Bibliografi:Harstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur fra Bjarkøy

Lokalhistorisk litteratur fra Harstad

 • 40-årsberetning : 9.2 1911- 9.2. 1951. Utg. Harstad og Trondenes sanitetsforening. 1951. 5 bl.
 • 40 års jubileum, 1949-1989. Utg. Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund Avd. 118. 1989. 12 s.
 • 50-års beretning : 1906 - 1.april - 1956. Utg. Norsk jern- og metallarbeiderforbund Avd. 59 Harstad. 1956. 48 s.
 • Aamodt, Ane: Den treffer meg hjemme : en sosiologisk undersøkelse av forholdet mellom regional litteratur og identitet i Molde og Harstad. Sosiologi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Aas, Øystein: Barns fritid, friluftsliv og fiskevaner : en undersøkelse blant 5.-9. klassinger i Harstad, Steinkjer og Engerdal. Utg. Norsk institutt for naturforskning. 1992. 41 s. ISBN 8242603111. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aas, Øystein: Fritidsfiskevaner blant den voksne befolkning i Harstad, Steinkjer og Engerdal : en sammenlignende undersøkelse. Utg. Norsk institutt for naturforskning. 1992. 48 s. ISBN 8242603103. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aspaker, Jarl A.: M/S Grytøy : historien om Grytlandsferga og Grytøy-Harstad fergeselskap A/S. Utg. J.A. Aspaker norgesnett. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Austgard, Kitt I. B.: Tidsspeilet : en skolehistorisk beretning. Utg. Kolofon. 2021. 118 s. ISBN 9788230022184.
 • Bangstad, Alfred, Rolf Sjursen og T(ollef) Bertelsen: Harstad Mandskor 1913-1923 : jubileumsnummer, Aas & Peterssens Boktrykkeri, Harstad U. Å. (1925)
 • Berg, Jorunn Og Einar Ingebrigt Furu: Den lange veien til bjarkøyforbindelsene. Utg. Bjarkøy historielag. 2019. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Sigrun Høgetveit: Trondenes kannikgjeld : makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon. Utg. UIT Noregs arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergesen, Rognald Heiseldal: Sangere i det himmelske Jerusalem : funksjonsanalyser av middelalderinventaret i Trondenes kirke. Utg. Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for kultur og litteratur. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bertelsen, Reidar: Gårdshaugene i Harstad kommune : et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. Magistergrad i arkeologi, Bergen 1973.
 • Blomsø, Sissel og Silje Blomsø: Duften av nybakt siden 1958: En bit harstadhistorie Harstad 2022.
 • Borgersen, Ingeborg Steinholt: «Glimt fra Finnmarksskolen og -leiren» i Kirkebladet for Harstad nr. 2 2014.
 • Bn 3/Brig N : 25 års jubileum. Utg. Norge. Hæren. Brigaden i Nord-Norge Infanteribataljon, 3. 1983. 20 s.
 • Brekke, Mary: Lærerutdanning i nord : et historisk kasus gjennom tre tidsperioder. Avhandling (fil. dr.) - Luleå tekniska universitet, 2000.
 • Bruun, Ola, Karl Erik Harr og Rolf Solsvik (red): Lufta i Harstad : Harstadfolk ser tilbake, Harstad 2001. 192 s.
 • Bruun, Ola, Jim Myrstad (ill.): Bylandskap Harstad 100 år 2004, Harstad 2004. 111 s
 • Brøndbo, Kari: Hvordan opplever pårørende til eldre med demens sin situasjon, og hvilket forhold har de til hjelpeapparatet? En sosiologisk undersøkelse i Harstad kommune. Sosiologi, Universitetet i Tromsø 1997.
 • Bygdnes, Frode: X-35: En veteranbuss ser tilbake : en historisk oversikt over rutebilselskapet Harstad Oppland Rutebil som drev buss X-35. Utg. Rutebilhistorisk forening. Avd Sør-Troms. 2014. 136 s. ISBN 9788230327975.
 • Dahl, Helge: Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar 1826-1906 : et avsnitt av norsk skolehistorie. Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1953.
 • Dragland, Konrad: Peter Christian Aronsen Lunde 1852-1941, Lundenes 1991
 • Det Norske Totalavholdsselskap: D. N. T.s årsmelding 1949-51, (Landsmøte i Stavanger i 1949 og Harstad 1951), Det Norske Totalavholdsselskap, Oslo 1951.
 • Ducrocq, Andre Roger Arthur: Harstad august 1945: En fransk krigsfange forteller sin historie (oversatt av Daniel Ducrocq) Knarvik 2022.
 • Egede-Nissen, Adam: «Ungdomsår» i Veien Frem no. 1 1937 (Første kapittel fra boka Et liv i strid, som kom ut 1945).
 • Eidberg, Peder A.: Harstad Baptistmenighet 100 år, Harstad 2004
 • Eide, Ole Egil: «Trondenes kirke», hefte nr 7 i serien Trondarnes Distriktsmuseums Skriftserie, Harstad 2005
 • Eidnes, Asbjørn: 50 år - og litt til : Trondarnes folkehøgskole. Utg. Trondarnes folkehøgskole. 1971? 63 s.
 • Eidnes, Asbjørn: Trondenes kjerke : «den Kircke har noget at sige». Utg. Hålogaland historielag. 1993. 172 s. ISBN 82-992975-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidnes, Asbjørn: Svein Eriksson : dekan i Trondheim og sokneprest på Trondenes 1427-1480. Utg. Trondarnes distriktsmuseum. 1997. 12 s. ISBN 8291451060. Merknad: Serie: Trondarnes Distriktsmuseums Skriftserie ; nr. 2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidnes, Torgeir: «Trondenes kirke : et stilhistorisk oversyn», Svorkmo 1971 (Særtrykk av Håløygminne 1971, hefte 3).
