Bibliografi:Storfjord kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 
Fra Markedsplassen i Skitbotn i 1916.
 
Fartøy på kaia i Skibotn 1917.
 
Skibotn markedsplass i 1916.
 
Hest og vogn ved Markedsplassen i Skibotn i 1916.
 • Antonsen, Lene: Duodjegirji Ivgogáktái : Arbeidsbok for Lyngenkofta. Utg. Gáivuona NSR/Kåfjord Sameforening. 1997. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Cathrine, Lene Antonsen: Mearrasámi eallin Ivgus : Miessegietti mearrasámi dállu. Utg. Gáivuona suohkan. 2004. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Cathrine, Lene Antonsen: Miessegietti mearrasámi dállu. Utg. Gáivuona suohkan [Kåfjord kommune]. 1997. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Figenschau, Tore: Krigen i Storfjord : mord, mytteri og krigsforbrytelser : ei samling artikler, intervjuer, bilder og illustrasjoner om og fra 2. verdenskrig i Storfjord. Utg. Tekst & cetera. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Furnes, Hege Koht, Silja Skjelnes-Mattila: Tre stammers møte : en artikkelsamling for grunnskolen. Utg. Storfjord kommune, Storfjord språksenter. Oteren. 2020. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Tore: De brente våre hjem : krig - brenning - nytt håp : en bildefortelling. Utg. Nord-Troms museum. 1995. 413 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Ole N.: "... i Skibotten, en bugt i Løngensfiord, om vinteren 2de markeder holdes ..." : om markedshandel i Nord-Troms med fokus på Skibotn marked. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Junttila, Jorid Hjulstad: Språkval og språkbruk på Skibotn. Kven blir forstått av kven? Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Tromsø 1988.
 • Konradsen, Terje Tonås: Nordkalottens disipler : fortellingen om ungdommene på Borgen. Utg. Proklamedia. Ottestad. 2018. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Gørill (red.): Kulturmøter i Nord-Troms : jubileumsbok for Nord-Troms museum : 1978-2003. Utg. Nord-Troms museum. Sørkjosen. 2004. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Ragnar: «Om å få orden på gjenstridige fjordfolk. Begrep og perspektiv i analyse av periferiutvikling», s- 79-99 i Inger Altern (red,): Lokalsamfunn og lokalsamfunnsforskning i endring : en artikkelsamling. Utg. Institutt for samfunnsvitenskap, Seksjon for samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Aud Kirsti: Stadnamnlån. Fonologi og ortografi i lydlig lånte stadnamn med eit oversyn over fonologien i norsk på Skibotn og i Kvenangsbotn. Universitetet i Tromsø 1989. Fag: Nordisk. Kommune: Storfjord
 • Rundberg, Øyvind: Stuora Ivgu : (Ivgu - Gáivuotna - Omasvuotna) : oahpaheaddje- ja oahppigihpa bargobihtáiguin. Utg. Gáivuona suohkan. 1999. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. Karasjok. 2014. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Eksterne lenker