Andre verdenskrig i Stange og Romedal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Milorgjegere kontrollerer trafikken ved Stange stasjon etter tyskernes kapitulasjon i 1945.
Foto: Ukjent / Hedmarksmuseet (1945).
Grinifanger kommer hjem til Stange stasjon med «Frihetstoget» i 1945.
Foto: Ukjent / Hedmarksmuseet (1945).
Rømte russiske krisfanger har blitt pågrepet og er på vei tilbake til fangenskap. Russerhjelp førte til at omkring 30 stangesokninger havna i fangeleir, og flere av dem døde i konsentrasjonsleir i Tyskland.
Foto: Lars Ripsrud (1942).

Andre verdenskrig i Stange og Romedal beskriver hendelser under okkupasjonsårene 1940–1945 i dagens Stange kommuneHedmarken, det vil si det som under andre verdenskrig var Stange og Romedal kommuner.

Hendelser

Den første og eneste større kamphandlingen i Stange var kampene ved Strandlykkja 14. til 17. april 1940. Tyskerne skulle rykke fram nordover langs Mjøsa, med veien til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen som mål. En liten norsk avdeling, dårlig utstyrt og dårlig trent, skulle forsøke å forsinke framrykkinga ved Strandlykkja. Fem norske soldater og en sivil mista livet under kampene. I tillegg var det en spesielt tragisk hendelse, da ni år gamle Rønnaug Skjøthaug den 17. april ble truffet av en granatsplint fra tysk artilleri under beskytning av Strandlykkja og Espa. Vegen var stengt av kamphandlingene, og man forsøkte å få henne til lege på en slede, men hun døde av skadene før de nådde fram.

Samtidig som kampene på Strandlykkja sto også kampene på Dovre. Der mista tre mann fra Stange livet: Kaptein Eiliv Austlid, Lorentz Christopher Brun og Olaf Kristiansen Nyfløtt. Austlids handlemåte under kampene ble senere sterkt kritisert, men i senere år har man sett at han var under hardt press fra statsråder i regjeringa Nygaardsvold, og handla etter ordre fra dem.

Den 17. april forsøkte vegvokterne Ole Bråten og Ola Ekeren å sprenge Kleverud bru for å stoppe tyskerne. Brua førte den gamle riksvegen over Kleverudbekken, et lite stykke nord for Strandlykkja. Tanken var å sprenge brua for å sinke den tyske framrykkinga som var i ferd med å komme i gang igjen etter at de norske styrkene ved Strandlykkja var nedkjempa. Mens de klargjorde til sprengning ble de utsatt for tysk artilleri- eller bombekasterild. Ole Bråten ble truffet av en granatsplint og døde momentant, mens Ola Ekeren klarte å komme seg unna.

Våren 1942 klarte flere russiske krigsfanger å rømme fra et tog nord for Strandlykkja. Noen ble tatt, mens andre ble gjemt av stangesokninger. To russere ble skjult i Russerhula, og ble etter fem uker ført trygt over til Sverige. Mer enn 30 stangesokninger ble arrestert av tyskerne, og flere ble sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland, hvor noen av dem døde.

Flere av jernbanestasjonene langs Mjøsa var utgangspunkt for flyktningeruter østover til Sverige. Disse rutene var organisert av motstandsfolk i Oslo og Odalen. Marie Westby var ekspeditrise eller stasjonsmester på Strandlykkja og tok imot mange som ble møtt av odølingen Alf Nerhagen.

Som andre steder i landet var Milorg aktive i Stange og Romedal. Allerede i mai 1940 begynte organiseringa, da dragonene Briger Bryhni og Leif Magnus Hagen ble plukka ut til å være kontaktpersoner for henholdsvis Romedal og Stange under en oppstilling ved FlaksjøenRingebufjellet. I løpet av høsten 1940 danna de grupper under mottoet «Vente, tro og være beredt». Samtidig begynte også andre å organisere motstandsgrupper. I 1943 gravde Milorgjegere ut en underjordisk «bunker» ved Gammelsaga i Stange Almenning, hvor de oppretta et våpenlager, og de hadde også andre hemmelige lagre rundt om i området. På den tida hadde de stort sett private jaktvåpen og militære våpen som ikke hadde blitt innlevert ved kapitulasjonen. Mot slutten av krigen ble det gjort tre våpenslipp i Stange: Ved Svartputten 22. februar 1945, ved Målåvatna 2. mars 1945 og til sist ved Galgumsæterstormyra 23. april 1945.

Dagen etter det siste slippet gikk det galt for et britisk transportfly som hadde gjort et slipp i Grue. Det ble truffet av tysk luftvernild, og måtte nødlande på Mjøsa ved Gjøvika. Av de seks ombord var det bare en som overlevde den harde nødlandinga og oppholdet i det iskalde vannet. Flyet ble heva i 1995, og står nå på museum i Canada.

Da Tyskland kapitulerte 8. mai 1945 begynte Milorg raskt arbeidet med å arrestere kollaboratører, frontkjempere og NS-medlemmer.

Den 7. juni 1945 inntraff en tragedie på det som skulle vært en stor festdag. Kong Haakon VII kom tilbake til Norge denne dagen, og det skulle skytes salutt fra TjuvholmenHamar. Leif Magnus Hagen, som hadde vært med i Milorg fra starten, skulle besørge det sammen med Johs. Larsen. De brukte TNT-ladninger laget for sabotasje, og skulle avfyre 21 slike. Da de antente lunta på den nittende var det en feil på lunta, som førte til at den gikk av umiddelbart. Leif Hagen ble drept momentant, mens Johs Larsen ble alvorlig skada.

