Gater og veger på Gjøvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Avisa Samhold, 19. november 1901: Faksimile om bystyrets vedtak i gatenavnsaken

Gater og veger på Gjøvik er en oversikt over veger og gater i Gjøvik tettsted. I 2010-åra regnes bydelene Sørbyen, Nordbyen og Gjøvik sentrum, i tillegg til Hunndalen, som deler av dette sammenhengende tettstedet.

Gjøvik ble kjøpstad i 1861, og flere av ferdselsårene i byen fikk raskt navn, som i hvert fall ble brukt i muntlige sammenhenger. Noen av dem figurerer også i skriftlige kilder, som folketellingene. Ved 1875-tellinga brukes navna Strandgaden, Trondhjemsveien og Chausseen. Det var allikevel først i 1901 at Gjøvik bystyre vedtok navn på de 50 gatene og de seks plassene som da lå innafor bygrensene. Ved byutvidelsene i 1921 og 1955 samt kommunesammenslåinga i 1964 ble de nåværende bydelene Nordbyen, Sørbyen og Hunndalen overført til Gjøvik fra Vardal, og de vegene som Vardal ikke alt hadde vedtatt navn på, ble «døpt».

I navna i Gjøvik kommune, som i resten av mjøsområdet, brukes skriftformene gata og vegen, og ikke gaten og veien. Alt i 1901 fikk den politisk radikale Alf Mjøen med seg bystyret på at gatenavna på Gjøvik skulle skrives med t, gate/gaten, altså ikke det tradisjonelle gade/gaden.

Mjøen var også mannen som fikk gjennomslag for nasjonalt klingende navn som Svolders gate, Stiklestadgata og Olavs gate. Under Arbeiderpartiets storhetstid på Gjøvik kom det inn en del navn som skulle ære Arbeiderbevegelsens store menn, som Marcus Thranes gate og Kyrre Grepps gate. Seinere har også lokale kjentfolk fått navn etter seg, blant annet politikerne Niels Ødegaard, Alf Mjøen og Johan Castberg.