 • Ekroll, Øystein; Morten Stige og Jiri Havran, : «Middelalder i Stein» bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
 • Eliseussen, Arvid: «Historiker også politiker?» (Gammelbrygga (Harstad)) i Harstad Tidende 23. november 2016.
 • Enger, Marit Bull: Kvinnene i Trondenes : en analyse og tolkning av høgalterskapet i Trondenes kirke, Hovedoppgave i kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø 2005.
 • Ertsaas, Karl Robert: Trondenes sparebank 100 år. Utg. Trondenes sparebank. 1963. 33 s.
 • Festskrift i forbindelse med menighetens 50 års jubileum 1908-1958. Utg. Harstad baptistmenighet. 1958. 26 s.
 • Finess, Ole Petter og Gunnar Sander: Befolkningsutvikling og boligplanlegging i Harstad kommune 1982-1991. Utg. SINTEF. 1983. 84 s. Merknad: Serie: SINTEF rapport nr.: A83002
 • Finess, Ole Petter og Gunnar Sander: Utviklingen av oljevirksomheter i Nord-Norge og sysselsettingskonsekvenser for Harstad kommune 1982-91. Utg. SINTEF. 1983. 163 s. Merknad: Serie: SINTEF rapport nr. A83001
 • Floer, Kristian: «Minnestøtta over russiske krigsfanger» i Harstad Tidende 15. januar 2007
 • Gjone, Erling: Trondenes kirke restaurert. Utg. 1950. 12 s.
 • Gulowsen, Jon: Nordnorsk - og for egen maskin. Verkstedindustrien i Harstad, 1895-1995. Utg. Kaarbøverkstedet, 1995. 247 s. ISBN 82-993735-0-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hall-Hofsø, Bjørn: Da byen var Harstad og resten var avsides. Utg. B. Hall-Hofsø. 1996-
 • Handegård, Inger og Svinddal, Anne: Trondenes ved Harstad I og II. Del I: Historikk og registreringer. Del II: Planlegging og kart. Landskapsarkitektur, NLH 1982.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hansen, Lene Sigrunn: "Du ska nærme dæ den langsomt i fra sjøen" : en studie av stedsidentiteter og tilhørighet i Harstad. Hovedoppgave i kulturvitenskap - Universitetet i Bergen, 2006 I.
 • Harstad arbeidslederforening : avd. 56 av Norges arbeidslederforbund : 50 år, 1919-1969. Utg. Harstad arbeidslederforening. 1969. 12 s.
 • Harstad arbeidslederforening : Harstad: avd. 56 av N.A.L.F. 75 år 1919-1994. Utg. Harstad arbeiderforening. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harstad gjennom 90 år (1904-1994) : Markeringsdistrikt Harstad : utstilling i DKN gymnastikksal. Utg. Trondarnes distriktsmuseum. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harstad komm. tjenestemannsforening 50 år : 1934-1984. Utg. Harstad komm. tjenestemannsforening. 1984. 32 s.
 • Harstad kristelige døveforening gjennom 45 år : 1905-1950. Utg. Harstad kristelige døveforening. 1952. 10 s.
 • Harstad Mandskor - «Program för Harstad Mandskors besök i Gamlaklarleby 31/5 – 1/6 -62», Gamlakarleby (Finland) u.å. (1962)
 • Harstad Seilforening: Harstadregattaen 1891, Scanvest Ring Data U.Å (1991)
 • Harstad sparebank 1926-1976. Red. Jarl Ivar Berg-Olsen. Utg. Harstad sparebank. 1977. 8 s.
 • Harstad sparebank 60 år : 1926-1986. Utg. Harstad sparebank. 1986. 32 s.
 • Harstad syd Rotary klubb 20 år : 1969-1989. Utg. Harstad syd Rotary klubb. 1989. 64 s.
 • Harstad Tidende: Harstad Tidende 50 år 1887 - 2. april - 1937 april 1937.
 • Heide, Bendiks: Sandtorg kommune. Historisk oversyn : 1. juli 1926 - 31. desember 1963, Harstad U.Å.
 • Heide, Bendiks: Harstad Samvirkelag 50 år : 1921-1971. Utg. 1971. 23 s.
 • Heide, Bendiks: Handel i Fauskevåg : Fauskevåg samvirkelag 25 år : 1947-1972. Utg. Fauskevåg samvirkelag. 1973. 24 s.
 • Heide, Bendiks: Fauskevåg Samvirkelag, Harstad U.Å. (1972) 23 s.
 • Heide, Knut: «Post og ekspedisjon på Lundenes» i Fjerde Sagt og gjort, Lundenes 2010.
 • Hoffmann, Karl-Heinz: Am Eismeer verschollen: Erinnerungen aus der Haftzeit in faschistischen Straffangenlagern in Nordnorwegen, Dietz Verlag Berlin 1988.
 • Hole, A.: Harstad oppland rutebil A/S gjennom 50 år : 1922-1972. Utg. A. Hole. 1972. 65 s.
 • Holst, Kristian: Historien om et kystrederi: Haalogalands Dampskibsselskab, Harstad Historielag 2022.
 • Hovland, Torkel: 6.divisjonsbyen Harstad midt i Nord-Norge, U.Å.
 • Hveding, Johan: Dagblenk : eit kulturbilete : folkehøgskolen i Troms vert til. Utg. 1944. 272 s.
 • Høgetveit Berg, Sigrun: «Alterskåpa på Trondenes fortel» i UiTs kunnskapsmagasin nr. 2 - 2012.
