Dødsstraff

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Henrettelse»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Dødsstraff, det vil si det å ta en persons liv som straff, ble praktisert i Norge fra de eldste rettsordningers tid til 1948. I våre eldste landskapslover er det først og fremst familiens rett til hevn som er nedfelt, men med Landsloven fra 1274 ble retten til å straffe overført til myndighetene. Dødssstraff i sivile saker ble avskaffet i 1902, 26 år etter at den siste henrettelsen ble utført da Kristoffer Nilsen Svartbækken Grindalen i 1876 måtte bøte med livet på Løten.

Dødsstraff ble gjeninnført av Quislingregimet under andre verdenskrig. I militære saker beholdt man muligheten for å benytte dødsstraff helt til 1979, men de siste henrettelsene fant sted i 1948 i forbindelse med landssvikoppgjøret. Den siste som ble henrettet her i landet var Ragnar Skancke.

En rekke metoder har vært i bruk. Hengning ble brukt fram til 1800-tallet, mens den svært brutale metoden radbrekking var i bruk fram til 1700-tallet. Brenning på bål var en straff som hører trolldomsprosessene til. Fra første fjerdedel av 1800-tallet ble halshogging eneste brukte metode i sivile saker, mens militær strafferett foreskrev skyting. Alle henrettelser i sivile saker var offentlige; på det tidspunktet hvor man i andre land begynte å flytte henrettelsene inn i fengsler hadde Norge allerede sluttet å benytte dødsstraff. Henrettelsene i årene 19461948, alle foretatt ved skyting, ble utført med bare myndighetspersoner tilstede.

Mange steder i Norge har minner om dødsstraff i form av stedsnavn eller lokale legender. Galgeberg eller varianter av dette finnes flere steder, og man finner også navn som RetterstedetKambo i Moss kommune. Henrettelsene foregikk gjerne i nærheten av åstedene på steder hvor man sjelden opplevde slikt, mens man i de større byene hadde egne rettersteder.

De henrettede

Sofie Johannesdotter ble i 1876 henretta for giftmord. Hun var den siste kvinna som ble henretta her i landet.
Foto: Ukjent
Den legendariske Sevleguten ble henrettet i 1834. Hans skjebne er blant annet skildret i O.A. Øverlands bok om ham, utgitt i 1896.

Vi har ingen fullstendig oversikt over henrettelser i middelalderen og tidligere. Det er også vanskelig å få oversikt over henrettelser etter militær straffelov i dansketida, men de sivile henrettelsene har vi god oversikt over i hvert fall fra 1770-åra. Tabellen dekker derfor hovedsakelig perioden fra 1772 fram til 1876, og skal ha med alle sivile henrettelser i den perioden; før dette er det kun tilfeldige henrettelser som er med.

Tabellen tar, med ett unntak, bare med personer som ble henretta. De som døde under rettergangen eller i varetekt, samt de mange som ble benåda til mildere straff, er altså ikke med. Unntaket er Margrethe Johannesdatter Tandberg, som i 1782 ble utsatt for en seremoniell henrettelse etter at hun døde av naturlige årsaker.

Henretta personer under andre verdenskrig finner man oversikt over i artikkelen dødsstraff under andre verdenskrig, mens henrettelsene etter krigen er med i artikkelen om rettsoppgjøret. Tabellen er kronologisk ordna, men kan sorteres etter andre kriterier ved å trykke i øverste rad. Henrettelser av hekser og trollmenn finner man i artikkelen trolldomsprosessane.

I stedsangivelsen er dagens fylke og kommune angitt (per 2018), så langt dette er kjent.

I angivelsen av forbrytelse er for enkelthets skyld den eldre betegnelsen 'mord' brukt; tidligere skilte man mellom 'mord' og 'drap', som i dagens rettsordning tilsvarrer henholdsvis overlagt og forsettlig drap. Barnemord er ført som egen kategori der det dreier seg om mødre som drepte spedbarn eller svært unge barn.