Gate/veg Bydel Strøk Navn etter Vedtatt Merknader
Adolf Hougs veg Sørbyen Kirkeby Skolestyrer Adolf Houg ?
Agmund Holes veg Hunndalen Lærer Agmund Hole ?
A. Jørgensen Veums veg Bybrua Stortingsmann Anders Jørgensen Veum. 1982
Alf Engelstads veg Hunndalen Disponent Alf Engelstad ved Toten Cellulose. 1952
Alf Mjøens veg Sørbyen Kallerud Politikeren Alf Mjøen fra Gjøvik ?
Alf Prøysens veg Sørbyen Vikenområdet Forfatteren Alf Prøysen ?
Amsrudvegen Hunndalen Amsrud 1970
Andreas Nordlands veg Nordbyen Tranbergrønningen Vardalsordfører Andreas Nordland 1966
Arne Garborgs veg Hunndalen Forfatteren Arne Garborg 1970
Arne Jenssveens veg Hunndalen Musikeren Arne Jenssveen 1970
Austeens veg Nordbyen Hunnsjordet Jagerflygeren Arne Austeen (1911-45) 1945
Autovegen Hunndalen Bilfirmaet Bertel O. Steen. 1970
Bakkegata Sentrum (nord) Bakken Bydelen Bakken 1901
Balders veg Sørbyen Rambekk Guden Balder i norrøn mytologi 1976
Bassengparkvegen Nordbyen Fastland Bassengparken er et parkmessig område. ?
Bindersen ? Brusvehagen Binderser fra O. Mustad & Søn ?
Bjørnsons gate Sentrum (nord) Forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson 1901
Bjørnsvelia Nordbyen Bjørnsveen Garden Bjørnsveen 1969
Bondelikroken Sørbyen Bondelia Garden Bondelia ?
Bondelisvingen Sørbyen Bondelia Garden Bondelia ?
Bondelivegen Sørbyen Bondelia Garden Bondelia ?
Brages veg Sørbyen Vindingstad Guden Brage (norrøn mytologi) 1976
Brattbakken Sentrum
Brenneribakken Sentrum Holmen Brænderi ? Het først Brennerigata, deretter Farveribakken.
Bruhaugvegen Hunndalen Bruhaugjordet Småbruket Bruhaug ?
Brusvefaret ? Brusvehagen Garden Brusveen
Brusvehagen ? Brusvehagen Garden Brusveen
Bryggevegen Sentrum Mjøsstranda Brygga 1968
Bølevegen Sørbyen Vindingstad Bølejordet under Rambekk 1976
Chr. Sindings gate Nordbyen Hunnsjordet Komponisten Christian Sinding ?
Dalborgvegen Sørbyen Dalborgskolonien Garden Dalborgen 1972
Eddavegen Sørbyen Vindingstad Edda, norrøne verk 1976
Egers gate Sørbyen Tongjordet/Øvre Gjøvik Kjøpmann og ordfører Hans O. Eger ?
Einerbakken Hunndalen Fathøgda Buskveksten einer 1969
Elvegata Sentrum Hunnselva 1901 Navnet ble opprinnelig brukt om en gatestump i nærheten av Hunton.
Engehaugen Sørbyen Kopperud (Engehaugen) Engehaugen (småbruk) 1968
Engelandsvegen Nordbyen Engelandsjordet Engeland under Hunn
Erika Berntsens veg Sørbyen Kopperud Fagforeningslederen og Ap-politikeren Erika Berntsen 1968 (1973) Navnevedtaket fra 1968 ble ikke gjennomført p.g.a. endring i reguleringsplan. Navnet vedtatt på nytt i 1973.
Evenrudvegen Hunndalen 1969
Fagerlivegen Sørbyen Kopperud (Engehaugen) ? 1968
Fauchalds gate Sørbyen Gjøvikjordet Politikeren Peder Fauchald 1901
Fischers veg Nordbyen Engelandsjordet Sagbrukseier Fredrik Fischer ?
Fiskekroken ? Brusvehagen Fiskekroker fra O. Mustad & Søn ?
F.L. Suhrs veg Nordbyen Kråkjordet Buntmaker F.L. Suhr ?
Flintvegen Sørbyen Kopperud Flintstein 1968
Frants Olsens veg Sørbyen Kopperud Fagforeningslederen Frants Olsen 1973
Fridtjof Nansens veg Sørbyen Rambekk/Kirkeby Fridtjof Nansen ?
Friggs veg Sørbyen Vindingstad Guden Frigg 1976
Frusetbakken Sørbyen Fruset Fruset
