Bibliografi:Røros kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 13. sep. 2022 kl. 07:05 av Morten Haugen (samtale | bidrag) (→‎Aviser: * {{avis-nb|Sør-Trøndelag|Dovre|Dovre (1894-1926)}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Motiv fra Røros med «Bergstadens Ziir» i midten, en gang mellom 1935 og 1955.
Kjerkgata i 1940.
Foto: Halvor Vreim.
Sundrønning i 1938.
Foto: Halvor Vreim.
Bakgården i Jonasgården i 1946.
Foto: Halvor Vreim.
Reimersberget i 1937.
Foto: Halvor Vreim.
Kojedalshusa i 1939.
Foto: Halvor Vreim.

By- og bygdehistorie

 • Kallestad, Harald: Bergstaden Røros : med bilder fra Iver Olsens fotografiske samling 1870-1930. Utg. Adresseavisens forlag. 1979. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørosboka. Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. Utg. Rørosbok-komiteen. 1942-74.

Bergverk

 • Beretning angaaende Røros verks tilstand m.m., fra den i generalforsamling i verket den 29. april 1902 nedsatte komite. Utg. Adresseavisens bog- og aksidenstrykkeri. 1902. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Bjørn Ivar, Per Øyvind Østensen (red.): Kulturvern ved bergverk : Røros 2009 : rapport fra et nasjonalt seminar på Røros. Utg. Norsk bergverksmuseum. 2010. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Enget, Anne Signe: Mellom kongen og allmuen: En undersøkelse av bergmesteren i det Nordafjelske Norge, 1656-1689. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2018. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Espelund, Arne (red.): Kobber i Det Nordenfjeldske Bergamt : med foredrag fra seminaret "Hamskiftet for norske kobberverk på 1880-tallet", holdt i Holtålen kommune 4.-6. september 1997. Utg. Arketype forlag. 1998. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gynnild, Olav: Mellom lys og mørke. Arbeiderne ved Røros Kopperverk og det moderne 1664 - ca. 1685. En undersøkelse av forholdet mellom samfunnsendring og sosial protest. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1994.
 • Hjort, Peder: Historisk Beretning om Røraas Kobberværk, fra dets første Udfindelse og Anlæg 1646 intil Aar 1679. Utg. NTH-trykk, for Norges tekniske høgskole. 1968. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jordet, Kirsti: Særtrekk ved kobberverksdrifta ca. 1630-1890 : Rørosverket og bygdene i Nord-Østerdalen i samspill og konflikt. Utg. Kulturavdelingene i Tolga og Os. 2003. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martinsen, Tor Anders Bekken: "Et livsspørgsmaal for Røros Kobberværk? : moderniseringen av Røros kobberverk, 1877-1897". Hovedoppgave i historie, Trondheim 2010.
 • Røsoch, Henry: «Røros kobberverk». I: Norsk kulturhistorie, b. 3. Utg. Cappelen. 1938. S. 164–199.
 • Seresse, Volker: Tysk bergverkstradisjon ved Røros kobberverk 1671-1685 : en undersøkelse om innvandring av bergfolk fra Sachsen og Harzregionen til Norge og deres virksomhet på 1600-tallet. Utg. Tapir. 1992. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thommesen, Henrik Izzet: Privilegiesystemet som økonomisk institusjon i Danmark-Norge. En studie av privilegiene gitt til Røros kobberverk 1646-1818. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2017. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Wolden, Knut: Røros : verdensarv med kåppår, krom og kvitsand : om fjell, malm, gruver og istidsspor i Rørosområdet. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 183 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østgård, Ivar: Bergverket og bøndene. Ei granskning av tilhøva ved Røros verk i tidbolken 1644-1700. Hovedoppgave i historie, Oslo 1940.

