappelen. 1891. 435 s. 2. utg. (Første gang utgitt 1871).
 • Daae, Ludvig: Det gamle Christiania 1624–1814. 3. omarbeidede og utvidede utg. Ved Roar Tank. Utg. Cappelen. 1924. 444 s.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 304.
 • Engelstad, Eivind S.: Østnorske ristninger og malinger av den arktiske gruppe. Utg. Aschehoug. 1934. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Erichsen, Bodil Chr.: Kriminalitet og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet. Utg. Tingbokprosjektet. 1993. 264 s. ISBN 82-991870-6-0. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 4).
 • Femtiaars-beretning om Christiania kommune for aarene 1837-1886. Utg. Christiania Magistrat. 1892. 559 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Figenschau, K.J.: «Om alkoholisme som aarsak til fattigdom», Oslo 1913
 • Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Fortegnelse over kirkebøker i stiftsarkiverne i Kristiania. Utg. Jacob Dybwad. 1915. 244 s. (Norske arkivregistraturer ; 1)
 • Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Christiania borgerbok 1698-1799. Fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling, og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. 1921. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fischer, Gerhard: Oslo under Eikaberg : 1050-1624-1950. Utg. Oslo kommune. 1950. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • A/S Freia chocolade fabrik gjennem 25 aar. Utg. Freia. 1923?. 19 s.
 • Den gamle bygningskultur i Aker. Innberetning fra Komiteen for bevaring av de gamle akergårder. Utg. Selskabet for Oslo byes vel. 1955-1982. 3 b.
  • B.1: Formann for komiteen: Halvor Paulsen. 1955. 148 s.
  • B.2: Formann for komiteen: Halvor Paulsen : Selskabet for Oslo byes vel. 1964. 67 s.
 • Fuglum, Per: Oscar Nissen i Norsk biografisk leksikon
 • Gjerland, Leif: Et lite stykke Oslo. Utg. Dreyer. 2012. 135 s. ISBN 978-82-8265-052-6.
 • Gjerland, Leif: Det var en gang i Oslo. Utg. Dreyer. 141 s. 2014. ISBN 978-82-82-65114-1.
 • Gjerland, Leif: Hvis slottet lå på Tøyen - : syv sanne og usanne vandringer i Oslos historie. Utg. Schibsted. 2004. 153 s. ISBN 82-516-2070-8.
 • Gjerland, Leif: Navn i Oslo. Hvorfor heter det det det heter? Utg. Orion. 2008. 166 s. ISBN 978-82-458-0845-2
 • Gjerland, Leif: Oslo før. Utg. Dreyers forl. 2013. 129 s. ISBN 978-82-8265-077-9
 • Gjerland, Leif: Oslos elleve byer : historien om en byutvikling. Dreyer. 2015. 212 s. ISBN 978-82-8265-138-7.
 • Gjerland, Leif: Oslos øyrike : før og nå. Utg. Aschehoug 2006. 136 s. ISBN 978-82-03-23345-6.
 • Gjerland, Leif: Østkanten : historien om en livskraftig byuvikling. Utg. Kom. 2010. 257 s. ISBN 978-82-92496-86-2.
 • Granrud, Bente: Folkelig bykultur i Christiania. En analyse av ordenssaker i politiretten 1745-1800. Utg. Tingbokprosjektet. 1998. 149 s. ISBN 82-91472-20-3. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 16) Digital versjonNettbiblioteket
 • Greva, Søren L, Hans Holsetstuen og Lars Skeie: 75 år i edruskapsrørslas tjeneste. Norsk Jernbane-Avholdsforbund Avdeling nr. 1:1907 - 16. september 1982, Oslo 1982.
 • Grosch, Chr. H.: Christiania. Bevaring og fornyelse. Utg. Dreyer. 1972. 261 s. ISBN 82-09-00027-6 Digital versjonNettbiblioteket
 • Grünerløkka kooperative kvinneforening 60 år 1907 23. september 1967, Oslo U.Å.
 • Grøtvedt, Per Nyquist: Skriftspråktradisjon ved Hallvardskirken og Mariakirken i Oslo 1350–1450. Oslo. 1954. 291 s.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. X, s. 431–432.
 • Guttormsen, Bjarne: Norge i Oslo : by- og bygdelag 1862-1949. Utg. Aschehoug. 1949. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Christopher: Oslo Haandverker Sangforenings NORDLANDSFERD: 17. til 29. juni 1926, Oslo 1927
 • Hals, Harald: Fra Christiania til Stor-Oslo. Et forslag til generalplan for Oslo. Utg. Oslo reguleringsvesen. 1929. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hals II, Harald: "Og blev den kaldet Christiania". Utg. Oslo bymuseum. 1961. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Reidar og Øyvind Reisegg: Oslo før og nå. Utg. Kunnskapsforlaget. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauger, Toril T.: Trekk fra Oslos historie. Utg. Gyldendal. 1981. 245 s. ISBN 82-05-10286-4
 • Hellerud, Synnøve Veinan og Messel, Jan: Oslo. Tusen års historie. Utg. Aschehoug, 2000. 347 s. ISBN 82-03-22347-8. Merknad: Utgitt i forbindelse med Oslos 1000-årsjubileum.
 • Natteravnene 20 år 1990-2010. Historiske minner 1890-1940 : gamle bilder fra byen min. Utg. Natteravnene. 2010. 18 bl.
 • Holden, Finn: Akergårder i Oslo : en landsens byhistorie. Utg. Andresen & Butenschøn. 2003. 190 s. ISBN 82-7694-142-7
 • Holden, Finn: Byløkker i Oslo. Utg. Andresen & Butenschøn. 2007. 168 s. ISBN 978-82-7694-215-6.
 • Holmsen, Andreas: Ødegårder i Osloherad. Utg. Selskabet for Oslo byes vel. 1964. S. 289-338. Særtrykk av: St. Hallvard. 41/1963.
 • Høigård, Einar: Oslo katedralskoles historie. 1942. 472 s.
 • Håberg, Kirsten Røvig: Fra skyggetanter til yrkeskvinner : livet, tiden og menneskene ved Den kvinnelige industriskolen fra 1875 til 1950. Utg. ABM-media. 2012. 199 s. ISBN 978-82-997932-7-8. Merknad: Om Den Kvindelige Industriskole ; Statens kvinnelige industriskole
 • I manns minne : Oslo og Akershus i manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet. Red. Rolf Fladby og Arthur Gjermundsen. Utg. Nasjonalforeningen for folkehelsen og Samlaget. 1970. 191 s. Merknad: Frå Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre.
 • I nær fortid : Oslo og Akershus i nær fortid. Red. Randi Bjørkvik og Per Oscar Nybruget. Utg. Landslaget for lokalhistorie, [[Nasjonalforeningen for folkehelsen}]] og Samlaget. 1983. 299 s. ISBN 82-521-2172-1. Merknad: Bygger på innkomne svar i konkurransen Minneoppgåve for eldre 1981.
 • Indrebø, Gustav: Stadnamn fraa Oslofjorden. Utg. Dybvad. 1929. 249 s. (Det Norske videndkaps-akademi i Oslo : Skrifter ; 5)
 • Jensen, Pål: Trikken vår. Utg. Vedalia forlag. 1981. 102 s. ISBN 82-990702-0-1
 • Jóhannsdóttir, Ólafia: De ulykkeligste : livsskildringer fra Kristiania. Utg. Cammermeyer. 1916. 150 s.
 • Johansen, Tor Are: Under byens gater. Oslos vann- og avløpshistorie. Utg. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. 2001. 263 s. ISBN 82-996040-0-1
 • Johnsen, Dagny og Johan Johansen: Oslo Avholdslag gjennom 75 år:1862 - 5. mars - 1937, Johansen & Nielsens boktrykkeri, Oslo 1937
 • Johnsen, Gudrun: Folket i Oslo 1801 : Folketellingen 1. februar 1801 for Kristiania med forstedene og Aker og Oslo (Gamlebyen). Utg. Norsk arkivbyrå. 1950. 228 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Gran, Bjarne i Heimen, b. VIII, s. 525–526.
 • Johnsen, Per-Erling 2005: Oslos brune kafeer. Schibsted, Oslo
 • Johnsen, Thorleif, Alf Lund og Leif Eide: Norges handels og sjøfartstidendes trykkeriklubb 50 år: Et historisk tilbakeblikk, Oslo 1962.
 • Just, Carl: Oslo Sjømannsforening 100 år : 1846 - 19. desember 1946. Utg. Oslo sjømannsforening. 1946. 300 s.
 • Jørgensen, Jørn-Kr.: Politinotater 1744-2014. Oslo politidistrikt 270 år. Utg. 2015. ISBN 978-82-8228-021-1.
 • Jørgensen, Jørn-Kr.: Vi andre hadde drømmer. Oslopolitiet og 2. verdenskrig - sjokk, opplevelser, fred og frihet. Utg. 2015. ISBN 978-82-8228-022-8.
 • Katalog over Christiania tukthusarkiv. Utg. Statsarkivet i Oslo. 1987. 193 s.
 • Kirkebøe, Martinus Chr.: Oslos kirker i gammel og ny tid. Hovedkirker, annekskirker og kapeller. Utg. Land og kirke. 1956. 96 s. Ny utg. 2007. Utg. Kunnskapsforlaget. 167 s. ISBN 978-82-573-1946-5.
 • Kommunal håndbok for Oslo : 1966. Utg. Oslo kommune. Formannskapets kontor. 1966. 363 s.
 • Kommunen som fotograf. Utg. Oslo byarkiv. 1996. 64 s.
 • Kristiania. Cappelen. 1918. 148 s. 48 pl. Merknad. Bidrag fra Oskar Braaten og Francis Bull.
 • Kristianias historie. 1922-1936. 5 b. Merknad: Utgitt til 300-aars jubileet 1924 av Kristiania kommune
  • B.I: Bull, Edvard: Oslos historie. 1922. 550 s.
  • Melding: Pedersen, Tord i Heimen, b. I, s. 124–126.
  • B.2: Bull, Edvard: 1624-1740. 1927. 503 s.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 160–162.
  • B.3: Bull, Edvard og Sønstevold, Valborg: 1740-1814. 1936. 584 s.
  • B.4: Hammer, S.C.: 1814-1877. 1923. 604 s.
  • B.5: 1878-1924. 1928. 577 s.¨
 • Kristiania Kooperative Kvinneforening 60 år; 1906 - 24. september - 1966, Oslo 1966.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Sigurd Simensen - arbeiderrådsbevegelsens "far" i Norge» i Friheten 9. mars 2001.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Knut P. Langfeldt» 80 år i Dagsavisen 14. januar 2005.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Augusta Aasen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Robust rothogger» i Klassekampen 19. januar 2010.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Byskriver Wollnick». i Fædrelandsvennen 26. februar 2014 side 18.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Massemorderen som kom inn - fra hva». i Harstad Tidende 22. juli 2015.
 • Krogsæter, Johan: Fram dansar. leikarringen i Bondeungdomslaget 1919-1969. Utg. Noregs boklag. 1969. 239 s.
 • Kronborg, Anne-Kristine: OBOS : 100 borettslag 1929-2013. Utg. Press. 2014. 407 s. ISBN 978-82-7547-598-3.
 • Langdalen, Erik og Carl Erik Kilander: Naturvern - kulturvern - friluftsliv : Oslo og Akershus : rapport om miljøvernregistrering 1973-1975 : registrering av verneverdige områder og forekomster i Oslo og Akershus ut fra hensynet til naturvern, kulturvern og friluftsliv. Utg. Norges landbrukshøgskole, Institutt for jordskifte og eiendomsutforming, 1976. 66 s.ISBN 82-575-6005-7
 • Langfeldt, Knut: «Merknader til studiet av norsk arbeiderbevegelses historie», i Vår vei nr. 9/10 utgitt av NKP 1953.
 • Langfeldt, Knut: «Den socialdemokratisje oppositionsgruppe - et politisk intermesso 1918-1921», i Historisk tidsskrift 1962.
 • Langfeldt, Knut: «Kampanjen som felte Furubotn», i Dagbladet 26. oktober 1962.
 • Langfeldt, Knut: «Norsk stalinisme anno 1949», i Dagbladet 20. februar 1963.