Frusethenga Sørbyen Fruset Frusetenga ?
Frusetholtet Sørbyen Fruset Fruset 1995
Frusetlia Sørbyen Fruset Fruset 1995
Frusetsvingen Sørbyen Fruset Fruset 1996
Frusetvegen Sørbyen Fruset Fruset 1972
Frøyas veg Sørbyen Vindingstad Gudinna Frøya 1976
Furulia Hunndalen Fathøgda Furuskog 1969
Føllingstads veg Nordbyen Hunnsjordet/Bjørnsveen
Gamlegrensen Sørbyen Vikenområdet Etter tidligere bygrense mot Vardal ?
Gangvegen Sørbyen Vindingstad Gangveg/skoleveg 1972
Geiteramsvegen Sørbyen Kopperud (Engehaugen) Geiterams 1970
General Ruges veg Nordbyen General Otto Ruge
Gimlevegen Sørbyen Rambekk/Vindingstad Gimle i norrøn mytologi 1976
Glassverksgata Sentrum Gjøvikjordet Gjøvik Glasværk 1901 Kalles oftest Knivstikkeren.
Granlia Hunndalen Fathøgda Granskog 1969
Gravlundvegen Nordbyen Hunnsjordet Hunn gravlund ?
Hammerstads gate Sørbyen Gjøvikjordet Politikeren Ole Larsen Hammerstad 1901
Hans Mustads gate Sentrum Fabrikkeier Hans Mustad 1923 Het 1901-23 Skogveien.
Hans Nielsen Hauges gate Sørbyen Øvre Gjøvik Predikanten Hans Nielsen Hauges gate 1968
Hans Sørums veg Hunndalen Hans Sørum, varaordfører m.m. i Vardal 1972
Haralds gate Sørbyen Gjøvikjordet Kongenavnet Harald 1901
Heimdals gate Sentrum Briskebyen Huset Heimdal 1901
Helgerudvegen Sørbyen Rambekk, Bondelia Garden Helgerud 1970? Strekker seg til kommunegrensa mot Østre Toten
Hoffs gate Nordbyen Overrettssakfører M.E. Hoff
Holtermann Knudsens gate Nordbyen Ap-grunnlegger Christian Holtermann Knudsen
Hombvegen Hunndalen 1969
Hovdevegen Sentrum (nord) Hovdetoppen 1901
Hunnshovde Hunnshovde? Hovdetoppen
Hunnsvegen Sentrum/Nordbyen Hunn 1901 Del av den gamle Trondhjemsvegen
Høyenhallvegen Nordbyen Høyenhall Garden Høyenhall 1964 Het opprinnelig Alf Mjøens veg.
Haakons gate Sørbyen Gjøvikjordet Kongenavnet Haakon 1901
Ibsens gate Sentrum (nord) Forfatteren Henrik Ibsen 1901
Iduns veg Sørbyen Vindingstad Gudinna Idun 1976
Jernbanegata Sentrum Gjøvik stasjon 1901
Ivar Aasens gate Nordbyen Hunnsjordet Språkforskeren og dikteren Ivar Aasen. ?
Johan Bojers veg Sørbyen Vikenområdet Forfatteren Johan Bojer ?
Johan Castbergs gate Sørbyen Tongjordet Politikeren Johan Castberg ?
Johan Falkbergets veg Sørbyen Vikenområdet Forfatteren Johan Falkberget ?
Johan Granvins veg Sørbyen Kirkeby Lærer og ordfører Johan Granvin
Johan Nygaardsvolds veg Sørbyen Kirkeby Statsminister Johan Nygaardsvold
Jonas Lies gate Sørbyen Tongjordet/Øvre Gjøvik Forfatteren Jonas Lie
Jørgen Moes gate Nordbyen Fastland Eventyrsamleren og biskopen Jørgen Moe (1813-81) ?
Kallerudlia Sørbyen Kallerud Garden Kallerud ?
Kallerudsvingen Sørbyen Kallerud Garden Kallerud ?
Kallerudvegen Sørbyen Kallerud/Øvre Gjøvik Garden Kallerud ?
Kalkvegen Sørbyen Kopperud Kalkkjøringa fra Gjøvik Kalkfabrik til Toten Cellulose. ? Vegen ble bygd i 1902.
Kiellands gate Nordbyen Hunnsjordet Dikteren Alexander Kielland. ?
Kirkebyskogen Sørbyen Kirkeby Garden Kirkeby ?
Kirkebyvegen Sørbyen Kirkeby Garden Kirkeby 1945
Kirkegata Sentrum Gjøvik kirke 1901
Kirkevegen Nordbyen Kråkjordet Hunn gamle kirke ?
Kopperudbakken Sørbyen Kopperud Småbruket Kopperudbakken 1973
