Jødiske holocaustofre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerket over Kristiansundsjødene.
Foto: Chris Nyborg (2017).
M/S «Gotenland»
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Oskar Mendelsohn (1943).
M/S «Monte Rosa» som cruiseskip i Harstad havn.
Foto: Sør-Troms Museum (1930-1935).

Jødiske holocaustofre er en oversikt over jøder bosatt i Norge som ble drept under holocaust samt de få som overlevde konsentrasjonsleirene. Det sikreste tallet vi har for hvor mange personer dette omfatter er 773, hvorav 34 overlevde leirene. Det var i 1942, da deportasjonen av jødene begynte, omkring 1800 jøder i landet. De aller fleste av de drøyt tusen personene som kom seg unna gjorde dette ved å flykte til Sverige.

Om oversikten

Denne oversikten over deporterte er i hovedsak basert på Bjarte Brulands oversikt i boka Holocaust i Norge, utgitt 2017. Den er sortert på «etternavn, fornavn»; vil man sortere etter andre kriterier er det bare å trykke i øverste rad. For å sortere flere, hold inne shift-tasten mens du trykker (for eksempel for å sortere på fylke og kommune samtidig, eller for å få personer fra et område sortert etter fødselsdato).

Vi har lagt til enkelte opplysninger eller endra navn der det er aktuelt, og bosted er endra til kommunenivå, mens Bruland noen ganger har et mer spesifikt sted. Kommuneinndelinga i 1942 er lagt til grunn; dette er ikke gjennomført hos Bruland, og det kommer derfor til å være nødvendig med noen endringer i denne kolonna. Der vi vet at det må en oppdatering til er dette merka ei stjerne bak kommunenavnet. Et unntak er at de fleste som var bosatt i Aker herred trolig er ført som tilhørende Oslo. Trolig kan dette også gjelde omegnskommunene til andre byer, spesielt Bergen og Trondheim. Bergen kommune var i 1942 et eget fylke, men er her ført som del av Hordaland, for å kunne gi en helhetlig oversikt over et fylket slik det er i dag. Trolig er også enkelte av de som er ført i Bergen fra omegnskommuner, og skal da uansett telles med i Hordaland. Personer med Kristiania som fødested har fått Oslo i denne kolonna for å få samsvar mellom de som er født før og etter 1925. Det samme gjelder Halden/Fredrikshald, som ble endra i 1928. Når dagens Polen er fødested er også dette brukt, selv om Polen ikke nødvendigvis eksisterte da personen ble født.

Vi har lagt inn en kolonne for fødested. For personer vi kan finne i Våre falne, i folketellinger eller andre kilder er det mulig å oppgi dette, men det kan ta noe tid før alt er på plass. Inntil videre er denne kolonna for de flestes del tom, men den vil etter hvert kunne gi verdifull informasjon om hvor folk opprinnelig kom fra.

Vi har også tatt med en kolonne for snublesteiner. Her er det, for at tabellen ikke skal bli for omfattende, bare lagt inn en 'X' på de som har snublestein per siste oppdatering. Så lenge tabellen er under arbeid kan det mangle noen i den kolonna. For å finne ut hvor snublesteinen er satt ned, gå til artikkelen om dette eller til biografien dersom det er blå lenke på personens navn.

I Brulands bok er oversikten inndelt i en tabell per transport. Her har vi i stedet brukt én tabell, men lagt inn kolonne for transport. Denne brukes for alle de som ble deportert, og for enkelthets skyld er det brukt følgende koder:

Den siste ekstrakolonna vi har lagt inn er dødsstedet. Dette vil også måtte komme på plass etter hvert, da det må sjekkes enkeltvis. I første omgang vil det være de som ble drept i Norge som får dette påført. Dersom dødsstedet er helt ukjent vil det stå 'Ukjent'; er det usikkert står det spørsmålstegn bak stedsnavnet. Der vi ennå ikke har fått slått opp informasjonen er feltet tomt. For personer som omkom under dødsmarsjene vil det stå 'Dødsmarsj', eventuelt med et stedsnavn bak dersom vi kjenner til dette. For personer som døde i konsentrasjonsleir uten at vi vet hvilken vil det stå 'KZ'.

Da dette blir en svært omfattende tabell er det for å spare inn på antall tegn ikke lagt inn lenker til kommuner og fylker. Vi har artikler om alle tidligere og nåværende kommuner og om fylkene, så de kan enkelt nås ved å bruke søkefeltet øverst til høyre.

Alle datoer er oppgitt på formatet åååå-mm-dd, slik at de blir sorterbare. Usikre/antatte datoer er oppgitt med et spørsmålstegn bak, helt ukjente datoer er oppgitt med bare et spørsmålstegn. For personer som overlevde opphold i konsentrasjonsleir vil det komme på plass en dødsdato etter hvert. Status som overlevende er oppgitt i kolonna for merknader, og vil da alltid være første ord der slik at det blir sorterbart.

Navneoversikt

Navn Født Fødested Bosted kommune Bosted fylke Død Dødssted Transport Snublestein Merknader Bilde
Abraham Marcus Abosch 1869-12-15 Galizia Skiptvet Østfold 1942-12-01 Auschwitz Don Abraham Marcus Abosch Våre falne.JPG
Moritz Nevezetsky Abrahamsen 1881-12-06 Litauen Trondheim Sør-Trøndelag 1942-11-13 Falstad Nei X Utenomrettslig henretta. Moritz Nevezetsky Abrahamsen Våre falne.JPG
Ernst Josef Adler 1910-09-03 Oslo Oslo 1943-03? Don
Karl Jacques Ajzenberg 1911-05-03 Stavanger Rogaland 1983-07-08 Enk X Overlevde.