 • Langfeldt, Knut: «Et bruddstykke av vår egen tid», i Dagbladet 12. mai 1966.
 • Langfeldt, Knut: «En sykdomsplaget mann en en sylskarp penn», (Olav Scheflo) i Bergens Arbeiderblad 21. november 1974.
 • Langfeldt, Knut: «Ljansgruppen av Amnesty International», i Søndre Aker historielag årbok 1997.
 • Langfeldt, Knut: «Die Gemeinde Holzheim kann stolz auf ihren Mitbürger Heinrich Braun (1907-1996) sein», i Holzheim - Geschichte eines schwäbischen Dorfes, Holzheim (Tyskland) 2002.
 • Langfeldt, Knut: «Forvrengt norsk okkupasjonshistorie», i VG 1. august 2006.
 • Lindahl, Erik (red.): SA-SA-SA. Skeid gjennom 100 år. Utg. Pegasus forlag. 2015. 376 s. ISBN 978-82-442-0145-2.
 • Lund, Bernt H.: Oslo kommune 2000. Beretning om Oslo kommune for årene 1948-1986. Utg. ProArk. 2000. 600 s. ISBN 82-91076-08-1. Merknad: "Oslo kommune 2000"
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forl. 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6.
 • Moland, Tallak: Oslos byrom gjennom 200 år. Utg. Press. 2014. 399 s. ISBN 978-82-7547-745-1.
 • Mordt, Gerd: Kvinner og næringsrett. Kvinneparagrafene i håndverksloven av 1839 og handelsloven av 1848. Utg. Tingbokprosjektet. 1993. - 189 s. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 6)
 • Moxon, Joachim: Det tapte Kristiania : historiske byvandringer. Utg. Ad Notam. 2013. 348 s. ISBN 978-82-8313-009-6.
 • Myhre, Jan Eivind: Barndom i storbyen. Oppvekst i Oslo i velferdsstatens epoke. Utg. Universitetsforlaget. 1994. 246 s. ISBN 82-00-21938-0. Merknad: Bibliografi: s. 231-242. Boka er en del av prosjektet: "Velferdsstaten - målutvikling og praksis", som er med i NORAS' velferdsstatsprogram.
 • Møst, Morten og Per Ståle Bugjerde: Kroner og røre: Historien om NHST og Dagens Næringsliv, Oslo 2015
 • Ness, Tore: Navn i fjorden : Oslo, Asker, Bærum. Utg. Orion. 2008. 144 s. ISBN 9788245808476. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norges Handels og Sjøfartstidendes Trykkeriklubb 50 år: Et historisk tilbakeblikk, Norges Handels og Sjøfartstidendes trykkeri 1962.
 • Næss, Siri: Livskvalitet : om å ha det godt i byen og på landet. Utg. Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning. 1979. INAS-rapport. Merknad: Hemsedal, Nes (Buskerud), Drammen og Oslo. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ohlsen, C. og Lønfelt, H.: Kristiania bys matrikul. Tilligemed oplysning om eiendommenes skattetaxster og bygningernes brandforsikringssummer ved udgangen af aaret 1899. 1900. 285 s.
 • Olsen, Ole Tobias: Christiania og omegn. Otteogtyve bilder. 1963. 62 s.
 • Oslo : 1900-1925. Forf. Jon Gunnar Arntzen. Utg. Kom. 2010. 263 s. ISBN 978-82-92496-89-3.
 • Oslo : 1925-1945. Forf. Jon Gunnar Arntzen. Utg. Kom. 2009. 280 s. ISBN 978-82-92496-80-0.
 • Oslo : 1945-1965. Forf. Nils Petter Thuesen. Utg. Kom. 2007. 288 s. ISBN 978-82-92496-46-6.
 • Oslo : 1960-1980. Forf. Nils Petter Thuesen. Utg. Kom. 2008. 280 s. ISBN 978-82-92496-52-7.
 • Oslo : 1980-2000. Forf. Jon Gunnar Arntzen ofl. Utg. Kom. 2011. 271 s. ISBN 978-82-92496-69-5.
 • Oslo-Kristiania : 1047-1624-1924 : byhistorisk utstilling paa Akershus slot : avholdt av Kristiania kommune : katalog. Utg. Kristiania kommune. 1924.
 • Oslo bispedømme 900 år : historiske studier. Red. Fridtjov Birkeli, Arne Odd Johnsen, Einar Molland. Utg. Universitetsforlaget. 1974.. 248 s. ISBN 82-00-08990-8.
 • Oslo bys historie. Utg. Cappelen, 1990-94. 5 b. ISBN 82-02-09146-2
 • Oslofortellinger : Oslo byarkiv – byens hukommelse. Red. Kirsti Gulowsen. Utg. Oslo byarkiv. 2017. 92 s. ISBN 9788299757355.
 • Oslo kapitels forhandlinger 1609-1616. Red. Oluf Kolsrud. Utg. Kjeldeskriftfondet. 1913-1949. 190 s. (Oslo kapitels protokoller 1. rekke. Forhandlinger)
  • Melding: Mannsåker, Dagfinn i Heimen, b. VIII, s. 420–422.
 • Oslo kapitels kopibog 1606-1618. Red. Oluf Kolsrud. Utg. Kjeldeskriftfondet 1912-1949. 430 s. - (Oslo kapitels protokoller 2.rekke. Kopibøker)
  • Melding: Mannsåker, Dagfinn i Heimen, b. VIII, s. 420–422.
 • Oslo lagtingsprotokoll nr 2-7 : 1608-1616 ; Oppland lagtingsprotokoll nr 1 : 1611-1613. Red. Kjell J. Kleivane. Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1987. 709 s. ISBN 82-7061-300-2. Merknad: Har navne- og stikkordregistre og litteraturliste
 • Pedersen, Oscar: Vore dages Kristiania. Utg. A/S Forlagstrykkeriet. 1924. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Petersen, Kaare: Drukkenskapsarrestantene i Oslo; en socialstatistisk undersøkelse. Oslo 1939.
 • Pryser, Reidar W.: Oslo gjennom tusen år. 1944. 308 s.
 • Pryser, Tore: Mobilitet og mentalitet : glimt fra to hundreårs Norges-historie, belyst gjennom innvandreren Jørgen Fredrik Pryser og hans etterkommere. Utg. Thorsrud. 2004. 120 s. ISBN 82-7847-104-5.
 • Rasmussen, Anton: A/S W. Jordan børste & penselfabriks historie gjennem 100 år. Utg. Jordan børstefabrikk. 1937. 35 s.Merknad, omslagstittel: Jordans børster gjennem 100 år.
 • Robbestad, Henry: Hvem er hva på det kristne arbeidsfelt i Oslo, Bærum og Asker. Utg. Land og Kirke. 1956. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Samvirkeskolen avd Brevkurset: Kurs for Butikkpersonalet: Kooperasjonen, Brev 2, Oslo U.Å
 • Samvirkeskolen avd Brevkurset: Kurs for Butikkpersonalet: Kooperasjonen, Brev 4, Oslo U.Å
 • Sandvik, Hilde: "Umyndige" kvinner i handel og håndverk : kvinner i bynæringer i Christiania i siste halvdel av 1700-tallet. Utg. Tingbokprosjektet. 1992. 240 s.(Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 1). ISBN 82-991870-3-6
 • Scharffenberg, Johan: Oscar Nissen:1843-31. oktober-1943, Det Norske Totalavholdsselskap, Oslo U.Å.
 • Schrumpf, Ellen: «Tjenestejente i Kristiania på slutten av 1800-tallet». I: Heimen, b. XXIV, s. 171–181.
 • Sekne, Ivar: Han forandret Oslo. Frode Rinnan - arkitekt og byplanegger. Utg. Gaidaros forlag. 2015. 256 s. ISBN 978-82-8077-163-6.
 • Slyngstad, Marit: Ulydighet og straff : intensjoner og praksis i statsmaktens bekjempelse av fattigdomsproblemet : en undersøkelse med utgangspunkt i tukthusforordningen av 2.desember 1741 og de insatte lemmer ved Christiania tugthus i perioden 1741-63. Utg. Tingbokprosjektet. 1994. 254 s. ISBN 82-91472-02-5. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 8)
 • Sollied, Henning: Akersgårder : hovedbølenes eierrekker. Utg. Akers sogneselskap. 1947. 390 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sommerfeldt, W.P.: Norges topografi. Oslo. Bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur. Utg. Fabritius. 1939. 398 s.
 • St. Hallvard : tidsskrift for byhistorie, bymiljø, bydebatt. Utg. Selskabet for Oslo byes vel. 1915-. ISSN 0036-2859. Register for årg. 1-30.
 • Statistisk årbok for Oslo. Utg. Oslo kommune.
 • Stavseth, Arne: Oslo. Norges hovedstad. Utg. Eget forlag. 1944. 158 s.
 • Steen, Sverre: Kristiania postvesen, 1647-1921 : et stykke av postens historie i Norge. Utg. Aschehoug. 1923. 370 s.
 • Thingsrud, Leif: Bidragsfogden i Oslo : en kort historikk i forbindelse med etatens nedleggelse. Utg. Oslo kommune. 1993. 18 s.
 • Thomle, Erik Andreas: Studenterne fra 1885, Kristiania 1910
 • Thorson, Odd: «De eligerte menn i Christiania i tiden 1735–1808». I: Heimen, b. VI, s. 173–190, 259–281, 408–442 og 499–533.
 • Thorson, Odd: Spareskillingsbanken : 1851-1951. Utg. Grøndahl. 1951. 302 s.
 • Thorson, Odd. Borgerlig selvstyre i det gamle Christiania. 1946. 111 s.
 • Thuesen, Nils Petter: Da Oslo holdt posten. 25 dramatiske hendelser i hovedstadens historie. Utg. Historie & kultur. 2012. 252 s. ISBN 978-82-92870-65-5.
 • Thuesen, Nils Petter: Oslo under andre verdenskrig. Utg. Historie & kultur. 2015. 621 s. ISBN 978-82-8323-002-4.
 • Thuesen, Nils Petter: Oslos historie i årstall : fra de eldste tider til 1800. Utg. Topografisk forlag. 2001. 320 s. ISBN 82-7981-005-6 .
 • Tingbok for Aker 1685. Red. Bodil Chr. Erichsen og Gunnar W. Knutsen. Utg. Tingbokprosjektet. 1996. 241 s. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet). ISBN 82-91472-15-7
 • Tobias . Utg. Oslo byarkiv. 1992-. ISSN 0804-2454
 • Torkelsen, Edwin: Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632-1677. Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1978. 179 s. Merknad vedlegg: Navneregister ved Tore Hermundsson Vigerust. 2000. 20 s. SBN 82-7061-276-6, ISBN 82-7061-277-4.
 • Torstenson, Inge: Fra nattmann til renholdsverk : avfall og renovasjon i Oslo gjennom tusen år. Utg. ProArk. 1997. 206 s. ISBN 82-91076-07-3. Merknad: Utgitt i forbindelse med Oslo renholdsverks 100-årsjubileum i 1997
 • Trætteberg, Hallvard: Geistlige segl i Oslo bispedømme ca. 1200-1537. Utg. Universitetsforlaget. 1977. 159 s. ISBN 82-00-01657-9.(Skrifter / Det norske videnskapsakademi ; 13)
 • Tvedt, Knut Are: Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. 693 s. ISBN 978-82-573-1760-7.
 • Veimo, Marte: «En farmors grav i Moskva» (om Augusta Aasen) i Trønder-Avisa 4. juni 2011
 • Vigerust, Tore Hermundsson: Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra. Utg. Norsk Slektshistorisk Forening. 1996. 384 s.(Norsk slektshistorisk tidsskrift ; Nr 3 (1996))
 • Wasberg, Gunnar Christie og Grethe de Lange: Oslo sjøfartsbyen. Utg. Leif Holtedahls forlag. 1974. 99 s.
 • Wekre, Eivind: Melkeomsetningen i Oslo gjennom 75 år : 1872-1947. Utg. Fellesmeieriet. 1947. 229 s.
 • Wetås, Åse: Namneskiftet Kristiania - Oslo, Novus forlag 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Winter-Hjelm, Claus, Haldor Larsen, Anton Ruud og Hans J. Engh + Mathieu Berckenhoff: Landssangerfesten 1914 Kristiania: Hovedkomiteens referat, Kristiania 191
 • Ytreberg, Espen: En forsvunnet by: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914, Forlaget Press, Oslo 2014 400 s. ISBN 978-82-7547-799-0
 • Zachariassen, Aksel: Med hest og bil for kommunen : Oslo kommunale vognmannsforening gjennom 50 år : [1925-1. febr.-1975]. Utg. Oslo kommunale vognmannsforening. 1975. 92 s.
 • Østberg, Jan Sigurd (red.): Skiltguide : kulturhistoriske skilt i Oslo : katalog, supplerende tekster, registre og kart. Utg. Oslo Byes vel. 2001. 156 s. ISBN 82-90287-94-1.