 • Isachsen, Harald: Adolfkanonene : i batteriene: Dietl/Steigen, Theo/Trondenes, Lindemann/Calais, Schleswig-Holstein/Hel . Harstad 2008. 64 s. ISBN 978-82-303-1028-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isachsen, Harald: De risikerte livet : sterke personlige skildringer fra motstandskampen i Harstad og Hålogaland under 2. verdenskrig. Harstad 2013. ISBN 978-82-998024-4-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isachsen, Harald: Bilder fra krigsårene: Hålogaland 1940–45. Harstad. 2015. 200 s. ISBN 978-82-998024-6-8
 • Isachsen, Harald og Kristian Holst: Motstandsvilje - Jeg skal gjøre mitt for Norge, Harstad 2016 173 s. ISBN 978-82-998024-7-5
 • Jacobsen, Yngve: En flyplass blir til : Harstad-Narvik lufthavn, Evenes. Utg. [Støtteutvalget for Harstad-Narvik lufthavn, Evenes]. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Yngve: Evenes : en flyplass i vekst : Harstad/Narvik lufthavn 40 år. Utg. Media services. 2013. 209 s. ISBN 9788299772716. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Yngve: HABO 40 år : 1946-1986. Utg. Habo. 1986. 34 s.
 • Jakobsen, Odd: Kirkeliv og vekkelse : studier omkring framvoksteren av frimenigheter i Tromsø-Trondenesområdet fra midten av det 19. årh. Hovedoppgave i kristendomskunnskap - Universitetet i Trondheim, 1981 I.
 • Jensen, Åge K.: Omstillingskrav og forventningssvikt. En studie av tre skipsverft i Harstad-regionen og deres tilpasninger til oljevirksomheten. Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1988.
 • Jenssen, Einar: Koordinert boligfeltutbygging. Utg. Norges byggforskningsinstitutt. 1988. Merknad: Gjelder Arendal, Harstad, Kristiansand, Sandnes og Ålesund. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Leif Johnny: Verneplan Møvik fort, Austrått fort og Trondenes fort. Utg. Forsvarsbygg, Nasjonale festningsverk. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Hilde S.: Festspillene i Nord-Norge : perspektiver på festivalens innhold, form og historie. Hovedoppgave i musikk - Universitetet i Trondheim, 1991 I.
 • Johansen, Tore Einar og Kjell Erland Pedersen: Et samisk samfunn på Hinnøya : samisk bosetting i Harstadområdet fra vikingtida til 1900. Utg. Trondarnes distriktsmuseum. 2004. 132 s. ISBN 8291451095. Merknad: Serie: Trondarnes distriktsmuseums skriftserie, nr. 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileums-skrift for Nord-norsk baptistungdom : 75 års jubileum : 1908-1983. Utg. Nord-norsk baptistungdom. 1983. 32 s.
 • Jubileumsskrift : 50-års jubileum 1939-1989. Utg. Idrettslaget Santor. 1989. 46 s.
 • Karlsen, Malvin: Håndverk i Harstad: Harstad Håndverk- og Industriforening 1902-1977, Harstad UÅ (1977)
 • Karlsen, Malvin: Harstad og deromkring, Harstad 1993.
 • Karlsen, Malvin: Harstad sykehus 100 år. Utg. Harstad sykehus. 2000. 119 s. ISBN 8299561302.
 • Karlsen, Malvin: Håndverk i Harstad 1902-1977. Utg. Harstad håndverk- og industriforening. 1977. 96 s.
 • «Kirkerestaurering», Oslo 1957 – i serien Byggekunst 1957:4
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Det hev ei rosa sprunge», (Om sokneprest Ola Lynum) i Kirkebladet for Harstad nr 1 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: Hospitalskipet Viking - Kanonbåten som ble fredsskip. 140 s. Utgitt av Sør-Troms Museum 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Martin Andreas Jakobsen» i Slekta vår mai 2020
 • Kvinnelige pionerer fra nord: Sara Fabricius - Ragnhild Kaarbø - Pauline Hall. Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø 1997
 • Lange, Bernt C.: «Memelia – ikke Maria», Hjørring 1977. (Særtrykk fra Vendsyssel nu og da)
 • Liepe, Lena: «Medieval stone churches of Northern Norway : the interpretation of architecture as a historical process», Tromsø (UB) 2001 (Del av serien Ravnetrykk)
 • Lillegaard, Leif B.: Fra kamp til seier - S/L Nord-Norges Salgslag 1938-1988, Mosjøen 1988
 • Lindbäck-Larsen, Odd: Veien til katastrofen: 1941:tilbakeblikk fra en fengselscelle. 1973: Veimerker i dag, Norges Forsvarsforening, Aschehoug 1973
 • Lindtveit, Torleif: Utvalg for teknisk og industrielt kulturvern : befaringer i Harstad. Utg. Norsk kulturråd. 1988. 31 s.
 • Lysaker, Trygve: «Bygdeboka tar form». I: Heimen, b. IX, s. 372–377.
Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. X, 420–426.
Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XI, s. 378–383.
 • Lysaker, Trygve: «En gåtefull periode i nord-norsk historie», Svorkmo 1971 (Særtrykk av Håløygminne 1971, hefte 3).
 • Markussen, Konrad: 100 år med en lysere hverdag : tilbakeblikk på elforsyningens utvikling i regionen. Utg. Hålogaland kraft. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mikkelsen, Stein: Kultur eller administrativ struktur? : om ulike forklaringer på forskjeller i økonomisk sosialhjelp mellom 2 kommuner. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap - Universitetet i Tromsø, 1988. Merknad: Harstad og Narvik.
 • [Moen, Stein: «Kgl. norske marines fartøyer. Hefte 25. Kanonbåt 1. kl. Viking» Marinemuseet 1994.
 • Myklevold, Lars Børge H.: Ytre Elgsnes : fra steinøks til slåmaskin : spor etter mennesker gjennom ti tusen år. Utg. T. Ruud?. 1999? 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Kjell Roar (red): «1945-2015 En aktiv 70-åring; FK Landsås» ilegg i Harstad Tidende U.Å.