Elka Apelsin 1878–12-08 Litauen Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Anna Aronstam 1907-09-27 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don Anna Aronstam Våre falne.JPG
Menasse Aronstam 1868-07-06 Latvia Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don Menasse Aronstam Våre falne.JPG
Sofie Aronstam 1915-12-22 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don Sofie Aronstam Våre falne.JPG
Abraham Josef Arsch 1918-02-14 Oslo Oslo Oslo 1943-01-02 Auschwitz Don X
Bertha Arsch 1882-01-28 Litauen Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Moritz Arsch 1877-06-15 Latvia Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Samuel Jacob Arsch 1913-11-03 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sara Gitel Arsch 1908-10-15 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sara Gitel Arsch 1908-1942.JPG
Tanchum Arsch 1885-12-09 Latvia Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Benjamin Asberg 1912-07-08 Litauen Oslo Oslo 1986-04-11 Oslo Don Overlevde
Edda Aschkanaze 1904-09-12 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sarah Aschkanaze 1906-07-03 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Glenny Barchan 1899-06-19 Fredrikstad Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Marie Basseches 1883-10-01 Nøtterøy Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don
Max Basseches 1879-08-04 Nøtterøy Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don
Ada Abigael Becker 1922-01-20 Stavanger Stavanger Rogaland 1943-03-03 Auschwitz Got X Ada Abigael Becker Våre falne.JPG
David Becker 1898-06-24 Drammen Skien Telemark 1943-02-17 Auschwitz MR2 X
David Becker 1900-12-01 Oslo Oslo Oslo 1943-01-05 Auschwitz Don
Frida Becker 1900-06-24 Drammen Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Hille Elieser Becker 1885-08-15 Russland Stavanger Rogaland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ida Becker 1917-02-04 Litauen Bergen Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X Ida Becker Våre falne.jpg
Israel Josef Becker 1916-05-26 Oslo Bergen Hordaland Ukjent Auschwitz Don X Israel Josef Becker Våre falne.JPG
Judith Nina Becker 1888-01-02 Russland Stavanger Rogaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Louis Becker 1906-01-06 Oslo Skien Telemark 1943-08-10 Auschwitz Got X
Mendel Davidor Becker 1862-10-15 Litauen Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Mina Becker 1869-05-25 Latvia Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Sam Becker 1941-04-08 Bergen Bergen Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Sara Teige Becker 1902-05-20 Litauen Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Wulff Becker 1907-09-19 Oslo Oslo Oslo 1943-02-17 Auschwitz MR2 X
Charles Behak 1878-07-15 Russland Oslo Oslo 1942-11-29 Ullevål sykehus Nei Begikk selvmord for å unngå deportasjon.
Nils Behak 1903-03-27 Oslo Oslo Oslo 1943-01-05 Auschwitz Don X
Esther Bekker 1892-12-03 Trondheim Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Moses Bekker 1884-06-20 Litauen Trondheim Sør-Trøndelag]] 1943-03-03 Auschwitz Got
Annie Louise Benkow 1895-01-30 Skottland Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X Annie Louise Benkow 01.jpg
Bernard Berenhaut 1881-05-19 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Gertrud Berenhaut 1884-02-12 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Josef Berg 1917-08-02 Oslo Oslo MR2 Overlevde.
Ruben Berg 1920-01-20 Oslo Oslo Oslo 1943-06-06 Don Usikker dødsdato.[1]
Marie Berger 1874-04-24 Litauen Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
David Bergmann 1925-02-09 Oslo Oslo Oslo 1943-01-01 Auschwitz Don X
Else Marie Bergmann 1922-09-16 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Moses Martin Bergmann 1896-07-06 Trondheim Oslo Oslo 1943-01-11 Auschwitz Don X
Ruth Bergmann 1896-02-08 Horten Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Adolf Berkowitz 1912-04-06 Tønsberg Vestfold Ukjent Don X
Betty Berkowitz 1913-02-09 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don
David Isak Bermann 1899-10-07 Litauen Oslo Oslo 1943-01-22 Auschwitz MR2
Abel Lazar Bernstein 1885-02-08 Sverige Trondheim Sør-Trøndelag 1942-03-07 Trondheim/Falstad? Nei X Henretta for motstandsarbeid. Abel Lazar Bernstein Våre falne.jpg
Abraham Salomon Bernstein 1882-11-01 Sverige Fredrikstad Østfold 1942-12-01 Auschwitz Don X Abraham Salomon Bernstein Våre falne.jpg
Ernst Sigmund Bernstein 1922-08-07 Oslo Oslo Oslo 1943-02-05 Auschwitz Don X Ernst Sigmund Bernstein.jpg
Gisela Bernstein 1888-03-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Herman Levi Bernstein 1874-05-01 Sverige Oslo Oslo 1942? MR1
Mauritz Gothart Bernstein 1869-04-01 Polen Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Paul Bernstein 1903-10-11 Oslo Oslo Oslo 1943-01-07 Auschwitz MR1
Rebekka Bernstein 1873-04-27 Russland Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Richard Bernstein 1882-09-12 Oslo Oslo 1943-01-21 Auschwitz MR2 X
Samuel Bernstein 1886-02-14 USA Oslo Oslo 1942-12-20 Auschwitz Don Samuel Bernstein Våre falne.JPG
Seiki Bernstein 1886-05-10 Polen Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
David Heiman Bersohn 1863-12-10 Litauen Jevnaker Oppland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Isak Meyer Bersohn 1902-12-23 Oslo Jevnaker Oppland 1943-01-15 Auschwitz Don X
Markus Aleksander Bersohn 1904-12-01 Oslo Jevnaker Oppland 1943-01-09 Auschwitz Don X
Benjamin Bild 1912-08-08 Rælingen Akershus 1941-12-26 Enk X
