Bibliografi:Hammerfest kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Varanger
Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter · Aviser

Lokalhistorisk litteratur fra Hammerfest

 • Aas, Harald: Arktisk kultursenter i Hammerfest. Hovedoppgave - Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, 2004.
 • Bentsen, Hans Edvard: Hammerfest kirke 50 år : jubileumsskrift. Utg. Hammerfest menighetsråd. 2011. 102 s.
 • Bjørnå, Hilde Elvine: Om forholdet mellom forandringer i bosetting, økonomi og mentalitet i Mefjord, Hammerfest og Kvalsund 1550-1750. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1990. Fag: Historie. Kommune: Hammerfest [Merknad: Kvalsund: Se Hammerfest]
 • Bratrein, Håvard Dahl: Gåtefulle Forsøl : kulturminnene i Kirkegårdsbukt. Utg. Finnmark fylkeskommune, Hammerfest kommune. 1996. 19 s. ISBN 8291552053. Merknad: I serien Fotefar mot nord.
 • Brooke, Arthur de Capell: Engelskmannen Arthur de Capell Brookes reiser i Finnmark : ophold på Hammerfest 1820-21. Utg. Hagens forlag. 1989. 108 s. ISBN 8299069017.
 • Det gamle Hammerfest fra 1600-1890. Utg. 1904. 30 pl.
 • Gustavsen, Randi og Inger Lise Nilsen: Fra boksamling til byens oase : Hammerfest folkebibliotek 1906-2006. Utg. Hammerfest folkebibliotek. 2006. 92 s. ISBN 9788230306529.
 • Hagen, Gunnar: Hammerfest : bilder fra min barndoms by. Utg. G. hagen. 1980. 90 s. ISBN 8299069009.
 • Hammerfest energi : pionér i 1891 - fortsatt i tet i 2016. Utg. Hammerfest energi. 2016. 31 s.
 • Harboe, Peder: Om Hammerfest sogn : med betenkning over Finnmarks befolkning, m.m. (1725-1727). Utg. Hammerfest historielag. 1952. 38 bl.
 • Harsson, Bjørn Geirr: Om meridianstøtten i Hammerfest : det nordlige endepunktet på Struves meridianbue. Utg. Statens kartverk. 2014. 11 s.
 • Henriksen, Siv: Skjærvika og Fjellvika : rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010, Hammerfest kommune. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hesjedal, Anders ofl: Undersøkelsene på Melkøya : Melkøyaprosjektet : kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. Utg. Tromsø museum-Universitetsmuseet. 2009. 512 s. ISBN827142050X. Merknad: I serien Tromura Kulturvitenskap nr 36.
 • Immonen, Ingrid: St. Elisabeth hospital i Hammerfest : sykepleie ved St. Elisabeth hospital i Hammerfest med fokus på gjenreisningstiden. Hovedoppgave i helsefag - Universitetet i Tromsø, 2002.
 • Iversen, Klaus: Krise, utslettelse og nytt liv. Hammerfest etter 1914. Utg. Hammerfest kommune. 1989. XVIII, 409 s.
 • Jacobsen, Alf R.: Fra brent jord til Klondyke : historien om Findus i Hammerfest og norsk fiskeripolitikks elendighet. Utg. Universitetsforlaget. 1996. 182 s. ISBN 8200227316. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jacobsen, Ragnvald: Bankens virke, byens vekst : Hammerfest sparekasses jubileumsbog. Utg. 1974. 421 s. ISBN 8271310054. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jubileumsskrift i anledning Hammerfest lærerlags 75-års jubileum : 1860 - 8. novbr. - 1935. Utg. Hammerfest lærerlag. 1935. 32 s.
 • Kristensen, Arnolf: Da verdensrevolusjonen banket på i Hammerfest. Streiken i 1921 og en analyse av utviklingen. Hovedoppgave. Trondheim 1970 Fag: Historie
 • Kristensen, Arnolf: Rød mai : da verdensrevolusjonen banket på i Hammerfest. Utg. Tiden. 1977. 167 s. ISBN 8210015443. Digital versjonNettbiblioteket
 • Løkken, Johanne: "Herregud hvor her ser ut!" : hverdag og fest i brakkebyen Hammerfest : brev fra Johanne Løkken i Hammerfest til sin søster i Oslo 1945-1946. Utg. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms. 2007. 93 s. ISBN 9788299755405.