Minnesmerker

Minnesmerke Sted Bakgrunn Reist Bilde
Krigsminnesmerket ved Romedal kirke Romedal Over de falne fra Romedal kommune, opprinnelig to som falt under felttoget 1940, senere er to navn lagt til. 1940
Krigsminnesmerket ved Stange kirke Stange Over de falne fra Stange kommune (før sammenslåinga) i 1940. Har ni navn, den ni år gamle Rønnaug Skjøthaug er ikke med. Omkr. 1945
Krigsminnesmerket ved Strandlykkja Strandlykkja Over de falne under kampene ved Strandlykkja. 1951 Krigsminnesmerket ved Strandlykkja 91061.jpg
Krigsminnesmerket i Stange sentrum Stange Over de falne fra Stange kommune (før sammenslåinga). Har 24 navn, både de ti fra 1940 og 14 som falt senere. 1945
Krigsminnesmerket ved Tangen kirke Tangen Over de falne fra Tangen, Espa og Strandlykkja, med seks navn.
Minnesmerket ved Målåvatna Målåvatna Flyslipp til Milorg. 1970
Minnesmerket ved Galgumsæterstormyra Galgumsæterstormyra Flyslipp til Milorg. 1965
Minnesmerket ved Svartputten Svartputten Flyslipp til Milorg. 2005
Minnesmerket ved Gjøvika Gjøvika Flystyrt. 1995
Milorglageret i Stange Almenning Stange Almenning Våpenlager. 1986
Russerhula Stange Skjulested for russiske rømlinger.

De falne fra Stange og Romedal

Oversikten omfatter personer bosatt i Stange og Romedal kommuner. De som falt under kampene på Strandlykkja kom fra andre steder i landet, og er nevnt i en egen liste nedenfor tabellen. Datoer i tabellen er skrevet på formatet åååå-mm-dd, slik at det fungerer å sortere tabellen; i utgangspunktet er den satt opp alfabetisk.

De falne kan deles inn i noen hovedgrupper:

 • Tolv av de omkomne falt under felttoget april/mai 1940. Elleve av dem var soldater, mens den siste var et sivilt offer for bombinga av Elverum.
 • Tre av de falne var krigsseilere.
 • En person omkom i ei flyulykke under forsøk på å komme seg til Storbritannia for å slutte seg til utestyrkene.
 • En person henretta etter mislykka forsøk på å flykte til England.
 • Åtte døde i konsentrasjonsleir; de var sendt dit for å ha hjulpet russiske krigsfanger.
 • To var Milorgjegere som døde i ulykker etter den tyske kapitulasjonen. En omkom i en sprengningsulykke, mens den andre døde i en bilulykke. Selv om disse dødsfallene ikke kan tilskrives krigshandlinger er begge tatt med både på minnesmerker i Stange og i verket Våre falne, og de er derfor også med i tabellen.
Navn Født Død Yrke Rolle Omstendigheter Gravlagt Bilde
Austlid, Eiliv 1889-05-06 1940-04-15 Gardbruker Kaptein Falt under kampene på Dovre. Stange kirkegård Eiliv Austlid 91752.jpg
Bekken, Jens Pettersen 1907-05-14 1940-04-16 Gardsarbeider Dragon Falt under kampene ved Bjørgeseter. Romedal kirkegård
Brun, Lorentz Christopher 1918-11-13 1940-04-15 Student Frivillig soldat Falt under kampene på Dovre. Stange kirkegård Lorentz Christoper Brun 01.jpg
Bråten, Ole 1878-03-13 1940-04-17 Vegvokter Sabotør Falt under forsøk på å sprenge Kleverud bru. Tange kirkegård
Bekkeli, Mathias 1924-02-08 1942-07-07 Jungmann Krigsseiler Skipet senka vest for Vardø.
Eriksen, Paul Kaare 1917-02-06 1940-04-22 Børsemaker Sivilt offer Skada under bombinga av Elverum 11. april 1940, døde av skadene elleve dager senere. Tangen kirkegård
Evensen, Ludvig Jostein 1923-07-15 1940-04-23 Sjåfør Soldat Falt under kampene ved Tretten. Ottestad kirkegård
Fjeld, Leif Håkon 1914-09-15 1941-03-17 Sjømann Krigsseiler Skipet senka utafor Halifax.
Granberg, Olav Magnus 1918-05-15 1940-04-22 Gårdsarbeider Soldat Såret under kampene i Grue 17. april 1940, døde av skadene fem dager senere. Romedal kirkegård
Gyrud, Jens Jacob Kielland 1917-11-20 1940-04-23 Student Frivillig soldat Falt under kampene ved Tretten. Ottestad kirkegård
Hagen, Leif Magnus 1917-01-04 1945-06-07 Milorgjeger Omkom i sprengstoffulykke ved saluttering i Hamar ved Haakon VIIs hjemkomst.
Hansen, Kristoffer 1886-01-29 1945-01-03 Skogsarbeider Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Dachau konsentrasjonsleir.
Helmersen, Sverre 1910-01-10 1941-11-02 Gårdsarbeider Marinesoldat Henretta på Håøya etter mislykka Englandsfart.
Hersjøen, Kåre Vestby 1900-04-01 1943-07-05 Skogsarbeider Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Sachsenhausen konsentrasjonsleir.
Hushagen, Arne 1916-06-02 1945-03-01 Verkstedarbeider Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Dachau konsentrasjonsleir.
Høgsveen, Ludvig 1888-01-27 1944-11-09 Fyrbøter Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Dachau konsentrasjonsleir.
Johansen, Normann 1918-04-22 1940-04-23 Gartner Ingeniørsoldat Falt da sprengstofftransport ble beskutt og eksploderte i Østre Gausdal. Østre Gausdal kirkegård
Karstensen, Olaf 1907-09-22 1944-12-12 Transportarbeider Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Neuengamme konsentrasjonsleir.
Kristiansen, Helge 1922-12-22 1943 Skogsarbeider Soldat Omkom i flyulykke i Sverige, underveis til Den norske brigade i Skottland. Romedal kirkegård
Lund, Christian 1890-08-08 1943-12-08 Kjøpmann Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Natzweiler konsentrasjonsleir.
Lund, Halvor 1886-10-18 1943-05-21 Bakermester Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Halvor Lund.jpg
Nyfløtt, Olaf Kristiansen 1917-11-06 1940-04-15 Snekker Soldat Falt under kampene på Dovre. Tangen kirkegård
Olsen, Mikal 1924-08-11 1945-10-14 Verkstedarbeider Milorgjeger Omkom i bilulykke i Bardu under Milorgtjeneste.
Skjelseth, Arne 1916-02-07 1940-04-21 Agronom Sivilt offer Tatt til fange under kampene i Åmot og skutt av tyskerne. Stange kirkegård
Skjøthaug, Rønnaug 1930-06-21 1940-04-17 Skoleelev Sivilt offer Truffet av tysk granatsplint under beskytning av Espa og Strandlykkja. Tangen kirkegård Rønnaug Skjøthaug Våre falne.JPG
Ween, Kristian 1901-05-25 1942-02-26 Sjømann Krigsseiler Omkom på M/T «Finnanger» da konvoien ble splitta.
Østvold, Magnus 1909-11-29 1945-02-20 Handelsbetjent Hjalp russiske krigsfanger. Døde i Dachau konsentrasjonsleir.