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 20 års beretning, Oslo 1930
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 25 års beretning, Oslo 1935
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 40 års beretning, Oslo 1950
 • Norges Kooperative Kvinneforbund: 50 års beretning 1910 1960, Oslo 1960
 • Norman, Bendiks: Normanslekta 1675-1881 - 206 år på Handelsstedet Ytre Elgsnes (Raten). Harstad 2011.
 • Normann, Magne: Høyere skole i Harstad 100 år : fra Harstad kommunale høiere almenskole til Heggen videregående skole. Utg. Heggen videregående skole. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Andreas: Kasfjord - folk og forhold mellom 1850 og 1900. 2001. 226 s.
 • Olsrud, Inger-Marie: Bilder i landskap : bergmalingene på Kjeøya i Harstad. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1996.
 • Olsrud, Ivar: Ordsamling frå Grytøya i Troms. Utg. I. Olsrud. 1995? 45 bl.
 • Osen, Ragnhild og Marcus Einarson Osen: Sandsøy under krigsårene 1940-1945, utgitt av Sjømilitære Samfunds Forlag, 1998. 56 sider.
 • Pettersen, Magnar: Gårdshistorie for Melvik : fra istid til 2000 : gårdsnr 43 i Harstad kommune. Utg. M. Pettersen. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, Magnar: Harstad fra strandsted til by 1870-1904. Historie, Oslo 1978.
 • Pramli, Marthe Cecilie: Kulturminner i Harstad: mellom forskning, forvaltning og befolkning. Delundersøkelse under NFR-prosjektet "Vernet av faste kulturminner i skjæringen mellom tradisjon og modernitet". Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1999.
 • Ramsvik, Bente: Navn i 100 år : en studie av for-navnsskikker i Harstad på 1900-tallet. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Tromsø 2000.
 • Bj. Rasch Tellefsen : 25 år i ekspansjon. Utg. Bj. Rasch Tellefsen. 1970. 10 bl.
 • Bj. Rasch-Tellefsen A/S 40 år : jubileumsberetning. Utg. Bj. Rasch-Tellefsen A/S. 1985. 16 s.
 • Rauset, Solbjørg: Samvirkelaget – forening og forretning : Forbrukerkooperasjonen i mellomkrigstiden. Hovedfagsoppgave i etnologi, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo våren 1999.
 • Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908. Tromsø : Nordlys boktrykkeri 1908.
 • Rønning, Clas Roald: Med Anna [Sofie] Larsen og Bersvend Rønning fra Tynset og Harstad til Sandnessjøen i 1914 : en beretning om familiene Larsen og Rønning - noe om bakgrunnen for bosetting og oppbrudd i Harstad og glimt fra de første tiårene i Sandnessjøen. Utg. C.L. Rønning. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønning, Haakon: De som bygde byen : mennesker jeg husker og kjente. Utg. H. Rønning. 1990. 77 s. ISBN 8299180112.
 • Rønning, Haakon, Roger Riise og Leif Sig. Reginiussen: Harstad Turlag. Jubileumsbok 1925-1985. 200 s.
 • Salen, Håvard Haraldsønn: Sandbøyser i nordnorsk modernisering: Fraktebøndenes kultur og strategier. Masteroppgave i historie, Norges arktiske universitet 2014.
 • Schmidt, Olaus: Den Yngre Darre-slekt. (Om Kaarbø-familien.)
 • Sellevold, Berit J.: Skjelettfunnene fra Ytre Elgsnes : antropologiske undersøkelser. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1998. 27 s. ISBN 8242609233. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjulhaug, Torbjørn: «Hvordan jeg opplevde 1. september 1950 på Trondenes» (Om eksplosjonene på Trondenes festning 1958). i Harstad Tidende 28. september 2017.
 • Skoglund, Ivar (red.): Ofotenbilder fra en svunnen tid. Utg. Ravnebilder. 2012-2017.
  • B.2: På kryss og tvers med fotograf Charles Ravn. Utg. 2013. 82 s. ISBN 9788299898713. Merknad: Harstad, Narvik, Rendalen. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.4: Det beste fra Charles Ravns fotoarkiv. Utg. 2017. 78 s. ISBN 978-82-998987-4-4. Merknad: Harstad. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solheim, Kari Harham: Trondenes kirke i middelalderen. En kunsthistorisk analyse. Kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1996.
 • Status utarbeidet av styret i Reidar Kaarbøs konkursbo, Harstad 1927
 • Stenersen, Sigurd: Kultur - samhørighet : festspillene i Nord-Norge 25 år. Utg. Festspillene i Nord-Norge. 1989. 119 s.
 • Stornes, Gregus J.: Harstad Røde Kors 75 år 1916 + 1991
 • Storsletten, Ola: Trondenes kirkes tidligste bygningshistorie. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1998. 17 s. ISBN 8242609713. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strand, Arvid: Industribygging og boligmiljø : Seljestadfjæra i Harstad. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1978. 98 s. Merknad: Serie: Arbeidsrapport nr.: 2/78. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svinddal, Anne: Trondenes ved Harstad. Hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole, landskapsarkitektur. 1982.
  • Del 1 : Historikk og registreringer. 78 bl.
  • Del 2: Planlegging og kart. bl. 79-148.
 • Sørgård, Inge: Trondenes kirke i skjæringspunktet mellom øst og vest: Var Trondenes kirke befestet i middelalderen? Masteroppgave i arkeologi, UiTØ, våren 2005.
 • Sørlie, Kjetil: Bosetting og flytting i Tromsø og Harstad. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1999. 71 s. ISBN 8270711683. Merknad: Prosjektnavn: Befolkningsutvikling i Troms. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørvoll, Johs: Liv og virke i 100 år : Harstad Håndverkerforening 1902-2002, Harstad 2007. 144 s
 • Trondarnes distriktsmuseum: Harstad gjennom 90 år : (1904-1994), Harstad 1994. 48 s
 • Trondarnes distriktsmuseum: Trondenes kirke: Fra 1200-tallet eller fra senmiddelalderen?, Harstad 2005 29 s.