Herman Bild 1883-08-15 Ås Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ida Bild 1922-07-23 Ås Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Lars Bild 1910-10-19 Ås Akershus 1943-02-01 Auschwitz Don X
Philip Moses Bild 1920-02-14 Oslo Oslo Ukjent Don X
Thina Bild 1877-07-01 Ås Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X Thina Bild Våre falne.JPG
Otto Leo Bing 1883-12-06 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz MR1
Sara Bjerke 1920-07-27 Oslo Oslo 1943-11-20 Enk
Rebekka Blatt 1894-06-01 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Selig Blomberg 1882-02-10 Oslo Oslo 1942-12-12 Auschwitz MR1 X
Kurt Blumenau 1885-09-13 Tyskland Bærum Akershus 1945-12-06 Nei Døde etter krigens slutt som følge av mishandling på Berg interneringsleir. Kurt Blumenau Våre falne.JPG
Anna Bodd 1908-04-02 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Anna Rebekka Bodd 1929-09-04 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Arvid Bodd 1922-05-06 Lørenskog Akershus 1942-02-20 Auschwitz Don X
Bjørn Benjamin Bodd 1926-01-06 Lørenskog Akershus 1943-02-20 Auschwitz Don X
Isak Bodd 1927-09-26 Lørenskog Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jacob Bodd 1894-04-29 Litauen Oslo Oslo 1943-02? Auschwitz Don X Jacob Bodd (1894-1943).jpg
Janta Bodd 1902-09-14 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Kaja Pauline Bodd 1906-05-24 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leiser Wolf Bodd 1872-07-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Liv Bodd 1926-01-06 Lørenskog Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Manja Malke Bodd 1931-09-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Mary Dora Bodd 1922-05-06 Lørenskog Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Moritz Meyer Herman Bodd 1903-06-25 Oslo Oslo Ukjent Don X
Oskar Bernhard Bodd 1912-07-17 Oslo Oslo 1945-04-08 Don X
Rakel Bodd 1897-11-20 Litauen Lørenskog Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X Rakel Bodd Våre falne.jpg
Salomon David Bodd 1898-01-10 Litauen Lørenskog Akershus 1943-01-26 Auschwitz Don X Salomon David Bodd Våre falne.jpg
Sofie Hanna Bodd 1913-09-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Marie Bogomolno 1889-12-24 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Salomon Bogomolno 1891-02-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Salomon Bogomolno jr. 1926-09-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Alice Rosa Borinski 1892-07-05 Tyskland Bergen Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Paul Borinski 1881-04-27 Tyskland Bergen Hordaland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Abraham Leiser Borøchstein 1892-09-15 Litauen Kristiansund Møre og Romsdal 1943-04-01 Auschwitz MR2 X Abraham Leiser Borøchstein (1892-1943).jpg
Julius Isak Borøchstein 1937-11-05 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Leopold Moses Borøchstein 1932-01-08 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Mascha Marijasa Borøchstein 1910-09-04 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Phillip Nathan Meyer Borøchstein 1933-01-30 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rosa Borøchstein 1930-10-08 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Sonja Henny Borøchstein 1936-05-28 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Benzel Braude 1890-10-15 Oslo Oslo Ukjent Don X
Harry Braude 1919-06-21 Oslo Oslo Ukjent Don X
Isak Josef Braude 1914-02-02 Oslo Oslo 1943-01-07 Auschwitz Don X
Sara Bertha Braude 1892-08-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bertha Pauline Buchmann 1884-12-20 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Chone Moses Caplan 1922-12-02 Tromsø Troms 1945-02-01 MR2
Daniel Caplan 1870-04-15 Tromsø Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X
Hertze Caplan 1913-06-18 Tromsø Troms 1943-03-03 Auschwitz MR2 X
Jacob Caplan 1903-12-31 Narvik Nordland 1943-03-19 Auschwitz MR2
Solly Caplan 1908-05-12 Tromsø Troms 1942-12-16 Auschwitz MR2 X
Alexander Karl Claes 1904-01-16 Oslo Oslo 1943-03? Auschwitz Don X
Arvid Claes 1935-05-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bertha Claes 1911-02-13 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Daniel Claes 1905-12-14 Oslo Oslo 1943-02-24 Auschwitz Don X
Ida Iris Claes 1930-01-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jan Claes 1938-01-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rubin Claes 1889-04-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sofie Claes 1889-06-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fritz Gabriel Cohn 1885-06-28 Tyskland Asker Akershus 1943-01-07 Auschwitz Don
Ludwig Paul Cohn 1889-06-11 Oslo Oslo 1952-05-12 Oslo Enk Overlevde.
Margot Flora Cohn 1892-08-02 Tyskland Asker Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don
Lina Dabrosin 1891-06-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Samuel Dabrosin 1887-01-15 Oslo Oslo 1943-02-16 Auschwitz Don X
Benno Damelin 1924-10-11 Oslo Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Don X Benno Damelin Våre falne.JPG
Israel Damelin 1888-07-14 Litauen Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X Israel Damelin Våre falne.JPG
Thora Damelin 1894-04-10 Litauen Oslo Oslo 1943-06-18 Nei X Thora Damelin Våre falne.JPG
Franz Daus 1896-11-16 Bergen Hordaland 1942-12-22 Auschwitz Don
Bernhard Davidsen 1892-05-25 Skedsmo Akershus 1943-01-16 Auschwitz Don X Dødsdato er satt til siste dag man vet han var i live; han ble da overført fra «Krankenbau» (blokk 28) til «Hospital» (blokk 20) i Auschwitz. Det er usikkert når han faktisk døde.