Metoden som ble brukt var i allmennhet halshogging. Der det ikke er anført noe annet skjedde dette med øks. I de tilfellene hvor vi vet at det ble brukt sverd er dette notert som 'halshogging, sverd'. Der den dømte ble utsatt for skjerpa dødsstraff, altså pinsler forut for henrettelsen, står det 'halshogging, skjerpa'. Andre omstendigheter, som hvorvidt personen ble gravlagt i vigsla jord eller ikke, er ikke tatt med i tabellen.

Navn Henretta Rettersted Metode Forbrytelse Skarpretter
Kristen Paulsen 1758-04-04 Vest-Agder, Kristiansand, Tveit Brenning Sex med dyr Johan Conrad Hoffman
Jørgen Roksrud 1760-05-08 Akershus, Ås Halshogging Incest
Anna Maria Rasmusdatter Stensrud 1772-06-22 Buskerud, Drammen Halshogging, sverd Barnemord Franz Gotschalck Lædel
Maren Olsdatter Tveiten 1773-00-00 Vestfold, Larvik Halshogging Barnemord Franz Gotschalck Lædel
Maren Paulsdatter Oksebøl 1774-05-17 Nordland, , holmen Alteret Halshogging Barnemord Jens Fredriksen Gimstad
Ole Gundersen 1774-04-16 Akershus, Ås, ved Ås kirke Halshogging, skjerpa Mordbrann Franz Gotschalck Lædel
Syver Håheim 1774-06-22 Buskerud, Ål Halshogging Mord Franz Gotschalck Lædel
Margrete Restad 1774-06-08 Møre og Romsdal, Molde, Veøya Halshogging Mord Franz Wilhelm Stengel
Berger Svarthagen 1774-05-13 Oslo, trolig Galgeberg Halshogging, sverd Mord Franz Gotschalck Lædel
Knut Olsen Uggen 1774-05-18 Buskerud, Flesberg, ved Flesberg kirke Halshogging, sverd Mord Franz Gotschalck Lædel
Anne Larsdatter Hagen 1774-06-23 Rogaland, Stavanger Halshogging Barnemord Johann Christopher Width
Margrete Halstad 1775-02-22 Trøndelag, Trondheim, Stenberget Halshogging Barnemord Franz Wilhelm Stengel
Lars Pedersen Skalleberg 1775-06-22 Vestfold, Larvik Halshogging, skjerpa Mord Franz Gotschalck Lædel
Halvor Hansen Brekke 1775-10-27 Hedmark, Hamar, Vang Halshogging, sverd Mord Franz Gotschalck Lædel
Erik Hansen Rogstad 1776-01-10 Trøndelag, Trondheim, Stenberget Halshogging, sverd Mord Franz Gotschalck Lædel
Bjørn Mauritsen Åmli 1776-03-00 Vest-Agder, Sirdal Halshogging Mord Johan Christopher Width
Catharina Lindstrøm 1776-00-00 Østfold, Moss Halshogging Barnemord Franz Gotschalck Lædel
Anna Ekerhagen 1777-01-*31 Møre og Romsdal, Molde, Bolsøy Halshogging, skjerpa Mord Franz Wilhelm Stengel
Anna Visnes 1778-02-17 Rogaland, Karmøy Halshogging Barnemord og incest Johan Christopher Width
Dordi Brynildsdatter Roshålån 1777-05-22 Trøndelag, Fosen Halshogging Barnemord Franz Wilhelm Stengel
Elling Gunbjørnsen Bjerke 1777-12-22 Buskerud, Hønefoss, Norderhov, Tanbergmoen Halshogging, sverd Mord Franz Gotschalck Lædel
Maren Einerud 1778-04-09 Hedmark, Sør-Odal, ved Opstad kirke Halshogging Barnemord Franz Gotschalck Lædel
