Bibliografi:Bardu kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Sætervatnet i Bardu rundt 1950.
Folk på tur i Sørdalen.
Stuggo-junes og nordover.
Nord-Norges Sangerforbunds 8. forbundsstevne på Setermoen i 1936.
Foto: Harstad Mandskors arkiv/Alfred Bangstad.
 • Bjernes, Geir, Karl-Magnor Olsaker: Rett til- og bruk av utmarksområdene i Bardu, med særlig vekt på de samiske rettigheter : sammendrag av hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole, Studieretning jordskifte 1978. Utg. Sámi instituhtta. 1980. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dørum, Erik: Koloniseringen av Målselv-Bardu 1788-1835, og årsakene til innflyttingen til disse to dalførene. Hovedoppgave i historie, Oslo 1960.
 • Falkum, Eivind: Identitet, mangfold og utvikling : evaluering av Beredskapsprogrammet. Utg. Forskningsstiftelsen Fafo. Oslo. 1997. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gabler, Heidi-Marie: Bearddu evttohuvvon álbmotmeahcci : gulaskuddanevttohus. Utg. Romssa fylkkamánni, Birasgáhttenossodat. 2008. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granlund, Dagfinn: Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1975.
 • Gundersen, Marit Foshaug, Linda Bakketun: Bardu kirke : 175 år : 1829-2004. Utg. Bardu menighetsråd. 2004. {nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013022238196}}.
 • Haave, Einar J.: Maalselven og Bardu : beretning om en undersøkelsesreise for Selskapet til emigrationens indskrænkning 1912. Utg. Grøndahl. Kristiania. 1913. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hage, Ingebjørg: Dølagård i fjellheimen : Strømsør i Bardu. Utg. Troms fylkeskommune, Kulturetaten. 1996. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hasvold, P.M.: Bardu. Et tilbakeblik. Bardudalens første bebyggelse og senere utvikling. 1924. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket. – Nytt opptrykk, 1979.
 • Haugli, Ola S. og Kolbjørn Østvik: Gårdtales : bruk av oppgangssag i Bardu. Utg. Bardu historielag, 1996. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heimdal, Inger og Terje Nilssen: Med hesteskyss langs veien. Om veier og skysstasjoner i deler av Midt-Troms. Utg. Bardu historielag. 2008. 213 s. ISBN 978-82-994503-4-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Indseth, Bjarne: Folkeøkning og næringsutvikling i Bardu i andre halvdel av forrige århundre. Hovedoppgave i historie, Bergen 1977.
 • Jensenius, Caspar Holten: Beretning om en Reise i Finmarkens Amt, Nordre Trondhjems Amt og Østerdalens Fogderi. Utg. Fabritius. Christiania. 1860. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Granatene som dukket fram av intet» (Granatfunn på Engenes) i Harstad Tidende 30. mars 2019.
 • Martinsen, Vilhelm: Vår slekt : Johan Peder berteussen og Ane Petrikka Thomasdatter : forfedre, slekt og etterkommere. Utg. [V. Martinsen]. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Tore: Astafjord bygdebok. Slekt og personregister. Utg. Ibestad interkommunale bygdeboknemnd. 1992
  • Bind 1. Personregister menn. XII, 663 s.
  • Bind 2. Personregister kvinner, personregister innflyttere. 660 s.
  • Bind 3-4. Familiekatalog, del I-II. IV + 538 s., IV + s. 539-1088
 • Ordførerens tur : friluftsliv i Midt-Troms gjennom et helt år : 2006-2007. Utg. Midt-Troms regionråd. 2007. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østigaard, Arne Dag: Veien mot nordlyset. Jon Simensen Kalbækken 1750-1832. Rydningsmann i Bardu 1791. Utg. Sollia forlag, 1991. 92 s. ISBN 82-90346-21-2. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (2382 BARDU)
Torleiv Vikens dagbok. Utg. Bardu mållag, Målselv mållag. I: Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok. 1988 s. 18-20; 1989 s. 8-10; 1990 s. 10-11. Merknad: Skrive i Amerika 1894.
Del 1: Jul i Bardu og Målselvdalen. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
Del 2: Jul i Bardu og Målselvdalen. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
Del 3: Jul i Bardu og Målselvdalen. 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husmannskontrakt (2383 BARDU)
Husmannsvesenet i Bardu. Utg. Bardu mållag, Målselv mållag. I: Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok. 1991. S. 20-21. Merknad: Skjelmo under Dypdal 1878.Digital versjonNettbiblioteket.