David Davidsen 1917-01-13 Skedsmo Akershus 1943-02-17 Auschwitz Don X
John Charles Davidsen 1935-10-10 Skedsmo Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Michael Davidsen 1921-01-17 Bærum Akershus 1943-01-31 Auschwitz Don X
Nina Davidsen 1895-04-25 Russland Skedsmo Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X Nina Davidsen Våre falne.JPG
Ruth Davidsen 1924-07-04 Skedsmo Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sara Rebekka Davidsen 1863-12-16 Oslo Oslo 1942-09-12 Oslo Nei Død under fluktforsøk.
Simon Davidsen 1887-01-13 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz Don X
Herman David Dickman 1910-02-28 Oslo Oslo 1943-01-16 Auschwitz Don X
Meyer Fischel Dickman 1881-05-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sigurd Dickman 1909-11-09 Oslo Oslo 1943-02-15 Auschwitz Don X
Kjell Dobkes 1923-02-18 Oslo Oslo 1943-03-02 Auschwitz Don X
Moses Dobkes 1887-12-24 Oslo Oslo 1942-12-29 Auschwitz Don X
Friedrich Gustav Doller 1894-02-03 Grimstad Aust-Agder Enk Overlevde.
Margarete Doller 1899-08-06 Grimstad Aust-Agder Enk Overlevde.
Georg David Dsenselsky 1895-08-05 Oslo Oslo 1942-12? Auschwitz Don
Moritz Wulff Dsenselsky 1892-02-02 Oslo Oslo 1942-12? Auschwitz Don
Lilly Dvoretsky 1922-06-29 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Marie Dvoretsky 1891-06-14 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Meyer Dvoretsky 1894-02-21 Brønnøysund Nordland 1942-12-21 Auschwitz MR2 X
Sigurd Dvoretsky 1920-10-09 Trondheim Sør-Trøndelag 1944-01-07 Monowitz Got
Arvid Dworsky 1922-03-04 Oslo Oslo 1943-01-24 Auschwitz Don
Asbjørn Dworsky 1920-12-10 Oslo Oslo 1943-02-24 Auschwitz Don
David Isidor Dworsky 1886-03-18 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Käthe Dworsky 1902-11-30 Trondheim Sør-Trondelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rebekka Dworsky 1890-08-14 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rosa Dworsky 1891-07-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Samuel Dworsky 1889-10-14 Oslo Oslo 1942-01? Auschwitz Don X
Selig Dworsky 1895-04-04 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Tilly Dworsky 1919-10-22 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Gunnar Daasvatn 1909-04-02 Oslo Oslo Enk Overlevde.
Elias Ebstein 1887-05-18 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Josef Ebstein 1927-08-04 Oslo Oslo 1943-01-05 Auschwitz Don X
Abraham Egelstein 1891-05-27 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Borghild Egelstein 1921-09-22 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sonja Sara Egelstein 1894-07-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Julius Eidenbom 1871-09-10 Bergen Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got
Walter Einziger 1905-09-25 Lørenskog Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jakob Eiris 1920-01-20 Oslo Oslo 1943-01-11 Auschwitz Don
Sonja Sofie Eiris 1916-07-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Leon Eisen 1897-11-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Otto Eisler 1893-06-01 Oslo Oslo Enk Overlevde.
Leo Eitinger 1912-12-12 Tsjekkia Molde Møre og Romsdal 1996-10-15 Oslo Got Overlevde
Carl Ludvig Elias 1891-09-19 Gudbrandsdalen* Oppland 1942-12-01 Auschwitz Don
Berthold Epstein 1890-04-01 Oslo Oslo Don Overlevde.
Ottilie Epstein 1896-02-08 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Bertha Falck-Ytter 1904-10-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Abraham Feidelmann 1893-04-13 Mosjøen Nordland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Isak Jacob Fein 1882-05-24 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Julius Fein 1885-05-15 Stavanger Rogaland 1943-02? Auschwitz Don X
Nathan Fein 1887-04-14 Oslo Oslo 1945-02-15 MR1 X
Rösi Fein 1892-11-05 Stavanger Rogaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Anna Sara Feinberg 1872-02-02 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Clara Feinberg 1885-09-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Elias Feinberg 1894-09-07 Oslo Oslo 1943-01-07 Auschwitz Don X
Herman Feinberg 1901-06-29 Oslo Oslo 1943-01-15 Auschwitz Don X
Kai Feinberg 1921-12-23 Oslo Oslo Don X Overlevde.
Martin Feinberg 1899-02-16 Oslo Oslo 1943-02-04 Auschwitz Don X
Rachel Feinberg 1923-06-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Herman Feldmann 1918-03-01 Oslo Oslo 1943-08-20 Auschwitz Got X
Jacob Feldmann 1891-04-03 Oslo Oslo 1942-10-27 Trøgstad Nei X Død under fluktforsøk.
Rakel Sonja Feldmann 1891-05-05 Oslo Oslo 1942-10-27 Trøgstad Nei X Død under fluktforsøk.