 • Trondarnes distriktsmuseums skriftserie. 1995-.
 • Trondenes kirke, Harstad 1952.
 • Trondenes kirke. Utg. 1984. 7 s.
 • Trondenes sparebank 1863-1983. Utg. Trondenes sparebank. 1983. 6 bl.
 • Vesterkjær, Siri Schrøder: Hus og plan i Harstad. Byggings- og reguleringshistorie 1893-1920 med vekt på sosial struktur. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • A/S Vestlandske Petroleumscompagnis Almanak for 1929. Hålogaland-utgaven, Utgit av det norske universitet, Almanakforlaget, Oslo 1928.
 • Werd, Guido de: «Meister Arnt auf den Lofoten : eine bedeutendes niederrheinisches Kunstwerk in Norwegen», Kleve 1974. Særtrykk av Kalender für das Klever Land 1974.
 • Waale Nilsen, Marie: Harstad Arbeiderkvinnelag gjennom 57 år, Harstad 1992.
 • Wiik, Christian: Tromsø-seminarister : biografiske oplysninger om seminarister som er dimittert fra (Trondenes og) Tromsø seminar : 1829-1879. Utg. Land og kirke. Oslo. 1948. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østberg, Tina: Utdanningsambisjoner og utferdstrang : ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen. Utg. FAFO. 1999. 89 s. ISBN 8274222393

Artikler

Fiskeribladet

Friheten

Harstad Tidende

 • Andersen, Knut: «Rørlegger Sigurd Simensen var Harstads kommunistiske ordfører i 1946-47» i Harstad Tidende 24. mai 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Askevold Kaarbø, Øyvind: «60 år siden 14.000 tilskuere så Nils og Kuppern i duell på Harstad Stadion» i Harstad Tidende 22. januar 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holst, Kristian: «April 1940 II» (Da krigen kom til Harstad) i Harstad Tidende 27. april 2012.
 • Isachsen, Harald: «Faktafeil i boka Hemmelig krig i Nord» i Harstad Tidende 4. juni 2010
 • Isachsen, Harald: «Kvalitetsvegring fra Kristiansen» (Lokalhistoriewiki) i Harstad Tidende 7. mai 2012.
 • Hansen, Lise: «Utålmodighet lønner seg for noen» i Harstad Tidende 14. desember 2009.
 • Harstad Tidende: Harstadregattaen 100 år Innlegg i Harstad Tidende 21. juni 1991.
 • Harstad Tidende: «Kristiansen leder historielag» Troms historielag i Harstad Tidende 5. april 2008.
 • Heløe, Leif Arne: «Farvel til velferdsstaten?» i Harstad Tidende 16. juli 2008.
 • Henriksen, Kjell Rune: «Tid for å minnes» (lederartikkel om minnesmerket i Generalhagen) i Harstad Tidende 20. oktober 2015.
 • Henriksen, Kjell Rune: «Harstadhistorien skrives hus for hus» (Om Harstadleksikonet) i Harstad Tidende 24. oktober 2015.
 • Henriksen, Kjell Rune: «Et stykke nærmere» (om minnesmerket i Generalhagen) i Harstad Tidende 2. desember 2015.
 • Henriksen, Kjell Rune: «En skamplett» (lederartikkel om eksplosjonene på Trondenes festning i 1958) i Harstad Tidende 15. september 2017.
 • Henriksen, Kjell Rune: «Leif overlevde. Fem kolleger mistet livet» (om Leif Lorentzen og eksplosjonene på Trondenes festning i 1958) i Harstad Tidende 23. september 2017.
 • Karlsen, Malvin: «Ingen busser mot øst» i Harstad Tidende 14. november 2007
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Krig og fred i Generalhagen» (Striden om paviljongen i Harstad 1927) i Harstad Tidende 12. januar 2002.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Vellykket byhistorisk seminar i Harstad» (Harstad historielag) i Harstad Tidende 30. juni 2003.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Mannskor og hiphop: Historien gjentar seg» (Paviljongen i Generalhagen) i Harstad Tidende 29. juni 2006.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gamle bilder med etterlysning» (Jakob Eliassen) i Harstad Tidende 29. juni 2006.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Krigsminnesmerkene i Harstad» i Harstad Tidende 4. desember 2006.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Minnestøtta over krigsfanger» i Harstad Tidende 14. desember 2006.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Krigsminnesmerkene i Harstad» i Harstad Tidende 11. januar 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Forskningen på "russefangene"» i Harstad Tidende 25. januar 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samisk litteraturkveld på biblioteket» i Harstad Tidende 15. februar 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Ansvaret for krigsminnesmerkene» i Harstad Tidende 26. februar 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Sovjetiske krigsfanger i Nordland - og på Trondenes» i Harstad Tidende 8. juni 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Vil ha ny bauta» (Torkel Hovland) i Harstad Tidende 1. august 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Hovland og Fleischer-statuen» (Torkel Hovland) i Harstad Tidende 1. august 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Divisjonsmusikken på museum» (Hærens musikkorps) i Harstad Tidende 5. september 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Valgets kval» (NKP) i Harstad Tidende 25. september 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Om bussser, holdninger og litt til» i Harstad Tidende 6. november 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historier om restaurering av Trondenes kirke» i Harstad Tidende 8. november 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et klapp på egen kjeft» i Harstad Tidende 22. november 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Skolen i 1926 og 2007» i Harstad Tidende 28. november 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Krig, busser og vitenskapelig anvendelse» i Harstad Tidende 4. desember 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Trykkerihistorien for Harstad» (Gunnar Reppen) i Harstad Tidende 29. desember 2007.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Plaget av egen fortreffelighet» (Hvite busser) i Harstad Tidende mars 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Minner fra Elgsnes» (Jakob Eliassen) i Harstad Tidende 4. mars 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Høvdingen slapp rorpinnen» (Asbjørn Eidnes) i Harstad Tidende 7. mars 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Hus og heim, naust, låve og Sandtorg kirke» i Harstad Tidende 25. mars 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Hurtigrutas fadder» (Anders Holte) i Harstad Tidende mars 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En politisk kriger» (Odd Lindbäck-Larsen) i Harstad Tidende 15. mai 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Folkehelse som er velferdsstat verdig». i Harstad Tidende 28. juli 2008.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Tyske antinazister i Harstad». i Harstad Tidende 2. mars 2009.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Trondenes kirke». i Harstad Tidende 24. august 2009.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Møte om lokalhistorie». i Harstad Tidende 29. august 2009.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Narvik 1940 - en diskutabel historie», i Harstad Tidende 8. mai 2010.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Om fattigdom og elendighet på Høgskolen i Harstad», i Harstad Tidende 22. september 2010.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Julenissen på alterskapet i Trondenes kirke», (Om Harstadleksikonet) i Harstad Tidende, 26. mars 2011.