Bydel Alna

 • AkersDølen. Utg. Groruddalen Historielag. 1996-.
 • Brenna, Johs.: Toppen. Tilegnet gamle og unge urinnvånere på Toppen. 1982. 190 s.
 • Brenna, Johs.: Toppen i Akersdalen. Utg. J. Brenna. 1993. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bu, Ivar ofl: Svensk angrep - norsk forsvar : Christiania 1716. Utg. 2011. 78 s. Merknad: Medforf. Kjeld Th. Magnussen og Jan Lillejord.
 • Hellerudhistorie : livet på Hellerud i mer enn 100 år. Utg. Hellerud historielag. 2011. 299 s.
 • Iversen, Helge: Fra bondebygd til industriby. Bydel 20 gjennom 10 000 år. Utg. Leif Holtedahls forlag. 1977. 79 s. Merknad. Bydel 20 Helsfyr: Etterstad, Teisen, Ulven, Valle-Hovin, Grønnvold.
 • Oppdag Groruddalen : en kulturhistorisk guide. Red. Gry Eliesen ofl. Utg. Byantikvaren i Oslo. 2010. 168 s. ISBN 978-82-992269-5-0. Merknad, på omslaget: Groruddalssatsingen
 • Ser deg på EPA! – lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret. Utg. Hellerud historielag. 2003. E-bok
 • Ved postkassene. Medlemsblad. Utg. Hellerud historielag. 1998-. Fortsettelse av Historielagsposten 5(2002) nr. 1.
 • Årbok. Utg. Groruddalen Historielag. 1985-. ISSN 0801-1850.

Bydel Bjerke

 • AkersDølen. Utg. Groruddalen Historielag. 1996-.
 • Dahl, Reidar: A.S W. Jordan børste & penselfabrik i årene 1937-1962. Utg. Jordan børstefabrikk. 1962. 39 s.
 • Fra Linderud til Eidsvold værk. Utg. Mathiesen-Eidsvold Værk. 1946-1985. 4 b. i 5.
  • B.1: Holmsen, Andreas: Grunnleggelsen av Linderudgodset : tiden inntil 1742. 1946. 487 s.
  • B.2:1: Holmsen, Andreas: Familiebedriften i Kristiania - patrisiatets tid : 1742-1792. 1971. 439 s.
  • B.2:2: Sejersted, Francis og Schou, August: Hurdalsbruket : 1792-1842. 1972. 471 s.
  • B.3: Sejersted, Francis: Den gamle bedrift og den nyere tid : 1842-1895. 1979. 399 s. , pl. ISBN 82-09-01673-3.
  • B.4: Lange, Even: Treforedlingens epoke : 1895-1970. 1985. 316 s. Avhandling (doktorgrad). Universitetet i Oslo, 1987. ISBN 82-09-10308-3.
 • Haugholt, Karl: Hasle-Økern gjennom titusen år. Utg. Holtedahl. 1975. 82 s.
 • Oppdag Groruddalen : en kulturhistorisk guide. Red. Gry Eliesen ofl. Utg. Byantikvaren i Oslo. 2010. 168 s. ISBN 978-82-992269-5-0. Merknad, på omslaget: Groruddalssatsingen
 • Rasmussen, Anton: A/S W. Jordan børste & penselfabriks historie gjennem 100 år. Utg. Jordan børstefabrikk. 1937. 35 s.Merknad, omslagstittel: Jordans børster gjennem 100 år.
 • Årbok. Utg. Groruddalen Historielag. 1985-. ISSN 0801-1850.

