Bibliografi:Alta kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Varanger
Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter · Aviser

Lokalhistorisk litteratur

 • Alta frikirke 75 år. Alta frikirkes historie. 1926-2001. Utg. Den Evangelisk lutherske frikirke Alta menighet. 2001. 56 s.
 • Alta hagelag 30 år. 1962-1992. Utg. Alta hagelag. 1992. 32 s.
 • Alta kirke. Red. Lillian Heimann. Utg. Alta historielag og Alta kirkelige fellesråd. 2008. 74 s. ISBN 978-82-90579-23-9.
 • Alta kraftlag A/L 1948-1988. Utg. Alta kraftlag ; Roxrud markedsservice. 1988. 8 bl.
Nr 1: Hætta, Odd Mathis: Samenes gamle religion og folketro. 1994. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 2: Knudsen, Anne Merete: Flyktninger i eget land. 1995. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 3: Nielsen, Jens Petter: Et imperium i miniatyr. Kopperverket i Kåfjord og samfunnet omkring. 1996. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 4: Brekke, Asgeir og Truls Lynne Hansen: Nordlys. Vitenskap, historie, kultur. 1997. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 5: Eikeset, Kjell Roger: Altaelva. Laks, lorder og lokalbefolkning.. 2004. 48 s. ISBN 8277840292.
 • Altaboka. Årbok. Utg. Alta historielag. 1982-. ISSN 0800-1308. Altaboka i Nettbiblioteket
  • Altaboka 1982 112 s. ISBN 82-90030-20-7
  • Altaboka 1984 128 s. ISBN 82-90579-00-4
  • Altaboka 1986 144 s. ISBN 82-90579-03-9
  • Altaboka 1988 144 s. ISBN 82-90579-05-5
  • Altaboka 1990 144 s. ISBN 82-90579-07-1
  • Altaboka 1992 143 s. ISBN 82-90579-09-8
  • Altaboka 1994 168 s. ISBN 82-90579-12-8
  • Altaboka 1996 176 s. ISBN 82-90579-15-2
  • Altaboka 1998 176 s. ISBN 82-90579-17-9
  • Altaboka 2000 ISBN 82-90579-18-7
  • Altaboka 2002 167 s. ISBN 82-90579-20-9
  • Altaboka 2004 176 s. ISBN 82-90579-21-7
  • Altaboka 2006 176 s. ISBN 978-82-90579-01-7
  • Altaboka 2008 176 s. ISBN 978-82-90579-22-2
  • Altaboka 2010 174 s. ISBN 978-82-90579-24-6
  • Altaboka 2012 181 s. ISBN 978-82-90579-26-0
  • Altaboka 2014 176 s. ISBN 978-82-90579-28-4
  • Altaboka 2016 192 s. ISBN 978-82-90579-29-1
 • Altaidretten. Fra tønneklabba til VM-gull. Alta IF 75 år. Utg. Altaposten. 2002. 8 s.
 • Altas historie. Utg. Alta kommune. 1990-2003.
  • B.1. Jens Petter Nielsen: De glemte århundrene 1520-1826. 1990. 397 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Rian, Øystein i Heimen, b. XXVIII, s. 115–117.
  • B.2. Jens Petter Nielsen: Det arktiske Italia 1826-1920. 1996. 458 s. ISBN 82-992148-2-3. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3. Kjell Roger Eikeset: Dramatiske tiår 1920-1964. 1998. 528 s. ISBN 82-992148-3-1. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.4. Kjell Roger Eikeset: Den mangfoldige bygdebyen 1964-2002. 2003. 448 s. ISBN 82-992148-5-8.
 • Aythorsson, Einer: Ressurser, livsform og lokal kunnskap. Studie av en fjordbygd i Finnmark. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Alta
 • Ballo, Trond: Tårn slekten Alta. Utg. T.Ballo. 2001. 189 s.
 • Bjørgan, Magnhild: Fragmenter av Finnmarks og Alta-Talviks historie. Utg. M.Bjørgan. 1969. 2 b. 269 + 303 s.
B.1: Digital versjonNettbiblioteket
B.2: Digital versjonNettbiblioteket
 • Bojesen, Jette Elshøj: Den Samiske urbefolkning og kraftværket ved Alta : en annoteret bibliografi. Utg. Hanefjed. 1981. 54 s.
