Bibliografi:Tjeldsund kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur fra Skånland

 • Aira, Harrieth: Samisk distriktspolitikk i kommunalpolitiske kontekster. Utg. NORUT. 1995. 91 s. merknad: Bygger på forfatterens hovedoppgave "Samiske kommuner - pådrivere eller tilretteleggere for samisk distriktspolitikk? En studie av variasjon i oppslutning om Samisk utviklingsfond i tre kommuner. fra 1994. (Skånland, Kåfjord og Tysfjord). Digital versjonNettbiblioteket
 • Astøingan. Årbok. Gratangen, Ibestad, Skånland. 1999-. ISSN 1502-1653.
 • Bertheussen, Arne: Tre brødre : oppvekst på et småbruk i ei nordnorsk bygd i etterkrigstida. Utg. A. bertheussen. 2017. 163 s. ISBN 978-82-691187-3-5.
 • Brantenberg, Terje: Skoddebergsaken 1985-1991 : Forsvaret og samiske interesser. Utg. Sámi instituhtta I samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 132 s. Merknad: "Rapport III, Skoddebergprosjektet, Terje Brantenberg, 1998".
 • Brox, Arthur: Finneskolen i Astafjord. Utg. 1956. S. 473-479.
 • Collin, Fredrik: Kontaktavstand og kontakthyppighet. Studium av reisevaner i Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner. Hovedoppgave. Bergen 1971 Fag: Geografi
 • Det grenseløse folket. Red. Aslaug Olsen ofl. Utg. Skániid girjie. 1999.
 • Elstad, Åsa: Moteløver og heimføingar. Tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Utg. Orkana forlag, 1997. 160 s. ISBN 82-91233-20-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Elstad, Åsa: Nye tider - nye tekstilar? Tekstilar og samfunnsendring i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Historie. Kommune: Øksnes [Merknad: Skånland: Se også Øksnes (Nordland)]
 • Eriksen, Hilmar: Det gamle Astafjord og Ibestad. Utg. 1962.
Bind 1. Tingsoknet og kirkesoknet. 516 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Gårder og slekter. 884 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gaski, Lina: "Hundre prosent lapp?" : lokale diskurser om etnisitet i markebygdene i Evenes og Skånland. Utg. Sámi instituhtta i samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 99 s. Merknad: "Rapport II, Skoddebergprosjektet, Lina Gaski, 1997". Digital versjonNettbiblioteket
 • Grovfjord IL, Fotballgruppa - 20 år : 1967-1987. Utg. Grovfjord idrettslag, fotballgruppa. 1987. 48 s.
 • Grøttem, Svein Inge Grøttem: «Nanna (85) tar vare på historien» (Nanna Karlsen) i Harstad Tidende 12. januar 2002.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Johansen, Mette: Handelsfamilien Dons og deres sosiale nettverk : en kartlegging av familiens ekteskap og fadderskap, samt et blikk på bruk av lokalhistorie som undervisningsmetode. Masteroppgave i historie - UiT Norges arktiske universitet, 2014. Digital utgave
 • Johansen, Tore Einar: På spor av "samiskhet" og "norskhet" : markabygdbosetning i Stourranjárga i et livsløpsperspektiv, 1850-1900. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1995.
 • Korneliussen, Kristoffer: Kirken og menighetslivet i Skånland gjennom hundre år : jubileumsskrift. Utg. 1969. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 87–89.
 • Kristiansen, Eivind H.: Ishavsfart : fra Gratangen og gamle Ibestad.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Han Larsen, den første samiske språkaktivist», i Hålogaland avis, Harstad 9. november 2011.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Totalavholdslag i Grovfjord» i Årbok for Skånland 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Mangfoldig historie» i Harstad Tidende 9. desember 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En innholdsrik årbok» (Årbok for Skånland 2016) i Harstad Tidende 19. november 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Akkurat slik skal ei årbok være», (Årbok for Skånland 2018) i Harstad Tidende, 27. oktober 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En kulturell kraft» (Astøingan) i Harstad Tidende 2. januar 2019.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Martin Andreas Jakobsen» i Slekta vår mai 2020
Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. X, s. 420–426. Digital versjonNettbiblioteket
 • Minde, Gunn-Tove: Å, vi klare oss - : en sosiologisk undersøkelse av behov og etterspørsel etter offentlige velferdsordninger hos eldre samer i en flerkulturell kommune. Hovedoppgave i sosialpolitikk - Universitetet i Tromsø, 1995.
 • Minde, Henry: Diktning og historie om samene på Stuoranjárga. Utg. Sámi instituhtta i samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 220 s. Merknad: Rapport 1, Skoddebergprosjektet. Den kulturhistoriske undersøkelsen, Henry Minde, 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myrvoll, Marit: Márkosámi várivuol báiki : Vilgesvárri = Markesamisk boplass under fjellet : Blåfjell. Utg. Romssa fylkkasuohkan. 1996. 23 s. ISBN 8278190097. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Ulf Harald: Lov og rett: Sosial kontroll eller lokal styring i et nordnorsk samfunn der flere kulturer møtes. En studie av bygdetingets funksjon i Sør-Troms på 1700-tallet med utgangspunkt i Astafjord. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Astafjord: Se også Sør-Troms]
 • Norberg, Stig og Hans Z. Schjelderup: Sørgårdene Samvirkelag Tovik 1945-1980, 2003.
 • Nystø, Nils Jørgen: Samiske kulturlandskap : prosjektrapport : 1 : Kulturminnefaglig undersøkelse ved Skoaberjávri/Skoddebergvann i Skånland kommune, Sør-Troms. 2, Teori, metode og forvaltning. Utg. Riksantikvaren. 1992. 63 s. ISBN 8275740045. Digital versjonNettbiblioteket
 • Qvigstad, Just: Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten. Utg. Skániid girjie. 2004. 366 s. ISBN 8291973040. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sicilie Sem - ingenting er umulig. Red. Gunn.Tove Minde ofl. Utg. Didakta. 2014. 99 s. ISBN 9788270560738. Merknad: Omhandler Sicilie Sem fra Grovfjord, pasient på Sunnaas sykehus i perioden 1961-1983.
 • Skåden, Asbjørg og Sigbjørn Skåden: Samiske stedsnavn i Skánik/Skånland. Utg. Skániid girjie. 2013. 216 s. ISBN 9788291973524.
 • Skåden, Emma Margret: Tsjekkarn : tysk soldat i Markebygda. Utg. Skániid girjie. 2004. 41 s. ISBN 8291973083. Merknad: Fortellinger om tyskeren som deserterte og dukket opp i Markebygda, senvinteren 1945.
 • Skåden, Per og Asbjørg Skåden: Skånland kirke gjennom hundre år. Kom til den hvitmalte kirke. Utg. Skånland menighetsråd, 2001. 167 s. ISBN 82-995992-0-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skånland handelssted. Utg. 1998?
 • Sviggum, Anders Birger: Kontaktavstand og kontakthyppighet : studium av reisevanar og reisemønster i norske utkantstrøk. Universitetet i Bergen, Geografisk institutt, NHH. 1974. 83 s. Merknad: Serie: Geografiske studier av utkantsstrøk i Norge; 4. Omhandler Voss, Vik, Skånland, Evenes og Tjeldsund. Digital versjonNettbiblioteket
 • Veøy, Bjørn Wisløff: "og utenfor lå havet..." : om slekter i Astafjord og Skjervøy. Utg. B. W. Veøy. 2021. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øien, Snorre: Tovik kirke 1905-2005. Utg. Tovik menighetsråd. 2005. 34 s.

