Bibliografi:Kautokeino kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Reinkappkjøring, påska 1979.
Foto: Ellen Iversen.
Utsikt over Kautokeino i 1951.
 • Almås, Helge: Ropervekkelsen i Kautokeino. En undersøkelse av viklundvekkelsen i Kautokeino og hvordan den ble til tradisjonens ropervekkelse. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Religionshistorie. Kommune: Kautokeino
 • Barn i Nord-Norge forteller : [Mosjøen, Henningsvær, Tromsø, Masi]. Utg. Universitetet i Tromsø. 1982. 56 s. Merknad: Ottar nr 1 (1982). Digital versjonNettbiblioteket
 • Berg, Bård A.: Ealáhus ja kultuvra : Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvi 50 jagi (1947-97) = Næring og kultur : Norske reindriftsamers landsforbund 50 år (1947-97). Utg. Davvi girji. 1997. 177 s. ISBN 8273743802. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berg, Bård A.: Kautokeino flyttsamelag 50 år : 1949-1999 = Guovdageainnu johttisápmelaččaid searvi 50 jagi : 1949-1999. Utg. Kautokeino flyttsamelag. 1999. 136 s. ISBN 8299471028.
 • Bergland, Einar: Kunnskap og kompetanse i indre Finnmark : bakgrunn, behov og tiltak. Utg. Sámi instituhtta. 1998. 484 s. Merknad: Serie: Dieđut 5/98. Digital versjonNettbiblioteket
 • Boazosámi æmidiid bargodilálašuođat = Flyttsamekvinnens arbeidssituasjon. Utg. Sámi instituhtta. 1979. 47 s. Merknad: Trykt i Dieđut nr 4(1979).
 • Bojesen, Jette Elshøj: Den Samiske urbefolkning og kraftværket ved Alta : en annoteret bibliografi. Utg. Hanefjed. 1981. 54 s.
 • Bolsø, Jan Ole: Fra Masi-kraft til Svalbard-kull : Alta-Kautokeinovassdraget 1967-77 : en studie i endrede planer og 10 års utholdenhet. Utg. Telemark distriktshøgskole. 1977. 203 s. ISBN 8272060272. Merknad: Skrifter (Telemark distriktshøgskole) nr 27. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brenna, Wenke: Gruvedrift i Biedjuvaggi : norsk distriktsutbygging i et samisk kjerneområde, 1967-76. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1980 II.
 • Cock, Thor P. og Hjalmar Steinnes: Opplevelser under krigen 1940-1945. Utg. T.P. Cock. 1994. 71 s. Merknad: Gjelder Berlevåg, Nordkapp og Kautokeino.
 • Dammann, Åse: Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Kautokeino kommune, Finnmark fylke 2010. 3. omdrev. Utg. NIKU. 2011. 58 s. ISBN 9788281011007. Merknad: NIKU-rapport nr 50.
 • Dannemark, Nils: Variasjon og mønster : drag ved det norske talemålet til ein del barn i Guovdageaidnu. Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Tromsø, 2010. 241 s. ISBN 9788282440257.
 • Eriksen, Edel Hætta: Boasta Guovdageainnus = Posten i Kautokeino. Utg. Guovdageainnu historjásearvi. 1998. 127 s. ISBN 8299325358. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Edel Hætta: Guovdageainnu historjásearvi 10 jagi = Kautokeino historielag 10 år = Kautokeino historielag 10 år. Utg. Guovdageainnu historjásearvi. 1999. 17 s. ISBN 8299325366. Digital versjonNettbiblioteket
 • Graff, Ola: Joikeforbudet i Kautokeino. Utg. Davvi girji. 2016. 197 s. ISBN 978-82-329-0034-3.
 • Hansen, Jostein: Kautokeino-ungdom : en undersøkelse av ungdommens situasjon i Kautokeino, bl.a. med hensyn til språk og kultur, arbeid, utdanning, fritid, rusmidler, og framtidsplaner og -muligheter. Utg. Høgskolen i Finnmark. 1977. 131 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoëm, Anton: Samenes skolegang : en analyse av undervisningssituasjonen med forslag til styrking av denne i fire kommuner i Finnmark. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1965. 134 s. Merknad: Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby.