Samisk kultur

 • Bergsland, Knut: Røros-lappisk grammatikk : et forsøk på strukturell språkbeskrivelse. Utg. Aschehoug. 1946. 312 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Elgvin, Dag T.: Land er liv : sørsamisk reindrift i en skjebnetid : en skisse av kampen for beiteland i Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Utg. D. T. Elgvin. 1993. 225 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellheim, Sverre: «Fra fangstbasert til nomadisk reindrift i Rørostraktene» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Fjellheim, Sverre: Fragment av samisk historie : foredrag Saemien våhkoe, Røros 1994. Utg. Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag. 1995. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grut, Mari: Arealkonflikter mellom reindriftssamer og gårdbrukere på Røros. En studie av årsakene til konfliktene, og mulighetene for løsning gjennom ny Reindriftslov. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1996.
 • Haarstad, Kjell: Sørsamisk historie : ekspansjon og konflikter i Rørostraktene 1630–1900. Utg. Tapir. 1992. 307 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Lundkvist, Sven i Heimen, b. XXX, s. 216–218.
 • Røros-samiske tekster. Del av Samiske samlinger. Opptegnet og oversatt av Knut Bergsland. Red. Ove Pettersen. Utg. Norsk Folkemuseum, 1992. 189 s. ISBN 82-90036-30-2

Kirkehistorie

 • Brænne, Jon: Bergstadens Ziir, Røros kirke : tilstand og tiltak. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2003. 97 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift i anledning Røros kirkes 150 års jubileum. 1784-15. august-1934. Utg. Røros menighetsråd. 1934. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Aune, Willy: Morgenstjernen : frimureri på Røros 1884-2014. Utg. St. Johanneslogen "Morgenstjernen". 2015. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergstadkoret 100 år : 1910-2010 : en beretning om en reise på sangens vinger : fra Røros arbeiderpartis sangkor til Bergstadkoret. Utg. Bergstadkoret. 2010. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gåsemyr, Karl: Frivillige organisasjoner i grensebygder. Foreninger og lag i Røros/Brekken-området ca. 1870-1910. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.

Bedrift

 • Døhl, Einar: Røros Sparebank : hundre år : 1842-1942. Utg. [Røros sparebank]. Røros sparebank. 1942. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mælen, Njål: Kvasse kniver - raske replikker : 50 år med slakterisamvirke i Nord-Østerdal og Røros : Nord-Østerdal slakteri, Røros slaktehus, Hedmark og Oppland slakterier, avdeling Tynset. Utg. [Gilde Hedmark og Oppland Slakterier]. 2004. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm, Kristin Lorck, Petter Gullikstad, Johannes Sundt (red.): 50 års gjestfrihet : en beretning om Røros turisthotell (Hotel Røros AS), 1951-2001. Utg. Hotellet. 2001. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundt, Johannes: Røros før - og nå - : Rørosbanken 150 år - 1992 : utgitt i anledning 150-årsjubileet til Rørosbanken. Utg. Banken. 1992. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stensaas, Arnstein, Hans Chr. Alsvik: Slaktarmåltidet : reinsdyrslakteriet på Stensåsen gjennom tre generasjoner. Utg. Snøfugl forl.. 2004. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Aspaas, Kristen: «Verksskolen i Røros Bergstad for to hundre år siden». I: Heimen, b. XVII, s. 163–170.
 • Bækken, Arne Ingar: Speilbilde av et lokalsamfunn : Mauren/Arbeidets rett 1907-1982. Utg. [Arbeidets rett]. 1982. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dille, Roar: Folkeskolen i Rørosdistriktet i mellomkrigstida. En studie av skolens indre liv. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1976.
 • Skjelmerud, E. B.: Beretning om Røros kommunale høiere almenskole for tidsrummet 1901-1916. Utg. [Skolen]. Røros. 1916. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Gater og bygninger

 • Christie, Sigrid, Luce Hinsch (red.): Fredede hus og anlegg. 3 : Røros bergstad. Utg. Universitetsforl.. 1983. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Egeland, Bente: Tre 1800-talls landsteder ved Røros Bergstad. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTNU 1997.

Enkeltgarder og –slekter

 • Holden, Finn: Slektshistorie for kjøpmann Peder Holden (1852-1935) og Petronelle f. Tørres (1866-1934). Utg. F. Holden. 2000. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Irgens, Aage Henrik: Opplysninger om en slekt Norfior (Nordfjord) ved Røros kobberverk. Med en kort innledning om verkets opprinnelse, Bergstadens tidlige befolkning og arbeidsforhold. Utg. Amneus 1961. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jamt, Martin: Boken om Jamt-slekten som har bodd på bergstaden Røros og nermeste omegn gjennem 300 år. Utg. M. Jamt. 1962. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knutsen, Hans O.: Jacob og Thora Knudsens etterkommere : Vintervoll, Knudsen, Schjelderup, Aschenberg. Utg. H.O. Knutsen. 1998. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østigaard, Arne Dag: Kristian Kvarts kammertjener og bergverkenes besettelse : historien om Joachim Irgens og Cornelia Bicker. Utg. Breidablikk forlag. 2010. 383 s. ISBN 9788292459232. Digital versjonNettbiblioteket.