 • Med Hauans gjennom 100 år. Utg. hauans. 1985. 51 s.
 • Metodismen 100 år i Hammerfest : fra livet i verdens nordligste metodistmenighet 1890-1990. Utg. Metodistkirken i Norge, Hammerfest menighet. 1990. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mølmann, Nina Planting: Spedbarnsdødeligheten i en ishavsby : Hammerfest 1801-1900. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2004.
 • Nerhus, Hans: Lavirer-Anders : globetrotteren som for snart hundre år siden gjestet Lars Levi Læstadius i Lappmarken og var i verdens nordligste by. Utg. 1943. 12 s. Merknad: Særtrykk av Jul nordpå, 1943.
 • Nielsen, Camilla ofl: Kultur og kommers i 150 år : jubileumsskrift for G. Hagen AS 1855-2005. Utg. G. Hagen AS. 2005. 94 s.
 • Nielsen, Reidar: Kjenn den friske uværsblest : jubileumsskrift for Hammerfest havnevesen 1828-2003. Utg. Hammerfest havnevesen. 2003. 160 s. ISBN 8274161394.
 • Nielsen, Reidar: Æ bodde i Ubåten : streiftog i Husbankens historie i Hammerfest. Utg. Husbanken. 2004. 108 s. ISBN 8230303010.
 • Nyseth, Torill: "Det blei nu bærre sånn". Om ungdom og valgsituasjoner, belyst ved en studie av et ungdomskull i Hammerfest. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1983. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Hammerfest
 • Olsen, Per A.: Havet ved din stuedør - : jubileumsskrift i anledning Hammerfest handelsstandsforenings 150 års jubileum : 1844-1994. Utg. Hammerfest handelstandsforening. 1994. 120 s. ISBN 8299324904.
 • Ramstad, Line: Klima og møteplasser i Hammerfest : hovedoppgave i landskapsarkitektur .... Hovedoppgave i Landskapsarkitektur - Norges landbrukshøgskole, 2003.
 • Reymert, Per Kyrre: «Hammerfest – Norges første ishavsby 1778–1820». I: Heimen, b. XVIII, s. 285–294.
 • Rundberg, Sveinung: Reindrifta på Kvaløya i Finnmark : vilkår, drift og interessekonflikter : hovedoppgave .... Hovedoppgave i Naturforvaltning - Norges landbrukshøgskole, Institutt for husdyrernæring, 1980.
 • Ruud, Bodil: Mot en moderne byorganisering : analyse av byorganiseringens diskurs i Hammerfests og Bodøs bebyggelse og byregulering gjennom 1800-tallet. Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Tromsø, 2009.
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. 2014. 164 s.
 • Sivertsen, Jørgen: Hammerfest 1789-1914. Utg. Hammerfest kommune. 1973. 358 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Herstad, John i Heimen, b. XVII, s. 182–184.
 • Sommerseth, Ingrid: Tidlige skifergjenstander på Slettnes. Problemer omkring typologi, kronologi og fortidig mangfold. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Arkeologi. Kommune: Hammerfest
 • Sæveraas, Erling Ekerholt: Eldre i sentrum : pleie- og omsorgssenter i Hammerfest. Masteroppgave - Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, 2008.
 • Thommassen, Alfred: Jubileumsskrift i anledning Hammerfest lærerlags 100-års jubileum : 1860-1960 : stiftelse og virksomhet : skolevesenets utvikling. Utg. Hammerfest lærerlag. 1960. 35 s.
 • Welle-Strand, Edvard: Firmaet G. Hagen : 1855 - 5. september - 1930 : 75 år. Utg. 1930. 14 s.
 • Wæraas, Øyvind: Brytningstid i Hammerfest 1860-1885 : modernisering, religiøsitet, diskriminering. Utg. Novus. 2010. 303 s. ISBN 9788270995783.
 • Åse, Georg: Modernisering, etnisitet og emigrasjon : utvandringa frå Hammerfest prestegjeld til Nord-Amerika 1865 - 1925. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2004.