 • Hoem, Anton: Undervisningssystem i et etnisk marginalområde. En undersøkelse vedrørende skoleproblem i fire herreder i Finnmark. (Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger.) Hovedoppgave. Oslo 1964 Fag: Pedagogikk
 • Hætta, Inga Turi: Guovdageainnu girkosearvi 50 jagi = Kautokeino kirkeforening 50 år. Utg. Guovdageainnu girkosearvi. 1996. 55 s.
 • Hætta, Máret: Hverdagskofte : Árgabeaigákti : čuoði lonji, čuoði gáiddá. Mastergradsoppgåve i tradisjonskunst - Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur, 2010.
 • Hætta, Odd Mathis: Anders Mikkelsen Bæhr (Aasel-Ánda) og Anna Olsdtr. Turis etterkommere. Utg. 2001. 88 s.
 • Hætta, Odd Mathis: Kautokeino-opprøret 1852 : en bibliografi. Utg. 1986. 19 bl.
 • Hætta, Odd Mathis: Lars Hætta 1834-1896 : Lars Hætta dujid čájáhus. Utg. Sámiid Vuorka-Dávvirat. 1986. 28 s.
 • Hætta, Odd Mathis: Reinflokken som ble til stein : et opphavssagn fra Kautokeino om Durkkihanvárri og Sárásuolo = Eallu mii šattai geađgin : čilgenmáinnas Guovdageainnus Durkkihanvári ja Sárásullo birra. Utg. Kautokeino historielag/Guovdageainnu historjasearvi. 1997. 9 s.
 • Hætta, Odd Mathis: Reinkappkjøring i 60 år (1954-2013). Utg. Oplandske bokforlag. 2016. Merknad: Serie: Vardeserien  : Utafor sporet? : idrett, identiteter og regionalisme i nord. Red. Helge Chr. Pedersen og Eivind Å. Skille.
 • Hætta, Odd Mathis: Samiske påsketradisjoner : Kautokeino ski- og påskefestival. Utg. Finnmark fylkeskommune ; Kautokeino kommune. 1997. 26 s. ISBN 8291552045. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hætta, Johan Mathis K.: Dálon : livet for en småbruker i Kautokeino på 1920-40 tallet. Utg. Davvi girji. 2011. 90 s. ISBN 9788273745798. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hætta, Sara H.: Jortamovra-Sárá bargu - 42 jagi Sámis = Jordmor Saras arbeid - 42 år i Sameland. Utg. Guldal Rec. 2011. 261 s. ISBN 9788299882804. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kemi, Kjell: Dialektgrensen mellom Kárášjohka og Guovdageaidnu. Utg. Kjell Kemi. 1989. 88 s. Merknad: Revidert utg. av forfatterens hovedoppgave utgitt ved Universitetet i Oslo, 1984, med tittel: Grensedialekten mellom Kárášjohka og Guovdageaidnu : en dialektologisk undersøkelse av dialekten i Šuošjávri.
 • Kvendseth, Chris: Reindrift - næring eller livsstil? Kvinners identitet i Kautukeino/Guovdageaidnu. Hovedoppgave. NTNU 1998. Fag: Geografi. Kommune: Kautokeino
 • Logje, Per A.: Nállojiekŋa buollašis : fearánat dološ ja otná boazodoalus. Utg. Davvi girji. Kárašjohka. 2010. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Loso, Aslak: 40 år 1957-1997 : 40års jubileum 1957-1997 : Kautokeino bridgeklubb / Guovdageainnu bridgesearvi. Utg. Kautokeino bridgeklubb/Guovdageainnu bridgesearvi. 1997. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mikkelsen, Magnar: Kautokeino-dokumentene : 177 arkivsaker om prosessene i 1851-1867 mot 48 flyttsamer fra Kautokeino. Utg. Albatross forlag. 1997. 391 s. ISBN 8291038015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meløy, Lydolf Lind: Kautokeino internat : 1907 - 1940. Utg. Skoledirektøren i Finnmark. 1977. 19 s.
 • Nickel, Klaus Peter: Der Renntierhalter. Studien uber die jahreszeitlichen Arbeiten eines lappischen Renntierhalters im Østfjell bei Masi in Kautokeino. Hovedoppgave. Oslo 1968 Fag: Geografi
 • Nielsen, Konrad og Asbjørn Nesheim: Lappisk ordbok : grunnet på dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino. Utg. Aschehoug ; Universitetsforlaget. 1932-1962. 5 b.