 • Boland, Tor Reidar og Sigmund Karlstrøm: Langfjordbotn bygdebok. Utg. Trykkeriservice. 2011. 496 s. ISBN 978-82-303-1825-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bunting, Mette: Nordlysfront : hverdag og vitenskap 1898-1928. Utg, Orkana akademisk. 2014. 256 s. ISBN 978-82-8104-243-8.
 • Driveklepp, Åge: Befolkningsutviklingen i Alta 1950-1975. Hovedoppgave. Bergen 1976 Fag: Geografi
 • Drivenes, Einar-Arne: Åkerbruk og fedrift i Altafjorden på 1800-tallet. Produksjon og konsum. Hovedoppgave. Bergen 1968 Fag: Historie
 • Eikeset, Kjell Roger: Fra gymnas og yrkeskurs til utdanningssenter. Alta videregående skole 1948-2003.. Utg. Alta videregående skole. 2003. 206 s. ISBN 82-303-0137-9.
 • Eilertsen, Sverre Johannes: Kråknes og Melsvik. To bygder i Altafjorden. Utg. Alta historielag. 2004. 130 s.
 • Elektro 30 år. 1971-2001. Utg. Elektro. 2001. 11 s. Utsendt som bilag til Altaposten.
 • Eriksen, Tore og Ole Magnus Rapp, Per Rapp: Langfjord kapell 100 år. 1891-1991. Utg. Langfjord menighet. 1991. 26 s.
 • Fersk forskning, nye [i.e. ny] turisme, gammel bergkunst : rapport fra nasjonalt seminar for Bergkunstnettverket i 2010. Red. Hans Christian Søborg ofl. Utg. Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum, 2011. 152 s. ISBN 9788277840383. Merknad: Rapport fra nasjonalt nettverkseminar i 2010. Digital versjonNettbiblioteket
 • Festskrift i anledning Alta videregående skoles 50 års jubileum : 1948-1998. Utg. Alta videregående skole. 1998. 1 fold. ark.
 • Fløvig, Randi Jøraholmen: Med krøll på L'en: Tverrelvdalen - en østnorsk målføreøy i Finnmark? Hovedoppgave. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Nordisk. Kommune: Alta
 • Gamle Alta. Kalender. Utg. Alta historielag. 1991-
 • Heitmann, Berit: Arealbruk i Talvik, Alta kommune, Finnmark. Dagens situasjon, historisk utvikli]ng, kvalitetsanalyse. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Planfag. Kommune: Alta
 • Heitmann, Kari: Alta-saken og altaværingene. Sosial identitet og politisk konflikt. Hovedoppgave. Oslo 1984 Fag: Sosialantropologi
 • Heitmann, Kjetil: Altadalen og Grønåsen. 1. Naturgrunnlaget og kulturhistorie. 2. Vurdering av verneverdi. 3. Utkast til verneplan for Altadalen naturreservat, Savco landskapsverområde, Grønåsen ::naturreservat. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Alta
 • Helland, Svein (red.): Elvebakken kirke. Utg. 1964. 16 s. ISBN 978-82-90579-27-7
 • Helskog, Knut: «Helleristningene i Alta – kilder om levekår i forhistorien?» I: Heimen, b. XXII, s. 193–201.
 • Helskog, Knut: Helleristningene i Alta : spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. Utg. K. Helskog. 1988. 135 s. ISBN 82-991709-0-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Helskog, Knut: Samtaler med maktene : en historie om verdensarven i Alta. Utg. Tromsø museum - Universitetsmuseet, 2012. 240 s. ISBN 9788271420611. Digital versjonNettbiblioteket
 • Henninen, Terje: Den kvenske innvandringen til Alta på 1700-tallet. Hovedoppgave. Trondheim 1972 Fag: Historie
 • Hillestad, Knut Ove: Alta kraftverk i landskapet. Utg. Norges vassdrags- og energiverk. 1993. 87 s.
 • Johansen, Martha Elisabeth: Historien forteller om gamle Alta-slekter og om utvandringen til Amerika. Utg. M.E.Johansen. 1996. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kemi, Kjell: Grensedialekten mellom Karasjohka og Guovdageaidnu. Ural-altaisk. Hovedoppgave. Oslo 1984 Fag: Norsk??
 • Kjeldsberg, E.: Alta sparebank i 75 år. 1861-1935. En oversikt. 1936. 48 s.