Abraham Filländer 1879-03-12 Oslo Oslo 1942-05-07 Enk
Elise Fischel 1889-02-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Emanuel Fischel 1870-03-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Erwin Fischel 1873-08-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Grete Fischel 1911-07-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Hans Erik Fischel 1919-03-02 Oslo Oslo 1943-02-15 Auschwitz Don
Bertha Sonja Fischer 1897-06-04 Narvik Nordland 1943-03-03 Auschwitz Got X
David Fischer 1899-06-20 Narvik Nordland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Dina Sofie Fischer 1873-08-15 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Emanuel Fischer 1923-10-30 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-02-08 Auschwitz Don X
Eva Jenny Fischer 1905-04-01 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Gusta Fischer 1893-12-29 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Hermann Fischer 1893-01-01 Litauen Kristiansund Møre og Romsdal 1943-01-02 Auschwitz MR2 X
Idar Israel Fischer 1931-05-12 Narvik Nordland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Judith Fischer 1930-06-10 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Lillian Lea Fischer 1928-05-01 Narvik Nordland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Martin Mendel Fischer 1895-04-22 Narvik Nordland 1943-01-17 Auschwitz MR2 X
Ruth Fischer 1931-12-18 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Samuel Fischer 1907-10-05 Narvik Nordland 1943-01-12 Auschwitz Don X
Theodor Fischer 1937-01-15 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Wulf Fischer 1922-02-13 Narvik Nordland 1943-03-01 Auschwitz Don X
Salo Flanter 1895-11-09 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Solveig Florence 1904-01-28 Oslo Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X Solveig Florence Våre falne.jpg
Pavel Fraenkl 1904-05-20 Tjekkoslovakia Våler Hedmark 1985-11-05 Oslo Enk Overlevde.
Bernhard Meier Freidmann 1887-09-30 Oslo Oslo 1943-01-20 Auschwitz Don
Benjamin Fritjof Fridmann 1896-08-08 Oslo Oslo 1943-01-02 Auschwitz Don X
Ruben Jehoda Fridmann 1898-04-15 Horten Vestfold Ukjent Enk X
Abraham Jacob Fried 1880-05-17 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Charles Ganz 1932-04-29 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fanny Synnøve Ganz 1934-12-12 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Lea Ganz 1903-02-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Marie Ganz 1868-11-14 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Benjamin Garmi 1918-07-15 Oslo Oslo 1943-12? Don
Gideon Garmi 1921-10-25 Oslo Oslo 1943-02-15 Auschwitz Don
Bjørn Johnny Gedanken 1925-05-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Heiman David Gedanken 1922-05-12 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Josef Gedanken 1893-11-09 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Lilly Gedanken 1916-01-22 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Lina Gedanken 1895-04-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Henrik Gettler 1916-12-01 Oslo Oslo 1943-04-30 Auschwitz Got
Herman Jonas Gettler 1885-03-26 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Maria Masse Gettler 1889-04-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sonja Rebekka Gettler 1910-03-13 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Svend Gettler 1912-12-21 Oslo Oslo 1943-05? Auschwitz Got X
Israel Jacob Gittelsen 1877-09-09 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Lea Gittelsen 1872-05-18 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Signe Gittelsen 1903-11-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
David Glick 1907-10-04 Trondheim Sunndal Møre og Romsdal 1943-01-22 Auschwitz Don X David Glick (1907-1943).jpg
Isak Glick 1915-04-23 Ås Akershus 1943-01-19 Auschwitz Don X
Jenny Glick 1874-10-02 Tyskland Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Kalman Glick 1877-06-14 Latvia Trondheim Sør-Trøndelag 1942-11-13 Falstad Nei X Utenomrettslig henretta. Kalman Glick Våre falne.jpg
Rakel Glick 1882-11-17 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
David Jacob Glikman 1921-01-05 Oslo Oslo 1943-02? Auschwitz Don X
Sara Selma Glikman 1920-02-27 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Alexander Goldberg 1905-03-07 Oslo Oslo 1943-01-15 Auschwitz MR1 X
Anna Goldberg 1879-10-29 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
David Goldberg 1879-08-19 Oslo Oslo 1942? Auschwitz MR1 X
Gustav Goldberg 1917-03-28 Oslo Oslo 1942-12-18 Auschwitz Don X
Marie Goldberg 1903-08-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rebekka Goldenheim 1883-08-24 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Isak Meyer Goldmann 1883-08-27 Hammerfest Finnmark 1942-12-01 Auschwitz Don
Salomo Goldstein 1942-10-27 Ullevål sykehus Nei Begikk selvmord for å unngå deportasjon.
Alf Abel Goldwasser 1927-05-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sigmund Goldwasser 1923-06-12 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Simon Goldwasser 1890-04-27 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Ahren Gordon 1928-03-14 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bernhard Johnny Gordon 1905-11-22 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Doris Gordon 1934-10-13 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Edith Betty Gordon 1901-11-08 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Gordon 1932-10-09 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Adolf Gorwitz 1884-07-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bjarne Gorwitz 1925-07-05 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz Don X
David Gorwitz 1920-07-04 Oslo Oslo 1943-02-08 Auschwitz MR1 X
Edel Gorwitz 1928-09-09 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Elias Gorwitz 1911-09-07 Oslo Oslo 1943-04-27 Auschwitz Don X
Ester Gorwitz 1923-01-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Herman Gorwitz 1922-04-27 Oslo Oslo 1943-05-08 Auschwitz Don X
Ida Gorwitz 1916-05-23 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Gorwitz 1915-06-29 Oslo Oslo 1943-02-15 Auschwitz Don X
Lina Gorwitz 1887-05-27 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Philipp Gosias 1883-03-30 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Joseph Grabowski 1911-05-11 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-05? Auschwitz Got
Liesbeth Dorothea Grabowski 1920-04-30 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Tibor Graf 1908-09-25 Oslo Oslo Enk Overlevde.