  • B.1: A-F. Utg. Aschehoug. 1932.
  • B.2: G-M. Utg. Aschehoug. 1934.
  • B.3: N-Æ. Utg. Aschehoug. 1938.
  • B.4: Systematisk del. Utg. Universitetsforlaget. 1956. 559 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:4.
  • B.5: Supplement. Utg. Universitetsforlaget. 1962. 282 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:5
 • Nystad, Inger Marie Kristine: Mannen mellom myte og modernitet. Utdanning og mobilitet hos gutter i Guovdageaidnu. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Pedagogikk. Kommune: Kautokeino
 • Rasmussen, Siv: Befolkningsutviklingen i Rounala, Avjovárri og Guovdageaidnu 1559-1799 : en kildekritisk vurdering av skattelistene som grunnlag for folketallsberegningen. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2002.
 • Sandve, John: Slekten Rist : år 1500 til 2000. Utg. 2000. 509 s.
 • Sara, Mikkel Nils: Reinen - et gode fra vinden : reindriftens tilpasningsformer i Kautokeino. Utg. Davvi girji. 2001. 143 s. ISBN 8273745031. Merknad: Basert på forfatterens hovedoppgave i samfunnsvitenskap - Universitetet i Tromsø, 1996 med tittel: Boazu lea biekka buorri. Forfatteren setter her fokus på Nuorttabealli reinbeitedistrikt i perioden forut for 1960-tallet. Karasjok og Kautokeino. Digital versjonNettbiblioteket
 • Simonsen, Povl ofl: Alta-kraftverkene : kulturhistoriske registreringer og vernetiltak 1981. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirkosmhet. 1982. Merknad: Serie: Tromura: kulturhistorie nr 2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skagen, Kaare: Kautokeino-opprøret i norsk skjønnlitteratur. Hovedoppgave i nordisk litteratur - Universitetet i Tromsø, 1978.
 • Smith, P. L.: Kautokeino og Kautokeino-lappene : en historisk og ergologisk regionalstudie. Utg. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, serie B, nr 34. 1938. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solvang, Aslaug og Marit Eggen Øgrim: Kostholdsundersøkelser i Kautokeino og Karasjok. Utg. Landsforeningen for kosthold og helse. 1967. 63 s. Merknad: Serie:Forskningsresultater fra Landsforeningen for kosthold og helse (trykt utg.) 0457-1029 ; nr 11. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steen, Adolf: Fjellkirken Masi Zion. Utg. Sami varas. 1972. 59 s.
 • Steen, Adolf: Kautokeinoslekter. Utg. 1952. 255 s. Merknad: Serie. Samiske samlinger nr 1. 2. utg. 1986, 3. utg. 1992. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Flood, Ingeborg i Heimen, b. X, s. 234–236.
 • Steen, Adolf: Kautokeino-tragedien 1852, et justismord?. Utg. 1965. 16 s.
 • Strømstad, Alf og Kristian Fors: Befolkningen i Indre Finnmark på 1700-tallet : navn og tall. Utg. A. Strømstad. 2003. 110 s. ISBN 8299659809.
 • Strømstad, Alf og Kristian Fors: Slekter i Indre Finnmark. De eldste generasjoner. Utg. A. Strømstad.
  • B.1: 2006. 704 s. ISBN 82-996598-1-7.
  • B.2: 2009. 351 s. ISBN 978-82-996598-2-6.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19070424 Fra: Petter Lornts P. Saltvig (bror), Kautokeino, Finnmark Til: bror, USA Eier: Jorid Klette Berg, Mosvik historielag, 7690 Mosvik Publisert i: Årbok for Mosvik his.lag 93-94
Stikkord: Politikk, ordfører, Arbeidsliv, lærer, Kultur, kommunale forhold, internatskole, kroningen, reise, representasjon, Familieforhold, fosterforeldre, militærtjeneste
 • År: 19070424 Fra: Peter Lorents P. Saltvig (bror), Kautokeino, Finnmark Til: bror, USA Eier: Jorid Klette Berg, Mosvik historielag, 7690 Mosvik Publisert i: Årbok for Mosvik h.lag 1993-94
Stikkord: Politikk, ordfører, Arbeidsliv, lærer, Kultur, kommunale forhold, internatskole, kroningen, reise, representasjon, Familieforhold, fosterforeldre, militærtjeneste

Eksterne lenker