Bibliografi:Lyngen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Fors, Gry og Ragnhild Enoksen: Vår folkedrakt: Sjøsamiske klestradisjoner, Sami Instituhtta - Davvi Girji o.s. 1991. ISBN 8273741117. Digital versjonNettbiblioteket
 • Guttormsen, Helge: Lyngen regionshistorie. Utg. Lyngen bygdebok 2004-.
Bind 1. Helge Guttormsen: Fra istid til Læstadius. 2005. 538 s. ISBN 82-303-0252-9
Bind 2. Einar Richter-Hanssen: I stille vær, i storm og vind. 2004. 440 s. ISBN 82-303-0253-7
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hauge, Tore: Her bor mitt folk : en bildefortelling fra gamle Lyngen. Utg. Lyngen bygdeboknemnd. 1986. 298 s.
  • Melding: Skavhaug, Kjersti i Heimen, b. XXIV, s. 268–269.
 • Kirkebok for Sørfjorden 1864-1904: Vielse. Utg. Registreringssentral for historiske data.
Bind 1. Lyngen prestegjelds historie. 1976. 438 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Gårdshistorie. 1980. 595 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Leigland, Ingjald: Litt um Lyngen i eldre tider. Kring kyrkjejubileet i Lyngen den 21. juni 1931. Utg. [1931]. 18 bl.
 • Olsen, Alf J.: «Samisk, finsk og norsk språk i Lyngen rundt århundreskiftet». I: Heimen, b. XXI, s. 171–179.
 • Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908. Tromsø : Nordlys boktrykkeri 1908.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aschim, Alf Bjørge: Personnamnskikken i Lyngen i historisk perspektiv 1750-1969. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Nordisk språk. Kommune: Lyngen
 • Berglund, Torjer O.: "Men Kirken er de helliges Forsamling...". Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Religionsvitenskap. Kommune: Lyngen
 • Hansen, Bente Merete: Solhov folkehøgskole: fornorskningsbastion i grenseland. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Lyngen
 • Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø amtsskole i Lyngen eller Solhov Ungdomsskole i tiden fra 1912 til 1940. En undersøkelse av skolens forhold til og betydning for det distrikt den virket i - Nord Troms. Oslo 1973 Fag: Pedagogikk
 • Lanes, Asbjørn: Befolkningsutvikling og yrkesstruktur i Lyngenprestegjeld 1660-årene-1801. Bergen 1973 Fag: Historie
 • Weigård, Jarle: Grenser for administrasjon? : forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap - Universitetet i Tromsø, 1989. Merknad: Sortland, Kåfjord, Berlevåg, Hadsel, Lyngen og Gamvik.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (2403 LYNGEN)
Beskrivelse over Jordbrugene i Lyngens Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 11 s.