Bibliografi:Målselv kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Andsvatnet, på grensa til Sørreisa, i slutten av 1940-åra.
Moen i slutten av 1940-åra.
Målselvbrua i 1939.
Foto: Harstad Mandskors arkiv/Alfred Bangstad.
 • Dørum, Erik: Koloniseringen av Målselv-Bardu 1788-1835, og årsakene til innflyttingen til disse to dalførene. Hovedoppgave i historie, Oslo 1960.
 • Falkum, Eivind: Identitet, mangfold og utvikling : evaluering av Beredskapsprogrammet. Utg. Forskningsstiftelsen Fafo. Oslo. 1997. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossland, Andreas: Legenden Ole Reistad: Hans liv og virke på Bardufoss 1945-1949, Talberg Grafiske A/S, 9920 Moen, 1998
 • Haave, Einar J.: Maalselven og Bardu : beretning om en undersøkelsesreise for Selskapet til emigrationens indskrænkning 1912. Utg. Grøndahl. Kristiania. 1913. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Holm-Olsen, Inger Marie: Samiske kulturminner og kulturlandskap i Mauken-Blåtind øvings- og skytefelt : utvikling av en GIS- og fjernmålingsbasert metode. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1999. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmgaard, Sanne Bech og Monica Kristiansen: Identifisering av potensialområder for funn av kvenske/norsk-finske bygninger : Lenvik og Målselv kommuner. Utg. NIKU. 2018. 46 s. ISBN 978-82-8101-238-7. Merknad: Serie: NIKU rapport ; 94.
 • Jacobsen, Tor, Rønning Tollefsen: Hvem var skyldig? : sabotasjen på Bardufoss 1950. Utg. Orkana. Stamsund. 2018. 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensenius, Caspar Holten: Beretning om en Reise i Finmarkens Amt, Nordre Trondhjems Amt og Østerdalens Fogderi. Utg. Fabritius. Christiania. 1860. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Koht, Berit: Konsekvenser av nedbygging av forsvarets aktivitet i Målselv kommune. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1992.
 • Kristensen, Kåre, Atle Isaksen (red.): Reistads frivillige flysoldater : 1945-1995. Utg. Foreningen. 1995. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myre, Guri: Stedsnavn i Øverbygd Annekssogn i Målselv Prestegjeld. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1934.
 • Målselv bygdebok. Utg. Målselv kommune. [1981]-
 • Olsen, Terje F.: Fra Norwegian Aviation College (NAC) til University of Tromsø School of Aviation (UTSA) : fra tradisjonell fagskoleutdanning til universitetsutdanning. Utg. Terje F. Olsen. 2020. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ordførerens tur : friluftsliv i Midt-Troms gjennom et helt år : 2006-2007. Utg. Midt-Troms regionråd. 2007. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sommerseth, Ingrid: Den samiske kulturhistoria i Mauken-Blåtind. Utg. Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen. 2001. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sommerseth, Ingrid: Villreinfangst og tamreindrift i indre Troms : belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. Utg. Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for arkeologi og sosialantropologi. 2009. 372 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sommerseth, Ingrid: Den samiske kulturhistoria i Mauken-Blåtind. Utg. Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen. 2001. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Volden, Johanne: Samar og bumenn i Målselv 1788-1900. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1979.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kongebrev - løyve (2404 MÅLSELV)
Malangskogen. Det første sagbruk. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 36, nr 2 (1955). S. 387-390. Red. Johan Rydningen. Merknad: Frå 1814.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2405 MÅLSELV)
Beskrivelse over Jordbrugene i Maalselvens Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 9 s.

Eksterne lenker