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Biskop Berggravs smykkeskrin står i Sørvik», (Om Harstadleksikonet) i Harstad Tidende, 13. april 2011.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Han Larsen, den første samiske språkaktivist», i Hålogaland avis, Harstad 9. november 2011.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samvirkealget i Vika» (Trondenes Samvirkelag) i Harstad Tidende 14. januar 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjøpelaget i Fauskevåg» (Fauskevåg Kjøpelag) i Harstad Tidende 3. mars 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Skihopperen som ble kampflyger» (Kåre Anthonsen) i Harstad Tidende 17. mars 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Husker du samvirkelaget i Fauskevåg?» (Fauskevåg Samvirkelag) i Harstad Tidende 31. mars 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samvirkelaget holdt stand til 2001» (Gausvik Samvirkelag) i Harstad Tidende 5. mai 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Harstad havn - en byens stolthet» i Harstad Tidende 30. juni 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Da Seljestad hadde eget damekor» (Seljestad Damekor) i Harstad Tidende 18. november 2013.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En spesiell 17. mai» i Harstad Tidende 16. mai 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Inn- og utmarka som ble lekeplass» i Harstad Tidende 16. mai 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En tumleplass for barn og ungdom» i Harstad Tidende 23. mai 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Utviklingen av Parken går videre» i Harstad Tidende 30. mai 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Hospital, kirke og framskritt i Parken» i Harstad Tidende 13. juni 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjente du Pippi?» i Harstad Tidende 16. juni 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Fikk en innføring i vår lokale historie» i Harstad Tidende 6. juli 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Qmd og det nordlige Hálogaland» i Harstad Tidende 18. juli 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historieseminar om Finnmarkskontoret» i Harstad Tidende 18. juli 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjempet for samenes rettigheter» (Anders Larsen) i Harstad Tidende 24 september 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Barnekorene i Parken» i Harstad Tidende 26 september 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En historie om Finnmarkskontoret» i Harstad Tidende 2. oktober 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Innsiktsfullt om skogbruk og hagebruk på Grytøy» i Harstad Tidende 2. oktober 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Britiske agenter fra Harstad» i Harstad Tidende 10. oktober 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Fengslende foredrag» (Baard H. Borge om NS i Harstad) i Harstad Tidende 12. oktober 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En reise gjennom den nære fortid» (Bildekåseri med Steinar Kristiansen) i Harstad Tidende 16. november 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kvernsteinene i Parken» i Harstad Tidende 1. desember 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Velklang på armeen» (om Vox Arctica) i Harstad Tidende 16. desember 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Den gangen Harstad var tre kommuner» i Harstad Tidende 19. desember 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En poetisk anlagt redaktør og revisor» (Edvin Gangsaas) i Harstad Tidende 13. februar 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Lydhørt publikum» (Anders Larsen) i Harstad Tidende 11. mars 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Minner fra "Tusenhjemmet" i Skolegata» (Skolegata (Harstad)) i Harstad Tidende 9. april 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Nå er minnesmerket over falne fra Harstad satt opp» i Harstad Tidende 9. mai 2016
 • Kristiansen, Gunnar E.: «17. mai 2016» i Harstad Tidende 13. mai 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Var nest minst, men hadde flest» (Bjarkøy) i Harstad Tidende 13. mai 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Huserte i Harstadhamn» i Harstad Tidende 28. mai 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjente og kjære» (Sigvart Bach) i Harstad Tidende 4. juni 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «På Andfjorden etter sei» (Ola M. Heide) i Harstad Tidende 2. juli 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Nord for byen» i Harstad Tidende 9. juli 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gubber i Harstadhamn» i Harstad Tidende 16. juli 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Fotball på Landsåsbanen» i Harstad Tidende 23. juli 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gubber i Harstadhamn» i Harstad Tidende 27. juli 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Oppfyller alle kriterier» (Håløygminne) i Harstad Tidende 28. juli 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Flytrafikk på Harstad havn» i Harstad Tidende 13. august 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Etterkrigstid i Havnegata» (Havnegata (Harstad)) i Harstad Tidende 20. august 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Spesielle fartøy på Havna» (Havnegata (Harstad)) i Harstad Tidende 27. august 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Den gangen det var bolignød» i Harstad Tidende 3. september 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Barndom i Harstad» i Harstad Tidende 10. september 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kioskdrift i Harstad i 50-årene» i Harstad Tidende 17. september 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Innspill fra publikum» i Harstad Tidende 19. september 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kald krig på museet» i Harstad Tidende 29. september 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Staselige hus i Harstad» i Harstad Tidende 1. oktober 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Lokalhistorieseminar uten Harstadleksikonet» (Harstadleksikonet) i Harstad Tidende 18. oktober 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En båt med mange historier» ("Leth") i Harstad Tidende 5. november 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et stashus i Heggen» (Nummedal) i Harstad Tidende 19. november 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Feil og mangler» i Harstad Tidende 19. november 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En innholdsrik årbok» (Årbok for Skånland 2016) i Harstad Tidende 19. november 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En brygge, men til hva?» (Gammelbrygga (Harstad) i Harstad Tidende 22. november 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Fra botn til åsen» i Harstad Tidende 26. november 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En sport mest for gutter» (skihopp) i Harstad Tidende 10. desember 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Generalboligen» (Odd Lindbäck-Larsen) i Harstad Tidende 19. desember 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: Harstad Mandskor 1913 - 100 år - 2013, Harstad U.Å. (2017).
