Bibliografi:Finnmark fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Varanger
Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter · Aviser

Lokalhistorisk litteratur

 • Amundsen, Sissel: «Kirkeskøyta: Finnmarks seilende kirke» i Ultima Thule nr. 34, Fagtrykk ide AS. 2019.
 • Arntzen, Marie Sofie Strifeldt: Bilder på stein : en studie av helleristninger på flyttblokker i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Bjørshol, Stig ofl: Emner fra Finnmarks historie. Utg. Alta lærerhøgskole. 1991. 81 s. ISBN 8276460011. Merknad: Serie. ALH-informasjon. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borchgrevink, Anne-Berit Ø. og Asbjørn Nesheim: «Elvebåt og båtbygging i Finnmark». I: Norveg : Tidsskrift for folkelivsgransking. 24. 1981. S. 139–177.
 • Bottolfsen, Øystein: Finnmark fylkeskommunes historie. 1840-1990. Utg. Finnmark fylkeskommune. 1990. 525 s.
  • Melding: Balsvik, Randi Rønning i Heimen, b. XXVIII, s. 110–113.
 • Brøgger, A.W.: Nord-Norges bosetningshistorie : en oversikt. Utg. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. 1931. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Digre, Kari: Soldater i ingenmannsland : fragmenter av hva som skjedde 1944-1945 i Finnmark og Nord-Troms. Utg. K. Digre. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Djupedal, Reidar: «Knud Leem og hans Beskrivelse over Finnmarkens Lapper». I: Heimen, b. XI, s. 308–315 og 449–473.
 • Drivenes, Einar-Arne: «Åkerbruk i Finnmark? Korndyrking på 1700- og 1800-tallet». I: Heimen, b. XXII, s. 146–154.
 • Eilertsen, Sverre Johannes: De første jordeierne i Finnmark. 262 kongeskjøter 1776-1784. Utg. S.J. Eilertsen. 2001. 2 b.
 • Ellingsve, Eli Johanne: 1000 ord i nord. Utg. Nordkalottforl. 2012. 145 s. ISBN 9788273801890.
 • Elstad, Ingunn: Tvangsevakueringa : Finnmark og Nord-Troms 1944 - bakgrunn, gjennomføring og overleving. Utg. Orkana akademisk. 2020. 542 s. ISBN 9788281044425.
 • Engelstad, Eivind S.: Arkeologiske undersøkelser i Troms og Finnmark sommeren 1925. Utg. Tromsø museum. 1926. 38 s.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 78–79.
 • Fjærvoll, Karl: Statens forsøksgard Holt : forsøksstasjon for jorbruket i Troms og Finnmark gjennom 25 år, 1923-1948. Utg. 1948. 108 s.
 • Fossen, Asbjørn: Nord-øst i Finnmark : liv eller død? Utg. Memoria bok og forl. 2006. 178 s. ISBN 82-996390-6-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Lars Ivar: The Sami, State Subjugation and Strategic Interaction:Individual mobility within multicultural networks The Institute for Comparative Research in Human Culturer. Novus press . Oslo 2018. (93 sider)
 • Henriksen, Hans J.: "Sameforeninger i første del av 1900-tallet" i NORD-NORGE natur og folk, Universitetsforlaget 1979
 • Hoffmann, Karl-Heinz: Am Eismeer verschollen: Erinnerungen aus der Haftzeit in faschistischen Straffangenlagern in Nordnorwegen, Dietz Verlag Berlin 1988.
 • Hætta, Odd Mathis: Samer før oss. Utg. Lærerutdanninga i Alta. 1976. 2 b.
 • Johansen, Elisabeth: Brent land. Utg. Orkana. 2013. 210 s. ISBN 9788281042339.
 • Johanson, Lisbeth Bergum: Ugifte mødre i Finnmark mellom 1865 og 1900. Utg. Høgskolen i Finnmark. 2010. 76 S. ISBN 9788279381532. Merknad: Serie: HIF-rapport. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, Oscar Albert: Finmarkens politiske historie aktmæssig fremstillet. 1923. 357 s. (Videnskaps-selskapets skrifter. II. 1922. No.3)
  • Melding: Ræstad, Arnold i Heimen, b. I, s. 175–177.
