Bibliografi:Nesseby kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 • Blix, Erik Schytte: Nesseby- og Polmakslekter. Utg. Norsk folkemuseum. 1967. 151 s. Merknad: Serie: Samiske samlinger; 9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Blix, Erik Schytte: Ordførere i Nesseby kommune : 1846-1966 : Unjárgga gielda/Nesseby kommune 1846-1996. Utg. Nesseby kommune. 1996. 45 s. Merknad: 1. utg. Tromsø, 1967. ISBN 8277460058. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dikkanen, Siri, Øystein Nilsen og Thorleif Berg: Stuorravuona skuvla ja internáhta : 1952-2002 : oasit Unjárgga gieldda skuvllahistoriás 1700 rájes otnážii = Karlebotn skole og internat : 1952-2002. Utg. Unjárgga gieldda. 2002. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gamnes, Olaug Bye, Bjørg Dørmænen: 70 år i fred ved en grense 1944-2014 : antologi fortellinger fra tidsvitner. Utg. O.B. Gamnes. 2014. 430 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoëm, Anton: Samenes skolegang : en analyse av undervisningssituasjonen med forslag til styrking av denne i fire kommuner i Finnmark. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1965. 134 s. Merknad: Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby.
 • Isak Saba polithkkár, kulturbargi, diktačeahppi, dáiddár, oahpaheaddji/ Isak Saba politiker, kulturarbeider, dikter, kunstner, lærer, Varanger samiske museum 1988(?)
 • Juuso, Inger K. og Solveig Gløserud: Unjár-Mállet. Utg. Inger K. Juuso. 1989. 60 s.
 • Kalstad, Johan Albert: Fiske, fangst og tradisjonell kunnskap i indre Varanger. Utg. Tromsø museum-Universitetsmuseet. 2010. 122 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 32. ISBN 9788271420574.
 • Karlsen, James, Anne Kirsti Ryntveit: Mellom kultur og næring : en analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Gouvdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby. Utg. Agderforskning. 2001. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krogh, Mia Helena, Ingvild Bjørnå Pettersen (red.): Varangereventyr : samiske fortellinger og sagn fra Nesseby og Tana = Várjjatmáidnasat : sámi muitalusat ja máidnasat Unjárggas ja Deanus. Utg. Várjjat sámi musea. 2013. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Niemi, Einar: «Isak Saba - første same og sosialistisk pionèr på Stortinget» i Arbeiderhistorie - Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo 2006
 • Nilsen, Øystein: Ilar i våre hjerter : Nesseby arbeideridrettslag : ILAR 75 år. Utg. Ilar. 2011. 476 s. ISBN 9788299888004.Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilssen, Mari-Ann (red.): Nesseby kirke 150 år : 1858-2008. Utg. Nesseby menighetsråd. 2008. 64 s. ISBN 9788230311066. Digital versjonNettbiblioteket
 • Odner, Knut: Komsakulturen i Nesseby og Sør-Varanger. Utg. Universitetsforlaget. 1966. 164 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 12. Digital versjonNettbiblioteket
 • Odner, Knut: The Varanger Saami : habitation and economy AD 1200-1900. Utg. Scandinavian University Press. 1992. 320 s. ISBN 8200212858. Merknad: Serie:Instituttet for sammenlignende kulturforskning (trykt utg.) Serie B Skrifter 0332-6217. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Lars: "I de gode gamle dager". Utg. Landslaget for lokalhistorie i samarbeid med Norsk etnologisk gransking og Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo. 1981. 31 s. Merknad: Serie: Minneoppgave for eldre.
 • Schanche, Kjersti: Før og nå : en sammenstilling av gamle og nye fotografier fra Unjárga/Nesseby. Utg. Várjjat sámi musea. 2006. 87 s. ISBN 8277460082. Digital versjonNettbiblioteket
 • Siri, Vigdis og Inger Helen Unstad: Buorresárku : god landingsplass for båter : Bergeby handel. Utg. Finnmark fylkeskommune. 1997. 23 s. ISBN 8291552142. Merknad: Serie Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sjølie, Randi: Samisk byggeskikk. Utg. Program for forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd. 1995. 71 s. ISBN 8212004201. Merknad: FOK-programmets skriftserie nr 21; FOK-programmets skriftserie, nr 21. ISSN 0808-3770. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solbakk, Aage: Deanuleahki : sogat, historjá = Tanadalen : slekter, historie. Utg. Čálliidlágádus, 2001. 1044 s. ISBN 8292044019. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vorren, Ørnulf: Samiske offerplasser i Varanger. Utg. Nordkalott-forlaget. 1993. 214 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 23. ISBN 8273801667. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vorren, Ørnulf: Villreinfangst i Varanger fram til 1600-1700 årene. Utg. Nordkalott-forlaget. 1998. 220 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 28. ISBN 8271420275;ISBN 8273801780. Digital versjonNettbiblioteket

Hovedoppgaver mm.

 • Eriksen, Leif: Isak Saba, stortingsmannen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo høsten 1975.
 • Herheim, Gro, Johnsen, Turid Stubø: Samiske kulturminner i landskapsplanleggingen. Fangstanlegg for villrein i Unjargga Gielda/Nesseby kommune. Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Hoem, Anton: Undervisningssystem i et etnisk marginalområde. En undersøkelse vedrørende skoleproblem i fire herreder i Finnmark. (Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger.) Pedagogikk, Oslo 1964.
 • Nilssen, Kari: Mortensnes - et historisk landskap i Finnmark. Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Odner, Knut: The Varanger Saami : habitation and economy AD 1200-1900. Utg. Institute of Social Anthropology, Oslo University. 1989. 323 s. Avhandling (doktorgrad), Universitetet i Oslo, 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schanche, Kjersti: Mortensnes, en boplass i Varanger. En studie av samfunn og materiell kultur gjennom 10.000 år. Magistergradsavhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1988.
 • Valen, Gerd Johanne: Kjønnsrelasjoner i fortidige jeger-samler-samfunn: de arkeologiske forestillingene og bevisene : en analyse av fagtradisjonene og "feminismen" i norsk arkeologi. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 1994. Digital versjonNettbiblioteket.

Eksterne lenker

Aviser

 • Finmarken, 1899-1944