Sara Granstein 1894-05-20 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Israel Gross 1878-07-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Felix Gruder 1904-09-26 Oslo Oslo 1942-12-21 Auschwitz Don
Helga Elsbeth Grün 1892-06-24 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Emil Gunst 1891-10-21 Oppegård Akershus 1943-03-03 Auschwitz Got X
Gjertrud Gunst 1930-10-15 Oppegård Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Lilly Anna Gunst 1911-10-09 Oppegård Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Josef Mejer Gurewitz 1905-04-15 Trondheim Sør-Trøndelag Ukjent Got
Klara Gurewitz 1899-09-13 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Michael Gurewitz 1908-12-31 Trondheim Sør-Trøndelag Ukjent Got
Friedrich Albert Wilhelm Hammer 1892-06-08 Tønsberg Vestfold Ukjent MR1
Friedrich Fritz Nathan Hammersclag 1888-11-20 Halden Østfold 1943-03-03 Auschwitz Got X
Toni Hammerschlag 1896-12-10 Halden Østfold 1943-03-03 Auschwitz Got X
Clothilde Hanauer 1882-11-29 Kvam Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Julius Heilbut 1863-04-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rosalie Heilbut 1868-09-22 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Beily Hess 1910-02-19 Nederland Enk Overlevde. Norsk tilknytning, deportert fra Nederland til Theresienstadt.
Benno Hess 1906-11-19 Nederland Enk Overlevde. Norsk tilknytning, deportert fra Nederland til Theresienstadt.
Karin Harriet Hess 1940-01-15 Nederland Enk Overlevde. Norsk tilknytning, deportert fra Nederland til Theresienstadt.
Asriel Beer Hirsch 1920-04-04 Trondheim Sør-Trøndelag Got Overlevde.
Assor Hirsch 1923-04-09 Trondheim Sør-Trøndelag Got Overlevde.
Chaim Hirsch 1879-09-08 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Chaja Hirsch 1912-02-20 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Esther Hirsch 1905-05-26 Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X
Frida Hirsch 1868-12-18 Polen Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X Frida Hirsch, f. Dublinsky (1868-1943).jpg
Gittel Hirsch 1909-03-27 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Joel Jacob Hirsch 1866-05-20 Polen Kristiansund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got X Joel Jacob Hirsch (1866-1943).jpg
Leon Hirsch 1908-01-09 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-12-16 Auschwitz Got X
Liebali Hirsch 1922-04-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Marie Hirsch 1887-07-07 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rolff Wolf Hirsch 1897-07-30 Kristiansund Møre og Romsdal Ukjent Auschwitz Don X
Rubin Hirsch 1914-08-20 Trondheim Sør-Trøndelag 1944-01-23 Auschwitz Got X
Stephanie Hirsch 1875-10-10 Lillehammer Oppland 1942-12-01 Auschwitz Don
Meta Hirschberg 1865-05-04 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Toni Taube Hirschfeld 1883-05-02 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Anna Hurwitz 1890-05-30 Litauen Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X Anna Hurwitz 1890-1943.jpg
Arvid Moritz Hurwitz 1922-01-30 Oslo Oslo 1944-01-01 Don X
Benno Hurwitz 1932-04-22 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bernhard Josef Hurwitz 1877-07-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fredrik Hurwitz 1928-10-18 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Gabriel Hurwitz 1889-08-24 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jacob Hurwitz 1907-01-10 Oslo Oslo 1943-02-23 Auschwitz Don X
Jenny Hurwitz 1907-01-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jenny Hurwitz 1922-12-02 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Josef Hurwitz 1920-05-31 Oslo Oslo 1944-01-01 Auschwitz Don X
Klara Hurwitz 1880-12-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Marie Hurwitz 1911-12-07 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Markus Moses Hurwitz 1898-10-15 Oslo Oslo 1943-03? Auschwitz Got X
Meyer Hurwitz 1916-01-28 Oslo Oslo 1943-03? Auschwitz Don X
Salomon Hurwitz 1910-08-10 Oslo Oslo 1943-04? Auschwitz Don X
Therese Hurwitz 1899-10-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Hans Paul Wilhelm Huszár 1914-07-31 Tyskland Bergen Hordaland 1943-01-16 Auschwitz Don X Hans Paul Huszar Våre falne.jpg
Benjamin Isachsen 1905-04-23 Oslo Aurskog Akershus 1943-01-15 Auschwitz Don X
Aron Isaksen 1905-09-13 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
David Isaksen 1898-05-07 Trondheim Sør-Trøndelag 1942-03-07 Falstad Nei X Henretta for motstandsarbeid.
Gerd Gittel Isaksen 1925-08-15 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Harry Samuel Isaksen 1932-07-06 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Herman Isaksen 1908-06-04 Oslo Oslo 1943-03-04 Auschwitz Don X
Isak Leiser Isaksen 1875-08-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Isidor Isaksen 1896-11-02 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-04-09 Auschwitz MR2 X
Leonard Isaksen 1928-11-11 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Rebekka Sonja Isaksen 1884-09-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Rosa Isaksen 1896-07-07 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Wulf Isaksen 1895-05-14 Trondheim Sør-Trøndelag 1942-03-07 Falstad Nei X Henretta for motstandsarbeid.