Ole Børildsen Vatland 1778-06-17 Vest-Agder, Kvinesdal, Jerdalsmoen Halshogging Mord Johan Christopher Width
Randi Amundsdatter Grønnsveen 1778-00-00 Hedmark, Løten Halshogging, skjerpa Mord Franz Gotschalck Lædel
Anne Olsdatter Smestad 1779-01-18 Hedmark, Stange, Hornemoen Halshogging Barnemord Franz Gotschalck Lædel
Ole Baardsen 1780-04-11 Trøndelag, Trondheim Halshogging Mord Franz Wilhelm Stengel
Marit Engelbregtsdatter Vassli 1780-06-16 Buskerud, Sigdal Halshogging Barnemord Franz Gotschalck Lædel
Aslaug Bendiksdatter Haug 1780-08-21 Østfold, Hobøl Halshogging, sverd Mord Franz Gotschalck Lædel
Lars Skognes 1780-09-07 Rogaland, Sokndal Halshogging Incest Johan Christopher Width
Anne Olsdatter Nabset 1780-00-00 Hedmark, Åmot Halshogging, sverd Mordbrann Franz Gotschalck Lædel
Jens Tollefsen Otterholt 1780-10-13 Telemark, Skien, Åshammer Halshogging Mordbrann Franz Gotschalck Lædel
Kristine Smith 1781-05-02 Telemark, Skien, Blekebakken Halshogging Mordbrann Franz Gotschalck Lædel
Margrethe Johannesdatter Tandberg 1782-04-00 Oslo, Galgeberg Halshogging post mortem[1] Barnemord Nattmannen i Christiania
Anna Henriksdatter Østmo 1783-10-09 Hedmark, Åsnes, Sætremoen Halshogging Barnemord Franz Gotschalck Lædel
Ole Jonsen Rørvik 1784-04-02 Nordland, Hamarøy, Rebsholmen Halshogging Mord Jens Fredriksen Gimstad
Kristen Kaspersen Huslegården 1786-06-15 Hedmark, Åsnes, Sætremoen Halshogging Mord Franz Gotschalck Lædel
Mons Olsen Rekve 1786-00-00 Hordaland, Voss Halshogging, sverd Mord Christian Mühlhausen
Hans Pedersen 1787-00-00 Østfold, Moss Halshogging, sverd Mord Franz Gotschalck Lædel
Karen Farteinsdatter Nyseter 1788-00-00 Hordaland, Bergen, Sydneshaugen Halshogging Barnemord Christian Mühlhausen
Trond Svendsen Finseteie 1791-10-17 Buskerud, Numedal Halshogging, sverd Voldtekt Franz Gotschalck Lædel
Hans Kristensen Bakke 1791-12-13 Oppland, Østre Toten, Alstadhaugen Halshogging Mord Franz Gotschalck Lædel
Lars Løvåsen 1792-08-00 Oslo, Galgeberg Halshogging Mord Franz Gotschalck Lædel
Mikkel Hansen 1792-12-29 Troms, Nordreisa, Skogsholmen Halshogging Mord Jens Fredriksen Gimstad
Marit Syversdatter Karmhus 1795-12-08 Trøndelag, Trondheim, Stenberget Halshogging Mord Franz Wilhelm Stengel
Arne Nielsen Klemmen 1796-05-04 Vest-Agder, Mandal Halshogging Mord Johan Christopher Width
Knud Olsen 1796-05-04 Buskerud, Modum Halshogging Mord Franz Gotschalck Lædel
Hans Henriksen Onsrud 1798-03-19 Oslo, Galgeberg Halshogging Mord Franz Gotschalck Lædel
Embret Ramussen Ramby 1798-03-21 Hedmark, Kongsvinger, Galgebakken Halshogging Mord Franz Gotschalck Lædel
Sigurd Evensen Sordal 1798-11-06 Aust-Agder, Bygland, Sordal Halshogging Mord Johann Christopher Width