Bydel Frogner

 • Bjerkem, Berit: «To spesielle sølvspenner på Vandring: 1 Tylldalen - Overhalla - Nordiska museet i Stockholm - Norsk Folkemuseum, Bygdøy. 2 Tylldalen - Overhalla - Kvam» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Byen bak slottet. Uranienborg - Majorstuen. Utg. Oslo kommune, Bydelsutvalg 2. 1988. 190 s. Merknad: Opprinnelig utgitt med tittel: En gammel bydels historie. Utg. Leif Holtedahls forl., 1976. ISBN 82-7165-031-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holden, Finn: Aker Brygge og Tjuvholmen : fra fattig utkant til rikt sentrum. Utg. Dreyer. 2014. 148 s. ISBN 978-82-8265-115-8.
 • Holtedahl, Brita og Krohn, Sven: En gammel bydels historie. Vandringer gjennom svundne år i bydel 2, Homansbyen, Uranienborg, Majorstua. Utg. Leif Holtedahls forlag. 1976. 106 s.
 • Just, Carl: Homansbyen, Balkeby, Majorstuen. Utg. Sparebanken Oslo Akershus. 16 s.
 • Kavringen. Medlemsblad. Utg. Frogner kultur- og historielag.
 • Magnussen, Kjeld: Gården Store Frogner. Utg. Oslo bymuseum. 1967. 60 s. Merknad: Også utk. som Byminner 3/1967
 • Olsen, Ragnar: Gatevandring Majorstuen. Utg. 2014-
  • Bok 1: Gatevandring Majorstuen : Bogstadveien og 19 sidegater. 2014. 320 s. ISBN 978-82-999615-1-6.
  • Bok 2: Gatevandring Majorstuen : 27 gater nord for Bogstadveien : til Ullevållsveien-Pilestredet. Utg. 2017. 308 s. ISBN 978-82-999615-2-3.
  • Bok 3: Gatevandring Majorstuen : 30 gater syd for Bogstadveien : til Frognerveien. Utg. 2017. 309 s. ISBN 978-82-999615-3-0.
 • Roede, Lars: Frogner hovedgård : bondegård, herskapsgård, byens gård. Utg. Pax. 2012. 267 s. ISBN 978-82-530-3496-6.
 • Roede, Lars: To gårder, to brødre : mye om Frogner og litt om Bogstad. Utg. Bogstad stiftelse og Bogstad gårds venneforening. 2010. 57 s. ISBN 9788292865-03-3.
 • Stenseth, Bodil: Nr.13. En vestkantfortelling. Utg. Aschehoug. 2010. 314 s. ISBN 978-82-03-29189-0
 • Stenseth, Bodil: Wergelandsveien : fra Grotten til Litteraturhuset. Utg. Press. 291 s. ISBN 978-82-7547-669-0
 • Sundt, Eilert: Om Piperviken og Ruseløkbakken : undersøgelser om arbeidsklassens kår og sæder i Christiania. Utg. Tiden. 1968. 87 s.Merknad: Første gang utgitt av Selskabet for Folkeoplysningens Fremme som 2det Tillægshefte til "Folkevennens" 7de Aargang, Christiania 1858.

Bydel Gamle Oslo

 • Aslaksby, Truls: Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie. Utg. Byforskningsprogrammet, Universitetsforlaget. 1986. 281 s. ISBN 82-00-07727-6 Digital versjonNettbiblioteket
 • Brenna, Johs.: Toppen. Tilegnet gamle og unge urinnvånere på Toppen. 1982. 190 s.
 • Brenna, Johs.: Toppen i Akersdalen. Utg. J. Brenna. 1993. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fischer, Gerhard: Mariakirken i Oslo. Oslo 1937. 19 s. (Fortidsminner 14).
 • Heiestad, Nicolai: En liten gutt ifra Vaterland : minner fra 80-årenes Christiania. Utg. Tiden. 1950. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jarnøy, Dag Aril: Lokalhistorie ved Ekebergskråningen : fra Gamlebyen til Brannfjell de siste 300 år. Utg. D.Jarnøy. 2014. 271 s. ISBN 978-82-994389-9-5.
 • Lindøya vel 30.juli 1922-1972. Et øysamfunn i Oslofjorden. Red. Johs. Iversen og Per-E. Johnsen. Utg. Lindøya vel. 1972. 76 s.
 • Lyngaard, Trine (red.): På topp i Oslo : Enerhaugen borettslag 50 år. Utg. Enerhaugen borettslag. 2014. 96 s. ISBN 978-82-303-2647-3.
 • Mer gammelt enn nytt. Utg. Vålerenga historielag. 1995-. ISSN 1890-9094. Fortsettelse av: VHLnytt. Informasjon fra Vålerenga historielag
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forl. 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6.
 • Roaldset, Hege: Mariakirken i Oslo : de religiøse funksjonene. Utg. Unipub. 2000. 187 s. ISBN 82-7477-041-2. Merknad: Revidert utg. av forfatterens hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1996.
 • Schia, Erik: Oslo innerst i Viken. Liv og virke i middelalderbyen. Utg. i samarbeid med Riksantikvaren og Oldsaksamlingen. 1991. 216 s. ISBN 82-03-16512-5
 • Skriftserie. Utg. Gamlebyen historielag. 2003-. ISSN 1503-5751.
  • Nr 1: Floater, Tine Berg: Lov og rett i MA - rettssystem og rettssaker fra Oslo ca 1300. 2003. 23 s.
  • Nr 2: Tenfjord, Jo: Barndom i Oslo ladegård. 2003. 19 s.
  • Nr 3: Abelson, John E.: Barndomsminner. 2003. 2003. 14 s.
  • Nr 4: Ullern, Inger-Johanne: Tiggerordener i de norske byene i middelalderen. 2003. 25 s.
  • Nr 5: Thue, Lars: Forstaden under Ekebergåsen : historien om trehusbyen fra 1860-årene. 2003. 61 s.
  • Nr 6: Molaug, Petter B.: Oslos oppkomst. 2003. 24 s.
  • Nr 7: Roaldset, Hege: Rikshovedstaden Oslo. 2003. 15 s.
  • Nr 8: Hatnes Petter ofl: Småglimt, dikt og bruddstykker fra Gamlebyens historie. 2006. 45 s.
  • Nr 9: Larsen, Tove og Helge Godø: Småhusbebyggelsen fra 1860-årene under Ekebergåsen : registrering og beskrivelser. 2006. 158 s.
  • Nr 10: Abelson, John E.: Arupsgate i 1930-årene. 2008. 16 s.
  • Nr 11: Gervin, Karl: Oslo katedralskole i middelalderens Oslo. 2008. 19 s.
  • Nr 12: Bliksrud, Liv: Sigrid Undset og Gamlebyen. 2008. 25 s.
 • Vigerust, Tore Hermundson: Hvem var hvem. Nr 3. Manntall for Grønland 1834. Utg. Nettverk for Oslos historie. 2007. 44 s. ISBN 978-82-91870-06-9.
 • Vålerenga : bydel med sjel. Red. Anne Teppen, Knut Roar Westbye, Even Haugseth. Utg. Vålerenga historielag. 2002. 192 s. ISBN 82-458-0520-3

Bydel Grorud

Bydel Grünerløkka

 • Beste østkant. Utg. Grünerløkka historielag. 2005-. ISSN 0809-7879
 • Christiania Seildugsfabrik 1856 - 20. dec. - 1906. Utg. Christiania Seildugsfabrik. 1906. 40 s.
 • Gjerdi, Andreas: Jakob kirke og menighet. Et verdig kapittel i Oslo by's kirkehistorie. Utg. Jakobringen. 1987. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Grünerløkka kooperative kvinneforening 60 år 1907 23. september 1967, Oslo U.Å.
 • Hasleboka : kjærlighet og arbeid. Red. An C. Lindstrøm ofl. Utg. Hasle og Frydenberg historielag. 2013. 128 s. ISBN 978-82-303-2444-8
 • Haugholt, Karl ofl: Hasle-Økern gjennom titusen år. Utg. Holtedahl. 1975. 82 s. Merknad omslagstittel: Bydel 31, Hasle-Økern. Digital versjonNettbiblioteket
 • Iversen, Helge: Sinsenboka. Utg. Sinsen menighetsråd. 1981. 110 s. ISBN 82909079144. Merknad: Utgitt i anledning Sinsen menighets 25-års jubileum og Sinsen kirkes 10-års jubileum.
 • Malmstrøm, Kari Hoel: Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et industrimiljø på 1800-tallet. Utg. Norsk teknisk museum. 1982]. 206 s. ISBN 82-90115-14-8. Doktoravhandling, Universitetet i Lund.
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forl. 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6.
 • Nytt fra historielaget. Medlemsblad. Utg. Grünerløkka historielag.
 • A/S Schous bryggeri 150 år 1821-1971. Beretningen om de siste 50 år 1921-1971. Utg. Schous bryggeri. 1971. 115 s. Bokhylla.no
 • Vogt, Nils: Schous bryggeri : mindeskrift til hundreaarsjubilæet 1921. 1922. 240 s.