Personhistorie (biografier, memoarer mm.)

 • Grue, Eiliv: Johan Falkberget : forfatter og frimurer. Utg. St. Johanneslogen Morgenstjernen. Røros. 2014. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haanes, Kjell, Jostein Harry Løkken: K.E.S. Lund : 60 år i sangens og musikkens tjeneste : utgitt i anledning 100-årsdagen for hans fødsel 12. februar 1899. Utg. Fjellheimen forl.. Røros. 1998. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudsen, Emil: Bergingeniør Emil Knudsens erindringer : inntrykk fra et bergmannsliv 1856-1897. Utg. Norsk bergverksmuseum. Kongsberg. 2005. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvikne, Olav: Teologen i bergmannskittel : Direktør Peder Hiort ved Røros Kobberverk. Utg. Aschehoug. 1945. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sakrisvoll, Anders: «Johan Falkberget og Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011.

Språk

 • Gjelsvik, Ottar B.: Fjellnavn frå Røros-bygdene. Tillegg um nemningar for formasjonar i lendet. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1936.
 • Leer, Gunn Elin: Personnavnbruken i Røros prestegjeld 1691-1995. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 1996.
 • Røyneland, Unn: Dialektnivellering, ungdom og identitet : ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset : Vedlegg. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Tidsskrifter og årbøker

 • Kulturhåndbøkene for Rørosregionen og Nord-Østerdal. Utg. Røros media. 2003-2004.
  • 1: Sandnes, Helge: Den første rebellionen : artikkelsamling om arbeiderkampen ved Røros kobberverk i tidlig tid. Utg. Røros media. 2003. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2: Hindklev, Bjørn Tore: Urtid på Rørosvidda : artikkelsamling om Rørosvidda fra steinalder til industrialisering. Utg. Røros media. 2003. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 3: Rørosfargerne og fargekunsten : streiftog gjennom et glemt håndverk i bergstaden Røros. Utg. Røros media. 2003. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 4:
  • 5: Sandnes, Helge: Italieneren som ble urnorsk : fela og felemusikkens røtter. Utg. Røros media. 2003. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 6: Hindklev, Bjørn Tore: Schønings reiser i Røros og Holtålen : beretninger fra 1700-tallet om vår tidligste kulturarv. Utg. Røros media. 2003. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 7: Hindklev, Bjørn Tore: Gammelkjerka på Røros : historien om Bergstadens første kjerke. Utg. Røros media. 2003. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 8: Hindklev, Bjørn Tore: Doktorinnen : Røros kobberverks mektige kvinne på 1600-tallet : historien om Elisabeth Sophie Henningsdatter Irgens. Utg. Røros media. 2003. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 9: Sandnes, Helge: Handelstradisjonene Bergstaden Røros : historien om handelsnæringa på Røros. Utg. Røros media. 2004. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 10: Sandnes, Helge: Berglegene : historien om Bergstadens bergleger. Utg. Røros media. 2004. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