Lokalhistorisk litteratur fra Tjeldsund

 • Bratli, Kjell Arne og Svein Carl Sivertsen: Ramsund orlogsstasjon 90 år. Utg. Sjømilitære samfund ved Norsk tidsskrift for sjøvesen. 2003. 31 s. ISBN 8292217088. Digital versjonNettbiblioteket
 • Collin, Fredrik: Kontaktavstand og kontakthyppighet. Studium av reisevaner i Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner. Bergen 1971 Fag: Geografi
 • Gammelt fra Kanstadfjorden og litt til : barndomsminner fra Tjeldsund og Kanstadfjorden. Red. Tormod Steen ofl. 2013. 150 s. ISBN 9788290924145. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hovik, Sissel og Trine Monica Myrvold: Er det størrelsen det kommer an på? : små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet : en case-studie av fire små kommuner. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2001. 173 s. ISBN 8270713198. Merknad: Lesja, Krødsherad, Lurøy og Tjeldsund. Serie: NIBR prosjektrapport nr 2001:8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sviggum, Anders Birger: Kontaktavstand og kontakthyppighet : studium av reisevanar og reisemønster i norske utkantstrøk. Universitetet i Bergen, Geografisk institutt, NHH. 1974. 83 s. Merknad: Serie: Geografiske studier av utkantsstrøk i Norge; 4. Omhandler Voss, Vik, Skånland, Evenes og Tjeldsund. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tjeldsund kirke 100 år : ung kirke på gammelt kirkested. Utg. Tjeldsund menighetsråd. 2001?. 96 s. ISBN 82-996071-0-8. Digital versjonNettbiblioteket

Eksterne lenker