Bibliografi:Balsfjord kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 
Storsteinnes mot Tjosen i 1885, fire nordlandsbåter på stranda i forgrunnen.
 
Hesjer langs fjorden i slutten av 1940-åra.
 
Storsteinnes i 1958.
 
Storsteinnes i 1958.
 
Gardstun i 1950.
 • Bakken, Jan Erik: Bygda di : utmarkshistorier fra bygdene: Sandbakken, Kobbevågen, Kraksletta, Balsnes, Vikran, Bentsjord og Brokskaret. Utg. J.E. Bakken. 2011. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Balsfjord sparebank syttifem år 00/100 : Sparebanken Nord 1909-1984. Utg. Balsfjord sparebank. 1984. 36 s.
 • Dahle, Hans Petter og Hansen, Leif Kåre: En vurdering av jordbruket i Balsfjord. Hovedvekt på melkeproduksjon. Utvikling - problemer - muligheter - fremtidsutsikter. Hovedoppgave. NLH 1977 Fag: NLH
 • Elvestad, Lill-Karin: Malangseidet-ulykka 5. oktober 1938 : hendelsen som rystet hele Norge. Utg. Midt-Troms museum. 2012. 127 s. ISBN 9788299693424.
 • Friis, Dorothea: Dorothea Friis : dagbok fra hennes guvernantetid i Balsfjord 1897-98. 21 bl.
 • Gjerde, Arild og Jens Halvdan Mosli: Samiske næringers plass i samfunnsplanlegginga. Utg.Sámi instituhtta. 2985. 160 s. Merknad: Rapport fra et RFSP-prosjekt". Serie: Dieđut 1985:5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie. 1996. 245 s. ISBN 8299410207. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Ingeborg: Skogrud. Utg. I. Hanssen. 2015. 94 s. ISBN 9788230329542.
 • Hauglid, Anders Ole: Balsfjorden og Malangens historie. Utg. Balsfjord kommune. 1981-91. 2 b.
  • Bind 1. Fram til 1830-åra. Fra veidesamfunn til jordbruksbygd. 1981. 456 s. ISBN 82-7096-111-6. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XIX, s. 199–203.
  • Bind 2. 1830-1920. Fram mot økt sjølstyre. 1991. 559 s. ISBN 82-992507-0-6. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XXXI, s. 132–134.
  • Persons- og stedsnavnsregister til bind 1. [1994]. 14 s.
 • Jensen, Jan M.: Josefvatn : ei bygd gjennom 200 år : gård og slekt. Utg. J.M. Jensen. 2012. 215 s.
 • Konst, J.E. Skogan: Veien til Hamnvåg i Malangen : Karl Albert Staff. Utg. Kolofon forl., 2016. 384 s. ISBN 9788230015001.
 • Kvaal, Oda Karen: Lokalt reiseliv i en regional kontekst. Hovedoppgave. NTNU 1998. Fag: Geografi. Kommune: Balsfjord
 • Magelssen, N.S., Larssen, P.A.: Balsfjords bygdebok. Optegnelser fra ældre og nyeste tid. Omfattende delvis inntil aaret 1924. Utg. Tromsø stiftstidendes bok- og akcidenstrykkeri, 1925. 307 s.
 • Malangen kirke 150 år : 1853-2003. Utg. Malangen menighetsråd, 2003. 62 s.
 • Malangen sparebank, avdeling av Tromsø sparebank, 75 [år] : 1908-1983 : jubileumsskrift. Utg. Malangen sparebank, 1983. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Marthinsen, Liv og Harald Winge: Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet. Utg. Norsk lokalhistorisk institutt. 1991. 183 s. ISBN 8290176449. Digital versjonNettbiblioteket
 • Martinsen, Vilhelm: Gamle slekter i Balsfjord : den første norske bosetningen i Balsfjord. Utg. V. Martinsen. 2010. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Martinsen, Vilhem: Vår slekt : Hans Andersen og hans to hustruer Kristianne Hansdatter og Birgitte Johannesdatter, deres forfedre, slekt og etterkommere. Utg. V. Martinsen. 2001. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Martinsen, Vilhelm: Vår slekt : Johan Peder Berteussen og Ane Petrikka Thomasdatter : forfedre, slekt og etterkommere. Utg. V. Martinsen. 2004. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Minnehefte - 50 år : fra Balsfjord 1940-1945. Utg. Balsfjord og Malangen historielag, 1995. 86 s.
 • Nyland, Lill-Karin: Malangseidet-ulykka 5. oktober 1938 : hendelsen som rystet hele Norge. Utg. Midt-Troms museum. 2012. 127 s. ISBN 9788299693424
 • Sanne, Vibeke Gilje: Skolens betydning for et lite lokalsamfunn sett i lys av bygdefolkets engasjement for å beholde Øvergård skole. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Pedagogikk. Kommune: Balsfjord
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. 2014. 164 s.
 • Skandfer, Marianne: Kulturlandskap på Tennes : samlingssted i fortid og nåtid. Utg. Troms fylkeskommune. 1996?. 15 s. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skifte, Astha: Ull og forming : bruk av ull i kvinnehusfliden blant fiskerbondebefolkninga i Troms i tida 1870 til ca. 1940, med hovedvekt på Malangenområdet. Utg. Tromsø museum, 1982. 103 bl. Digital versjonNettbiblioteket Merknad: Bearbeida utdrag av hovudfagsoppgåve, Statens lærerskole i forming, 1979.
 • Skogan, Gunnar Adrian (red.): Balsfjord kirke 150 år : 1856-2006. Utg. Balsfjord og Malangen menighetsråd, 2006. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skogan, Gunnar Adrian: Nor-Ola: den første rydningsmann i Balsfjorden. Utg. G. Skogan. 2008. 235 s. ISBN 978-82-997649-1-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skogan, Gunnar Adrian: Balsfjord ysteri i femti år, 1925-1975 : ei jubileumsberetning. Utg. Balsfjord ysteri. ISBN 8270730122.
 • Solum, Marte: Kjervikmordet : i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon. Mastergradsoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2008.
 • Sommerseth, Ingrid: Den samiske kulturhistoria i Mauken-Blåtind. Utg. Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen. 2001. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Strøm, Kåre: Dei sjølvrådige : ei dissentarrørsle i eit fleiretnisk samfunn : Balsfjorden i Troms. Korrigert og utvidet versjon av hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 2001 II. Digital utgåve

