Bibliografi:Namsos kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 7. jul. 2022 kl. 08:56 av Morten Haugen (samtale | bidrag) (→‎Status bygdebokarbeid: ferdig?)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag
Den nye sentrumsplanen for Namsos etter andre verdenskrig. Bilde fra boka Det norske næringsliv: Nord-Trøndelag fylkesleksikon (1946).
Utsikt over Namsos i 1957.
D/S «Kysten». Bilde fra boka Det norske næringsliv: Nord-Trøndelag fylkesleksikon (1946).
Motiv fra Namsos i 1960.
Brua over Namsen i 1963.

Lokalhistorisk litteratur for Fosnes

 • Ekker, Johs.: Soga åt Fosnes heradstyre. (Fosnesutgaven) Fosnes, Flatanger og Otterøy 1838-1870, Fosnes og Otterøy 1871-1912. Utg. Olav Aune. 1951. 462 s.
 • Gåsvær, Kolbjørn: En vandring i Olav Duuns rike : Olav Duun: "Landet i eventyret". Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1996. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamnes, Karin: Etterslekt etter Iver Konrad Jenssøn Aarbuan og Oline Lovise Olsdtr Henrikøy. Utg. K. Hamnes. 2005. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoff, Øystein: Brukarhistorie : Moe-Salen "Salgodset" og Salsnes-landet : bruk og bosetting - 1960-tallet. Upublisert manus tilgjengelig som stensil hos Namsos folkebibliotek. 204 sider.
 • Hoff, Øystein: Brukarhistorie : Elvalandet - Nordsunda - Botnet - Tingstad : bruk og bosetting - 1960-tallet . Upublisert manus tilgjengelig som stensil hos Namsos folkebibliotek. 109 sider.
 • Hoff, Øystein: Gårdshistorie Fosnes : Jøa : gårder, brukere og eiere - 1960-tallet. Upublisert manus tilgjengelig som stensil hos Namsos folkebibliotek. 421 sider.
 • Hoff, Øystein: Otterøyodden : En del av gamle Fosnes herred - bruk og noe bosetting . Upublisert manus tilgjengelig som stensil hos Namsos folkebibliotek. 66 sider.
 • Maske, Mette, Ina Neese: Fosnes bygdemuseum : behovsanalyse for bevaring og konservering : basert på befaring ved museet 06.10.2006. Utg. Sverresborg, Trøndelag folkemuseum. 2006. 45 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saksen, Astrid: Stedsnavn som kilde til bosettingshistorien i Fosnes i førreformatorisk tid. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1998.

Lokalhistorisk litteratur for Namdalseid

 • Benum, Ludvig: Maalstræv og maalvokster: Melding fraa Naumdøla maallag for 1906-1910, Namsos 1910
 • Berre, Hallvard: «To fanger innbrakt på fjøslemmen på Øvre Berre» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Berre, Oddleif: Namdalseid Samvirkelag 1913-1963, 1964
 • By, Johan: Namdalseid meieri : 70 års oversyn. Steinkjer 1958. 22 s.
 • Grøtan, Geir Arild: Landbruksutviklingen i Namdalseid. Forholdet mellom lokale forutsetninger og sentrale drivkrefter i utviklingen etter krigen. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1985.
 • Hanssen, Inger Marie: Bli med på en tur over "dammen". Utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad. Utg. Beitstaden historielag. 2000. 183 s. ISBN 82-92204-00-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Inger Marie: Glasblåsere og andre folk på Aasnæs glasværk : inn- og utflyttinger i Gamle Beitstaden. Utg. [Inger Marie Hanssen]. 2009. 301 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holien, Marit: Vassdrag fra skogen gir glassverk ved fjorden : Aasnæs Glasværk 1813-1883. Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1995. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holien, Marit, Jens-Anton Andersen: Fra glassverktida i Namdalen : Aasnæs Glasværk 1813-1883. Utg. Namdal historielag. 1987. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lyngstad, Eldbjørg Opdahl: Bjørgan Nedre : Namdalseid : garden, folket, slekta. Utg. Eldbjørg Opdahl Lyngstad. 2005. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Namdalseid Samvirkelag : 20års melding 1913-1933, Steinkjer 1933
 • Næs, Ivar: Om levekår og arbeid på Namdaleseid i 1850-70-åra. Særtrykk av Årbok 1965. Nord-Trøndelag historielag. 1965- 37 s.
 • Sæther, Ragnhild og Reidar: Namdalseid Samvirkelag: 1913 - 75 år - 1988, 1988
 • Tre bygder mellom to fjorder. Allmennhistorie-bygdebok for Beitstad, Malm og Namdalseid
  • 1: Skevik, Olav: Tre bygder mellom to fjorder : Bygdehistorie for Beitstad, Malm og Namdalseid før ca 1660. Utg. Beitstaden Historielag, 2017. ISBN 978-82-92204-22-1
 • Westerhus, Aage: «En bærtur med farmor/mormor Nella i Helbostadmarka 1940» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011.
 • Årsskrift for Beitstaden historielag. Utg. Beitstaden historielag. 1980-95.

