Bibliografi:Gamvik kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 
Fiskeværet Mehamn i 1930-åra. Fotografi fra boka Kirkenes-Litsa tur-retur av Kalle Wara (1994).
 
Mehamn i 1944, brent av nazistene. Fotografi fra boka Kirkenes-Litsa tur-retur av Kalle Wara (1994).
 • Adriansen, Karsten: Nordkynområdets eldre bosetningshistorie. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 1997.
 • Barbala, Harald og Anne-Marie Karlsen: Glimt av et mangfold : - stort sett slik vi si'r dæm. Utg. 2007. 60 s.
 • Bertheussen, Willy: Omgang : historier fortalt av Willy Bertheussen. Utg. 200?. 28 bl. Medforfattere: Einar Niemi, Håvard Dahl Bratrein og Gamvik museum. Merknad: Inneholder også: Arkeologisk registreringsrapport (Omgang 1/8 1968 Gamvik s. Tana pgd Finnmark) av Håvard Dahl Bratrein og utdrag fra "En reise i Nordkyns historie" av Einar Niemi.
 • Blix, Erik Schytte og Arvid Halgeir Nergård: Kirker og kirkeliv i Tana prestegjeld : Tana, Gamvik og Berlevåg sokn. Utg. E.S. Blix. 1965. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bredal, Tommy: Hekseprosessene på Nordkyn i 1620-årene ; samt Kort historisk utsyn over heksevesenet og botanikk. Utg. Gamvik museums- og historielag, særtrykk. 2005. 35 s.
 • Bredal, Tommy: Heksevesenet på Nordkyn på 1600-tallet. Utg. Gamvik museum. 2006. 71 s. Rev. utg.
 • Bredal, Tommy: Hvalfangsten og opprøret i Mehamn anno 1903. Utg. Gamvik museum. 2006. 43 s.
 • Bredal, Tommy: Nordkyns eldre kirkehistorie. Utg. T. Bredal. 2008. 40 s. Merknad. I serien Lokalhistorisk serie nr 1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brune, Lena Johanne: Et kvartsbrudd fra yngre steinalder (4.500-1.800 f.Kr.) på Skjånes, Nordkynhalvøya. Utg. Gamvik museum. 2009. 17 bl. Merknad: I serien Skrifter (Gamvik museum) nr 2/2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brune, Lena Johanne: Hvalfangst gjennom tidene - norske områder og norske aktører : en fordypningsguide til utstillingen Hvalfangst gjennom tidene ved Gamvik museum 71° N. Utg. Gamvik museum. 2009. 85 s. Merknad: Utstillingskatalog.
 • Fra fjord og fjære : historisk tilbakeblikk på fjordområdet med fortellinger og bilder : hvis du ikke vet hvor du skal, burde du vite hvor du kommer fra!. Red. Poul Henrik Gudsø, Anne Kristine Nordstrand og Gunn-Marie Fermann. Utg. Folkeakademiet Skjånes. 2015. 51 s.
 • Fredriksen, Rune Alexander: Berggrunnen på Slettnes. Utg. Gamvik museum. 20?. 5 bl.
 • Fredriksen, Rune Alexander: Geologien på Slettnes. Utg. Gamvik museum. 2008. 5 bl.
 • Fredriksen, Rune Alexander: Kystbosettinger fra eldre steinalder på Nordkynhalvøya i Finnmark. Utg. Gamvik museum. 2008. 23 bl. Merknad: I serien Skrifter (Gamvik museum) nr 1/2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerde, Willy: Samer og nordmenn i Tanafjorden 1769-1875. Utg. Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. 1999. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grip, Oddbjørg: Gamvik mannskor : 1919-1994. Utg. 1994. 35 bl.
 • Grip, Oddbjørg, May Tove Nyrud: Slettnes fyrstasjon : 71°05'33N : verdens nordligste fyrstasjon på fastlandet = Slettnes Lighthouse : the world's northernmost mainland lighthouse station. Utg. Gamvik museum 71 °N. 1997. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hellum, Marte Teie: Fra Nervei til Høyesteretts Plass 1 : om flytende sjøsamisk identitet og konkret bevaring av den materielle kultur. Utg. M.T. Hellum. 2010. 19 s. Merknad: Inneholder intervju med sjøsamer. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Historier og bilder fra fjord-distriktet i Gamvik kommune. Utg. Gamvik museum. 199?. 50 bl.
 • Jernsletten, Regnor: 1800-logu oapmedoallu boares Deanu sundegottis : Deanu, Bearralvági ja Gángaviikka gielddat. Utg. Romssa universitehta, Sámi dutkamiid guovddáš. 2003. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lillevik, Bjarne: Mehamnfolkets historie. Utg. B. Lillevik. 1970?. 400 s.
 • Mehamn IL 75 år. Red. Asbjørn Andreassen, Arne Eilertsen, Kåre Hansen og Inge Brox. Utg. 1982. 20 s.
 • Meholm, Freddy: Distriktslegen : "der ingen skulle tro at kun én lege kunne bo". Utg. Kolofon. 2014. 214 s. ISBN ISBN 9788230011645. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schøning, Jacob Elias: Kjølefjords Præste Gield i Øst-Findmarken .... Manuskript fra 1770-årene, 11 s. Merknad: Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana.
 • Simensen, Egil: Mehamn 1819-1969 : jubileumsskrift. Utg. Jubileumskomiteen. 1969. 18 s.
 • Steinvåg, B.V.: Mehavnopprøret 1903. Utg. Gamvik museum. 2008. 42 s.
 • Unstad, Inger Helen: Med Østhavet som nærmeste nabo : Slettnes natur- og kulturminneområde. Utg. Gamvik kommune og Finnmark fylkeskommune. 1996. 19 s. ISBN 8291552037. Merknad: I serien Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Weigård, Jarle: Grenser for administrasjon? : forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap - Universitetet i Tromsø, 1989. Merknad: Sortland, Kåfjord, Berlevåg, Hadsel, Lyngen og Gamvik.
 • Øvergaard, Ingebjørg Bosch: Navneskikker i Gamvik og Masfjorden. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 2006. Klausulert.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (2419 GAMVIK)
Brev fra Peter Kornelius Rasmussen til sin bror John Rasmussen. Brevene forteller om hvordan folk i Gamvik opplevde avslutningen på den andre verdenskrigen. Utg. Gamvik museums- og historielag. I: Gamle Gamvik. Årsskrift. 1981. S. 34-42. Merknad: 7 brev 1944.Digital versjonNettbiblioteket.

Aviser

 • Finmarken, 1899-1944