Bydel Nordre Aker

 • 150 år ved Akerselven. Utg. Lilleborg. 1983. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Børsting, Tor: Historien om Korsvoll. Utg. T. Børsting. 2003. 382 s. ISBN 82-996253-1-9.
 • Børsting, Tor og Bodil Moum Børsting: Stedet hvor alle trives. Sognsvann og omegn. Kulturminner og dagligliv. Utg. T. Børsting. 2000. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fogt, Anne ofl: Ullevål hageby gjennom 90 år. Fra bolignød til Kardemomme by. Utg. Unipax. 2007. 144 s. ISBN 978-82-8152-006-6.
 • Før og nå. Årsskrift. Utg. Sogn kultur- og historielag. 2004-. ISSN 1504-6478.
 • På jakt og vakt. Utg. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. 1980-. ISSN 1501-1763
 • Ullevålminner. Årshefte for Ullevål og omegn historielag. 2001-2003. ISSN 1503-4852.
  • 2001: Hals, Anne: Ullevold : lyst- og avlsgaard ca 1800-1820 sett med samtidens øyne. 30 s. ISBN 8292012008
 • Kom til den fagre Maridal. En bygd og en dals utvikling. Red. Hinbjørgmo, Ingvald ofl. Utg. Maridalens venner. 1972. -118 s.
 • Kunstkalender 1988 : malerier og tegninger med motiver fra Oslo Nord. Red. Harry Lagert. Utg. Historielaget - Grefsen, Kjelsås, Nydalen. 1988.
 • Lagert, Harry: Sør for Maridalsvannet : lokalhistoriske kilder i fokus. Utg. Historielaget Grefsen, Kjelsås, Nydalen ; red. Harry Lagert. 1991. 152 s. : ill.. (Lokalhistoriske bilder i fokus ; II)
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forl. 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6.
 • Nord i Aker gjennom 10000 år. Utg. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. 2004. 320 s. ISBN 82-303-0167-0. Utgitt ved 25-årsjubiléet for historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen
 • Nydalens Compagnie 100 år : 1845 - 1945. Utg. Thau Reklamebyrå. [1945]. 43 s.
 • Olborg, Knut: Historien om Berg. Et blikk på et område i Oslo. Utg. Sogn kultur- og historielag. 2014. 143 s. ISBN 978-82-999845-0-8.
 • Røde, Gro: Livet langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen. Utg. Bydel Sagene-Torshov. 2000. 287 s. ISBN 82-995654-0-5
 • Schieldrop, Edgar B.: Christiania Spigerverk : 1853-1953. Utg. Grøndahl & Søn. 1953. 52 s.
 • Schieldrop, Edgar B.: Christiania spigerverk : 1853-1961. Utg. Christiania spigerverk. 1961. 425 s.
 • Stang, Johan L.: Sogn - en del av Oslo : Bakkehaugen, Berg, Korsvoll, Kringsjå, Nordberg, Sogn Hageby, Tåsen, Ullevål Hageby. Utg. Bydelsutvalg 34-Sogn. 1980. 207 s. ISBN 82-10-02012-9 Digital versjonNettbiblioteket
 • Sætren, Anne: Solemskogen. Skogsgrenda i storbyen : 1903-2003. Utg. Solemskogen vel ved historielaget. 2003]. 160 s. Merknad: Utgitt i anledning 100-årsjubileet til Solemskogen vel. Har bibliografi s. 151-153. ISBN 82-996583-0-6
 • Årsskrift. Utg. Maridalens venner. 1972-. ISSN 1502-4822
  • 2002: Verdifull kulturmark. Blankvann, Maridalen og Slåttemyra. Red. Stein Flatby og Tor Øystein Olsen. 157 s.
  • 2005: Kirkebyggeren. Red. Tor Øystein Olsen. 168 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2006: Viser fra Nordmarka. Red. Jørn Simen Øverli. 112 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2007: Matkultur i Maridalen og Nordmarka gjennom tidene. Red. Gerd Enger Jacobsen. 120 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2008: Kultur- og naturstier i Maridalen. Red. Tor Øystein Olsen. 132 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2009: Markafolk. Red. Helge Haakenstad. 2009. 170 s. ISBN 82-92553-00-2.
  • 2010: Insektlivet i Maridalen. Red. Lars Ove Hansen ofl. 131 s. ISBN 82-92553-00-2
  • 2011: Godseiere og tømmerkjørere. Red. Dag Brodin. 159 s. ISBN 82-92553-00-2
  • 2012: Markalitteraturen fra Asbjørnsen til Grimstad. Red. Bjørn Smith-Simonsen. 122 s.

Bydel Nordstrand

 • Falch, Arvid: Barndomsminner fra Bekkelaget 1910–1927 : med slektsregister. [Oslo]. 1985. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hydle, Magnus: Nordstrand før og nå. Utg. Fabritius. 1942. 204 s. Merknad: Utgitt ved Nordstrands Vel i anl. av dets 50-års jubileum 24. mars 1942.
 • Jarnøy, Dag Aril: Fra gård til villa på Bekkelagshøgda. Utg. Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jarnøy, Dag Aril: Lokalhistorie ved Ekebergskråningen : fra Gamlebyen til Brannfjell de siste 300 år. Utg. D.Jarnøy. 2014. 271 s. ISBN 978-82-994389-9-5.
 • Jarnøy, Dag Aril: Stamhuset Ekeberg hovedgård. Utg. Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening. 2003. 144 s. ISBN 82-994389-4-2
 • Johannessen, Finn Erhard ofl: Fint folk i bratte bakker. Ljans historie. Utg. Selskapet til Ljans vel. 1990. 228 s. ISBN 82-992272-0-8
 • Johannessen, Finn Erhard: Utsikt over Nordstrands historie. Utg. Nordstrand vel. 2000. 295 s. ISBN 82-7847-061-8.
 • Lundeby, Dag: Fra Simensbråten til moderne villastrøk : Simensbråten - 100 år i ord og bilder. Utg. D.Lundeby. 2009. 159 s. ISBN 978-82-303-1215-5.
 • Mikkelsen, Egil: Ekebergparken. Utg. Orfeus forlag. 2013. 253 s. ISBN 978-82-93140-24-5.
 • Pedersen, Gunnar: Aktuell historie. Lokal historie fra Ekeberg, Bekkelaget, Nordstrand, Ljan, Lambertseter, Søndre Nordstrand, Østensjø. Utg. Nordstrands blad. 2008-.
  • B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s. ISBN 978-82-303-1118-9
  • B.2: Aktuell historie II : Nordstrand og Østensjø før og nå. 2009. 152 s. ISBN 978-82-995415-4-1
  • B.3: Aktuell historie III : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2009. 150 s. ISBN 978-82-995415-5-8.
  • B.4: Aktuell historie IV : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2011. 163 s. ISBN 978-82-8265-025-0
  • B.5: Aktuell historie V : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2012. 114 s. ISBN 978-82-8265-051-9.
  • B.6: Aktuell historie VI : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2013. 204 s. ISBN 978-82-8265-076-2.
 • Sør i Aker. Årbok. Utg. Søndre Aker historielag. 1982-. ISSN 0800-3319
 • Thune-Holm, Anton: Vandring fra Sæter til jernalderbyen : i nåtid om fortid. Utg. Oslo Consulting Group. 2001. 55 s. ISBN 82-995941-0-3

Oslo sentrum

 • 50 år for Akershus 1951-2001. Akershus slotts venners jubileumsskrift med akershusbibliografi 22.VI.1300-I.V.2001. Red. Stephan Tschudi-Madsen. Utg. Andresen & Butenschøn for Akershus slotts venner. 2001. 373 s. ISBN 82-7694-091-9. Bibliografi: s. 279-362, utarbeidet av Johan Ellefsen.
 • Dahl, Jon Sv.: Johan Brucker, bøssemakeren på Hovedtangen : gamle arkiver og efterlatte våpen forteller om en innvandret håndverkers virksomhet og leveforhold i 1600-tallets Christiania. Utg. Forsvarsmuseet. 1989. 77 s. ISBN 82-991167-4-0. Merknad: Forsvarsmuseets småskrift ; 5.
 • Eyvang, Eivind: Forsvarsmuseet blir til. Utg. Forsvarsmuseet. 1981. 54 s.
 • Greve, Knut: «Vaterland». I: Norsk kulturhistorie, b. 3. Utg. Cappelen. 1938. S. 377–390.
 • Heiestad, Nicolai: En liten gutt ifra Vaterland. Minner fra 80-årenes Christiania. Utg. Tiden. 1950. 136 s.
 • Helle, Egil: En høyborg for kultur og politikk. Folketeaterbygningen 60 år. Utg. Tiden. 1994. 200 s. ISBN 82-10-03848-6
 • Holden, Finn: Christian IVs by : livet i Kvadraturen. Utg. Dreyer. 2012. 185 s. ISBN 978-82-8265-050-2.
 • Nielsen, Yngvar: Den gamle gaard : barndomsminder fra Maltheby i femtiaarene. Utg. Cappelen. 1903. 112 s.
 • Roughtvedt, Bernt: Saken mot Abelone: en sann historie om bordeller, bondefangeri og et drap i det gamle Vaterland. Utg. Cappelen Damm. Oslo. 2014.
 • Schulerud, Mentz: "Nede på Engebret" : matsted og møtested i generasjoner. Utg. Boksenteret. 1994. 159 s. ISBN 82-7683-037-4
 • Schulerud, Mentz: Akershus i dikterens speil. Utg. Aventura. 1991. 169 s. ISBN 82-588-0808-7
 • Schulerud, Mentz: Fra krambod til stormagasin. Utg. av Steen & Strøm A/S ved 150-års jubileet 1947. 1947. 338 s. 21 bl.
 • Årsskrift. Utg. Akershus slotts venner. 1965-. ISSN 0568-7292.