Anders Olson Ljøsne 1803-06-01 Hordaland, Bergen, Sydneshaugen Halshogging Oppvigleri Johannes Mühlhausen
Torkild Bjørnson Gåsdeilde 1803-08-30 Oppland, Vang Halshogging Mord August Anton Lædel
Peter Walberg 1805-08-13 Buskerud, Hønefoss, Norderhov, Tanbergmoen Halshogging Mord August Anton Lædel
Gjermund Kittelsen Tingstå 1806-09-09 Telemark, Kviteseid, Haugen Halshogging Mord Nils Froholdt
Amund Gulbrandsen Kirkeby 1807-03-09 Østfold, Fredrikstad, Brakkesletten Halshogging Mord August Anton Lædel
Nils Toldsteen 1807-05-20 Trøndelag, Trondheim, Ilevollen Halshogging Mord Erik Petersen
Ole Bergmann 1807-05-20 Trøndelag, Trondheim, Ilevollen Halshogging Mord Erik Petersen
Peter Westerstrøm 1809-10-27 Østfold, Moss, ved Moss fengsel Halshogging Mord August Anton Lædel
Kristian Amundsen Bjerkeset 1810-00-00 Aust-Agder, Risør, Søndeled Halshogging Mord Nils Froholdt
Ole Steffensen Føre 1812-02-06 Nordland, , holmen Alteret Halshogging Mord Jens Fredriksen Gimstad
Anders Christensen Flatebydalen 1815-10-14 Oslo, Galgeberg Halshogging Mord August Anton Lædel
Johannes Clemetsen Lohne 1816-05-17 Sogn og Fjordane, Fjaler, Dingemoen Halshogging Mord Johannnes Mühlhausen
Ola Jonsen Folahefte 1816-10-12 Vestfold, Larvik, Stavern Halshogging Mord August Anton Lædel
Hans Sørensen Skreksrudhagen 1816-08-28 Hedmark, Kongsvinger, Galgebakken Halshogging Mord August Anton Lædel
Brede Arnesen Nord 1816-08-28 Østfold, Moss, Retterstedet Halshogging Postran August Anton Lædel
Hans Larsen Kragerud 1818-00-00 Østfold, Spydeberg, Mollehøgda Halshogging Mord August Anton Lædel
Nils Tune 1818-09-11 Buskerud, Ål, ved Ål kirke Halshogging Mord August Anton Lædel
Ole Sundby 1821-09-17 Hedmark, Odalen Halshogging Mord August Anton Lædel
Jens Amundsen Fenstad 1825-11-09 Hordaland, Bergen, Nordnes Halshogging Falskmynteri Johannes Mühlhausen
Hågen Olsen Pohlstadmoen 1827-03-02 Hedmark, Åmot, Hovdmoen Halshogging Mord August Anton Lædel
Hans Haugene 1827-03-02 Hedmark, Åmot, Hovdmoen Halshogging Mord August Anton Lædel
Erik Eriksen Guslund 1828-07-03 Østfold, Sarpsborg, Nålumåsen Halshogging Mord August Anton Lædel
Hans Christian Engebretsen Torper 1829-07-24 Østfold, Eidsberg, Morstang Halshogging Mord August Anton Lædel
Tarald Taraldsen Midtås 1829-07-24 Østfold, Eidsberg, Morstang Halshogging Mord August Anton Lædel
Martin Pedersen 1832-07-25 Oppland, Lillehammer, Fåberg, Brunlaugsletta Halshogging Mord August Anton Lædel
Anne Sjursdotter Fåråstadstugu 1832-09-22 Oppland, Ringebu, Kryphus Halshogging Barnemord August Anton Lædel
Marit Olsdotter Fåråstadstugu 1832-09-22 Oppland, Ringebu, Kryphus Halshogging Barnemord August Anton Lædel
