Bibliografi:Kåfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Aira, Harrieth: Samisk distriktspolitikk i kommunalpolitiske kontekster. Utg. NORUT. 1995. 91 s. merknad: Bygger på forfatterens hovedoppgave "Samiske kommuner - pådrivere eller tilretteleggere for samisk distriktspolitikk? En studie av variasjon i oppslutning om Samisk utviklingsfond i tre kommuner. fra 1994. (Skånland, Kåfjord og Tysfjord). Digital versjonNettbiblioteket
 • Blix, Erik Schytte, Frette, Thor: Samiske stedsnavn i Kåfjord i Troms. Utg. T.F., [1983?]
Bind 1. Alfabetiske lister.
Bind 2. Usorterte lister. 85 bl.
 • Gjerde, Arild og Jens Halvdan Mosli: Samiske næringers plass i samfunnsplanlegginga. Utg.Sámi instituhtta. 2985. 160 s. Merknad: Rapport fra et RFSP-prosjekt". Serie: Dieđut 1985:5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hovland, Arild: Moderne urfolk. Lokal og etnisk tilhørighet blant samisk ungdom. Utg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 1999. 276 s. ISBN 82-7894-080-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Åse Mette: "Velkommen te' våres Norge". En kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord. Utg. Novus, 2009. 233 s. ISBN 978-82-7099-517-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lervoll, Frode: Kirkehistorikk fra Kåfjord menighet. Fra tida da Thomas Von Westen reiste Finne Capellet i 1722 og fram til 80-års markeringen av Kåfjord som egen kommune i 2010. Utg. Kvæfjord menighet, 2010. 63 s.
 • Lyngstad, Torleif: Raus!! Schnell!! Sis-Gáivuona eváhkko 1944-45. Utg. Gáivuona suohkan Sámi oahpahusráđđi, 1999. 77 s. ISBN 82-91047-95-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Robertsen, Borghild Hansine: Den Gud vil bevare, er uten all fare : : et liv fylt av nåde og takknemlighet. Utg. Cassiopeia. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver 1907-

 • Berg, Dagunn Onsaker: Ungdom og yrkesmuligheter i Kåfjord kommune. NLH 1993. Fag: Landbruksøkonomi
 • Hansen, Lene: Liten storm på kysten. Samisk identitet mellom en lokal og internasjonal arena. Universitetet i Tromsø 2007. Fag: Pedagogikk
 • Johansen, Åse Mette: "Velkommen te' våres Norge" : en kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord. Universitetet i Tromsø 2007. Fag: Nordisk språkvitskap.
 • Lervoll, Anita: "Vi e små, men vi e mange". Oppdagelsen av egen samisk fortid blant "Riddu Riđđu generasjonen" i Gàivuotna-Kåfjord. Universitetet i Tromsø 2007. Fag: Pedagogikk
 • Steinlien, Øystein: Kulturell endring og etnisk kontinuitet. Læstadianisme som politisk samlingsverdi i en samisk kystbygd. Universitetet i Tromsø 1984.
 • Weigård, Jarle: Grenser for administrasjon? : forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap - Universitetet i Tromsø, 1989. Merknad: Sortland, Kåfjord, Berlevåg, Hadsel, Lyngen og Gamvik.

Eksterne ressurser

 • Gáisi er et nettsted med tekst og bilder fra samiske stedsnavn i Kåfjord.