Korallvegen Sørbyen Kopperud Korall 1968
Kringens gate Sentrum (nord) Slaget ved Kringen (1612) 1901
Kringsjå Nordbyen Tranbergrønningen 1966
Kroken Sørbyen Kopperud 1968
Kyrre Grepps gate Nordbyen Hunnsjordet Ap-politikeren Kyrre Grepp 1923
Leif Castbergs veg Hunndalen Brusvehagen Politikeren Leif Castberg 1982
Ludvig Skattums gate Nordbyen Hunnsjordet Kjøpmannen Ludvig Skattum 1923
Lundsgate Sørbyen Tongjordet Apoteker og ordfører Adolph Martin Lund (1820-1892)
Lyngvegen Hunndalen Fathøgda Lyng 1969
Løvetannvegen Sørbyen Kopperud (Engehaugen) løvetann 1970
Marcus Thranes gate Nordbyen Hunnsjordet m.fl. Arbeiderlederen Marcus Thrane 1923 Het 1901-23 Stiklestadgata
Markvegen Sørbyen Kirkeby ?
Martinius Tangens veg Hunndalen Martinius Tangen 1972
Mathias Topps veg ? Brusvehagen Ingeniøren Mathias Topp ?
Mimes veg Sørbyen Vindingstad Jotunen Frigg 1976
Mustadkroken Hunndalen Brusvehagen Fiskekroker fra O. Mustad & Søn 1982
Møllevegen Hunndalen Lilleengen Mølle ved Hunnselva? 1969
Nedre Torvgate Sentrum Gamletorvet 1901
Niels A. Nielsens veg Sørbyen Kopperud Fagforeningslederen Niels A. Nielsen 1973
Niels Ødegaards gate Sentrum Ordfører Niels Ødegaard 2004 Het 1901-2004 Industrigata, etter bedriftene Hunton, Holmen Brænderi og Gjøvik støperi.
Njåls veg Sørbyen Vindingstad Njåls saga 1976
Nordbyvegen Sørbyen Vindingstad Småbruket Nordby 1976
Nornevegen Sørbyen Vindingstad Nornene (norrøn mytologi) 1976
Nyvegen Hunndalen 1952
Odins veg Sørbyen Vindingstad Guden Odin 1976
Olaf Kynsveens veg Sørbyen Kirkeby Ap-politikeren Olaf Kynsveen
Olavs gate Sørbyen Gjøvikjordet Kongenavnet Sverre 1901
Ole Mustads veg Bybrua Fabrikkeier Ole Mustad (1810–1884) 1982
Oreholtet Nordbyen Tranbergrønningen 1966 Treslaget or
Panoramavegen Nordbyen 1966 Utsikten mot Mjøsa
P. O. Boddings veg Sørbyen Vikenområdet Misjonæren og lingvisten Paul Olaf Bodding ?
Parkvegen Nordbyen Kråkjordet/Fastland Fastlandsparken. ?
Porfyrvegen Sørbyen Kopperud Porfyr 1968
Postmannsfaret Sørbyen Dalborgskolonien 1972 Også kalt Værheimsbakken.
Prost Bloms gate Nordbyen Fastland/Kråkjordet m.fl. Prost Peter Blom 1939 Strekningen i daværende Gjøvik kommune het fra 1951 til 1966 Bloms gate.
Paal Bergs veg Nordbyen Hunnsjordet Juristen og statsråden Paal Berg. 1945
Ragnhilds veg Nordbyen Hunnsjordet Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen (1930-2012). 1945
Rambekkvegen Sørbyen Rambekk Garden Rambekk. 1976
Raufossvegen Hunndalen m.m. Tettstedet Raufoss 1952 Del av gamle Riksveg 4.
Rugsvea ? Brusvehagen ?
Sagringen Nordbyen Eiksvingen? Sag 1969
Seljevegen Sørbyen Øvre Gjøvik, Kirkeby, Kopperud Treslaget selje 1968
Siggeruds gate Nordbyen Bakken Stasjonsmester Anton Evensen Siggerud 1920-åra
Sigrid Undsets veg Hunndalen Forfatteren Sigrid Undset 1970
Sigurd Islandsmoens veg Hunndalen Komponisten Sigurd Islandsmoen 1970
Sigurd Simensens veg Sørbyen Kopperud Politikeren Sigurd Simensen 1968 (1973) Navnevedtaket fra 1968 ble ikke gjennomført p.g.a. endring i reguleringsplan. Navnet vedtatt på nytt i 1973.
Sigurd Solheims veg Sørbyen Kirkeby Politikeren Sigurd Solheim 1968