Lokalhistorisk litteratur fra Kvalsund

 • Andersen, Svanhild: Ressurskamp og møter med offentlige instanser : noen utfordringer i en norsk og samisk utkant. Hovedoppgave i sosialantropologi - Universitetet i Tromsø, 1997.
 • Berg-Hansen, Jens: Gløtt fra Kvalsunds skolehistorie. Utg. Kvalsund kommune, skolekontoret. 1989. 58 s.
 • Berg-Hansen, Jens: Kvalsund på 1700-tallet : sett med datidens øyne. Utg. Kvalsund skolekontor. 1976. 17 bl.
 • Berg-Hansen, Jens: Sjøsamene i Kvalsund. Utg. Kvalsund skolekontor. 1978. 9 bl.
 • Bjørnå, Hilde Elvine: Om forholdet mellom forandringer i bosetting, økonomi og mentalitet i Mefjord, Hammerfest og Kvalsund 1550-1750. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1990. Fag: Historie. Kommune: Hammerfest [Merknad: Kvalsund: Se Hammerfest]
 • Henriksen, Marit B.: Liidnavuona suopmana fonologiija : mearrasámegiela suopmana fonologalaš guorahallan. Hovedoppgave i samisk språk - Universitetet i Tromsø, 2002.
 • Jacobsen, Bernt: Bosettings- og befolkningsutviklingen i Ingøy prestegjeld ca. 1520-1630. Hovedoppgave (cand. philol.) i historie - Universitetet i Tromsø, 1996.
 • Jacobsen, Ragnvald: Kvalsund i Finnmark. Bygdebok om Kvalsunds folk og forhold. Utg. Kvalsund kommune. 1989. 669 s.
 • Løkvold-Markussen, Inger Johanne og Hanne S. Finstad: Barndom under lysene der nord. Utg. I.J. Løkvold-Markussen og H.S. Finstad. 2005. 136 s. ISBN 8299491819. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nikodemussen, Ole Johan: Norges slektsleksikon : Finnmark fylke : Kvalsund kommune N 2017.. Utg. O.J. Nikodemussen. 1994-
 • Palmer, Marion: Bare kirka sto igjen : fortellinger om krigen i Finnmark. Utg. Spartacus. 2010. 337 s. ISBN 9788243005518.
 • Samuelsen, Else: Tiden før krigen, krigsårene 1940-1945, evakueringshøsten 1944. Utg. E. Samuelsen. 2005. 57 s.
 • Sveen, Arvid: En stein til gudenes ære : Áhkánjárstábba eller Stallo ved Stállogárggu. Utg. Finnmark fylkeskommune. 1997. 23 s. ISBN 8291552096. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19230724 Fra: Martin Nordgaard, Hammerfest, Finnmark (på reise) Til: Midtlien, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: midnattsol, mygg, Værforhold, fly,reinsdyr, Amerikanske forhold, båtreise, norgesreise, priser, Økonomiske kår, hotellopphold, sild, poteter,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1862, 1883/89 (2420 HAMMERFEST)
Hammerfest fogderi. Matrikkel 1862, revidert 1883 og 1889. Utg. Vest-Finnmark fylkesbibliotek. 1978. 53 s. Merknad: Stensiltrykk etter original frå 1890.
 • Topografi (2421 HAMMERFEST)
Om Hammerfest Sogn med Betenkning over Finnmarks Befolkning, m.m. (1725-1727). Utg. Hammerfest historielag. 1952. 62 s. Red. Randi Kleiven, Halvard Bjørkvik. Merknad: Stensiltrykk. Skrive av sokneprest Peder Harboe. Inneheld m.a.: "Underretning om Hammerfestes Sogns beboelige pladser med sine Indbyggere denne Tiid".

Aviser

 • Finnmark Dagblad (1960–) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Finnmark Folkeblad (II), 1942-1945
 • Finnmarkens Amtstidende (II), 1870
 • Finnmarksposten 1866-1941, 1945-
 • Hammerfestingen (2011–) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Nordkapp, 1884-1942, 1949-1954
 • Vestfinmarkens Socialdemokrat, 1913-1923. Fortsetter som: Vestfinnmark Arbeiderblad
 • Vestfinnmark Arbeiderblad (1923–40 og 1946–) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Fortsetter som: Finnmark Dagblad
 • Vestfinnmark Folkeblad, 1940-1941. Fortsetter som: Finnmark Folkeblad (II)