 • Kalstad, Johan Albert ofl.: Fiske, fangst og tradisjonell kunnskap i indre Varanger. Utg. Tromsø museum-Universitetsmuseet. 2010. 122 s. ISBN 9788271420574. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 32.
 • Karlsøy og verden utenfor : kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder : festskrift til professor Håvard Dahl Bratrein på 70-årsdagen 13.02.2003. Red. Ernst Høgtun ofl. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2003. 285 s. ISBN 8271420429. Merknad: Tromsø museums skrifter ; 30. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kibsgaard, Ørnulf (red.): I tjeneste for skogen : Nord-Norges Skogsmannsforbund 1912-2012. Utg. Nord-Norges Skogsmannsforbund. 2012. 208 s. ISBN 9788230320907.
 • Kiil, Alf: «Finnmark før og ved 1600». I: Heimen, b. XXIV, s. 86–95.
 • Kjærlig hilsen. Finnmarksbrev 1945-53. Red. Kirsti Kielland Brobakk ofl. Utg. Licentia. 2012. 492 s. ISBN 978-82-8258-075-5. Merknad: Brevsamling Hjalmar og Barbara Kielland.
 • Knutsen, Nils M.: La Recherche : en ekspedisjon mot nord. Utg. Angelica. 2002. 240 s. ISBN 8299401658.
 • Kristiansen, Gunnar E.: Hospitalskipet Viking - Kanonbåten som ble fredsskip. 140 s. Utgitt av Sør-Troms Museum 2009.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historieseminar om Finnmarkskontoret» i Harstad Tidende 18. juli 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En historie om Finnmarkskontoret» i Harstad Tidende 2. oktober 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Krig og frigjøring i nord» i Harstad Tidende 5. mars 2016
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Lydhørt publikum» (Anders Larsen) i Harstad Tidende 11. mars 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kaarbø-karer på oppdrag i Finnmark» i Harstad Tidende 30. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «I dybden på lidelsene» (Tvangsevakueringen fra Finnmark og Nord-Troms) i Harstad Tidende 16. desember 2016.
 • Kvener i fortid og nåtid. Red. Anna-Riitta Lindgren ofl. Utg. Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lappalainen, Tarja: Fra finske skoger til ishavet : Ruijafinnenes historie og fortellinger. Utg. Migrationsinstitutet. 2011. 304 s. ISBN

ISBN 9789525889130. Merknad: Originaltittel: Ruijansuomalaisten elämää - historiaa ja tarinoita jäämeren rannalta.

 • Lillegaard, Leif B.: Fra kamp til seier: S/L Nord-Norges Salgslag 1938-1988, Mosjøen 1988
 • Magga, Tove-Lill Labahå: Mestring hos samiske barn og unge : kartlegging og evaluering av helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i et spesialpedagogisk perspektiv. Utg. Sámi instituhtta. 2000. Noter: Serie: Dieđut 2/2000. Opprinnelig utgitt som forfatterens hovedoppgave i pedagogikk - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mellem, Reidun: Innsyn i kvensk historie språk og kultur : seminarrapport Tromsø mars 2002. Utg. Norske kveners forbund. 2003. 204 s. ISBN 8299330858. Merknad: Foredrag fra et seminar om kvensk historie og statlig politikk overfor kvenene, Universitetet i Tromsø, 15.-16. mars 2002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Møistad, Inger Marie: Kjønn i jernaldergraver : en analyse av kjønn i jernaldergraver fra Nordland og Troms.

Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2010.

 • Nergård, Jens-Ivar og Hans Ragnar Mathiesen: Det skjulte Nord-Norge. Pensumtjeneste. 2005. 150 s. ISBN 8213023935. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nielssen, Alf Ragnar: «Næringsvirksomheten i Finnmark på 15- og 1600-tallet. Ensidig eller variert tilpasning?» I: Heimen, b. XXII, s. 115–125.
 • Nielssen, Alf Ragnar: «Fra storvær til småbruk. Den geografiske ekspansjonen i den norske bosettinga i Finnmark ca. 1570–1700». I: Heimen, b. XXIII, s. 79–95.
