Bibliografi:Storfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

  • Bygdeordbok for Storfjord. Utg. Storfjord kommune. 2011. 23 s. ISBN 9788299867306.
  • Figenschau, Tore: Krigen i Storfjord : mord, mytteri og krigsforbrytelser : ei samling artikler, intervjuer, bilder og illustrasjoner om og fra 2. verdenskrig i Storfjord. Utg. Tekst & cetera. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Johansen, Ole N.: "... i Skibotten, en bugt i Løngensfiord, om vinteren 2de markeder holdes ..." : om markedshandel i Nord-Troms med fokus på Skibotn marked. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2007.
  • Junttila, Jorid Hjulstad: Språkval og språkbruk på Skibotn. Kven blir forstått av kven? Universitetet i Tromsø 1988. Fag: Nordisk. Kommune: Storfjord
  • Larssen, Emil: Lyngen bygdebok. Utg. Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner. 1976-80.
Bind 1. Lyngen prestegjelds historie. 1976. 438 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Gårdshistorie. 1980. 595 s.
  • Pedersen, Aud Kirsti: Stadnamnlån. Fonologi og ortografi i lydlig lånte stadnamn med eit oversyn over fonologien i norsk på Skibotn og i Kvenangsbotn. Universitetet i Tromsø 1989. Fag: Nordisk. Kommune: Storfjord

Eksterne lenker