De falne i kampene ved Strandlykkja 14. til 17. april 1940 var:

 • Erland Andreassen, Løten
 • Trygve O. Hansen, Gjøvik
 • Harald Davidsen, Gjøvik
 • Harald Edgar Kristensen, Raufoss
 • Ottar Nytrøen, Furnes
 • Ole Gustavsen Skåkberget, Grue (sivilt offer)

Fanger

Ingeborg Refling Hagen ble to ganger fengsla for tysk- og NS-fiendtlig aktivitet.
Foto: Ukjent / Oslo Museum

Et stort antall personer fra Stange og Romedal ble fengsla under krigen. De over tredve som ble tatt for hjelp til russiske krigsfanger høsten 1942 er nevnt, men det var også mange andre som ble tatt for tyskfiendtlig virke, for motstandsvirksomhet eller som gisler. I oversikten er alle fanger med en kjent forbindelse til Stange og Romedal tatt med.

Tabellen er satt opp kronologisk etter arrestasjonstidspunkt. Den er sorterbar, slik at man f.eks. kan få den alfabetisk på etternavn. Datoer er skrevet på formatet åååå-mm-dd, slik at det også er mulig å sortere etter dette. Noen få personer, som Ingeborg Refling Hagen, ble arrestert mer enn én gang, og det vil derfor bli noen uoverensstemmelser ved sortering.

