Bibliografi:Varanger

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 • Gucol, N.N. og Honna Havas: Kulturminnesamarbeid under Den norsk-russiske miljøvernkommisjonen : rapport : intervju og registreringer 1997-1998 : kulturminner i østsamiske siidaer. Utg. [Samisk kulturminneråd?], 2000. 91 s.Digital versjonNettbiblioteket
 • Hauknes, Gunlaug, Nielsen, Eldbjørg B., Runeberg, Karin: Register til Varanger årbok. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992. Fag: . Kommune:
 • Ingilæ, Vilfred: Vi sto han av! : hverdagsliv ved Varangerfjorden. Utg. Hugin forlag. 2011. 237 s. ISBN 9788299808026. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kleppe, Else Johansen: Samiske jernalderstudier ved Varangerfjorden. Hovedoppgave. Bergen 1974 Fag: Arkeologi
 • Kolsrud, Knut: Sommersete : til problemet om halvnomadisme og seterflytting blant norske sjøsamer. Utg. 1961. 74 s. Merknad: Serie: Samiske samlinger.
 • Kristiansen, Tove: God damp! : badstutradisjoner i Varanger. Utg. Vadsø museum - Ruija kvenmuseum, 2012. 43 s. ISBN 9788299181457. Digital versjonNettbiblioteket
 • Maliniemi, Helena: Hesteholdet i Varanger : kulturkontakt, etnisitet og den materielle hestekulturen 1800-2008. Utg. Varanger museum IKS, Avdeling Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, 2009. 121 s. ISBN 9788299181440. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myrvoll, Elin Rose: Stil og samfunn. En analyse av materiell symbolisme og sosiale relasjoner i Varanger 2200 f.Kr. - Kr.f. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune:
 • Olsen, Bjørnar: Stabilitet og endring. Produksjon og samfunn i Varanger, 800 f.kr.-1700 e.kr. Hovedoppgave. Tromsø 1984 Fag: Arkeologi
 • Paulsen, Kjell Arthur: Litt om det norske språket i Øst-Finnmark tidligere og i dag. Kort oversikt over lydverk og formverk i Sør-Varangerdialekten. Hovedoppgave. Oslo 1971 Fag: Norsk??
 • Ravna, Øyvind: Reindriftssamer : fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene. Utg. DAT. 2007. 228 s. ISBN 9788290625578. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tjelle, Ingjerd: Spor i Varanger : de spennende fortellingene fra fortida. Utg. Horisont Varanger. 2006. ISBN 8230307040. Digital versjonNettbiblioteket
 • Varanger årbok. Utg. Sør-Varanger historielag, Vadsø historielag og Vardø historielag. 1981-. ISSN 0800-0867. Varanger årbok i Nettbiblioteket
  • Nr 22: Kvinner i Varanger. Red. Thorbjørn Bjørkli. 2002. 192 s. ISBN 82-90417-22-5.
  • Nr 23: Humor i Varanger. Red. Thorbjørn Bjørkli. 2003. 231 s. ISBN 82-90417-23-3.
  • Nr 24: Høytider. Red. Thorbjørn Bjørkli. 2004. 240 s. ISBN 82-90417-24-1.
  • Nr 25: Varangerfolk. Red. Thorbjørn Bjørkli. 2005. 248 s. ISBN 82-90417-26-8.
  • Nr 26: Hus og hjem. Red. Thorbjørn Bjørkli. 2006. 265 s. ISBN 978-82-90417-26-5.
  • Nr 27: Liv og helse. Red. Thorbjørn Bjørkli. 2007. 273 s. ISBN 978-82-90417-28-9.
  • Nr 28: Vær og uvær i Varanger. Red. Martha Birkeland. 2008. 272 s. ISBN 978-82-90417-29-6
  • Nr 29: Handel og vandel i Varanger. Red. Martha Birkeland. 2009. 288 s. ISBN 978-82-90417-30-2.
 • Vorren, Ørnulf: Dyregraver og reingjerder i Varanger. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Etnologi

Aviser