Bydel Sagene

 • 150 år ved Akerselven. Utg. Denofa og Lilleborg Fabriker. [1983?]. 45 s. ISBN 82-990984-0-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Erichsen, Egil Werner: Møllene ved Akerselven : Bjølsen valsemølle 1884-1944 : fra vannhjulsmølle til storindustri. 1946. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Folkvord, Mirjam Sorge: Bygården : historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk. Utg. Manifest. 2018. 186 s. ISBN 978-82-8342-063-0.
 • Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Oslo og Akershus avdeling. Sagene bevaringsområde. Utg. Fortidsminneforeningen. Oslo og Akerhus avdeling ; Selskabet for Oslo byes vel, 1978. 69, [84] s. Merknad: Arbeidet er ledet av en styringsgruppe bestående av Alf Bøe, Svein Solhjell og Jan Sigurd Østbye. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gierløff, Christian: Et bruk ved Akerselven. Om Myrens verksted og dets grunnleggere : et historisk tidsbilde. Utg. Myrens verksted. 1948. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Moland, Tallak: Historien om Akerselva : gjennom de siste 400 år. Utg. Christiania forl. 2011. 196 s.ISBN 978-82-997321-1-6.
 • Myhre, Jan Eivind: Sagene. En arbeiderforstad befolkes 1801-1875. Utg. Universitetsforlaget. 1978. 278 s. ISBN 82-00-01795-8. Merknad. Omarbeidet utgave av hovedoppgave UiO 1976
 • Røde, Gro: Livet langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen. Utg. Bydel Sagene-Torshov. 2000. 287 s. ISBN 82-995654-0-5
 • Saugen. Utg. Sagene Torshov historielag. 2004-

Bydel St. Hanshaugen

 • Berg, Bjørn Ivar: Akersberg : en kildeoversikt med kommentarer. Utg. Norsk bergverksmuseum. 1993. 38 bl.(Norsk bergverksmuseums interne skriftserie ; 4) Digital versjonNettbiblioteket
 • St. Hanshaugen Ullevål - streiftog i bydelens nedre del. Red. Eva Ramm, Erling Lae og Ørnulf Olsen. Utg. Oslo kommune, St. Hanshaugen Ullevål bydelsforvaltning. 1995. 94 s. ISBN 82-993784-0-0. Digital versjonNettbiblioteket

Bydel Stovner

Bydel Søndre Nordstrand

 • Bjørn Bonde : gammel og ny tid i Søndre Nordstrand. Utg. Søndre Aker historielag og Bydelsutvalget for Søndre Nordstrand. 1978-88. ISSN 0807-4755.
 • Gjesdahl, Tore Sofie: Bydelsvandring på Søndre Nordstrand. Utg. Oslo kommune. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granum, Kjersti: Lambertseter : Oslos første drabantby. Magistergradsavhandling i etnologi. Universitetet i Oslo. 1981. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nygaard, Arnfinn, & Søndre Ås gård og miljøsenter. Om Holmlias historie : Fra bygdeborg til drabantby. Utg. Miljøsenteret. 1990. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Gunnar: Aktuell historie. Lokal historie fra Ekeberg, Bekkelaget, Nordstrand, Ljan, Lambertseter, Søndre Nordstrand, Østensjø. Utg. Nordstrands blad. 2008-.
  • B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s. ISBN 978-82-303-1118-9
  • B.2: Aktuell historie II : Nordstrand og Østensjø før og nå. 2009. 152 s. ISBN 978-82-995415-4-1
  • B.3: Aktuell historie III : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2009. 150 s. ISBN 978-82-995415-5-8.
  • B.4: Aktuell historie IV : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2011. 163 s. ISBN 978-82-8265-025-0
  • B.5: Aktuell historie V : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2012. 114 s. ISBN 978-82-8265-051-9.
  • B.6: Aktuell historie VI : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2013. 204 s. ISBN 978-82-8265-076-2.
 • Sekne, Ivar: Mot alle odds : Lambertseter videregående skole gjennom 50 år : Lambertseter videregående skole : liste over elevene fra avgangsklassene gjennom 50 år : vedlegg jubileumsbok. Utg. Lambertseter videregående skole. 2011. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sekne, Ivar og Lars Thue: Et skoleeksempel : historier om Lambertseter skole. Utg. Skrivepress. 2003. 191 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steffens, Haagen Krog: Hvitebjørn og Stubljan : en norsk gaards og slegts historie. Utg. H.K. Steffens. 1898. 106 s.Merknad, omslagstittel: Hvitebjørn og Stubljan 1799-1899
 • Sør i Aker. Årbok. Utg. Søndre Aker historielag. 1982-. ISSN 0800-3319
  • 1982: Sør i Aker 1982.
  • 1983: Sør i Aker 1983.
  • 1984: Sør i Aker 1984 : Malmøya.
  • 1985: Sør i Aker 1985.
  • 1986: Diesen, Terje R.: Milorg Område 13130.
  • 1987: 'Sør i Aker 1987.
  • 1988: Sør i Aker 1988.
  • 1989-90: Diesen, Terje R.: Tysk okkupasjon av Søndre Aker 1940-1945.
  • 1993: Opsahl, Erik og Ivar Sekne: Fra bønder til blokker : historien om Lambertseter - Norges første drabantby. ISBN 8299123917. Digital versjonNettbiblioteket
  • 1997: Sør i Aker 1997.
  • 2001: Sør i Aker 2001.
  • 2002: Sør i Aker 2002.
  • 2005: Sør i Aker 2005.
  • 2008: Sør i Aker 2008.
  • 2010: Sør i Aker 2010.
  • 2013: Sør i Aker 2013 – Eventyrskoger og villastrøk.
  • 2014: Sør i Aker 2014 – Abildsø 1900 – 1945.
  • 2017: Sekne, Ivar: På sporet av den nye tid.
 • Thune-Holm, Anton: Vandring fra Sæter til jernalderbyen : i nåtid om fortid. Utg. Oslo Consulting Group. 2001. 55 s. ISBN 82-995941-0-3

Bydel Ullern

 • Aspenberg, Nils Carl: Vestre Aker bydel : Røa, Vinderen og Holmenkollen i bilder. Utg. Baneforlaget. 2003. 196 s. ISBN 82-91448-44-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bestum. Utg. i anledning av vellets 50-års jubileum. Red. K. Quale Udseth. Utg. Bestum Vel. 1948. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Breirem, Elin: Fra Bogstad til fjorden : historiebok for barn og voksne om livet langs Vækerøveien og Lysakerelva. Utg. Baneforlaget. 2005. 194 s. ISBN 82-91448-46-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flood, Ingeborg og Sverre M. Halbo: Ullernåsen. Utg. Ullernåsen vel. Oslo. 1963. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fra bygd til by. Utg. Ullern historielag.
  • Nr.1: Bjøro, Terje ofl: Røa mot år 2000. Historien om en bydel i Oslo. 1999. 292 s. ISBN 82-91448-31-0 Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr.2: Ullern - Røa og landet omkring. 1997. 245 s. ISBN 82-91666-01-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr.3: Rødevand, Øivind: Varghyl fra Mærradalen. 2000. 249 s. ISBN 82-91666-03-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr.4: Rødevand, Øivind: Rundt Smestaddammene og Ullernåsen : Smestad - Skøyen - Abbediengen - Hoff - Huseby - Montebello - Øraker - Lilleaker - Røa. 2002. 226 s. ISBN 82-91666-04-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr.5: Rødevand, Øivind: Skøyen i sentrum : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Hoff, Lilleaker, Bestum, Ullern, Smestad, Hovseter, Røa og Voksen. 2004. 226 s. ISBN 82-91666-05-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr.6: Rødevand, Øivind: Fra Lilleaker til Montebello. Lokalhistorie fra Bygdøy, Bestumkilen, Skøyen, Lilleaker, Radiumhospitalet, Røa, Voksen, Ullern, Ullernåsen, Makrellbekken og Montebello. 2006. 226 s. ISBN 82-91666-06-7. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 7: Rødevand, Øivind: Minner fra Røa og Ullern. Lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2008. 226 s. ISBN 978-82-91666-07-5.
  • Nr. 8: Mellom Bogstadvannet og Bygdøy : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2010. 224 s. ISBN 978-82-91666-08-2. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 9: Rundt omkring på Ullern og Røa : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2012. 224 s. ISBN 978-82-91666-09-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 10: Året 1814 og andre fortellinger fra Aker : lokalhistorie fra Bygdøy, Skøyen, Bestum, Lilleaker, Ullern, Huseby, Smestad, Makrellbekken, Røa, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. 2014. 255 s. ISBN 978-82-91448-51-0.
 • Heide, Eivind: Lysakerelva. Lokalhistorie fra Ullern, Bestum, Lilleaker, Lysaker og Vækerø. Utg. E. Heide. 1983. 250 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Langt vest i Aker : medlemsblad. Utg. Ullern historielag, historisk forening for Bygdøy, Ullern, Røa og Sørkedalen. 1997-. ISSN 1501-0457.
 • Rasch-Engh, Rolf: Vest i Aker. Fra jordbruksbygd til bydel. Utg. Smestad skoles venner. 1975. 95 s. Merknad: Undertittel på smusstittelblad: Smestad, Skøyen, Hoff, Holmen, Huseby. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødevand, Øivind: Når bygd blir by. Utg. Ullern historielag. 1995. 160 s. ISBN 82-91666-00-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødevand, Øivind: Turbok for Ullern. Utg. Ullern historielag. 1999. 130 s. ISBN 82-91666-02-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødevand, Øivid: Ullern skole 100 år. Utg. Ullern historielag. 2001. 115 s. ISBN 82-91-448-38-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utter, Harald: Tidsbilder fra Lilleaker. Utg. Mustad Eiendom. 2013. 331 s. Merknad, omslagstittel: Et moderne byområde med 500 år lang industrihistorie. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Vestre Aker

 • Amundsen, Petter: Vinderen historielags skibakke special. En oversikt over områdets hoppbakker, slalåmbakker og skihytter. Utg. Vinderen historielag. 1999. 64 s. 1 kart. Merknad: Vedlegg til Vinderen historielags medlemsblad nr 2/1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aspenberg, Nils Carl: Neste stopp Makrellbekken. Historien om Røabanen. Utg. Baneforlaget. 1995. 122 s. ISBN 82-91448-18-3 Digital versjonNettbiblioteket
 • Christensen, Trygve: Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen : fra kjerraten i Åsa til sagene ved Lysakerelva - vannveien fra Tyrifjord til Oslofjord. Utg. T. Christensen. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalin, Astrid Langballe (red.): Sørkedalen kirke 150 år : en kirke for alle. Utg. Sørkedalen menighetsråd og Sørkedalen historielag. 2015. 95 s.
 • Heide, Eivind: Bydel 36 gjennom tidene : Røa, Voksen, Huseby, Hovseter, Holmen. Oslo kommune, Bydelsutvalg 36. 1980. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holden, Finn: Vinderen : fra fangstboplass til moderne bydel. Utg. Baneforlaget. 2000. 196 s. ISBN 82-91448-36-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holden, Finn og Holtskog, Tore: Ris vel 1905-2005. 100-års jubileumsbok for Ris vel. Utg. Ris vel, 2005. 64 s. ISBN 82-303-0466-1
 • Holtvedt, Reidar: Fra den gang det var bjønn : Sørkedalshistorier. Utg. Aschehoug. 1945. 239 s.
 • Nilssen, Torill: En bygd, et folk, en butikk: jubileumsberetning for Sørkedalen samvirkelag : 1946-1996. Utg. Samvirkelaget. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.