Lokalhistorisk litteratur for Namsos

 • Berg-Lennertzen, Geir Kristian: Fra skole til kulturelt ressurssenter. En studie av Namsos kommunale musikkskole 1982-1998. Hovedoppgave i musikkvitenskap, NTNU 1998.
 • Dahl, Birger: Minneboka om Namsos : en kavalkade i bilder over Namsos i arbeid og fest. Utg. Ødegaard. 1954. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Det norske Totalafholdsselskab. Beretning frå kredsbestyrelsen for Throndhjems Kreds for Tiden fra 30te April 1883 til 30te April 1884. Afgivet til Kredsmøtet i Namsos den 1ste og 2den Mai d. A. Samt Referat af Forhandlingerne ved same Møde, Trondhjem U. Å.
 • Devik, Bjørn Arnfinn: Sameskolen i Havika 1910-1951 : et tidskifte i sørsamenes kulturreising. Sameskolen i Havika 1910-1951. Utg. Tromsø museum. 1980. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikeset, Kjell Roger, Inge Sørgård, Geir A. Grøtan (red.): Norsk sagbruksmuseum 1991-2011 : 20 år. Utg. Museet midt, avdeling Norsk sagbruksmuseum. 2011. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekker, Johs.: Soga åt Otterøy heradstyre : (Otterøyutgaven) : Otterøy, Fosnes og Flatanger 1838-1870, Otterøy og Fosnes 1871-1912, Otterøy 1913-1940. Utg. Aktietrykkeriet. 1951. 465 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gansmo, Bernt Severin: Nedlagte gårdsbruk i Namsos kommune, Nord-Trøndelag 1960-1972. Hovedoppgave ved NLH 1973.
 • Grøtan, Geir A.: Namsos i krig og gjenreising : Bunkersanlegget i Fredriksbergparken. Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1995. 7 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Guttorm: «Vi har mye å takke Namsos Avholdslag for!» i Namsos Avholdslag: 1879-1979, Namsos 1979
 • Hjulstad, Ola: Van Severen 150 år i Namdalen : 1849-1999 : med røtter i skogen. Utg. Norske skog, Skogene. 1999. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Ola (red.): Album Renbjør : minneskrift om maleren Roald Renbjør fra Vemundvik (1900-1954). Utg. Laget. 1990. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoff, Øystein: Nordre Vemundvik: som omfatter hovedbrukene Spjøtnes, Hammarsøya, Heimdalen, Lødding, Vetterhus og Duna. Upublisert manus tilgjengelig som stensil hos Namsos folkebibliotek. 90 sider.
 • Hojem, Eva: Et historisk tilbakeblikk : 150 år : 1842-1992 : Sævigs sparecasse, Sævigs sparebank, Namsos sparebank, Sparebanken Namdal, Sparebanken Midt-Norge. Utg. Sparebanken Midt-Norge. Namsos. 1992. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Idsø, Liv Marit: Høgsetprinsessa og Kaupmannen i Venedig. Ein studie av "Dag. Blad aat ungdomen" (Namsos 1885-90). Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1983.
 • Johnsen, Toralf: Namsos avholdslag 1879-1979, Namsos 1979.
 • Jubileumsskrift : Den Evangelisk lutherske frikirke, Namsos menighet : 1891-1991. Utg. Menigheten. Namsos. 1991. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Landre, Arnt: Fosnes og Otterøy 1600-1920: primærnæringer, handel og jektefart, embets- og lovverket. Utg. A. Landre. 2022
 • Leifseth, Jon-Otto: «Huset vårt ble bombet 20. april 1940» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Lillegaard, Leif B.: Havet, fjorden og folket : A/S Namsos trafikkselskap i hundre år. Utg. Namsos trafikkselskap. 1979. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Eldrid: «Postkort Steinkjer-Namsos 1908» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2000
 • Nordmeland, Morten (red.): Spillum idrettslag 100 år : 1904-2004 : trivselsklubben for alle. Utg. [Idrettslaget]. 2004. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saur, Ellen: Fra Ska du bygg en by ... til Teatersnekkeriet. Om kulturentrepenørskap i Namsos. Hovedoppgave i drama, NTNU 1998.
 • Stene, Kristi Lunde, Jon Hildrum: Namsos - din kommune. 3 : Glimt fra lokalhistoria. Utg. Skolesjefen i Namsos. 1995. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tiller, Carl Frode: Sagbrukskulturen i Namsos. Med hovedvekt på Van Severen etter 1945. Hovedoppgave i historie, NTNU 1998.
 • Vemundvik herred 1837-1937. 1937. 28 s.
 • Aavatsmark, O.S: Namsos. Byens anlæg og utvikling. Utg. efter foranstaltning av Namsos formandskap. 1914. 489 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