Navn Født Bosted ved arrestasjon Yrke Arrestert Løslatt Årsak Fengsel/fangeleir Fangenr. Grini
Bodén, Sven Ruben 1902 Stange Gartner 1940-07-01 1940-07-21 Tyskfiendtlig uttalelse. Møllergata 19
Salvesen, Aase 1922 Molde Skoleelev 1940-11-13 1940-12-01 Molde
Ween, Magnus 1886 Stange Snekker 1940-09-25 1940-10-04 Møllergata 19
Evensen, Oscar 1896 Stange Gardbruker 1941-07-12 1944-01-09 Møllergata 19
Akershus
Fuhlsbüttel
Hansen, Anton 1914 Stange Skogsarbeider 1941-11-24 1941-12-03 Bredtveit
Helmersen, Sverre 1910 Stange Gardsarbeider 1941 Akershus
Hagen, Ingeborg Refling 1895 Aker Forfatter 1941-12-15
1943-01-18
1942-07-18
1944-05-30
Tysk- og NS-fiendtlig. Møllergata 19
Grini
1206
5995
Hagen, John Karlsen 1920 Stange Gardsarbeider 1941-12-30 1942-07-31 Grini
Berg, Sigvart 1882 Stange Kontorsjef 1942-01-12 1944-12-31 Gissel. Grini 1321
Dehli, Halfdan Gyth 1881 Lillehammer Gardbruker, oppr.
flypioner og marineoffiser
1942-01-13 1942-01-21 Ikke oppgitt. Grini 1303
Fjæstad, Knut 1912 Oslo Kontorist 1942-03-11 1945-05-08 Illegal avis. Grini
Sachsenhausen
2347
Selvik, Børre 1891 Stange Skolestyrer 1942-03-20 1942-11-20 Lærerstriden. Hamar fengsel
Jørstadmoen
Tvangsarbeid ved Kirkenes
Myrvang, Bjarne Håkon 1902 Eidskog Lærer 1942-03-20 1942-09-20 Lærerstriden. Jørstadmoen
Arbeidsleir ved Kirkenes
Refsdal, Nils 1893 Drammen Lærer 1942-03-22 1942 Lærerstriden. Grini
Jørstadmoen
Arbeidsleir ved Kirkenes
2022
Astrup, Ebbe 1876 Oslo Oberst 1942-04-14 1942-04-14 Gissel. Grini 2642
Haugen, Thorvald 1920 Stange Sveiser 1942-04-19 1942-12-20 Russerhjelp. Grini 2930
Olsby, Arne 1922 Tangen Gardsarbeider 1942-04-19 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
2932
Beck, Behrny 1916 Stange 1942-05-17 1942-05-26 Demonstrasjon. Vollan
Sorken, John Leif 1910 Bilreparatør 1942-06-18 1942-06-24 Åkebergveien
Skjegstad, Adolf 1902 Stange Journalist 1942-04-29 1942-08-15 Gissel. Grini 2873
Ree, Arve jr. 1912 Nes Lege 1942-04-29 1942-08-05 Gissel. Grini 2876
Carlsen, Hjalmar 1889 Stange Forvalter 1942-04-29
1945-02-27
1943-03-22
1945-05-08
Gissel. Grini 2877
18840
Sandnes-Hagen, John 1905 Tangen Gardbruker 1942-05-03 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
2931
Corneliussen, Anders Ree 1911 Oslo Ingeniør 1942-06-05 Død i fangenskap 1942-11-23 Radio. Møllergata 19
Grini
Victoria terrasse
3661
Alm, Ivar 1923 Løten Gardsarbeider 1942-06-29 1943-04-30 Ikke oppgitt. Grini 3435
Stabell, Rolf 1896 Stange Jernbanebetjent 1942-06-29 1943-03-19 Ikke oppgitt. Grini 3437
Hauge, Anna Helene Andersen 1893 Stange Oversøster 1942-07-01 1943-01-05 Radio. Grini 3413
Brambani, Alfhild 1885 Grefsen Husmor 1942-07-29 1943-12-21 Spionasje. Grini 3526
Brambani, Carl Anton 1901 Oslo 1942-07-29 1945-05 Eksportorganisasjon. Grini
Sachsenhausen
3539
Brambani, Jens Petter 1916 Grefsen Bankkasserer 1942-07-30 1945-05 Spionasje. Grini
Møllergata 19
Sachsenhausen
4253
Aasen, Paul 1911 Stange Småbruker 1942-08-27 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4381
Frisholm, Ola 1925 Stange Gardsarbeider 1942-08-27 1943-05-21 Russerhjelp. Grini 4382
Lund, Halvor 1886 Stange Bakermester 1942-08-28 Død i fangenskap 1943-06-16 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4361
Andersen, Ole 1919 Stange Snekker 1942-08-28 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4362
Lund, Christian 1890 Stange Kjøpmann 1942-08-28 Død i fangenskap 1943-12-08 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
Natzweiler (N.N.)
4363
Høgsveen, Ludvig 1888 Espa Fyrbøter 1942-08-28 Død i fangenskap 1944-11-09 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
Dachau (N.N.)
4364
Tangen, Gustav Pedersen 1909 Stange Sagmester 1942-08-28 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4365
Østvold, Magnus 1909 Stange Forretningsfører 1942-08-28 Død i fangenskap 1945-02-28 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
Dachau (N.N.)
4366
Stensby, Even 1917 Stange Gardsarbeider 1942-08-28 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4357
Karstensen, Ole 1880 Stange Arbeider 1942-08-28 1943-05-21 Russerhjelp. Grini 4385
Olsen, Oskar 1899 Stange Smed 1942-08-29 1943-04-07 Russerhjelp. Grini 4383
Hansen, Magne 1919 Stange Arbeider 1942-08-29 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
N.N.-leire
4387
Rødsaasen, Even 1894 Stange Smed 1942-08-29 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4389
Fjeld, Kristian 1887 Stange Revisor 1942-08-29 1945-05-02 Russerhjelp. Grini 4393
Østvold, Gunda 1896 Stange Selger 1942-08-30 1943-05-21 Russerhjelp. Grini 4358
Hansen, Kåre 1912 Stange Verkstedarbeider 1942-08-30 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4359
Hushagen, Arne 1916 Stange Verkstedarbeider 1942-08-30 Død i fangenskap 1945-03-01 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
Dachau (N.N.)
4360
Hansen, Årfinn 1925 Stange Skogsarbeider 1942-08-31 1944-06-26 Russerhjelp. Grini
Aasen, Ole Petter 1906 Stange Småbruker 1942-09-01 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4380
Karstensen, Olaf 1907 Stange Transportarbeider 1942-09-01 Død i fangenskap 1944-12-02 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
Dachau (N.N.)
4384
Frisholm, Oskar 1897 Stange Maler 1942-09-01
1945-02-12
1942-12-20
1945-05-08
Russerhjelp.
Gissel.
Grini 4388
18035
Nyhus, Sigvald Kr. 1906 Stange Sagarbeider 1942-09-01 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4390
Sveen, Johan 1893 Stange Vegvokter 1942-09-01 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4391
Hermansen, Thorbjørn 1921 Stange Gardsarbeider 1942-09-01 1942-12-20 Russerhjelp. Grini 4392
Nilsen, Ole 1895 Stange Bygningsarbeider 1942-09-02 1945-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4408
Hansen, Kristoffer 1886 Stange Skogsarbeider 1942-09-02 Død i fangenskap 1945-01-31 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
Dachau (N.N.)
4409
Hersjøen, Kåre 1900 Stange Skogsarbeider 1942-09-02 Død i fangenskap 1943-06-05 Russerhjelp. Grini
Sachsenhausen
4410
Godager, Adolf 1921 Stange Kontorist 1942-09-11 1942-12-25 Ikke oppgitt. Grini 4479
Iversen, Iver 1882 Stange Jordarbeider 1942-09-16 1942-09 Tyskfiendtlige uttalelser.