 • Nikodemussen, Ole Johan: Norges slektsleksikon : Finnmark fylke : Kvalsund kommune N 2017.. Utg. O.J. Nikodemussen. 1994-
 • Nilsen, Mary Strøm og Kåre Strøm: Han vet hvor du bor : opplevelser fra Nord-Norgestiden - i krigsår og fredsår. Utg. M.S. Nilsen. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohlen, Peder: «Flyktninger i eget land: Fra Finnmark til Frosta i 1944» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Olsen, Per Kristian: Jevnet med jorden : brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944. Utg. Aschehoug. 330 s. ISBN 978-82-03-29553-9.
 • Ravna, Øyvind: Reindriftssamer : fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene = Boazodoallosámit : njeallje jahkečuođi ja gávcci jagiáiggi Várjjátsiiddaiguin. UTg. DAT. 2007. 228 s. ISBN 9788290625578.
 • Robertsen, Thor: «Levende saunaminner» i Nordnorsk Magasin nr. 4 2010.
 • Rosfjord, Helge Alvin: Politisoldatens frigjøringsdrama: Med Torgeir Foss fra Blücher til blodslit i Finnmark. Bergen 2019. Utg: Rosfjord Forlag. ISBN 978-82-691467-1-4
 • Sandvik, Hilde: «Tinget i Finnmark 1620–1633». I: Heimen, b. XXIV, s. 232–242.
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. 2014. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Simonsen, Povl: Fortidsminner nord for polarsirkelen, Universitetsforlaget 1970. Ny utgave 1991
 • Sivertsen, Dagmar: «Husdyrstell i Finnmark etter 1800». I: Norsk geografisk tidsskrift. XVI. 1959. S. 59–73.
 • Solbakk, Aage: Deanuleahki : sogat, historjá = Tanadalen : slekter, historie. Utg. Čálliidlágádus, 2001. 1044 s. ISBN 8292044019. Digital versjonNettbiblioteket
 • Strømstad, Alf og Kristian Fors: Slekter fra indre Finnmark. De eldste generasjoner. 2 b. 2006-2009.
  • B.1: 2006. 704 s. ISBN 82-996598-1-7.
  • B.2: 2009. 351 s. ISBN 978-82-996598-2-6
 • Svestad, Asgeir og Stine Barlindhaug: Samiske kirkegårder : registrering av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord Troms og Finnmark. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2003. 15 s. ISBN 8281010134. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sveum, Tor: Bibliografi over eldre nordnorsk topografisk litteratur. Utg. Universitetsbiblioteket i Tromsø, avd. Tromsø Museum. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tronstad, Roger: «Monopolhandel i Finnmark på 16- og 1700-tallet. Bedre eller verre levekår?» I: Heimen, b. XXII, s. 141–145.
 • Vorren, Ørnulv: «Om kyst-samiske torvgammer i Finnmark». I: Norveg : Tidsskrift for folkelivsgransking. 29. 1986. S. 23–40.
 • Vorren, Ørnulf: Samiske offerplasser i Varanger. Utg. Nordkalott-forlaget. 1993. 214 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 23. ISBN 8273801667. Digital versjonNettbiblioteket
 • Westrheim, Harry: Landet de brente : tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944. Utg. NKLs forlag ; Tiden. 1982. 230 s. ISBN 8210023128. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ydstebø, Palle: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920 : trusler, strategi og militær planlegging. Utg. Institutt for forsvarsstudier. 2001. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ytreberg, N.A.: Handelssteder i Finnmark. Utg. F. Bruns bokhandel. Trondheim 1942. 306 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 245–249.