Bydel Østensjø

 • Ekanger, Kai: Bøler er stedet : bydel Bøler: Bøler, Bogerud, Rustad, Skullerud, Langerud, Ulsrud. Utg. Oslo kommune,Bydel Bøler. 2000. 176 s. ISBN 82-995666-0-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jarnøy, Dag: Ryen gård og plassene. Utg. Bekkelaget lokalhistoriske forening. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kunstnerhus : Trolltun Borettslag 1959-2008 : historien om kunstnerboligene på Bøler. Red. Helle Benedicte Berg og Ane Hjort Guttu. Utg. Gaidaros. 2009. 216 s. ISBN 978-82-8077-140-7.
 • Pedersen, Gunnar: Aktuell historie. Lokal historie fra Ekeberg, Bekkelaget, Nordstrand, Ljan, Lambertseter, Søndre Nordstrand, Østensjø. Utg. Nordstrands blad. 2008-.
  • B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s. ISBN 978-82-303-1118-9
  • B.2: Aktuell historie II : Nordstrand og Østensjø før og nå. 2009. 152 s. ISBN 978-82-995415-4-1
  • B.3: Aktuell historie III : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2009. 150 s. ISBN 978-82-995415-5-8.
  • B.4: Aktuell historie IV : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2011. 163 s. ISBN 978-82-8265-025-0
  • B.5: Aktuell historie V : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2012. 114 s. ISBN 978-82-8265-051-9.
  • B.6: Aktuell historie VI : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2013. 204 s. ISBN 978-82-8265-076-2.
 • Senje, Sigurd: Vi i Østensjøbyen. Tiden Norsk Forlag. 1985. ISBN 82-10-02764-6. Digital versjonNettbiblioteket

Oslomarka

 • Christophersen, H.O. og Svensson, Trond A.: Marka fra A til Å. Utg. Universitetsforlaget. 1984. 260 s. ISBN 82-00-06904-4
 • Christophersen, H.O.: På gamle veier og nye stier i Oslomarka. Utg. Gyldendal. 1972. 231 s. 2. utg. ISBN 82-05-05432-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Coldevin, Axel: Ekskursjonsbok for Oslo og omegn. Utg. Cappelen. 1952. 268 s.
 • Daae, Anders: Oversigt over Kristiania bymarks historie. 1907. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fleischer, Carl August: Makt og rett : Om sikring av Oslomarka. Utg. Gyldendal. 1972. 246 s.ISBN 82-05-05685-4
 • Fossen, Asbjørn: Skogfinnene i Øst-Norge. Utg. A. Fossen. 1990. 160 s. ISBN 82-992173-1-8
 • Grimstad, Sverre: Nordmarka i nord : Krokskogen og Lommedalen. Utg. Dreyer. 2013. 297 s. ISBN 978-82-8265-075-5.
 • Hafsten, Ulf: Oslotrakten gjennom 10000 år : myrer og tjern forteller. Universitetsforlaget. 1963. 70 s. : ill. Også publisert i Naturen ; 86:8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Heide, Eivind: Lillomarka - Nittedalsmarka. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1993. 179 s. ISBN 82-7404-076-7 Digital versjonNettbiblioteket
 • Heide, Eivind: Lillomarka gjennom tidene. En del av bydel 40, Marka. 1981. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holmen, Thora Margrethe: Flerbruksplan for Oslomarka. Oversikt over kulturminner. Utg. Institutt for folkelivsgransking. 1973. 73, 107 s.
 • Moland, Tallak: Historien om Nordmarka gjennom de siste 200 år. Utg. Christiania forlag. 2006. 192 s. ISBN 978-82-997321-0-9
 • Oslo kommunes skoger : 1889-1979. Utg. Oslo skogvesen. Red. Bjarne Mjaaland ofl. 1979. 68 s.
 • Oslo-marka : Oslo-fjorden. Utg. Blix forlag. 1938-1953. 4 b.
  • B.1: Østmarka, Lillomarka, Nordmarka, Vestmarka og Krokskogen. 1938. 240 s.
  • B.2: Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka, Lillomarka, Østmarka, Sørmarka og Stormarka. 1939. 248 s.
  • B.3: Oslofjorden. 1939. 236 s.
  • B.4. Supplementsbind: Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka, Lillomarka, Østmarka, Sørmarka og Romeriksåsene. 1953. 255 s.
 • Saugstad, Even: Hilsen fra Oslomarka. Utg. Frie fuglers forlag. 2003. -175 s. ISBN 82-995415-1-4. Merknad: Undertittel på omslag: Postkort fra de dype skoger
 • Sætren, Anne: Solemskogen. Skogsgrenda i storbyen : 1903-2003. Utg. Solemskogen vel ved historielaget. 2003]. 160 s. Merknad: Utgitt i anledning 100-årsjubileet til Solemskogen vel. Har bibliografi s. 151-153. ISBN 82-996583-0-6

Hovedoppgaver 1907-

 • Askersrud, Kristin: Lokalhistorisk bibliografi over Sagene bydel. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 2004.
 • Havnør, Anne Ingeborg Muur: Samlivskrise mellom to kulturer. Muslimske innvandrerkvinner på krisesenter i Oslo; muligheter og begrensninger for problemløsning. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Oslo
 • Indresøvde, Eivind: Organiseringa av Samlingspartiet i Kristiania, Bergen og Trondhjem i 1906. Bergen 1970 Fag: Historie
 • Iversen, Trine Grønn: Fra slum til idyll : forestillinger om og fremstillinger av Det gamle Enerhaugen. Hovedoppgave i etnologi ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo våren 2000.
 • Langstrand, Solveig: Ekspeditriser i Kristiania ca. 1907-1930. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Oslo
 • Mikaelsen, Gro: Lagspill og andre samspill. En studie av idrett som verktøy for integrasjon blant ungdommer med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Oslo [Merknad: Om Holmlia.]
 • Ruud, Marit Ekne: Historien om en gate : Motzfeldtsgate på Grønland i Oslo 1890-1980 årene. Avhandling (magistergrad) - Universitetet i Oslo, 1987
 • Straumann, Gyri Synnøve Hval: Lambertseter : en bibliografi. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2006
 • Thorsen, Liv Emma: Kvinnene på Kampen : en undersøkelse av arbeiderkvinners levekår 1890-1930. Magistergradsavhandling i etnologi 1978 H, Universitetet i Oslo. ISBN 82-550-6008-1
 • Winge, Harald: Føringsredskaper i Aker fogderi ca. 1650-1800 : en skifteanalyse. Magistergradsavhandling - Universitetet i Oslo, 1969.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: , Oslo Til: Peder Kjøstolsen Haatvedt, Richmond, Walworth(?), Wisconsin, USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, misjon, Familieforhold, Helg og høytid, dåp,
 • År: Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: skigåing, amerikabillett, norgesbesøk, fly, tegning, Kultur, utstilling, bok, pengegave, klassesamling, stipend, sportsklubb, avisartikkel,
 • År: 18880424 Fra: Huseby & Co.limit,forlags-og s.boghandel, Oslo Til: O.A. Buslett, Stevens Point, Wisconsin, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: forlag, manuskript, "biblioteket for de tusen hjem", priser, trykkeri, kommisjon, Økonomiske kår,
 • År: 18901224 Fra: Edvart (far) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg, jul, juleforberedelser, julegaver, paraply, Politikk, sosialisme, arbeiderrettigheter, folketro, mat, Hverdagsliv, dødsfall, vanskjøtsel, alkohol, tvangsauksjon, føderåd, Emigrasjon, Amerikanske forhold, skøyteløping, jernbane, basarhallene,
 • År: 18910312 Fra: Marie (mor) + Marie (søster) + Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: veddemål, kongemotstand, Emigrasjon, Værforhold, skitur, nordmarka, tegning, duehold, Hverdagsliv, kleslaging, Amerikanske forhold, dødsfall, Barndom, knappesamling, skomangel, skolefravær, Emigrasjon,
 • År: 18910316 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, kosthold, Økonomiske kår, priser, Hverdagsliv, Emigrasjon, duehold, havremelsgrøt, Amerikanske forhold,
 • År: 18911208 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Bertha Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bursdagsfeiring, juleforberedelser, Hverdagsliv, Amerikanske forhold, gullur, Nærmiljø, dødsfall, vennskap
 • År: 18920320 Fra: Marie (søster) + Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, konsert, barnesangkor, kongefamilien, teater, per gynt, systue, arbeidersamfunnsfest, godtemplar, selvmord, arbeidersamfunnshus, Værforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Nærmiljø, Emigrasjon, hestemøkksamling,
 • År: 18920619 Fra: Marie (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto, postanvisning, friluftsliv, Nærmiljø, turisme, turnoppvisning, Værforhold, folkefest, alkohol, fyll, utstilling, Kultur, innsamling, sanatorium, Helse og sykdom,
 • År: 18950?12 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Økonomiske kår, boligpriser, båtbillett, Familieforhold, Helse og sykdom, båttur,
 • År: 18960108 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, brevskriving, avispakke, skolegang, ordbok, bokpriser, Økonomiske kår, moteklær, Religiøsitet, Nærmiljø,
 • År: 18960302 Fra: Gulbrand (bror) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, skipsmaskinist, Hverdagsliv, Familieforhold, friluftsliv, kappkjøring, sølvsmedverksted, Økonomiske kår, sølvpriser, skipsverft,
 • År: 18960524 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: skoleferie, Barndom, friluftsliv, syerske, Nærmiljø, forlovelse, arbeiderrepresentant, 17. maitaler, Politikk, Religiøsitet, engelsk kirke,Værforhold, Kultur, sangerfest, bryllup, brudekjole,
 • År: 18961206 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: bremseapparat, sykkel, tollbod, politiinnkallelse, Hverdagsliv, sykkelforseelse, trafikkregler, Værforhold, tvangsutkastelse, piano, Nærmiljø, feiltrykt dollar, pengeveksling, Politikk, kommunevalg, Helg og høytid, juleforberedelser, aketur, juleferie,
 • År: 18961213 Fra: Marie (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: sjømannsyrke, Værforhold, avispakke, juletrehenting, Politikk, kommunevalg, butikkutstillinger, juleforberedelser, nasjonalgalleriet, Kultur, sangforeningsfest, sosialdemokraten, arbeideravis, julemat,
 • År: 18961217 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: sjømannstilværelse, julefeiring, klesgave, vaskekluter, juleforberedelser, husvask, julemat, strømpestrikking, Familieforhold, Økonomiske kår, almanakk, Hverdagsliv, husarbeid, Politikk, politiske verv,
 • År: 18961229 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA? Eier: NAHA,
Stikkord: utenlandske aviser, Nærmiljø, julekort, hjemmesydd flagg, strømpestrikking, Hverdagsliv, trekkspill, skolegang, Familieforhold, pakkehenting, Værforhold, sykkelutstyr, folkebibliotek, Kultur, arbeidersamfunn, boksamling, lesestoff, hjembesøk, julefeiring
 • År: 18970516 Fra: "Papa", Oslo Til: Sønn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: ekteskap, Næringsliv, verksted, tollvesen, lønn, Økonomiske kår, norgesbrev, gardssalg, bokhandler, priser, husleiepris, Kultur, middelskoleeksamen,
 • År: 18980724 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Marie (søster) Olsen, USA Eier: NAHA,