Thorkildsen, Birger 1916 Trondheim Student 1942-10-31 1942-12 Vollan
Sveen, Sigmund 1918 Stange Vegarbeider 1942-12-12 1945-05-08 Russerhjelp. Vollan
Grini
5872
Bryhn, Nicolai Hals 1897 Oslo Kontorist 1943-01-15 1943-07-28 Gissel. Grini 5934
Gjetrang, Kåre Alf 1908 Lillestrøm Flykontrollør 1943-02-25 1945-05 Milorg. Grini
Sachsenhausen
6636
Arstad, Arne 1913 Stange Lærer 1943-07-01 1943-08-17 Bredtveit
Rognstad, Sigurd 1920 Romedal Skogsarbeider 1943-07-05 1943-12-20 Fluktforsøk. Åkebergveien
Grini
12200
Emilsen, Ole 1918 Stange Anleggsarbeider 1943-07-13 1943-09-10 Kristiansand
Løvås, Reidar 1913 Stange Gardsarbeider 1943-07-16 1943-08-17 Kristiansand
Windhol, Karl A. 1879 Hamar Politikonstabel 1943-08-16 1943-10-29 Politiaksjonen. Grini 12491
Gullien, Petter 1892 Oslo Politibetjent 1943-08-16 1945-05 Politiaksjonen. Møllergata 19
Grini
Stutthof
12785
Karlsen, Oskar 1924 Tangen Arbeider 1943-09-17 1945-05-08 Gissel. Grini 8526
Løvstad, Magne 1914 Maler 1943-09-21 1944-04-21 Åkebergveien
Harboe, Morten Dedekam 1917 Oslo Student 1943-10-15
1943-11-13
1943-10-20
1945-05
Studentaksjonen. Bredtveit
Tyskland
Johansen, Eugen 1892 Stange Rittmester 1943-10-16 1945-05 Tyskland
Larsen, Borger 1904 Stange Løytnant 1943-10-16 1945-05 Tyskland
Skeibrok-Heskestad, Kristian 1896 Stange Løytnant 1943-10-16 1945-05 Tyskland
Melby, Per 1922 Vang Lagerarbeider 1943-10-18 1945-05 Milorg. Møllergata 19
Grini
Sachsenhausen
10588
Sagberg, Ingvald 1912 Romedal Arbeider 1943-10-19 1945-05-08 Gissel. Grini 8532
Fjogstad, Thorbjørn 1909 Tangen Handelsbetjent 1943-11-02 1945-05-08 Gissel. Grini 8586
Røe, Anders O. 1891 Tangen Skolestyrer 1943-11-02 1945-05-08 Gissel. Grini
Berg
8587
Osvold, Magne 1910 Stange Transportarbeider 1943-11-10 1945-05-08 Angrep på lensmannen. Hamar fengsel
Grini
9546
Carlsen, Jens Henrik 1918 Oslo Student 1943-11-30 1945-05 Studentaksjonen. Tyskland
Skibenes, Ulf 1922 Stange Student 1943-11-30 1945-05 Studentaksjonen. Tyskland
Frisholm, Lars 1894 Fabrikkmester 1943-12-14 Åkebergveien
Nordal, Sverre 1925 Ilseng Arbeider 1944-01-28 1945-05-08 Gissel. Grini 9816
Johansen, Jens 1914 Stange Arbeider 1944-06-01 1945-05-08 Gissel. Grini
Stramrud, Kåre 1915 Ilseng Anleggsarbeider 1944-03-03 1945-05-08 Gissel. Grini
Gyrud, Christopher Kielland 1913 Stange Gardsbestyrer 1944-04-28 1944-07-11 Gissel. Grini 10795
Bronken, Torleif 1911 Romedal Sjåfør 1944-04-04 1945-05-08 Våpeninnehav. Hamar fengsel
Grini
Mysen
11683
Nordli, Jul 1923 Ilseng Gardsarbeider 1944-05-30 1945-05-08 Gissel. Grini 11673
Pedersen, Morgan 1914 Stange Agronom 1944-06-02 1945-05-08 Gissel. Grini 11672
Olaussen, Ludvig 1908 Stange Småbruker 1944-06-13 1944-09-14 Vollan
Rasen, Hjørdis 1924 Stange Hushjelp 1944-06-26 1945-04 Bredtveit
Grini
Olsen, Erik Johannes 1921 Ottestad Sjåfør 1944-07-24 1945-04-20 Flyktninghjelp. Bredtveit
Grini
13106
Olstad, Kristian 1887 Hedmark Sekretær 1944-08-01 1945-05-08 Gissel. Grini 13379
Bekkevold, Ivar Thorbjørn 1904 Hamar Sykkelfabrikant 1944-07-26 1944-09-28 Spionasje. Akershus
Grini
13657
Bekkevold, Roald 1911 Hamar Sykkelfabrikant 1944-07-26 1944-09-27 Spionasje. Akershus
Grini
13658
Søberg, Johan 1908 Stange Selger 1944-08-03 1945-05-08 Gissel. Grini 13282
Axelssen, Carl Jørgen 1925 Kristiansand Student 1944-08-12 1945-05-08 Gissel. Grini 13278
Eckbo, Eivind 1873 Vestre Aker Høyesterettsadvokat 1942-09-16
1944-09-14
1942-09-19
1944-09-22
Motstandsarbeid
Ikke oppgitt.
Bredtveit
Grini
13840
Hedemann, Rudolf 1899 Stange 1944-10-15 1945-05-08 Victoria terrasse
Åkebergveien
Berg
Stubbom, Håkon 1924 Ilseng Fabrikkarbeider 1944-10-26 1945-05-08 Milorg. Grini 16346
Sæther, Rolf 1922 Hamar Student 1944-10-26 1945-05-08 Milorg. Grini 16347
Vold, John E. 1911 Hjellum Fullmektig 1944-10-26 1945-05-08 Milorg. Grini 16349
Gjøviken, Lars 1916 Oslo Politifullmektig 1944-11-08 1945-04-30 Politiaksjonen. Berg
Christie, Karen 1886 Vang Husmor 1944-11-09 1945-05-02 Milorg. Grini 15753
Jemblie, Mikkel 1909 Ilseng Gardbruker 1944-11-09 1945-05-08 Milorg. Grini 16339
Gjestvang, Tor 1916 Vang Gardsbestyrer 1944-11-10 1945-05-08 Milorg. Grini 15875
Tofastrud, Even 1907 Vang Gardbruker 1944-11-10 1945-05-08 Milorg. Grini 16129
Nordal, Magnus 1914 Vang Gardsarbeider 1944-11-10 1945-05-08 Milorg. Grini 16128
Gjestvang, Jørgen Kristian 1921 Vang Agronom 1944-11-10 1945-05-08 Milorg. Grini 16144
Bretten, Hans 1900 Ilseng Kasserer 1944-11-28 1945-05-08 Milorg. Grini 16338
Røste, Erik Leif 1909 Hjellum Revisjonsfullmektig 1944-12-08 1945-05-08 Milorg. Grini 16342
Olsen, Harald 1910 Stange Nattevakt 1944-12-10 1945-05-08 Bredtveit
Frogner, Olai John 1890 Ilseng Forpakter 1945-02-07 1945-05-08 Gissel. Grini 17753
Lindstad, Oddvar Ree 1911 Hamar Gardbruker 1945-02-07 1945-05-08 Gissel. Grini 17755
Osvold, Otto 1908 Stange Pølsemaker 1944-12-18 1945-05-08 Gissel. Grini 18872
Helgesen, Egil 1903 Ilseng Arbeider 1945-02-08 1945-05-08 Gissel. Grini 17750
Hagen, Lars 1921 Stange Arbeider 1945-02-08 1945-05-08 Gissel. Grini 17751
Frenning, Einar Rolf 1921 Stange Arbeider 1945-02-08 1945-05-08 Gissel. Grini 17752
Bretten, Arne 1906 Ilseng Skogoppsynsmann 1945-02-08 1915-04-28 Gissel. Grini 18838
Engstad, Oskar 1918 Tangen Gardsarbeider 1945-02-09 1945-05-08 Gissel. Grini 17759
Andersen, Anders 1903 Stange Gardsarbeider 1945-02-09 1945-05-08 Gissel. Grini 17760
Bergseng, Nils Hagen 1892 Stange Gardbruker 1945-02-13 1945-05-08 Gissel. Grini 18038
Petlund, Otto 1925 Tangen Mekaniker 1945-02-17 1945-05-08 Gissel. Grini 18042
Solberg, Ole 1920 Ottestad Gardsarbeider 1945-02-19 1945-05-08 Gissel. Grini 18039
Johansen, Arne 1922 Hamar Gardsarbeider 1945-02-19 1945-05-08 Gissel. Grini 18040
Johansen, Jens 1914 Stange Skogsarbeider 1945-03-01 1945-05-08 Grini
Jynge, Nils Jørgen Hirschholm 1916 Drammen Ingeniør 1945-03-03 1945-05-08 Gissel. Grini 18524
Danbolt, Lars Johan 1895 Romedal Prest 1945-03-23 1945-05-08 Gissel. Grini 18933
Gaustad, Gunnar Victor Todderud 1907 Oslo Lege 1945-03-31 1945-05-08 Møllergata 19
Holt, Ivar Martinsen 1913 Stange Lagerarbeider 1945-04-05 1945-05-08 Gissel. Grini 19298