Hovedoppgaver 1907-

 • Almås, Jorid: Reindrift på Finnmarksvidda. Forvaltning av en fellesressurs. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Sosialøkonomi. Kommune:
 • Amundsen, Trond: Fiskerikommunismen i nord. Vilkårne for kommunistenes oppslutning på kysten av Øst-Finnmark i perioden 1930-1940. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Historie. Kommune:
 • Andreassen, Roald: Institusjonene i Finnmark - hvordan fungerer de i habiliteringsarbeidet? Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Pedagogikk. Kommune:
 • Auran, Arne Ketil, Svineng, Magne: Interkommunalt samarbeid om næringsutvikling i indre Finnmark og indre Namdal. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: [Merknad: Namdalen: se også Finnmark]
 • Bekkelund, Per Kr.: Veibygging i Finnmark 1870-1905. Bevilgning-rekruttering-lønn. NHH 1977 Fag: Økonomisk historie
 • Buhaug, Oda-Kari Holen: Om jordskifte i Finnmark. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Jordskifte. Kommune:
 • Eira, Aslak Mathis: Snøforholdenes innvirkning på reinbeiter og tamreindrift på Finnmarksvidda. NLH 1981 Fag: Naturforvaltning
 • Elgvin, Lilly-Anne Østtveit: Plante på hjemlig jord. En studie av L.L. Læstadius' liv og virke blant samene, med vekt på utformingen av hans forkynnelse. Norsk lærerakademi (Bergen) 1991. Fag: Kristendomskunnskap. Kommune:
 • Eriksen, Torunn: Skillingsviser. En analyse av folkelige viser, basert på samlinger av skillingstrykk fra Nord-Norge. Universitetet i Tromsø 1986. Fag: Nordisk. Kommune:
 • Evertsen, Magnar: Fremtidig forvaltning og virkemiddelbruk i reindriftsnæringen i Vest-Finnmark. Hvordan få til en økologisk bærekraftig reindrift? Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Finstad, Bjørn Petter: Fiskerinæringa i Finnmark under okkupasjonen. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Historie. Kommune:
 • Fosnes, Wilhelm: Evakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944. Planlegging og gjennomføring. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Furu, Eli Moksnes: På vei mot et yrke. Jenters yrkesvalg - en undersøkelse fra grunn- og videregående skole i en finnmarkskommune. Universitetet i Tromsø 1994. Fag: Pedagogikk/skoleforskning. Kommune:
 • Gaare, Steinar: Lærere til Finnmark. En historisk oversikt over lærersituasjonen i Finnmarks folke- og framhaldsskole i tiden 1945-1970 og arbeidet med å skaffe fylket lærere. Trondheim 1973 Fag: Pedagogikk
 • Gerrard, Siri: Arbeidsliv og lokalsamfunn - samarbeid og skille mellom yrkesgrupper i et nordnorsk fiskevær. (Finnmark.) Tromsø 1975 Fag: Sosialantropologi/etnografi
 • Guvåg: Jordbruket i Finnmark, og i hvilken grad er Finnmark sjølforsynt med enkelte jordbruksprodukter? NLH 1947 Fag: NLH
 • Haagensen, Ronald: Den tveeggede "Kniven". En vurdering av en del sider ved agitasjonen til Finnmark Fremtid, organ for NKP i Finnmark, omkring midten av tyvetallet. Oslo 1980 Fag: Historie
 • Hansen, Harry Krogh: Utviklingen av folkeskolen i Finnmark 1945-1965. Oslo 1968 Fag: Pedagogikk
 • Hanssen, Einar Birger Richter: Pro-finske holdninger i Finnmark i mellomkrigstiden. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Hauglid, Anders Ole: Gjenreisinga av Finnmark og Nord-Troms 1945-1948-1952. Tromsø 1975 Fag: Historie
 • Haukedal, Geir: Den kvenske innvandring til Nord-Troms og Vest-Finnmark 1700-1865. Bergen 1980 Fag: Historie
 • Henriksen, Jørn Erik: Hellegropene: fornminner fra en funntom periode. Universitetet i Tromsø 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: [Merknad: Finnmark: Se også Troms]. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoem, Anton: Undervisningssystem i et etnisk marginalområde. En undersøkelse vedrørende skoleproblem i fire herreder i Finnmark. (Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger.) Oslo 1964 Fag: Pedagogikk
 • Hætta, Odd Mathis: NRK's samiske sendinger : 1946-84. Hovedoppgave i samisk - Universitetet i Tromsø, 1984.
