Bibliografi:Karlsøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Karlsøy prestegård med hovedbygning fra 1815, antatt revet i 1913.
Utsikt over Karlsøya i 1963, til høyre Karlsøy kirke.
Torsvåg fyr og fiskebruket på Koja utenfor Vanna i 1963.
Fartøy på vannet i Karlsøy i 1880-åra.
Skattøra ved Hansnes i 1963.
 • Aanesland, Normann: Fiskerinæringen og bosettingen i Karlsøy, Lenvik og Sande : en sammenfattende rapport fra en analyse av næringslivet i de tre kommunene utført ved hjelp av kryssløps- og lineære programmeringsmodeller. Utg. Norges landbrukshøgskole, Inst.for landbruksøkonomi. 1982. 30 s. Merknad: Serie: Memorandum / Norsk landbrukshøgskole. Institutt for landbruksøkonomi. ; 99. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bratrein, Håvard Dahl: Alfred Eriksens lokalpolitiske plattform. (Karlsøy). Hovedoppgave. Oslo 1970 Fag: Historie
 • Bratrein, Håvard Dahl: Handelsmann Christian Figenschou, Helgøy. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1964. 2 h. i 1.
 • Bratrein, Håvard Dahl: Karlsøy og Helgøy bygdebok. Folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. Utg. Karlsøy kommune. 1989-94. ISBN 82-991977-0-8
Bind 1. Fra steinalder til år 1700. 1989. 562 s. ISBN 82-991977-1-6. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Fra år 1700 til 1860. 1990. 592 s. ISBN 82-991977-2-4. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Fra år 1860 til 1925. 1992. 656 s. ISBN 82-991977-3-2. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Fra år 1925 til 1985. Registerbind. 1994. 330 s. ISBN 82-991977-4-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bratrein, Håvard Dahl: Mellom kirkestuer og geiter i Alfred Eriksens rike : Karlsøy i Troms. Utg. Troms fylkeskommune. 1996. 23 s. ISBN 8278190224. Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Solvejg: Brød i himmelen : historien om karlsøypresten og hans hustru : et tidsbilde fra sosialismens første kampår og det mannsdominerte samfunn. Utg. Aschehoug. 1976. 167 s. ISBN 8203086756. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjessing, Gutorm: Båtfunnene fra Bårset og Øksnes : to nordnorske jernaldersfunn. Utg. Tromsø museum. 1941. 109 s. Serie: Tromsø museums årshefter. Kulturhistorisk avdeling. Nr 8, vil 58 (1935). Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Hans E.: Endreslekta : fra Holmbukt i Ullsfjord og dens kognatiske sidegreiner tillikemed et resymé over de mest kjente slekter som er inngiftet i den. Utg. H. E. Johansen. 1968. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnson, Rudolph: Slekten Skjervøy : Rudolph Johnsons slektshistorie. Utg. R. Johnson. 1992. 106 s.
 • Karlsen, Helge og Svein Erik Karlsen: Det hendte- : Rakkenesslekta og andre historier. Utg. 2004. 116 s. ISBN 8292333010.
 • Karlsen, Helge: Små fortellinger. Utg. 2001. 108 s. ISBN 8292333002.
 • Kirkebok for Helgøy 1805-1902: Dåp. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Kirkebok for Helgøy 1805-1902: Vielse. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2001.
 • Kirkebok for Helgøy 1805-1902: Begravelse. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Kirkebok for Karlsøy 1775-1902: Dåp. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Kirkebok for Karlsøy 1775-1902: Begravelse. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Larsen, Birgit: Giftermål og etnisitet : samer, nordmenn og ekteskap i Karlsøy 1770-1900. Avhandling (dr.art.) - Universitetet i Tromsø, 2008. ISBN 9788291636788. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Sidsel Saugestad: Endringer i husholds økonomiske grunnlag : en undersøkelse av husholds inntektskilder i Helgøy 1962 og 1978. Utg. Universitetet i Tromsø, Inst.for samfunnsvitenskap, 1979. 81 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lindhjem, Anders: Karlsøya-kollektivet. Drøm og virkelighet 1971-1977. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Karlsøy
 • Lockertsen, Terje og Øyvind Sørensen: Bygda og båten gjennom det nittende århundre : Langsund, Grunnfjord, Karlsøya, Nordre Reinøy, Nordeidet. Utg. 2006. 80 s. ISBN 9788299745505; ISBN 8299745500. Digital versjonNettbiblioteket
 • Morsund, Gunnar: Heve nordmannen fenge sin heim. Hushald i Haram og Karlsøy 1801-1865. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Haram [Merknad: Karlsøy: Se også Haram]
 • Ottesen, Håkon: Presteslekten Tornberg : etterkommere i Lyngen og Karlsøy. Utg. H. Ottesen. 2000.