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helse og sykdom, Familieforhold, hjertefeil, Religiøsitet,
 • År: 0112 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Alderdom, Materiell kultur, gamme, bilulykke, Familieforhold, dødsfall,
 • År: 0208 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: krigsrykter, Helse og sykdom, Alderdom, Religiøsitet, sekter, avholdssak,
 • År: 0607 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Værforhold, Primærnæring, Amerikanske forhold, våronn, Familieforhold, bilselskap, Næringsliv, lengsel, Emigrasjon,

Hverdagsliv, strikking,

 • År: 1110 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Primærnæring, sildefiske, Helse og sykdom, Familieforhold, Økonomiske kår,
 • År: 18920808 Fra: Anna Norberg (søster), Balsfjord, Troms Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Nærmiljø, Familieforhold, landskapsbeskrivelse, boligbeskrivelse, Værforhold, Religiøsitet, russiske forhold, Helse og sykdom,
 • År: 1915 Fra: Peder Pedersen Nordkjosbotn, Balsfjord, Troms Til: "kjære...broder", USA Eier: , Publisert i: Malangen..., årbok 1992
Stikkord: Helse og sykdom, sykehus, Nærmiljø, søndagsskole, foreningsliv, sangforening, Religiøsitet, våkenatt, Økonomiske kår, priser, betennelse, Amerikanske forhold, pengegave,
 • År: 19150124 Fra: P. Pedersen, Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Religiøsitet, Helg og høytid, jul, Helse og sykdom, tannpine, søndagsskole, nyttårsfeiring, første verdenskrig, dyrtid, Økonomiske kår, Værforhold, mat, betennelse, Amerikanske forhold, Nærmiljø,
 • År: 19150209 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helse og sykdom, forkjølelse, nyrebetennelse, bryllupsfoto, første verdenskrig,
 • År: 19150418 Fra: P. Pedersen, Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Værforhold, føre, Familieforhold, Nærmiljø, Primærnæring, fiske, mat,
 • År: 19151025 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helse og sykdom, nyrebetennelse, Religiøsitet,
 • År: 19151206 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: drøm, amerikabesøk, Helse og sykdom, gårdsrett,
 • År: 19231126 Fra: Amalie Bomstad (mor), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn ved, Balsfjord historielag
Stikkord: pengegave, Religiøsitet, ysting, mysost, Familieforhold, bryllup, Nærmiljø,
 • År: 19300601 Fra: Nelmar Nilsen Bomstad (bror), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Primærnæring, våronn, Værforhold, Nærmiljø, tyveri, Helse og sykdom, dødsfall, Norsk-amerikanske relasjoner, norgesbesøk, Økonomiske kår,
 • År: 19310201 Fra: Nelmar Nilsen Bomstad (bror), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helse og sykdom, nedgangstider, Økonomiske kår, Værforhold, vedhogst, Familieforhold, omgangssyke, Nærmiljø, tyveri, handelsmenn
 • År: 19340510 Fra: Amalie Bomstad (mor) og bror, Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, frelse, motgang,
 • År: 19400212 Fra: Nilmar Nilsen Bomstad (bror), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen, USA Eier: Tormod Nilsen/Balsfjord hist.lag,
Stikkord: foto, innsjøfiske, Familieforhold, Helse og sykdom, tuberkulose, vinterkrigen, Politikk, krigsfrykt,
 • År: 19520720 Fra: Nelmar Nilsen Bomstad (bror), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Værforhold, Primærnæring, høyonn, fiske, Nærmiljø, Familieforhold, Helse og sykdom, blodfattig,
 • År: 19530201 Fra: Ruth Pedersen, Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helg og høytid, jul, multer, Værforhold,
 • År: 19530308 Fra: Nelmar Nilsen Bomstad (bror), Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen, USA Eier: Tormod Bomstad/Balsfjord hist.lag,
Stikkord: Værforhold, fangsttur, hytte,
 • År: 19560325 Fra: Ruth Pedersen, Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helse og sykdom, høyt blodtrykk, Værforhold, Nærmiljø, dødsfall, Alderdom,
 • År: 19570602 Fra: Ruth Pedersen, Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Helse og sykdom, høyt blodtrykk, Kultur, skole, Værforhold, Nærmiljø, Religiøsitet, baptisme, Emigrasjon, sjømannskirke, bilkjøp,
 • År: 19600128 Fra: Elisabeth og Jakob , Balsfjord, Troms Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Amerikanske forhold, husbygging, Alderdom, Helse og sykdom, eksem, Nærmiljø, Familieforhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Norgesbrev (2381 BALSFJORD)
Brev til Amerika. I: Årbok. Malangen og Balsfjord historielag. 1992. S. 38-39. Merknad: Avsendar: Peder Pedersen 1915.Digital versjonNettbiblioteket.