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Hurtigruta - som den var» i Harstad Tidende 7. januar 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En historie om frakt og forlis» i Harstad Tidende 14. januar 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Fra vannspeil til Rema 1000 i Seljestadfjæra» i Harstad Tidende 21. januar 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Alpint i Bakken-jorda» i Harstad Tidende 28. januar 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Båtbyggerne på Seljestad» Danielsens Båtbyggeri i Harstad Tidende 28. januar 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kunstnere i Harstadhamn» i Harstad Tidende 18. februar 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Vekst og fall i verftsindustrien» i Harstad Tidende 25. februar 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kunstnerne og kirka» (Trondenes kirke) i Harstad Tidende 4. mars 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samer på Hinnøya» i Harstad Tidende 6. mars 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Storgata - Harstads hovedgate» Storgata (Harstad) i Harstad Tidende 11. mars 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Båtbyggeren i Seljestadfjæra» Johan Markussen d.e. i Harstad Tidende 18. mars 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Reisendebåtene i Harstad» i Harstad Tidende 25. mars 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Natten da Grand Hotell i Harstad brant ned til grunnen» i Harstad Tidende 1. april 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Majorboligen i Hans Egedes gt.» i Harstad Tidende 8. april 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Ottar, arkeologi og sel» (Håløygminne) i Harstad Tidende 18. april 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «"Sjainet" av arbeidsledig ungdom» i Harstad Tidende 22. april 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Arbeiderungdom» i Harstad Tidende 29. april 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Med håp om gode tider» i Harstad Tidende 6. mai 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En drøm som gikk i oppfyllelse» (Seljestad Samvirkelag) i Harstad Tidende 13. mai 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Den gang farver var et fag» (John Fossum) i Harstad Tidende 20. mai 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Norge - og Harstad 7. juni» i Harstad Tidende 17. juni 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjenner du deg igjen?» i Harstad Tidende 8. juli 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Rør, nybygg og ombygging» (KMV) i Harstad Tidende 15. juli 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «25 år siden den store bybrannen» i Harstad Tidende 29. juli 2017. 5 sider.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kaarbø-veteraner» i Harstad Tidende 5. august 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om «Belgica» av Brurvika» Polarskuta Belgica i Harstad Tidende 12. august 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Musikalske gutter» i Harstad Tidende 19. august 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Minner fra arbeidslivet i 40- og 50-åra» (Anny Sørensen) i Harstad Tidende 26. august 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «"Maurtua" Kaarbøverkstedet» i Harstad Tidende 2. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Historien som begynte i Storgata 18» i Harstad Tidende 9. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Eksplosjonene på Trondenes festning i 1958» i Harstad Tidende 15. september 2017. 16 sider.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Historien som begynte i Storgata 18» i Harstad Tidende 9. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Det første slakteriet» i Harstad Tidende 16. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Seljestad strykeorkester; Fra skepsis til suksess» i Harstad Tidende 23. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kaarbø-karer på oppdrag i Finnmark» i Harstad Tidende 30. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kaarbø-karer på oppdrag i Finnmark» i Harstad Tidende 30. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Salgslaget i vekst» i Harstad Tidende 7. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Salgslagets voksesmerter» i Harstad Tidende 14. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Posebåt i stål; Et blaff» i Harstad Tidende 21. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Et samvirke med butikk, ull, grønt og egg» i Harstad Tidende 28. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Verkstedets første båt siden 1927» i Harstad Tidende 4. november 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Slakting på Soria Moria» i Harstad Tidende 11. november 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Ishavsskuta "Polarulv"» i Harstad Tidende 18. november 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Storgata 11 - fra garasje til mediehus» i Harstad Tidende 25. november 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Tysk garasje og brakke» i Harstad Tidende 2. desember 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Harstads eldste firma - fortsatt oppegående» i Harstad Tidende 9. desember 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En samling stolte elektrikere» i Harstad Tidende 16. desember 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Folkeparken - fra idè til virkelighet» i Harstad Tidende 30. desember 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Eksplosjonene på Trondenes festning i 1958» i Håløygminne hf. 3, Harstad 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Snøploger fra Kaarbøverkstedet» i Harstad Tidende 6. januar 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et resultat av to tragiske ulykker» (Seljestad barnehageklubb) i Harstad Tidende 10. februar 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Stort engasjement for barnehagen» (Seljestad barnehageklubb) i Harstad Tidende 17. februar 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En landhandel midt i sentrum» (Johan Andersen) i Harstad Tidende 24. februar 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Søttende mai er vi så gla` i» i Harstad Tidende 14. mai 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «"Fremtidens håp" - et avholdslag for barn» i Harstad Tidende 23. juni 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gunnar Reppens historier fra Harstadhistorien» i Harstad Tidende 29. august 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Det største Nord-Norge hadde sett» (Harstadutstillingen 1911) i Harstad Tidende 29. september 2018. 8 sider.