 • Publikasjoner fra Helgøyprosjektet. Utg. Universitetet i Tromsø og NAVF, 1978-.
Nr. 1: Simonsen, Povl: Fiskerbonden i Nord-Troms 1300-1700 : belyst ved tuftegravninger. Utg. 1980. 315 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 2: Mathiesen, Per: Västersjøfinner" på Ringvassøy : en analyse av den samiske bosetting i Helgøy sogn på 1700-tallet. Utg. 1978- 131 s. ISBN 8290366019. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 3: Wold, Helge A. (red.): Helgøys historie : kilder og kommentarer. Utg. 1980. 72 s. ISBN 8290366000. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 4: Holm-Olsen, Inger Marie: Gårdshaugsstratigrafi : en diskusjon med utgangspunkt i Helgøyprosjektets undersøkelser. 1980. 9 bl. ISBN 8290366035. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 5: Søbstad, Tom: Den sjøsamiske befolkning i Helgøy fram til ca. 1800 : en undersøkelse av en etnisk gruppe med utgangspunkt i materielle bosettingsspor. Magistergradsavhandling i arkeologi - Universitetet i Tromsø. 1980. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 6: Bratrein, Håvard Dahl: Fra spiskammers til turistattraksjon : økonomisk utnytting av fuglefjellet på Sør-Fugløy i Helgøy. Utg. 1983. 70 s. ISBN 8290366078. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 7: Bratrein, Håvard Dahl: Bosetning og bosetningskontinuitet i Karlsøy i middelalderen : belyst gjennom et studium av jordeie- og jordleiesystema på 1600-tallet. Utg. 1981. 55 bl. ISBN 8290366051. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 8: Nielssen, Alf Ragnar: Skattelister og befolkningsutvikling i Helgøy - Karlsøy på første del av 1600-tallet. Utg. 1984. 51 bl. ISBN 8290366086. Digital versjonNettbiblioteket
Nr. 9: Vorren, Karl-Dag: Vegetasjonshistorien i gamle Helgøy herred, Troms, Nord-Norge : med særlig henblikk på menneskets innvirkning. Utg. 1985. 93 s. ISBN 8290366094. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rossnes, Gustav: "Beqvemt for fiskerie... havnegangen god". En undersøkelse av økonomisk tilpasning og husholdsorganisasjon på Nord-Kvaløy, Helgøy, 1865-1946. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Karlsøy
 • Steen, Marcus Frederik: Ordsamling fra Carlsøe 1835. Utg. Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø. 1993. 77 s. ISBN 8290423195. Digital versjonNettbiblioteket
 • Søbstad, Tom: Den sjøsamiske befolkning i Helgøy fram til ca. 1800 : en undersøkelse av en etnisk gruppe med utgangspunkt i materielle bosettingsspor. Magistergradsavhandling i arkeologi - Universitetet i Tromsø. 1980. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Freddy Ø.: Karlsøy : 1964-2004 : et levende øyrike. Utg. Karlsøy kommune. 2004. 76 s. ISBN 8299197783.
 • Vinje, Ulf L.: I lovens navn! : lensmenn i Karlsøy 1790-1990. Utg. Karlsøy kulturkontor. 1995. 60 s. ISBN 8299197759. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Norgesbrev (2391 KARLSØY)
Amerika-brevet og skomakeren i Vikan. Utg. Karlsøy og Helgøy historielag. I: Årbok. Karlsøy-Helgøy. Årg. 2 (1982). S. 58-63. Red. Leif Hugo Hansen. Merknad: Avsendar: Julius Pedersen 1910.
 • Tingboksak - tjuveri (2392 KARLSØY)
Forhør 11.5.1811 ang. et tyveri på Karlsøy. Utskrift av Senja og Tromsø sorenskriverembetes ekstrarettsprot. nr 14a (1807-12), fol. 162a-166a. Utg. Karlsøy-Helgøy historielag. I: Årbok. Karlsøy og Helgøy. Årg. 10 (1990). S. 68-78. Red. Arne G. Edvardsen.