 • Imset, Øystein: Jordbruket i Kyst-Finnmark. Utvikling eller avvikling? En undersøkelse med vekt på kombinasjonsbrukenes rekruttering og tilpasning i Lebesby og Loppa. Bergen 1982 Fag: Geografi
 • Jakobsen, Mabel Audrey: En sammenlignende studie av lærersituasjonen i to Finnmarkskommuner. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Sosiologi. Kommune:
 • Johansen, Heidi Merete: Fra yngre steinalder til tidlig metalltid i Finnmark. En kritisk diskusjon av tolkninger og begreper med utgangspunkt i hustuftene. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Johanson, Lisbeth Bergum: Enslige kvinnelige forsørgere i Finnmark mellom 1865 og 1900. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Historie. Kommune:
 • Johannesen, Jon-Arild: Initiativet for å utvikle fiskeindustrien i Finnmark 1946-1956. Oslo 1979 Fag: Historie
 • Jørgensen, Ole Kr.: Flerspråklighet og skole i Finnmark. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Nordisk. Kommune:
 • Karlsen, Anita Bjørkli: Oss kvinnfolk i mella. En studie av samvær og fellesskap i et fiskevær i Finnmark. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune:
 • Karlsen, James: Industrialisering og regional utvikling. En samfunnsgeografisk studie av fisketilvirkningen i Finnmark. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune:
 • Kløvjan, Sissel: Studieavbrudd i videregående skole. Finnmarksjenter forteller om sitt møte med videregående skole. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Pedagogikk/skoleforskning. Kommune:
 • Kolle, Nils: Omleggingen av loddetorskefisket fra kyst- til bankfiskeri i mellomkrigstida, og hvordan dette påvirket deltakende fiskere fra Finnmark. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Kulleseid, Irene: Mytiske og realistiske kvinnebilder i to Finnmarksromaner: "Silkematrosen" og "En dråpe i havet" av Margareth Jessen. Universitetet i Tromsø 1984. Fag: Nordisk. Kommune:
 • L'Orange, Olav: Plan, administrasjon og politikk. Gjenreisingen av Finnmark og Nord-Troms 1944-1949. Oslo 1975 Fag: Historie
 • Larsen, Mai-Liss: Petroleumspolitikk i Finnmark. Universitetet i Tromsø 1989. Fag: Politisk teori/offentlig politikk. Kommune:
 • Lindkvist, Knut Bjørn: Levekår og næringsutvikling i Finnmark. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Geografi. Kommune:
 • Lothe, Torbjørn: Kortbaneflyruter og regional utvikling. Virkninger på befolknings- og næringsutvikling med spesiell vekt på utviklingen i Finnmark. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Geografi. Kommune:
 • Lund, Guri: Desentralisert hjelpepleierutdanning i Finnmark - ny utfordring, nye problemer, nye muligheter. Universitetet i Tromsø 1988. Fag: Pedagogikk/skoleforskning. Kommune:
 • Linehausen, Roger Martin: Befolkningsforhold og levevilkår i Kyst-Finnmark i seinmiddelalderen. Tromsø 1975 Fag: Historie
 • Moen, Knut Egeland: Norske selvpålagte begrensninger i nord 1945-1965. Etableringen av Finnmarksrestriksjonene. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune:
 • Mollan, Trygve F.: "Dra på Lopphavet!" Veivalg og statlig politikk overfor Finnmark. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune:
 • Monsen, Leif-Kristian, Saxi, Hans Petter: Oppsagt. Ulike tilpasninger etter bedriftsnedleggelser i Finnmark. Universitetet i Tromsø 1982. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune:
 • Moseng, Tim Christian: "Oss og dem". Om integrering av tamilske flyktninger i et fiskevær i Finnmark. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune:
 • Myrland, Kurt: B.M. "Ledig stilling i Finnmark". Om administrativ vekst, rekruttering og turnover i stillinger i kommuneadministrasjonene i Finnmark 1970-1982. Tromsø 1983 Fag: Samfunnsvitenskap
 • Nilsen, Unni Irene: Myndighetenes handelspolitikk overfor Finnmark i perioden 1702-1778. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Historie. Kommune:
 • Nordmo, Per Edgar: "Endnu kun et nybyggerland". Omstruktureringen av fiskeflåten i Finnmark ca. 1880-1920. Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune:
 • Nødtvedt, Harald P.: Strukturendring og økonomisk rasjonalitet. En flyttestudie fra Vest-Finnmark. Bergen 1980 Fag: Sosiologi
 • Onsager, Knut M.: Produksjonsutvikling og utviklingsstrategi. En studie av fiskerinæringen i Vest-Finnmark 1960-80. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune:
 • Opgård, Karianne: Faktorer som påvirker mekaniseringsnivået i reindriftsnæringen i Vest-Finnmark. En økonomisk analyse av reindriftsnæringens driftskostnader. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Paulsen, Kjell Arthur: Litt om det norske språket i Øst-Finnmark tidligere og i dag. Kort oversikt over lydverk og formverk i Sør-Varangerdialekten. Oslo 1971 Fag: Norsk??