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Mye bra, men litt å gå på» (Årbok for Harstad 2018) i Harstad Tidende 17. november 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Skoleskipet "H. Angel Olsen"» i Harstad Tidende 1.desember 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En råvare til glede og gavn» (Norull) i Harstad Tidende 22.desember 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et nordnorsk industrieventyr» (Norull) i Harstad Tidende 29.desember 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Innhold som spenner vidt» (Årbok for Bjarkøy) i Harstad Tidende 2. januar 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Korbyen i nord» i Harstad Tidende 18. mai 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Militæret på noter» i Harstad Tidende 19. juni 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Harstad Tidendes lodd å være de høyreorientertes talerør» i Harstad Tidende 7. august 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Mange gode lokalhistorier» i Harstad Tidende 4. desember 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Med sans for de små - og store» i Harstad Tidende 6. desember 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et lite praktverk» i Harstad Tidende 12. desember 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «10 år med museet i Samasjøen» i Harstad Tidende 21. desember 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et klart kvinneperspektiv» i Harstad Tidende 3. januar 2020.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Håløygminne i hundre» i Harstad Tidende 3. januar 2020.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Med jazz og viser til Murmansk» i Harstad Tidende 25. januar 2020.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Harstads første samvirkelag» i Harstad Tidende 29. februar 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Et stort stykke avishistorie i Harstad» i Harstad Tidende 4. april 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Handelsstevnet paa Harstad i 1888» i Harstad Tidende 23. mai 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Den gang "fesjå" var helt vanlig» i Harstad Tidende 13. juni 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Generalhagen - ikke helt som den en gang var» i Harstad Tidende 27. juni 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Sigrid Thoresdatter fra Bjarkøy som ble husfrue på Eggevammen» i Harstad Tidende 3. juli 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Ljåslått på Grytøya og nytt fra Stiklestad» i Harstad Tidende 21. juli 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Harstad-avisen som fikk et kort liv - Senjens Folkeblad» i Harstad Tidende 1. august 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om handelsstedet Gressholman» i Harstad Tidende 19. september 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok for Skånland 2020» i Harstad Tidende i Harstad Tidende 7. november 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok for Harstad» i Harstad Tidende 25. november 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok for Kvæfjord» i Harstad Tidende 28. november 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Astøingan 2020» i Harstad Tidende 18. desember 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok for Bjarkøy» i Harstad Tidende 19. desember 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Det hev ei rosa sprunge» i Harstad Tidende 24. desember 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Håløygminne» i Harstad Tidende i Harstad Tidende 30. desember 2020
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Tyskertøsene - de som ikke gikk fri» i Harstad Tidende 6. februar 2021
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Larsneset» i Harstad Tidende 17. juni 2021
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Forlis i Kasfjorden» i Harstad Tidende 13. november 2021
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok for Kvæfjord» i Harstad Tidende 30. november 2021
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok for Astøingan» i Harstad Tidende 1. desember 2021
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok for Skånland» i Harstad Tidende 18. desember 2021
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Årbok Harstad» i Harstad Tidende 31. desember 2021
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En fransk soldats beretning om «Drømmelandet»» i Harstad Tidende 15. januar 2022
 • Nordmo, Sverre: «Båtmuseet i Gratangen - en trist historie» i Harstad Tidende 22. januar 2022
 • Olsen, Odd Rikard: «En juletallerken» i Harstad Tidende 25. november 2009.
 • Paulsen, Ivar: «Avhold i kirka» i Harstad Tidende, februar 2018
 • Reiersen, Olve: «Bestyrte fangeleiren» (Da krigen kom til Harstad) i Harstad Tidende 2. mai 2012
 • Reppen, Gunnar: «Bangstad-huset» i Harstad Tidende 8. april 2017.
 • Reppen, Gunnar: «Fra leiligheter til enebolig» i Harstad Tidende 14. januar 2017.
 • Reppen, Gunnar: «Harstadværinger på Stortinget», (Om Harstadleksikonet) i Harstad Tidende 4. april 2011.
 • Reppen, Gunnar: «Husker du Tjeldsundferga?», (Om Harstadleksikonet) i Harstad Tidende 12. april 2011.
 • Reppen, Gunnar: «Kjenner du historien til...», (Om musikkpaviljonger i Harstad) i Harstad Tidende 19. november 2016.
 • Reppen, Gunnar: «Kjenner du historien til...», (Om Bethel (Harstad)) i Harstad Tidende 26. november 2016.
 • Reppen, Gunnar: «Lokalhistorie på flere plan», (Hospitalskipet Viking) i Harstad Tidende 21. desember 2009.
 • Saue, Knut: «Om Harstads havnehistorie» i Harstad Tidende 10. juli 2012
 • Wiig, Marianne: «Angående historiedebatten» (Lokalhistoriewikien) i Harstad Tidende 18. mai 2012

Nordlys

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (2386 HARSTAD)
Prost Simon Kildals "Pro Memoria" om Trondenes kjerke i 1810. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 58, nr 3 (1977). S. 573-584. Red. Asbjørn Eidnes, Trygve Lysaker. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jordebok - kyrkje/diplom (2387 HARSTAD)
Trondenes jordebok. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 35, nr 1 (1954). S. 145-183. Red. Didrik Arup Seip. Merknad: Samling av 4 dokument: 3 udaterte (1 før 1350, 2 etter), 1 frå 1400.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2388 HARSTAD)
Beskrivelse over Jordbrugene i Trondenæs Herred og Forslag til Skyldlægningi Henhold til Lov om Revision af Matrikulen af 6te Juni 1863. 1869. 11 s.
 • Søknad - embete (2389 HARSTAD)
Trondenes kall - et ettertraktet embete. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 32, nr 2 (1951). S. 355-363. Red. Trygve Lysaker. Merknad: Anders Dass til Alstahaug søkjer på sonens vegne embetet i Trondenes 1735.

Aviser

Eksterne lenker