Gater og veger i Østre Toten kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gater og veger i Østre Toten kommune er en oversikt over vegnavn i Østre Toten kommune i Innlandet fylke. Tabellen vil i første omgang omfatte de vegene som det er artikler om på lokalhistoriewiki.

Gate/veg Område Navn etter Navnevedtak Merknader
Alfstadvegen Lena Garden Alstad (Alfstad). 2009
Almshøgda Almshøgda/Nordlihøgda Garden Alm. 2009? Mesteparten av vegen ligger i Vestre Toten kommune, men to eiendommer i Østre Toten har adresse til den.
Askegårdsvegen Nordlia Garden Asgard (Askegård). 1983
Askjumgutua Nordlia Garden Askjum. 2009
Askjumlia Nordlia Garden Askjum. 2009
Beinvegen Vennevoll/Skreia Betyr snarveg, den er litt kortere enn hovedvegen Fylkesveg 33. 1980
Bellarudvegen Skreia Garden Bellarud. 2009
Bernsgutua Balkegrenda Småbruka Bern. 1980
Bilittvegen Bilitt Tettbebyggelsen Bilitt. 2009
Bjørklundsvegen Nordlia Småbruket Bjørklund. 2009
Bjørnsgårdlinna Nordlia/Kapp Bjørnsgård skole. 2009
Bjørsetgutua Gillermarka Småbruka Bjørset. 2009
Bliksetstugguvegen Nordlia/Nordlihøgda Garden Bliksetstuggua. 2009
Blindtarmen Østlia/Blindtarmen Grenda Blindtarmen. 2009
Breilibakken Nordlia Bruket Breilibakken. 2009?
Brennerivegen Kapp/Nordlia Hekshus Brænderi 2009
Byvegen Skreien Byvegen-gardene. 2009
Dalagutua Nordlia/Karidalen Bruket Skorkedalen. 2009
Dyhrengutua Balkegrenda Garden Dyrin (Dyhren). 2009
Elvesvingen Lena Lenaelva 1983
Engelienga Nordlia Gardsbruket Engelia. 1999
Engelundsvegen Nordlia Småbruket Engelund. 2017?
Fabrikkvegen Kapp Kapp mjølkefabrikk. 2009
Fagerlundvegen Lillo/Lena Gardsbruket Fagerlund. 2009
Fjeldsvegen Nordlia/Nordlihøgda Garden Fjell. 2009
Fjellstugguvegen Nordlia Småbruket Fjellsstuggua. 1999
Fodstadgutua Hoffgrenda Fostadgardene. 2009
Fårlundsgutua Bilitt Fårlundsgardene. 2009
Gilegutua Hoffgrenda/Kraby Garden Gile. 2009
Gilehagavegen Hoffgrenda/Kraby Småbruket Gilhagan. 2009
Gilemarkvegen Gillermarka Området Gillermarka. 2009
Gilenggutua Hoffgrenda/Kraby Småbruket Gilenga. 2009
Gjøvikvegen Nordlia/Lillo Byen Gjøvik. 2009 Del av Fylkesveg 33 (tidligere Riksveg 33). Vegen går helt til Lillo, men sør for Glemmastad-området er det ingen som har adresse til den.
Glemmestadgutua Nordlia Glemmastadgardene. 2009
Grøtbergsleia Gillermarka? Grøtberg. 2009
Holtevegen Sletta Garden Holte. 2009 Mesteparten av vegen ligger i Vestre Toten kommune.
Hombsgutua Starum Garden Hom. 2009
Jernbanegata Lena Lena stasjon. 1983
Kallrustadskauen Nordlia Garden Kallrustad. 1999
Kallrustadvegen Nordlia Garden Kallrustad. 1999
Kjørkjelinna Vennevoll/Balkegrenda Balke kirke. 2009
Kjørkjevegen Nordlia Nordlia kirke. 1999
Kolbulinna Kolbu Bygda Kolbu. 2009
Kolbuvegen Vestbygda/Kolbu Tettstedet Kolbu. 2009 Vegen fortsetter, med samme navn, inn i Vestre Toten.
Krabyskogvegen Krabyskogen Næringsområdet Krabyskogen. 2009
Kronborgsæterlinna Skreien Kronborgsæter pensjonat. 2009
Kvennhusvegen Nordlia Kvennhuset på Kolbjørnrud. 1983
Laesgutua Lena/Gillermarka Lasgardene. 2009
Lenagata Lena Tettstedet Lena. 1983?
Lensbygdavegen Lensbygda Bygdelaget Lensbygda. 2009
Liesgutua Hoffgrenda/Kapp Garden Li. 2009
Livegen Nordlia Topografien. 1983
Meierivegen Nordlia Nordliens Meieri. 1983
Mekketvegen Nordlia Småbruket Mekket. 1999
Mjøsvegen Nordlia/Kapp/Østlia/Bilitt Mjøsa. 2009
Narumsvegen Kolbu Narumsgardene. 2009
Nerengvegen Nordlia Huset Nereng. 2009
Nettumsvegen Bilitt Nettumsgardene. 2009
Nordlihøgda Nordlia Grenda Nordlihøgda. 2009
Nordlivegen Nordlia Bygdelaget Nordlia. 2009
Nylinna Kapp/Kraby Vegen var ny i 1918. 2009
Nøklebergsvegen Nordlia Ner-Nøklebergsgardene. 2009
Parkgata Lena Lenaparken. 1983
Pløyenvegen Bilitt/Starum Garden Pløyen. 2009
Rådhusgata Lena Østre Toten rådhus. 1983
Sandåkergutua Nordlia Garden Sandåker. 2009
Seierstadgutua Vestbygda Serstad (Seierstad)-gardene. 2009
Silogata Lena Toten kornsilo. 1983?
Skaugerudvegen Kolbu Garden Skaugerud 1972, 2010 Vegen fortsetter med samme navn i Vestre Toten kommune.
Skolegata Lena Lena videregående skole. 1983
Skulerudvegen Skreien Garden Skulerud. 2009
Slettavegen Sletta Tettstedet Sletta. 2009
Smebygutua Bilitt Smebygardene. 2009
Smestadvegen Nordlia Småbruket Smestad. 2009
Snikkergata Kraby Det bodde flere snekkere i området. 2009
Stasjonsvegen Skreia Skreia stasjon. 1980
Steinsjåvegen Nordlia/Steinsjå Boligområdet Steinsjå. 2009?
Sukkestadgutua Lena Sukkestadgardene. 2009
Sveomsvegen Nordlia Småbruket Sveom. 1999
Sønderhombsvegen Starum Eiendommen Øver-Hom (Søndre Homb). 2009
Tetenvegen Kraby Forsamlingslokalet Festiviteten. 2009
Torsætervegen Skreien/Totenåsen Kvilestedet/kafeen Torsætra. 2009
Totenvegen Lillo-Totenvika Landskapet Toten. 2009 Del av fylkesveg 33, går gjennom flere bygdelag samt tettstedet Skreia.
Tømmerholsvegen Hoffgrenda/Kapp Garden Tømmerhol. 2009
Valsetvegen Lena Eiendommen Valset. 1983
Vesteråsvegen Lensbygda/Totenåsen Kvilestedet Vesterås. 2009
Vestvegen Kolbu Dette er den vestre hovedvegen gjennom Kolbu. 2009
Øverskreien Skreien Grenda Skreien (Øver-Skreien). 2009

Kilder og litteratur

Eksterne lenker