Nils Nilsen Narumseie 1833-09-07 Oppland, Søndre Land, Kanten Halshogging Øksedrap August Anton Lædel
Kristian Halvorsen Sand 1833-09-19 Hedmark, Nord-Odal Halshogging Mord August Anton Lædel
Sten Lassesen Øfstad 1833-11-13 Hordaland, Os Halshogging Postran Torbjørn Pedersen
Ole Olsen Sævle, kjent som Sevleguten 1834-12-16 Buskerud, Kongsberg, Stengelsrudmoen Halshogging Mord Guttorm Lædel
Ole Jacobsen Berg 1838-10-18 Telemark, Porsgrunn, Blokkhustangen Halshogging Mord Guttorm Lædel
Johannes Mikkelsen Eggum 1841-05-28 Sogn og Fjordane, Sogndal, Eggeberget Halshogging Mord Samson Isberg
Peder Pedersen Hagebøen 1842-01-29 Møre og Romsdal, Nesset Halshogging Mord Lars Hyll
Peder Larsen Sydfjordskar 1845-01-24 Nordland, Sørfold, Kobbelv Halshogging Mord Carl Frederik Wenberg
Ingeborg Olsdatter Grønli 1845-04-05 Sogn og Fjordane, Vik, Flatebrekke Halshogging Mord Samson Isberg
Peter Olsen Ringieie 1847-10-20 Akershus, Bærum, Jongsåsen Halshogging Mord Samson Isberg
Maren Johanne Jektvik 1849-06-11 Trøndelag, Hitra Halshogging Mord Jacob Ferdinand Øien
Jens Larsen Halden 1850-06-04 Trøndelag, Trondheim, Sluppen Halshogging Mord Samson Isberg
Aslak Jacobsen Hætta 1854-10-15 Finnmark, Alta, Bossekop Halshogging Mord Samson Isberg
Mons Aslaksen Somby 1854-10-15 Finnmark, Alta, Bossekop Halshogging Mord Samson Isberg
Christian Gulbrandsen Harebakken 1857-05-23 Hedmark]], Ringsaker, Øykelsrud Halshogging Mord Samson Isberg
Jakob Johannessen Kvashiller 1858-10-07 Sogn og Fjordane, Luster, Kvalsøra Halshogging Mord Samson Isberg
Even Gloppestuen 1860-11-09 Oppland, Gjøvik, ved Gloppestuen Halshogging Mord Samson Isberg
Elias Dahlgren 1861-08-31 Østfold, Halden, Idd Halshogging Mord Samson Isberg
Ole Anton Sivertsen Moland 1861-10-30 Nordland, Vågan, Kabelvåg Halshogging Mord Samson Isberg
Peder Pedersen Marken 1862-11-24 Hedmark, Rendalen Halshogging Mord Samson Isberg
Ole Hansen Stokkestadeie 1863-08-21 Oppland, Vågå Halshogging Mord Samson Isberg
Friedrich Wilhelm Priess 1864-04-20 Oslo, Etterstadsletta Halshogging Mord Samson Isberg
Knud Fredrik Christian Simonsen 1864-04-20 Oslo, Etterstadsletta Halshogging Mord Samson Isberg
Olaves Andersson 1868-07-17 Akershus, Skedsmo, ved Skedsmo kirke Halshogging Mord Theodor Larsen
Jakob Alexander Jakobsen Wallin 1876-01-25 Hordaland, Bergen, Nordnes Halshogging Mord Theodor Larsen
Sofie Johannesdotter 1876-02-18 Østfold, Halden, Porsnesløkka Halshogging Mord Theodor Larsen
Kristoffer Nilsen Svartbækken Grindalen 1876-02-25 Hedmark, Løten Halshogging Mord Theodor Larsen

Referanser/noter

  1. Marrethe Tandberg ble benåda fra dødsstraff, men den skulle gjennomføres seremonielt etter hennes død.

Litteratur og kilder

Se også