Bibliografi:Lebesby kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Varanger
Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter · Aviser

Lokalhistorisk litteratur

 • Alvheim, Sturla: En felles fremtid? En analyse av muligheter, begrensninger og utfordringer for en bærekraftig næringsutvikling i det fiskeriavhengige lokalsamfunnet Kjøllefjord i Lebesby kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Geografi. Kommune: Lebesby
 • Barbala, Harald: Lebesbymannen Anton Johansen 1858-1929 - og Lebesbysamfunnet : et lokalt reiselivsprosjekt. Utg. Lebesby informasjon. 2000. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Barbala, Harald og Anne-Marie Karlsen: Glimt av et mangfold : mer enn 2000 nordnorske dialektord. 5. utg. 2008. 60 s. (1. utg. 2006).
 • Bergh, Richard: Mørketid 1944. Utg. Norsk folkeminnelag. 1984. 124 s. ISBN 8203114156. Merknad: Norsk folkeminnelags skrifter ; 127. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bredal, Tommy: Hekseprosessene på Nordkyn i 1620-årene ; samt Kort historisk utsyn over heksevesenet og botanikk. Utg. Gamvik museums- og historielag, særtrykk. 2005. 35 s.
 • Bredal, Tommy: Heksevesenet på Nordkyn på 1600-tallet. Utg. Gamvik museum. 2006. 71 s. Rev. utg.
 • Festskrift i anledning Kjøllefjord kirkes 200 års jubileum 1738-1938. Utg. Kjøllefjord menighetsråd. 1938. 44 s.
 • Fredriksen, Rune Alexander: Kystbosettinger fra eldre steinalder på Nordkynhalvøya i Finnmark. Utg. Gamvik museum. 2008. 23 bl. Merknad: Serie: Skrifter (Gamvik museum); 1(2008). Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjerde, Arild og Jens Halvdan Mosli: Samiske næringers plass i samfunnsplanlegginga. Utg.Sámi instituhtta. 2985. 160 s. Merknad: Rapport fra et RFSP-prosjekt". Serie: Dieđut 1985:5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjerde, Willy: Samer og nordmenn i Tanafjorden 1769-1875 : folketall - bosetning - samhandling : Delundersøkelse under NFR-prosjektet "Vernet av faste kulturminner i skjæringen mellom tradisjon og modernitet". Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1999.
 • Glimt fra Laksefjorden. Utg. Lebesby historielag. 1977-1997. Ikke utgitt 1978-1996. ISSN 0333-368x.
  • Nr 3: Barbala, Harald: Postgang og poststeder i Laksefjorden - i Lebesby kommune. Utg. 1997. 51 s.
 • Gramstad, Gulla Nyheim: Gråt, mitt elskede Finnmark : sogneprest Baard Owren Tvetes liv og virke i Lebesby prestegjeld 1935-1948. Utg. B. Lillevik. 2013. 72 s. ISBN 9788299945905
 • Gramstad, Gulla Nyheim: Med hjertet i Finnmark : historier om mennesker med tilknytning til Lebesby kommune. Utg. Nordkyn forlag. 2015. 304 s. ISBN 978-82-690086-0-9.
 • Imset, Øystein: Jordbruket i Kyst-Finnmark. Utvikling eller avvikling? En undersøkelse med vekt på kombinasjonsbrukenes rekruttering og tilpasning i Lebesby og Loppa. Hovedoppgave. Bergen 1982 Fag: Geografi. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kjølen d.y., Astrid: Kjøllefjord. Stedsanalyse og framtidsplaner for et fiskevær langt mot nord. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Lebesby
 • Pålsrud, Kari og Mai-Lisbeth Mathisen: Korsen va det før i tida? : om husstell, husflid, jordbruk og fiske. Utg, 1986. 26 s. Merknad: Serie: Loklsamfunnet i skolen ; 22. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pålsrud, Kari og Magnar Mikkelsen: Skolen på Veidnes. Utg. Veidnes skole. 2006. 60 s.
 • Schøning, Jacob Elias: Kjølefjords Præste Gield i Øst-Findmarken .... Manuskript fra 1770-årene, 11 s. Merknad: Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana.
 • Simonsen, Gustav: Brannhøst. Utg. G. Simonsen. 2002. 94 s.
 • Thorsen, Hanne Christine: Registreringen av den samiske befolkning i Nord-Norge fra 1845 til 1970. Magistergradsavhandling i sosiologi - Universitetet i Oslo, 1972. KOmmune: Lebesby. Digital versjonNettbiblioteket
 • Unstad, Inger Helen: Kampen om havets konge : Finnmarksfangsten 1864-1904 : Oksvågen landstasjon. Utg. Finnmark fylkeskommune. 1994?. 19 s. merknad: I serien Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wallenius, Leif Yngve: Fiskeflåten i Lebesby kommune gjennom 100 år. Utg. L.Y. Wallenius. 2001. 260 s. ISBN 8299620805. Digital versjonNettbiblioteket