 • Bakken, Arne, Jostein K. Nysæther: Rørosprosjektet : Natur-kultursti i Mølmannsdalen. Utg. Norsk museumspedagogisk forening. 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Boe, Randi: Endringer i skoglandskapet rundt nordre del av Femunden de siste 300 år. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Dahl, Svein G.: En registrering av verneverdige apotek. Utg. 1992. 13 bl. Merknad: Bergen, Oslo, Røros og Ålesund.
 • Daugstad, Karoline: Bergverksbyens omland : om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1999. 511 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Daugstad, Karoline, K. M. Elden: Litteratur om Rørosområdet. Utg. Senter for bygdeforskning. Trondheim. 1997. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gynnild, Svein: Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag Folkemuseum. Bakgrunn, formål og utvikling. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Hindklev, Bjørn Tore (red.): Kulturguide for Rørosregionen og Nord-Østerdal : Kulturcirkumferensen Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. Utg. Røros media. 2002. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hov, Eva: Når gammellekan set dansaran på prøve. Om tvetydig takt i polsspel i Rørosområdet. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Kollandsrud, Gullik; Øverås, Ola H.; Heden, Einar: Framtid for fortiden. Pilotprosjektene. Utg. Dreyer 1977. 155 s.
 • Larsen, Finn Birger: Rørosarbeidernes levestandard 1720-1807. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1981.
 • Larsen, Finn Birger: «Rørosarbeidernes levestandard på 1700-tallet». I: Heimen, b. XIX, s. 171–182.
 • Prytz, Jacob Tostrup: Beretninger om bosettningen i Røraas præstegjæld 1610-1710. Utdrag af Guldal fogedregnskaber og andre kilder. 1937. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røttum, Hallgeir: En sammenligning av arbeidermiljøene rundt Røros og Løkken verk ca. 1910-1925, med henblikk på miljøenes radikalisme og valg av arbeiderparti høsten 1923. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Sakrisvold, Ole Martin Lefsaker: Reallønn for strevet? En undersøkelse av rørosarbeidernes levestandard 1800 - 1830. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2017. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Setrer i Rørostraktom, Utg. Fjellheimen forl. 2017. 326 s.
 • Singstad, Harald Borthen: Etnisitetsbegrepet i arkeologien belyst gjennom forskningshistorie. Landskapsbruksmåter som alternativ til etnisitet, med utgangspunkt i kvartsittmateriale fra Røros. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1997.
 • Skår, Margrete: Framtidig landskapsendring i Vika, Røros kommune. Tre scenarier om hvordan ulike deler av landbrukspolitikken kan påvirke det framtidige landskapsbildet. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Sundt, Johannes (red.): Kuråsfossen I : et teknisk kulturminne på Glåmos : ei jubileumsberetning om bygginga av Kuråsfossen I, direktør Emil Knudsen og arbeidet med å regulere Aursunden. Utg. Røros e-verk. 1996. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundt, Johannes, Liv Hanne Tønset, Tor Inge Mølmann (red.): Rullan går! : Martna i 150 år : ei jubileumsbok til den 150. Rørosmartnan 18.-22. februar 2003. Utg. Fjellheimen forl.. 2003. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæter, Kirsti: Med røtter til å vokse og vinger til å fly : Hvordan tre musikkfestivaler kan bidra til å utvikle lokalbefolkningens identitet og tilhørighet til hjemstedet. Masteroppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen: Tretter, ting og tillitsmenn : en undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, NTNU 2000. 456 s. ISBN 82-7765-033-7. Utg. som Nr. 32 i skriftserie fra Historisk institutt, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverås, Ola H.: «Røros», i Tschudi-Madsen, Stephan (red.): Framtid for fortiden : pilotprosjektene. Utg. Dreyer. 1977. s. 57-104. Digital versjonNettbiblioteket.

Status bygdebokarbeid

Røros har en typisk første generasjons bygdebok. Spesielt stoffutvalget og skrivestilen i allmennhistorie-delen må regnes som foreldet.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19010928 Fra: Berite Sofie Berg (søster), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Sosiale kår, Helse og sykdom, Familieforhold, Religiøsitet, Alderdom, levekår, Amerikanske forhold, brevskriving, boforhold,
 • År: 19010928 Fra: Kirsti O. Egtrøan (niese), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, dødsfall, Nærmiljø, brevskriving, fotografi, Alderdom, boforhold,
 • År: 1916 Fra: Thomas Høsøien, Røros, Sør-Trøndelag Til: Klaus Pedersen Kjelsberg, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Værforhold, Arbeidsliv, husdyr, høy, jernbane, militærtjeneste, Familieforhold,
 • År: 1916 Fra: Berit Sofie Berg (søster), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanne g.m. Klaus Pedersen Kjelsberg, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Alderdom, Helse og sykdom,
 • År: 19160531 Fra: Thomas Høsøien (bror), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, brevskriving, Helse og sykdom, Arbeidsliv, Værforhold, vedkjøring, forsanking, Økonomiske kår, priser, jernbanearbeid, militærøvelse, Religiøsitet, dyrtid, ekteskap, Familieforhold, dødsfall,

Aviser