NS i Stange og Romedal

Det er uklart om det ble oppretta noe NS-lag i Stange og/eller Romedal før krigsutbruddet. Moshaug og Sande fant ut at tolv menn og ei kvinne meldte seg inn i partiet i perioden 1933–1940.[1] Det kan ha vært flere, for dette er kun de som ble stående som medlemmer etter krigsutbruddet. Trolig var disse direkte tilknytta fylkeslaget, som ble oppretta i mai 1933, rett etter at partiet var grunnlagt. I forbindelse med stortingsvalget 1933 ble det arrangert møter på Tangen og i Stange, der Ragna Prag-Magelsen, som var kultur- og opplæringsleder i Nasjonal Samlings kvinneorganisasjon, holdt foredrag. I januar 1935 ble det arrangert et møte på Herredsvang, der Ilseng NSUF var arrangør; det fantes da altså et lokallag av Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. I mai 1935 står det i en oversikt over møter i avisa Nasjonal Samling oppført møte i Romedal lag, så det kan ha vært et eget lag på dette tidspunkt.[2] Men det er også mye som tyder på at NS overdrev antall faktiske lag, og at det kan ha dreid som et initiativ fra fylkeslaget eller fra noen lokale ildsjeler.

Hedmark lå ved valget i 1933 rett over landsgjennomsnittet i oppslutning til NS; på landsbasis fikk partiet 2,2 % av stemmene, og i Hedmark 2,3 %. Det var i dette valget 37 kommuner hvor NS fikk en oppslutning på over 8 %; den eneste av disse som lå i Hedmark var Tolga med hele 12,1 %. På Hedmarken var oppslutninga i de fleste kommuner under snittet, mens andre trakk opp. For eksempel fikk NS i Nes kommune bare 0,5 % av stemmene, og i Løten kommune 1,6 %. I Romedal og Stange var oppslutningen sterkere, med 3,5 % i Stange og 5,0 % i Romedal. Sammenlagt fikk NS 243 stemmer i disse to kommunene. For Hedmarken som helhet ble det 2,4 % oppslutning om NS dersom man ikke regner med Hamar, og 2,6 % om man regner med Hamar. En mulig forklaring på at Romedal hadde såpass høy oppslutning er at de hadde en sambygning, O.H. Hals, om nr. 3 på lista, og at i hvert fall en del av stemmene var primært ment som støtte til ham.

