Bibliografi:Nordreisa kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Ved Rotsundelva i 1961.
Oksfjord i 1955.
Sørkjosen i 1950.
Nordreisa i 1955.
 • Digre, Kari: En tømmerkirke for en fleretnisk menighet : Nordreisa kirke 1856-2006. Utg. Nord-Troms museum. 2006. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari: Malm og stein. Tredje del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa. Utg. Nord-Troms museum, 2010. 146 s. ISBN 978-82-998173-1-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari: Skog: historie, drift og sagbruk. Femte del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa. Utg. Nord-Troms museum. 2020. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari og Odd-Erik Hansen: Badstuer : første del av prosjektet "Kvenene i Nordreisa". Utg. Ruija forlag. 2012. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari og Karla Skaare: Potka i Nordreisadalen : gård og slekt. Utg. Nord-Troms museum (NTRM). 2019. 97 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granlund, Ragnhild: Tilbakeblikk til ettertanke : historie og minner fra en annerledes tid. Utg. R. Granlund. 2013. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hauge, Tore og Hauglid, Anders Ole: De brente våre hjem. Krig – brenning – nytt håp. En bildefortelling. Utg. Nord-Troms museum, 1995. 413 s. ISBN 82-991454-1-4. Digital versjonNettbiblioteket. – Ny utg. 2014.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Imerslund, Bente: Finske stedsnavn i Nordreisa. Utg. Nordreisa kommune. 1993. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Olsen, Venke Åsheim i Heimen, b. XXXI, s. 268–272.
 • Imerslund, Bente: Kvenske personnavn i Nordreisa : Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Utg. Nordreisa kommune. 2008. 322 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindgren, Anna-Riitta: Miten muodot muuttuvat : ruijan murteiden verbintaivutus Raisin, Pyssyjoen ja Annijoen kveeniyhteisöissä. Utg. Tromssan yliopisto. 1990. 274 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Logje, Per A.: Nállojiekŋa buollašis : fearánat dološ ja otná boazodoalus. Utg. Davvi girji. Kárašjohka. 2010. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Maliniemi, Kaisa Johanna: Arkivdokumentene forteller : to kommuner - to typer minoritetspolitikk. Utg. ABM-utvikling. 2010. 114 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Maliniemi, Kaisa Johanna: Hva arkivene skjulte : en undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948. Utg. ABM-media. 2010. 291 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Gørill (red.): Kulturmøter i Nord-Troms : jubileumsbok for Nord-Troms museum : 1978-2003. Utg. Nord-Troms museum. Sørkjosen. 2004. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Hilde: Koffer dæm sir det? Spørresetninger i nordreisadialekten. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Tromsø 1996.
 • Nyheim, Vidar: Kommunesammenslåing og skolestruktur. En økonomisk konsekvensanalyse for kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Tromsø 1998.
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. Karasjok. 2014. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sollid, Hilde: Dialektsyntaks i Nordreisa : språkdannelse og stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. 2003. 309 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vollan, Kenneth Webb: Steinalderlokalitetens varighet : arkeologiens sammenstøt med en steinalderlokalitet på Hamneidet. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2007.