Sivesindvegen Hunndalen Sivesind Møbelfabrikk ?
Skausnaret Sørbyen Kopperud 1968
Skolegata Sentrum Gjøvik skole 1901
Skolevegen Hunndalen Blomhaug skole og Vardal ungdomsskole ?
Slåttvegen Hunndalen 1969
Smiuringen Nordbyen Eiksvingen? Smie (smiu) 1969
Småvegen Hunndalen ? 1972
Solbakken Sørbyen Kopperud Gammalt lokalnavn 1973
Solevegen Nordbyen Engelandsjordet ?
Sommerfeldts gate Sentrum Fogd Hans Sverre Sommerfeldt 1901
Sommerro Sørbyen Rambekk Løkka Sommerro 1976
Stampevegen Hunndalen Lilleengen/Kallerud Stampe ved Hunnselva? 1969
Stenslivegen Sørbyen Dalborgskolonien Gardsbruket Stensli 1972
Stensrudvegen Hunndalen Stensrud gartneri 1972
Store Slaggveg Hunndalen Cellulose-området Slaggrunn 1972
Storgata Sentrum 1901 I muntlig/halvoffisiell bruk før 1901. Hovedgata i byen, før kalt Chausséen.
Strandgata Sentrum Mjøsstranda 1901 I muntlig/halvoffisiell bruk før 1901
Svolders gate Sentrum (nord) Slaget ved Svolder 1901
Svarthaugen Sørbyen Småbruket Svarthaugen 1972
Sveumvegen Sørbyen/Hunndalen Dalborgskolonien Gardsbruket Sveum 1972
Sørgrensen Sørbyen Vårnes Kommunegrensa mot Østre Toten. 1972
Tegnestiften ? Brusvehagen Tegnestifter fra O. Mustad & Søn ?
Teknologivegen Sørbyen Kallerud Teknologiutdanninga i området. ?
Thomasdalen Sørbyen Thomasdalen Thomasdalen (Tåmmåsdalen) 1972
Toline Bryhns veg Hunndalen Brusvehagen Jordmora Toline Bryhn 1982
Toppvegen Hunndalen Garden Topp 1972
Tordenskjolds gate Sentrum Leia Sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold 1901
Torgeir Forseths veg Hunndalen Brusvehagen 1982
Tranberglia Nordbyen Tranberg Tranberg 1964
Trondhjemsvegen Sentrum/Nordbyen Byen Trondheim 1901 I muntlig/halvoffisiell bruk før 1901
Tryms veg Sørbyen Vindingstad Trym (jotnenes konge) 1976
Tyrihansvegen Sørbyen Øvre Gjøvik Eventyrskikkelsen Tyrihans 1968 Ligger i et område med flere eventyrnavn.
Vesle Slaggveg Hunndalen Cellulose-området Slaggrunn 1972
Vestre Totenveg Sørbyen Kirkeby, Kopperud Nabokommunen Vestre Toten ? Strekker seg over kommunegrensa mot Vestre Toten. Het opprinnelig Åsmarkvegen.
Vikenvegen Sørbyen Vikenområdet Garden Viken 1946 Het under andre verdenskrig Kolbergs gate, oppkalt etter en frontkjemper.
Vindingstadbakken Sørbyen Vindingstad Vindingstad skole ?
Welhavens gate Sentrum (nord) Forfatteren Johan Sebastian Welhaven 1901
Wergelands gate Sentrum (nord) Leia Forfatteren Henrik Wergeland 1901
Østre Totenveg Sørbyen Vikenområdet, Rambekk, Bondelia Nabokommunen Østre Toten ? Strekker seg til kommunegrensa mot Østre Toten
Øvre Torvgate Sentrum Gamletorvet 1901
Åslundvegen Hunndalen Garden Åslund 1952
Aasmund Vinjes gate Nordbyen Hunnsjordet Dikteren Aasmund Olavsson Vinje. ?
Åsvegen Hunndalen/Nordbyen Garden Ås 1970?

Sanerte veger

Gate/veg Bydel Strøk Navn etter Vedtatt Merknader
Baggeruds gate Sentrum Arne Hansen Baggerud
Granbakken Sentrum

Kilder og litteratur

Videre lesing/eksterne lenker

  • Gate- og vegnavn i Norge 1983. Utg. Direktoratet. Oslo. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Strande, Svein Erik: Gatenavn i Gjøvik og deres bakgrunn, Gjøvik Historielag 2019.
  • Søk i Gjøvik-aviser på Nettbiblioteket.