I stortingsvalget 1936 fikk NS lavere oppslutning nasjonalt, med 1,8 % mot som vi har sett 2,2 % i forrige stortingsvalg. I noen kommuner på Hedmarken gikk faktisk oppslutninga opp, som i Nes der det ble 1,4 % mot 0,5 i forrige valg og Vang kommune med 2,4 % mot 1,4 % ved forrige valg. Høyeste oppslutning i denne delen av fylket hadde partiet på Hamar, der det endte med 6,5 % mot 3,6 % i 1933. Sammenlagt for Hedmarken ble det 2,6 %, det samme som i 1933. I Stange gikk det litt ned, med 3,2 % mot 3,5 % ved forrige valg. Den store overraskelsen var Romedal, der det ble bare 1,0 % mot hele 5,0 % ved forrige valg. Totalt ble det 156 stemmer på NS i Stange og Romedal i dette valget. I fylket som helhet gikk ble det 2,9 %, mot 2,3 % ved forrige valg; dette skyldes økt oppslutning i andre deler av Hedmark.

Det finnes lite materiale fra NS i Stange og Romedal under krigen. Den viktigste enkeltkilden til organisasjonen er to navnelister fra 1945. En befinner seg i arkivet etter Fylkesmann i Hedmark, og har ukjent opphav, mens den andre finnes i Egil M. Kristiansens lokalhistoriske arkiv og kommer fra Milorg. Lista hos fylkesmannen ser ut til å være en avskrift av Milorg-lista; på førstnevnte liste er det supplert med to ekstra navn. Slike lister fantes over hele landet, og det ble også utarbeida en landsomfattende liste, kjent som «Liste no. 1». Hensikten var å få oversikt over hvem som skulle pågripes, avsettes fra offentlige embeter eller som det på annen måte skulle reageres mot etter frigjøringa. Enkelte personer med direkte tilknytning til Stange eller Romedal mangler; en som tydelig glimrer med sitt fravær er Trygve Dehile Laurantzon, som var landbruksminister i Vidkun Quislings andre regjering ved krigens slutt. Han eide gården Sørbryn i Romedal, og drev den resten av livet. Han bodde altså teknisk sett i Romedal ved frigjøringa, men ble nok utelatt fordi han som minister oppholdt seg i Oslo og ble tatt hånd om på annen måte; han ble framstilt for varetektsfengsling på Ilebu fengsel i august 1945.

Listene inneholder opplysninger om navn, yrke, fødselsdato og når personen meldte seg inn i NS. De skal kun inneholde personer som enten meldte seg inn i NS etter krigsutbruddet i 1940, eller som opprettholdt et eldre medlemsskap etter krigsutbruddet. Det er kjent fra andre lister som har blitt gjennomgått at enkelte personer som befinner seg på dem ikke skulle ha vært der. Det er særlig to grunner til feilføringer: Personer som var medlem av NS, men som var involvert i motstandsarbeid og brukte medlemsskapet som dekke og døråpner, samt personer som ble ført opp på grunn av usanne rykter. I den siste kategorien kommer en del «stripete» personer, som kunne ha uttrykt sympati for NS eller tyskerne, men som ikke var medlemmer. Det er derfor uheldig å bruke slike navnelister ukritisk; skal man gå gjennom dette på personnivå må man konsultere landssvikarkivet for å se hvordan sakene faktisk endte. En annen svakhet med listene er at de normalt ikke inneholdt avdøde personer; NS-medlemmer som døde før lista ble utarbeida vil altså mangle. Enkelte av frontkjemperne som falt dukker allikevel opp, fordi de kunne ha formell status som savna. Til statistisk bruk er det allikevel interessant å bruke listene, ettersom de gir et bilde av en betydelig andel av medlemsmassen i NS.

Som nevnt var det tretten personer fra Stange og Romedal som meldte seg inn før krigsutbruddet, og som ble stående som medlemmer. Totalt er det 253 personer fra de to kommunene på listene, hvorav 177 menn og 76 kvinner. En kan jo merke seg at NS fikk 243 stemmer i Stange og Romedal i 1933, altså nesten det samme som antallet som meldte seg inn. Selv om det ikke nødvendigvis er sammenfall her, viser det at andelen som var villige til å støtte NS holdt seg nokså jevn.

Nesten halvparten av de som meldte seg inn i NS etter krigsutbruddet, ble medlemmer i løpet av sommeren og høsten 1940. Dette gjelder 122 personer. I denne periode var det en rekrutteringskampanje i regionen, med blant annet foredrag av Christian Astrup, Orvar Sæther og Jonas Lie.

Forholdet mellom NS og flertallet i befolkninga var som andre steder anstrengt. i Stange og Romedal ble det spesielt harde fronter etter russerflukten i 1942 (se over), da mange ble arrestert. Lensmannen og hans sønn utmerka seg både da og ved andre anledninger som brutale og svært ivrige i tjenesten. Hirden skapte også problemer med sin brutale framferd; etter en episode i 1942 da de hadde gitt noen lokale ungdommer hard medfart ble flere hirdmedlemmer kalt inn på teppet til Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon i Stange for å gjøre det klart at slik selvjustis ikke var akseptabelt. Ved flere tilfeller ser det ut til at for partiorganisasjonen på Hedmarken var Hirden en byrde mer enn en ressurs.

