Bibliografi:Målselv kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Dørum, Erik: Koloniseringen av Målselv-Bardu 1788-1835, og årsakene til innflyttingen til disse to dalførene. Hovedoppgave i historie, Oslo 1960.
 • Fossland, Andreas: Legenden Ole Reistad: Hans liv og virke på Bardufoss 1945-1949, Talberg Grafiske A/S, 9920 Moen, 1998
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Heimdal, Inger og Terje Nilssen: Med hesteskyss langs veien. Om veier og skysstasjoner i deler av Midt-Troms. Utg. Bardu historielag. 2008. 213 s. ISBN 978-82-994503-4-8.
 • Holmgaard, Sanne Bech og Monica Kristiansen: Identifisering av potensialområder for funn av kvenske/norsk-finske bygninger : Lenvik og Målselv kommuner. Utg. NIKU. 2018. 46 s. ISBN 978-82-8101-238-7. Merknad: Serie: NIKU rapport ; 94.
 • Koht, Berit: Konsekvenser av nedbygging av forsvarets aktivitet i Målselv kommune. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1992.
 • Myre, Guri: Stedsnavn i Øverbygd Annekssogn i Målselv Prestegjeld. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1934.
 • Målselv bygdebok. Utg. Målselv kommune. [1981]-
Bind 1. Alf Kiil: [Fram til 1920]. [1981]. 428 s. ISBN 82-7096-116-7. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Dørum, Erik i Heimen, b. XXVIII, s. 229–231.
Bind 2. Turid Følling Eilertsen: [Gårdshistorie] [1982]. 571 s. ISBN 82-7096-119-1. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Rabben, Bjarne i Heimen, b. XXVIII, s. 234–235.
Bind 3. Vidkunn Haugli: [Gårdshistorie] 1990. 288 s. ISBN 82-992248-0-2. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Rabben, Bjarne i Heimen, b. XXVIII, s. 234–235.
Bind 4. Vidkunn Haugli: [Gårdshistorie]. 2002. 304 s. ISBN 82-992248-1-0. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 5. Vidkunn Haugli: [Gårdshistorie]. 2010. 267 s. ISBN 978-82-992248-2-6
 • Nilssen, Terje: Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste. Bardu 2006
 • Sommerseth, Ingrid: Den samiske kulturhistoria i Mauken-Blåtind. Utg. Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen. 2001. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sæter, Ivar: Maalselvdalen. Maalselv og Øverbygd herreder. 1926. 271 s. Digital versjonNettbiblioteket. - Opptrykk 2014. Utg. Målselv bygdebokkomité.
 • Volden, Johanne: Samar og bumenn i Målselv 1788-1900. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1979.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kongebrev - løyve (2404 MÅLSELV)
Malangskogen. Det første sagbruk. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 36, nr 2 (1955). S. 387-390. Red. Johan Rydningen. Merknad: Frå 1814.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2405 MÅLSELV)
Beskrivelse over Jordbrugene i Maalselvens Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 9 s.

Eksterne lenker