 • Pettersen, Gro-Kristin: Konsesjonsvilkår. En undersøkelse fra fylkene Akershus, Finnmark og Vest-Agder for 1984. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Jordskifte. Kommune: [Merknad: Finnmark: se også Akershus, Vest-Agder: se også Akershus]
 • Petterson, Charles: Arbeidskollegaer? En studie av tamilske og norske fiskeindustriarbeidere i et fiskevær på Finnmarkskysten. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune:
 • Revold, Jens Julius: Fiskerisamvirket i Finnmark - modernisering og fellesorganisering. Universitetet i Tromsø 1980. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune:
 • Reymert, Per Kyrre: Arkeologi og etnisitet, en studie i etnisitet og gravskikk i Nord-Troms og Finnmark. Tromsø 1980 Fag: Arkeologi
 • Rundberg, Sveinung: Reindrifta på Kvaløya i Finnmark. Vilkår, drift og interessekonflikter. NLH 1980 Fag: NLH
 • Rygg, Evelyn: Øst-Finnmark, en bibliografi 1945 - 1967. Oslo?? 1969 Fag: SBH
 • Røsland, Øystein: "... er ungene i Finnmark dummere enn andre norske barn ...? Hva kan forklare at nesten 25% av 2. klassingene i Finnmark ved en leseundersøkelse våren 1997 ligger under kristisk lesegrense? Universitetet i Oslo 2000. Fag: Pedagogikk. Kommune:
 • Slettjord, Lars: Finnmarkens landhusholdningsselskab 1859-1885. Organisasjon - virksomhet. Tromsø 1980 Fag: Historie
 • Sundelin, Egil W.: Utdanning og ulikhet. Forsterker særegne religiøse og etniske forhold utdanningsulikhetene i Finnmark? Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Sosiologi. Kommune:
 • Sundquist, Øyvind: Funksjon, relasjon, symbol. Kjelmøykeramikk og tidlig jernbruk i Finnmark. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Sørensen, Svein H.: Frilynt ungdomsarbeid i Finnmark 1896-1940. Ideologi og praksis. Universitetet i Tromsø 1989. Fag: Historie. Kommune:
 • Talseth, Eva Marie: Etnisitet, kultur og natur i reiseskildringer fra Finnmark på 1800-tallet. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Historie. Kommune:
 • Tansem, Karin: Fra komsakultur til eldre steinalder i Finnmark. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Tronstad, Roger: Finnmarkshandelen i 1680-åra. Oslo 1981 Fag: Historie
 • Ugland, Trygve: Norsk distriktspolitikk i 1990-årene. Hovedmålsetting og faktisk innsats. En analyse av Aust-Agder og Finnmark i et distriktspolitisk perspektiv. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Statsvitenskap. Kommune: [Merknad: Finnmark: se også Aust-Agder]
 • Vervarslinga for Nord-Norge 25 år : festskrift utgitt i anledning av 25-års jubileet 1. februar 1945. Utg. 1946? 74 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Westrheim, Sonja: Seterdrift i Finnmark. Oslo 1978 Fag: Etnologi
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold og tjenerlønn i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på et skattemanntall fra 1711. Bergen 1975 Fag: Historie
 • Østerdal, Dag: Organiseringen av tiltaksarbeide i en Finnmarkskommune. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Øverdal, Knut Berge: Iverksetting av distriktspolitikk. Finnmark som egen utdanningsregion. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune:

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (2276 NORD-NORGE)
Nordnorske samlinger. Utg. Etnografisk museum. 1938-47. 8 b. Red. Martha Brock Utne m.fl.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (2414 FINNMARK)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Finnmarkens amt/Finnmark fylke. 1838- - .
 • Dagbok (2415 FINNMARK)
Sekondløitnant Konows tokt til Finmarken 1816. Utg./ Red. T.K. Olafsen. U.å. 30 s. Merknad: Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Matrikkel 1878 (2416 FINNMARK)
Matrikul over Jordeiendommene i Altens Fogderi. Diverse pag. 1878.
 • Matrikkel 1884 (2417 FINNMARK)
Matrikul over Jordeiendommene i Tanens Sorenskriveri. 1884. 120 s.
 • Tingbok (2418 FINNMARK)
Tingbok for Finnmark 1620-1633. Utg. NLI. 1987. 384 s. Red. Hilde Sandvik, Harald Winge. (Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt nr 18).

Aviser