Andre ting man kan lese ut av listene er at NS' medlemsmasse var yngre enn medlemsmassen i andre partier. Nesten en tredjedel var under 25 år da de meldte seg inn på landsbasis, og Stange og Romedal fulgte denne trenden. Kjønnsmessige var det som nevnt 177 menn og 76 kvinner, hvilket gir en prosenfordeling på omkring 70/30. Dette stemmer godt med landsgjennomsnittet, som lå på omkring en tredjedel kvinnelige medlemmer.

Det er nevnt at nær halvparten, 122 personer, meldte seg inn i løpet av sommeren og høsten 1940. I 1941 kom det 42 nye medlemmer. I 1942 ble det bare 34. Så begynte krigslykken for alvor å snu for tyskerne, og trolig har det for Stange og Romedals del også spilt inn at de i løpet av 1942 så vanlige folk bli arrestert og sendt i konsentrasjonsleir for å ha hjulpet russiske krigsfanger. Det ble bare 13 nye medlemmer i 1943. I 1944 sank det ytterligere, til seks nye medlemmer. I de siste månedene av krigen, januar–mai 1945, var det bare én person som meldte seg inn i Stange og Romedal. Parallelt med dette meldte partiorganisasjon om at aktivitetsnivået sank, og at flere ikke betalte kontingent.

Manglende betaling av kontingent fører oss over på spørsmålet om hvor mange det var som meldte seg ut i løpet av krigen. Å ikke betale kontingenten holdt ikke; NS tviholdt på medlemmene. Å melde seg ut var heller ikke enkelt. I februar 1944 meldte NS-ordføreren på Nes seg ut, og fylkesføreren ila ham en bot på hele 100 000 kroner for dette. Andre som forsøkte å forlate partiet ble møtt med liknende reaksjoner. Fra Romedal kjenner vi en noe spesiell historie. NS-ordføreren der, Arne Stramrud, hadde latt seg overtale til å melde seg inn. Han ble innsatt som ordfører i 1941. I 1944 ble han så avsatt, og samtidig ekskludert fra partiet. Årsaken var at han hadde sabotert vedtak fra partiet i sitt virke som ordfører, noe som skal ha skjedd fordi han over tid fikk store vansker med å kombinere sin kristne tro med nasjonalsosialistisk ideologi.

Flere av de fra Stange og Romedal som ble dømt i rettsoppgjøret følte bitterhet over straffen de fikk. En del valgte å engasjere seg i arbeid for rehabilitering. I juni 1950 ble det første landsledermøtet i Forbundet for Sosial Oppreisning avholdt i Romedal, med flere lokale ledere. Knut Baardseth fra Stange markerte seg som en av lederne ved Institutt for norsk okkupasjonshistorie, og uttalte i en forbindelse at han og kona trodde på standpunktet de tok den gang, og forsåvidt fortsatt gjorde det.[3]

Stangesokninger og romedøler i tysk frontkjempertjeneste

Mens nordmennene som falt eller satt på Grini er lett å spore opp, har det vært vanskeligere å få en skikkelig oversikt over de som gikk i tysk tjeneste eller som var aktive i Nasjonal Samling. På 2000-tallet har det kommet flere bøker som gir en del oversikt over dette, og etter at Landssvikarkivet ble åpna for publikum i 2015 kan man forvente at oversikten blir enda mer omfattende. Det er ikke bare mangelen på kilder som har forhindra en oversikt over dette, men også skammen for de berørte. Når det allikevel settes opp en liste her, består den kun av navn som allerede er publisert andre steder. Det er beklagelig om en uskyldig tredjepart rammes av dette; tanken er ikke å henge ut noen, men å forsøke å få et så helhetlig bilde av krigen som mulig ved også å nevne de som tok valget om å gå i tysk tjeneste. Når disse navnene allerede er publisert, virker det mer riktig å forsøke å sette dem inn i en sammenheng enn å late som om de ikke allerede er kjent.

En av Stangesokningene som har fortalt om sin tid som tysk frivillig er Josetein Nikolai Berge. I 2008 ble han intervjua av Eirik Veum om Haglebuslaget, og han sier der også noe om forholdene i Stange.[4] Faren hadde meldt seg inn i Nasjonal Samling i 1933, året partiet ble stifta. I 1943 droden da seksten år gamle Jostein Berge til Tyskland for å lære om landbruk. Han gikk inn i Germansk landtjeneste, og jobba på flere gårder i det okkuperte Polen. Sommeren 1944 kom han tilbake til Stange, og møtte en annen verden enn den han hadde reist fra. Invasjonen i Normandie hadde starta rett før han kom hjem, og vinden hadde tydelig snudd. Isfronten hadde hardna til, og han fortalte at tonen hadde blitt mer aggressiv. Mens isfronten mot NS tidligere var passiv, hadde krigslykken nå snudd for tyskerne, og motviljen kunne vises tydeligere. Berge følte at familien ble isolert, og han valgte å dra ut. Sensommeren 1944 verva han seg til SS på NS-kontoret i Hamar. Han fortalte Veum at han ble advart mot å verve seg av en funksjonær i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF), som mente at krigen snart var slutt og at tyskerne ville tape. Berge gjennomførte det allikevel, og ble sendt til Finland. Der kom en fredsavtale på plass, så han ble sendt til Norge og ble innlemma i SS und Polizei-Skijäger-Btl 506 (mot.), som skulle bistå Sipo i jakta på motstandsfolk.

Referanser

 1. Moshaug og Sande 2016: 191.
 2. «NS-møter» i Nasjonal Samling 1935-05-16. Digital versjonNettbiblioteket.
 3. Moshaug og Sande 2016: 206.
 4. Veum / Brenden 2010, ss. 169ff.

Kilder