Stikkord: avispakke, Religiøsitet, preken, Værforhold, sykkel, fuglerede, sort kjole, hårfrisyre, Nærmiljø, skolevenninne, giftermål,

 • År: 19001005 Fra: Marie (mor) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, sjømann, Familieforhold, aftenskole, arbeiderbråk, arbeiderkommisjoner, Hverdagsliv, husholdningsinnkjøp, Økonomiske forhold, priser, sporveiutbygging
 • År: 19030521 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fotografier, lærerinnepost, Værforhold, sykkelreparering, flytting, arbeidersamfunn, generalforsamling, Politikk, 17.mai-feiring, barnetog, confetti,
 • År: 19040221 Fra: Helga (søster) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforold, Hverdagsliv, friluftsliv, Religiøsitet, gudstjeneste, Emigrasjon, Nærmiljø, avskjedslag, maskeradeselskap, godtemplar, avholdssaken, lærerinnearbeid, elevbråk,
 • År: 19041222 Fra: Edvart (far) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: fødselsdag, Familieforhold, juleforberedelser, kommunevalg, Politikk, Værforhold,
 • År: 19140423 Fra: Dagny datter, Oslo Til: N. A. Grevstad, Sør-Amerika Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, barneoppdragelse, hytteleie, drikkevann, sommersesongpriser, Økonomiske kår, Emigrasjon, billettpriser, Barndom, Værforhold, Helse og sykdom, Politikk,
 • År: 19130108 Fra: Mathea Eriksen, Oslo Til: Emma , USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, fotografi, Familieforhold, dødsfall, begravelse, Helg og høytid, vin, is, matskikk, sørgehus, slektsamling, Alderdom, skolegang,
 • År: 19210601 Fra: Carl Sund, Oslo Til: Julius Berg Baumann, Carlton, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: refusert diktsamling, nynorsk, streik, arbeiderbevegelsen, samfunnshjelpen,
 • År: 19210616 Fra: Ole Olsen, Oslo Til: Julius Berg Baumann, Carlton, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: diktsamling, komponering,
 • År: 19210617 Fra: Carl Sund, Oslo Til: Julius Berg Baumann, Carlton, Minnesota, USA Eier: NAHA,
Stikkord: diktsamling,
 • År: 19231002 Fra: Trygve H. Wegge, Oslo Til: Carl Gustav O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Nærmiljø, Kultur, konsert, sangforening, Værforhold, Årsvekst og avling, rotary, nordmandsforbundet
 • År: 19400406 Fra: Hilda (mor/svigermor) Thingulstad, Oslogate 12B, Oslo Til: Arthur G. og Signe Thingulstad, Columbus, Ohio, USA Eier: Fredrik Juel Haslund (1923–2006)
Stikkord: Hverdagsliv, Familieforhold, brenselrasjonering, Annen verdenskrig, Værforhold, røde kors, lasarett, strikking, fottur. Fulltekstversjon av brev nr. 1966
 • År: 19450831 Fra: Trygve H. Wegge, Oslo Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, amerikabesøk, Annen verdenskrig, blending, motstandsbevegelse, røde kors, memoarer,
 • År: 19451113 Fra: Trygve H. Wegge, Oslo Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, bryllup, bolignød, arbeidsledighet, Nærmiljø, dødsfall, Kultur, bøker,
 • År: 19461219 Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: norgesbesøk, Værforhold, båtreise, landlov, trikk, avis, tegning, Kultur, priser, maleri, julefeiring, rasjoneringskort, avmønstring, blindpassasjer, neger, telegram, rypesekk, lastebil
 • År: 19490425 Fra: G Natvig Pedersen, Stortingets president, Oslo Til: Fellesrådet for bygdelaga i Amerika, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bygdelag, nasjonalfølelse, Norsk-amerikanske relasjoner, jubileum, Amerikanske forhold,
 • År: 19490428 Fra: Gerhardsen, Statsminister, Oslo Til: Fellesrådet for Bygdelaga i Amerika, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bygdelag, Norsk-amerikanske relasjoner, jubileum,
 • År: 19490512 Fra: V. Sletten, Noregs Ungdomslag, Oslo Til: Fellesrådet for dei norske bygdelaga, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: bygdelag, Annen verdenskrig, Norsk-amerikanske relasjoner, norsk tradisjon, utvandrermuseum, Kultur, Økonomiske kår,
 • År: 19510310 Fra: Arne Kildal, Oslo Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, nordmandsforbundet, jubileum
 • År: 19511216 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Værforhold, julegran, Helg og høytid, jul, juleforberedelser, armbrudd, Helse og sykdom, Familieforhold,
 • År: 19520226 Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: olympiske leker, Værforhold, sykehusopphold, dikt, piano, Amerikanske forhold, priser, skihopp, foto, rådhus, utsmykking, Kultur, norgesbesøk, gave,
 • År: 19520306 Fra: Hilmar Berntsen (ektemann), Oslo Til: Alma Berntsen, New York, NY, USA Eier: Clifford M. Miller, Herndon, VA 22071, USA
Stikkord: olympiske leker, dikt, amerikabrev, klassesamling, gave, Værforhold, turist, souvernir, priser, keramikk, norgesbesøk, gikt, amerikareise, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, bil-lisens,
 • År: 19530902 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: sommerferie, Værforhold, speidersamling, isshow,
 • År: 19541214 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. og Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, juleforberedelser, skigåing,
 • År: 19571218 Fra: Aage (fetter) Løkke, Oslo Til: Carl L. Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, juleforberedelser, Værforhold, sommerferie, Familieforhold, utdannelse, militærtjeneste,
 • År: 19581202 Fra: Ellen Li (niese), Oslo Til: Minni Berg, Sioux City, Iowa, USA Eier: Mrs. Orvis Berg, Sioux City, IA, (Vesterheim)
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, jul, julegate, Økonomiske kår, priser, Kvinnekår, forretningspost,
 • År: 19611005 Fra: Sigmund Skard, Oslo Til: Laura Løkke, USA Eier: NAHA,
Stikkord: boksamling, donasjon,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Borgarrulle (264 OSLO)
"Christiania borgerbok 1698-1799". Fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. Utg. Christiania kommunearkiv. 1921. 100 s. Red. S. H. Finne-Grønn.
 • Borgarrulle (265 OSLO)
Fortegnelse over de under Christiania Byes Politie-Jurisdiction henhørende Borgere. 1815. 36 s.
 • Borgarrulle (266 OSLO)
Fortegnelse over de under Christiania Byes Politie-Jurisdiction henhørende Borgere. 1823. 40 s.
 • Kjeldesamling (293 OSLO)
Kristianias befæstning 1624-1644. Utg. Oslo Byes Vel. I: St. Hallvard. Tidsskrift for Oslos og Kristianias historie. B.5 (1923). S. 215-258. Red. C.S. Widerberg. Merknad: Diverse dokument vedrørande festningsarbeid.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (299 OSLO)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Akers Herred med Forslag til ny Skylddeling. 1869. 155 s.
 • Regentskaps-brev (300 OSLO)
Fra dyrtiden for 100 aar siden. Utg. Oslo Byes Vel. I: St. Hallvard. Tidsskrift for Oslos og Kristianias historie. 1917. S. 303-304. Merknad: Brev frå Christian Frederik 1814 om brødbaking for "trængende" i Christiania.
 • Valmanntal (306 OSLO)
Fortegnelse over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Christiania Kjøbstad, udfærdiget af Magistraten i Anledning af den Aar ... holdende Valgforsamling. Utg. frå og med 1844, stort sett med 3års mellomrom. Noko varierande tittel. Merknad:
 • Valmanntal (307 OSLO)
Fortegnelse over de Christiania Byes stemmeberettige Borgere - ....[1818]. 8 s.

Aviser

Eksterne ressurser