Awschey Iskin 1877-12-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Lewek Jacobowitz 1888-04-03 Oslo Oslo 1943-07-19 Enk X
Arnold Jaffe 1927-01-03 Gjøvik Oppland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Cecilie Jaffe 1911-02-08 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ester Jaffe 1883-11-17 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Esther Jaffe 1888-02-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Eva Marie Jaffe 1919-08-22 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Gerhard Siegbert Theodor Jaffé 1905-05-19 Våler Hedmark 1943-06-04 Auschwitz Got
Hanna Jaffe 1914-07-18 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ida Jaffe 1912-05-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Isak Jaffe 1882-05-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Jaffe 1892-05-03 Oslo Tønsberg Vestfold 1943-09? Auschwitz Don X Leopold Jaffe Våre falne.jpg
Markus Jaffe 1861-12-13 Litauen Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Mendel Jaffe 1920-12-05 Gjøvik Oppland Ukjent Auschwitz Don X
Moritz Jaffe 1889-06-25 Halden Østfold Ukjent MR1 X
Rakel Jaffe 1894-01-12 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Robert Jaffe 1924-04-16 Gjøvik Oppland 1943-01-15 Auschwitz Don X
Rudolf Jaffe 1923-05-27 Tønsberg Vestfold 1943-01-15 Auschwitz Don X
Ruth Jaffe 1897-06-19 Gjøvik Oppland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Samson Jaffe 1887-12-15 Oslo Gjøvik Oppland 1942-12-01 Auschwitz Don X Samson Jaffe Våre falne.jpg
Jenny Jakubowitz 1935-07-12 Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Mina Jakubowitz 1908-02-25 Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rudolf Jakubowitz 1889-02-05 Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Simon Kai Jakubowitz 1933-03-11 Bærum Akershus 1942-01-12 Auschwitz Don X
Sonja Henny Jakubowitz 1931-08-14 Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Wilhelm Jarochy 1886-04-16 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Hans Jellinek 1906-12-22 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz Don X
David Philip Jelo 1904-05-23 Oslo Oslo 1942-12-00 Auschwitz Don X David Philip Jelo Våre falne.JPG
Herman Jelo 1908-03-01 Oslo Oslo 1943-01-02 Auschwitz Don X
Dora Marie Jelowitz 1910-07-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Esther Rosa Jelaawitz 1886-04-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fanny Jelaawitz 1906-04-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Isak Leib Jelaawitz 1882-02-15 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Helene Strand Johansen 1903-04-19 Oslo Oslo 1942-05? Enk
Johan Strand Johansen 1903-02-03 Oslo Oslo Enk Overlevde.
David Joseff 1893-04-23 Stavanger Rogaland 1943-01-02 Auschwitz Don X
Sara Hildur Joseff 1916-01-25 Stavanger Rogaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Selmer Samuel Joseff 1922-11-13 Stavanger Rogaland 1943-01? Auschwitz Don X
Sofie Joseff 1892-09-01 Stavanger Rogaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Cecilie Joseph 1897-06-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fanny Joseph 1874-12-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Herman Joseph 1876-10-25 Kongsvinger Hedmark 1943-03-03 Auschwitz Got X
Moritz Kahan 1916-02-04 Oslo Oslo Don Overlevde
Ada Ester Kahn 1938-10-15 Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Cecilie Kahn 1900-02-04 Oslo Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X Cecilie Kahn Våre falne.jpg
Rosa Kahn 1877-04-10 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rosa Kahn Våre falne.JPG
Isak Kaplan 1889-04-14 Oslo Oslo 1943-01-16 Auschwitz Don
Wassillij Karjagin 1905-02-28 Oslo Oslo Enk Overlevde.
Esther Karpol 1903-12-25 Sør-Fron Oppland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Klara Karpol 1899-08-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Samuel Karpol 1901-02-07 Sør-Fron Oppland 1943-01-13 Auschwitz Don X
Bassy Kassan 1912-06-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Cecilie Kassan 1878-03+-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Max Martin Kassan 1909-04-02 Oslo Oslo 1943-05-12 Auschwitz Got
Mona Esther Kassan 1914-08-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Moses Katz 1874-10-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bertha Kazerginski 1867-06-27 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Eugen Keil 1907-06-04 Hønefoss Buskerud Enk Overlevde.
Anna Kermann 1919-10-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Charles Abraham Kermann 1916-07-15 Oslo Oslo 1943-01-13 Auschwitz Don X
Gerda Sara Kermann 1919-11-02 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Isak Kermann 1885-08-15 Lillestrøm Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Markus Kermann 1891-01-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Morris Kermann 1914-12-10 Oslo Oslo 1943-03-02 Auschwitz Don X
Olga Figge Kermann 1892-05-07 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Robert Kermann 1918-02-25 Oslo Oslo 1943-01-15 Auschwitz Don
Sara Kermann 1888-05-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jacob Isak Kerner 1886-01-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Karl Leopold Kirchner 1865-08-28 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Abraham Klein 1926-06-12 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Cissy Pera Klein 1929-04-19 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X Cissy Pera Klein Våre falne.JPG
Moritz Klein 1911-01-29 Tromsø Troms 1943-02-17 Auschwitz MR2 X
Wulf Klein 1886-06-05 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Ernst Knöpfler 1906-06-30 Oppegård Akershus Ukjent Don X
Helene Knöpfler 1915-04-09 Oppegård Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Knöpfler 1933-04-08 Oppegård Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Odd Knöpfler 1940-05-02 Oppegård Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Benjamin Koklin 1891-10-12 Tønsberg Vestfold 1943-01? Auschwitz Don X
Emil Georg Koklin 1925-11-17 Tønsberg Vestfold 1943-01? Auschwitz Don X
Ida Koklin 1887-06-15 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Julius Koklin 1922-07-31 Tønsberg Vestfold 1943-01-14 Auschwitz Don X
Henrik Chem Kolnitzansky 1919-11-01 Oslo Oslo 1943-01-13 Auschwitz Don
Hirsch Zvi Komissar 1887-06-08 Trondheim Sør-Trøndelag 1942-03-07 Falstad Nei X Henretta for motstandsarbeid.