 • Kokebok for ekstremt fattige : -"når trygda ikke strekker til". Red. Adham Banishamsah ofl. Utg. Sisa Productions, 2010. 112 s. ISBN 9788299831406. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kolsrud, Knut: Sjøfinnane i Rognsund : ein etterrøknad om busetjing og næringsform i ei samisk bygd i Vestfinnmark. Utg. Universitetet i Oslo, Institutt for folkelivsgransking. 1978. ISBN 82-550-6003-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Komagfjord kirke 50 år. Kirken og forhistorien, 1960-2010. Utg. Alta kirkelige fellesråd og Alta historielag. 2010. 55 s. ISBN 978-82-90579-25-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kristensen, Vidar: Alta kraftlag A/L. 50 år 1948-1998. Utg. Alta kraftlag. 1998. 27 s. Vedlegg til Altaposten.
 • Lund, Gunnar: Kjelkepresten Gustav F. Lund, Traktatforlaget Oslo 1994
 • Marjala, Odd Arvid: Jordbruk og befolkning i Langfjordbotn i Alta. En drøfting av utviklinga etter krigen. Hovedoppgave. NLH 1969 Fag: NLH
 • Michalsen, Bjørn: Er Finnmarksvidda i ferd med å bli for liten? En kartlegging av viktige premisser for flerbruksplanen til området Stilla-Joatka i Alta kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Alta
 • Minde, Henry: Folketilveksten i Alta 1690-1825. Beleggutvikling - bakgrunn. Hovedoppgave. Tromsø 1975 Fag: Historie. 324 s.
 • Minde, Henry: Stein og brød. Skifernæringa i Alta fram til 1940. 1983. 206 s. ISBN 82-991082-0-9. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Niemi, Einar i Heimen, b. XXII, s. 27–29.
 • Mjøen, Jarle: A/L Altafjord meieri 1926-1956 : en 30-Årsberetning. Utg. Altafjord meieri. 1956. 16 s.
 • Moberg, Arvid: Kopparverket i Kåfjord. Ett bidrag til Nordkalottens historia. Norrbottens museum, 1968. 143 s.
 • Niemi, Einar mfl: Talvik kirke. 100 år 17. oktober 1983. Utg. Talvik bygdelag. 1983. 71 s.
 • Nielsen, Jens Petter: I kopperverkets tid. Kåfjord kirke 150 år. Utg. Alta menighetsråd, Alta historielag, 1987. 128 s. ISBN 82-90579-04-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nielssen, Alf Ragnar og Arvid Petterson: Nordlyspionerene. Menneskene og observatoriet på Halddetoppen i Alta. Utg. Grøndahl Dreyer. 1993. 99 s. ISBN 82-504-2048-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olsen, Jorid: Hva har fornorskningspolitikken betydd for utviklingen av Alta bibliotek? : en skisse av bibliotekhistorien i Alta 1832-1968. Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. 2001.
 • Simonsen, Povl ofl: Alta-kraftverkene : kulturhistoriske registreringer og vernetiltak 1981. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirkosmhet. 1982. Merknad: Serie: Tromura: kulturhistorie nr 2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solbakk, John Trygve: Álttá-Guovdageaineanu stuimmi birra : dráma ođđa áiggis : 30-jagi ávvudeapmi 2010 = Kampen om Alta-Kautokeinoelva : drama i nyere tid : 30 årsmarkering 2010. Utg. CálliidLágádus, 2010. 47 s. ISBN 9788282630023. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solli, Marianne: Alta-slekter. Slektsbånd. Utg. Kolofon. 2007. 2 b.
 • Thomassen, Leo: Alta musikkorps 100 år i år!. Utg. Alta musikkorps. 2002. 35 s.
 • Strand, Gunn Henriette: Sommervind over Altneset : mine barndomsminner 1948-1960. Utg. G. H. Strand. 2010. 121 s. ISBN 9788230323595. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tverrelvdalens slektshistorie. Utg. 3. utg. 2015. 1003 s. To bind. ISBN 978-82-993346-1-7.
 • Østlyngen, Guri: Bossekop marked 1600-1880 : fra lappemarked til offisielt marked. Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Trondheim, 1977.
 • Østlyngen, Nina: Barndom i Alta i mellomkrigstida. Oppvekstvilkår og sosialisering. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Historie. Kommune: Alta

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19010522 Fra: Julie Næss, Alta, Finnmark Til: Dagny + Anne Næss, Eier: , Publisert i: Altaboka 2000
Stikkord: Helg og høytid, bryllupsfeiring, Familieforhold, Værforhold, vårløsning, Kommunikasjon, bryllupsklær, søm, Hverdagsliv, forlovelseskort, bryllupsmat,

Aviser