Bibliografi:Lyngen kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 
Ved Ullsnes i 1880-åra, same i folkedrakt i forgrunnen.
 
Folk med båt i 1880-åra.
 
Utsikt fra Lyngenfjorden hotell i 1950.
 • Antonsen, Lene: Duodjegirji Ivgogáktái : Arbeidsbok for Lyngenkofta. Utg. Gáivuona NSR/Kåfjord Sameforening. 1997. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Cathrine, Lene Antonsen: Mearrasámi eallin Ivgus : Miessegietti mearrasámi dállu. Utg. Gáivuona suohkan. 2004. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Cathrine, Lene Antonsen: Miessegietti mearrasámi dállu. Utg. Gáivuona suohkan [Kåfjord kommune]. 1997. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalmo, Kurt Henrik: Forsvarsstillinger i Lyngen-området : bakgrunn og beslutning om bygging 1950-1981. Utg. Institutt for forsvarsstudier. 2014. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fors, Gry og Ragnhild Enoksen: Vår folkedrakt: Sjøsamiske klestradisjoner, Sami Instituhtta - Davvi Girji o.s. 1991. ISBN 8273741117. Digital versjonNettbiblioteket
 • Guttormsen, Helge: Lyngen regionshistorie. Utg. Lyngen bygdebok 2004-.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hauge, Tore: 'De brente våre hjem : krig - brenning - nytt håp : en bildefortelling. Utg. Nord-Troms museum. 1995. 413 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Tore: Her bor mitt folk : en bildefortelling fra gamle Lyngen. Utg. Lyngen bygdeboknemnd. 1986. 298 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Skavhaug, Kjersti i Heimen, b. XXIV, s. 268–269.
 • Hauge, Tore: Med reinhjorden fra Karesuando til Lyngen : sommerboplassen på Eidebakken. Utg. Troms fylkeskommune, Kulturetaten. 1997. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Erik: Taler av lægpredikant Erik Johnsen, Lyngen, med flere. Utg. Den Luthersk-Læstadianske menighet. 2015. 351 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkebok for Sørfjorden 1864-1904: Vielse. Utg. Registreringssentral for historiske data.
 • Larsen, Rolf Inge: Religion og fiendebilder : læstadianismen, statskirken og kvenene 1870-1940. Utg. Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for historie og religionsvitenskap. 2012. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leigland, Ingjald: Litt um Lyngen i eldre tider. Kring kyrkjejubileet i Lyngen den 21. juni 1931. Utg. [1931]. 18 bl.
 • Nilsen, Gørill (red.): Kulturmøter i Nord-Troms : jubileumsbok for Nord-Troms museum : 1978-2003. Utg. Nord-Troms museum. Sørkjosen. 2004. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Alf J.: «Samisk, finsk og norsk språk i Lyngen rundt århundreskiftet». I: Heimen, b. XXI, s. 171–179.
 • Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908. Tromsø : Nordlys boktrykkeri 1908.
 • Rundberg, Øyvind: Stuora Ivgu : (Ivgu - Gáivuotna - Omasvuotna) : oahpaheaddje- ja oahppigihpa bargobihtáiguin. Utg. Gáivuona suohkan. 1999. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Simonsen, Povl: Fiskerbonden i Nord-Troms 1300-1700 : belyst ved tuftegravninger. Utg. Tromsø museum. 1980. 315 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svebak, Kåre (red.): Brever og sanger under vandringen : documentaria till Lyngen-lestadianismen. Utg. Luther. 1978. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thomassen, Ole Andreas: Lappenes forhold. Utg. Sámi giellaguovddáš, Gáivuona suohkan. Gáivuona. 1999. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

 • Aschim, Alf Bjørge: Personnamnskikken i Lyngen i historisk perspektiv 1750-1969. Nordisk språk, Universitetet i Oslo 1995.
 • Berglund, Torjer O.: "Men Kirken er de helliges Forsamling...". Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. Religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2000.
 • Hansen, Bente Merete: Solhov folkehøgskole: fornorskningsbastion i grenseland. Kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1998.
 • Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø amtsskole i Lyngen eller Solhov Ungdomsskole i tiden fra 1912 til 1940. En undersøkelse av skolens forhold til og betydning for det distrikt den virket i - Nord Troms. Pedagogikk, Oslo 1973.
 • Lanes, Asbjørn: Befolkningsutvikling og yrkesstruktur i Lyngenprestegjeld 1660-årene-1801. Historie, Bergen 1973.
 • Weigård, Jarle: Grenser for administrasjon? : forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1989.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (2403 LYNGEN)
Beskrivelse over Jordbrugene i Lyngens Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 11 s.