Allmennhistorie
 • Jonassens Statlandboka (1991) er allmennhistorie i opplegg og struktur, men dekker bare ei bygd
 • Kreklings Namsos 1914-1954 (1961) og Klinga kommune : 1891–1963 (1965) har et visst preg av allmennhistorie, men er mest kommunalhistorie
 • Ett pågående prosjekt med allmennhistorie er Tre bygder mellom to fjorder, som omfatter de tre bygdene Namdalseid, Malm og Beitstad, som har en felles fortid som deler av Beitstad kommune og prestegjeld. Første bind utkom i 2017. Det andre bindet, som omfatter perioden 1660-1837, ventes utgitt i 2022. (jfr Facebookoppdatering). Dette verket er tilsynelatende ferdig i og med disse to bindene.
 • Videre dekker Namdalens historie (lenke her) fra Namdal historielag noe av behovet. Tre bind, utgitt 1965, 1999 og 2023 (?)
Heim og folk
 • Namdalseid: Brørs (1974/1985)
 • Otterøya: Aglen (2005-2019)
 • Fosnes: Øystein Hoffs etterlatte manus er det nærmeste man kommer en bygdebok for Fosnes. Den er tilgjengelig som stensilerte manus, reddet ut av en havarert pc, på Namsos folkebibliotek.
 • Ingen kjente pågående prosjekter med heim og folk-historie.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (2114 FOSNES)
Folketelling Fosnes 1801. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1991. 60 s.
 • Folketeljing 1865 (2115 FOSNES)
Folketelling 1865 for Fosnes. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1990. 134 s.
 • Folketeljing 1900 (2116 FOSNES)
Folketelling 1900 for Fosnes. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1991. 78 s.
 • Husmannskontrakt (2189 NAMDALSEID)
Olavssjamten. Utg.Bjørnør historielag. I: Årbok for Bjørnør. 1984. S. 57-64. Red. Sigurd Laukvik. Merknad: Skrivefeil i tittelen, skal være Olvassjamten, dvs jämtlendingen ved Olvatnet; gjelder plassen Olvassholmen i Rislien almenning 1843. Også trykt i Årbok for Namdalen nr 32 (1990) s. 126-130, og i Årsskrift for Beitstaden historielag 1983 s. 38-39.
 • Dagbok (2191 NAMSOS)
Dagbok skrevet i 1940 av 3504 Fridtjof Fredriksen, 4 Kp/I/IR 13, feltpost 4. Skredder - privat adresse Namsos. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 32 (1990). S. 26-49.
 • Dagbok (2192 NAMSOS)
Avskrift fra O.S. Aavatsmarks dagbøker 1875-1878. Utg. Namdal historielag. I: Årbok for Namdalen. Nr 29 (1987). S. 72-78. Red. Bjørg Hustad. Merknad: Utdrag.
 • Eigedomsdokument - skøyte (2193 NAMSOS)
Vemundvik. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 14 (1934). S. 27-37. Red. Aslaug Havig. Merknad: 2 skøyte, frå 1666 og 1690.
 • Folketeljing 1865 (2194 NAMSOS)
Folketelling 1865 for Namsos. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1990. 31 s.
 • Folketeljing 1900 (2195 NAMSOS)
Folketelling 1900 for Namsos. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 64 s.
 • Føderådskontrakt (2196 NAMSOS)
Anne Margrethe Raaby av Hadøen 1717-1811. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 16 (1936). S. 16-22. Red. Aslaug Havig. Merknad: Frå 1810.
 • Føderådskontrakt (2197 NAMSOS)
En kårkontrakt fra året 1833. I: Atterljom. Organ for Botnan historielag. Årg. 7, nr 1 (1988). S. 20. Merknad: Frå Lødding.
 • Husmannskontrakt (2198 NAMSOS)
En husmannskontrakt fra 1853. I: Atterljom. Organ for Botnan historielag. Årg. 1, nr 2 (1982). S. 9-10. Merknad: Brumoen under Vetterhus.
 • Kongeskøyte (2199 NAMSOS)
Et skjøte fra 1767. I: Atterljom. Organ for Botnan historielag. Årg. 4, nr 1 (1985). S. 16. Merknad: Frå Lødding.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2200 NAMSOS)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Namsos Thinglag.... [1867 - ]. [16] s.

Aviser