Beer Komnick 1927-04-01 Hurum Buskerud 1943-01? Auschwitz Don X
Jakob Komnick 1898-10-23 Hurum Buskerud 1943-01? Auschwitz Don X
Julie Komnick 1898-12-23 Hurum Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ephraim Wolff Koritzinsky 1883-06-20 Sverige Trondheim Sør-Trøndelag 1942-05-15 Levanger Nei Døde av kreft under fengselsopphold, skulle egentlig vært deportert. Ephraim Wolff Koritzinsky.jpg
Eugen Krausz 1909-01-12 Oslo Oslo 1943-02? Auschwitz Don
Gisela Kreilisheim 1879-12-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Jacob Krieger 1899-09-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Klara Krieger 1906-03-27 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Jenny Krim 1901-08-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Miriam Kristiansen 1899-06-26 Hviterussland Oslo Oslo 1942-05-01 Auschwitz Enk Sendt til Ravensbrück for sin tilknytning til NKP, overført til Auschwitz. Miriam Kristiansen.png
Anna Esther Kronik 1891-10-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Arne Kronik 1924-09-21 Oslo Oslo 1943-02? Auschwitz Don X
Bernhard Krupp 1916-03-23 Oslo Oslo 1943-01-12 Don X
Hermann Krupp 1913-01-01 Oslo Oslo 1942-12-30 Don X
Isak Krupp 1905-05-15 Oslo Oslo 1943-01-22 Auschwitz Don X
Jan Larry Krupp 1942-07-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Krupp 1911-12-23 Oslo Oslo 1943-01-12 Auschwitz Don X
Moses Krupp 1885-04-2 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rachel Krupp 1907-08-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Frida Krømer 1903-04-08 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Adolf Kraast 1890-01-18 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X Adolf Kraast Våre falne.JPG
Abel Nils Lahn 1892-10-15 Sandefjord Vestfold 1942-12? Auschwitz Don
Herman Lahn 1920-01-14 Sandefjord Vestfold 1943-01? Auschwitz Don
Oscar Elis Lahn 1923-08-01 Sandefjord Vestfold 1943-01? Auschwitz Don
Håkon Laksov 1911-07-29 Oslo Oslo Oslo 1943-03-01 Auschwitz Don X Håkon Laksov.jpg
Herman Isak Landau 1878-10-20 Kongsvinger Hedmark 1942-12-01 Auschwitz Don
Anna Ester Lasnik 1911-11-19 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Dora Lasnik 1888-10-10 Vilnius Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X Født Meszansky
Elias Lasnik 1887-12-24 Vilnius Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Kathe Rita Lasnik 1927-10-13 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X Kathe-Rita-Lasnik.jpg
Simon Lefkowitz 1883-05-12 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Bernhard Leimann 1897-09-24 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Dina Leimann 1903-11-19 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Isak Leimann 1869-12-12 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Martha Leimann 1885-09-10 Sverige Oslo Oslo 1943-01-02 Auschwitz Don Martha Leimann Våre falne.JPG
Dora Lemkow 1894-11-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ethel Frida Lemkow 1920-06-26 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sigrid de Lemos 1883-03-08 Oslo Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X Sigrid de Lemos (Vaare falne).jpg
Marta Leopold 1882-03-20 Lillehammer Oppland 1942-12-01 Auschwitz Don
Benjamin Markus Leventhal 1909-10-31 Oslo Oslo 1943-01-04 Auschwitz Don X
Berit Leventhal 1936-08-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Esther Leventhal 1913-08-11 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Flora Leventhal 1878-09-20 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Isak Leventhal 1880-06-27 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Karl Levin 1887-11-15 Oslo Oslo 1942-12-11 Auschwitz Don X
Lea Levin 1905-08-29 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Leonard Elias Levin 1905-05-31 Oslo Oslo 1943-01-19 Auschwitz MR2
Leopold Levin 1898-11-08 Orkanger Sør-Trøndelag 1943-01-04 Auschwitz Don
Lise Levin 1896-04-18 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Ragnhild Levin 1912-10-12 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Sigurd Levin 1898-03-21 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz MR1 X
Aron Levinsohn 1900-02-09 Oslo Elverum Hedmark 1943-01-04 Auschwitz MR1 X Aron Levinsohn Våre falne.JPG
Mina Levinsohn 1907-06-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Mina Michle Levinsohn 1870-03-26 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Moses Levinsohn 1866-06-07 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Anna Levinson 1919-10-14 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bernhard Jacob Levinson 1889-01-25 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz MR1
Dina Rosa Levinson 1924-01-04 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Herman Levinson 1918-01-08 Oslo Oslo 1943-01-18 Auschwitz Don X
Jette Johanne Levinson 1887-01-31 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Salomon Levinson 1889-08-15 Oslo Oslo Ukjent Auschwitz Don X Salomon Levinson Våre falne.JPG
Samuel Levinson 1920-10-13 Oslo Oslo 1943-02-05 Auschwitz Don
Simon Mauritz Levinson 1913-06-27 Oslo Oslo Ukjent Don X
Benjamin Lewenstein 1891-10-01 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Heimann Josef Lewenstein 1920-06-11 Oslo Oslo 1943-01-26 Auschwitz Don X
Meier Bjørn Lewenstein 1915-01-10 Oslo Oslo 1943-01-19 Auschwitz Don X
Salomon Lewenstein 1916-28-11 Oslo Oslo 1943-01-27 Auschwitz Don X
Sara Clara Lewenstein 1887-10-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don C
Eugen Lewin-Dorsch 1883-04-24 Oslo Oslo 1941-10-03 Enk X
David Libowitz 1886-01-08 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Hillel David Lie 1906-10-10 Oslo Oslo 1943-09-03 Nei Henretta for fluktforsøk. Hillel David Lie Våre falne.JPG
Fritz Loewy 1898-11-27 Oslo Oslo 1942-12-27 Auschwitz Don X
Elfirede Lomnitz 1885-12-13 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Felix Georg Lomnitz 1884-11-29 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Salomon Lurje 1888-12-25 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Fritz Lustig 1922-10-28 Molde Møre og Romsdal Got Overlevde.
Hans Lustig 1922-10-28 Molde Møre og Romsdal Got Overlevde.
Nora Leonore Lustig 1899-04-22 Molde Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got
Leo Løgård 1912-05-23 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Kurt Löwidt 1921-05-14 Oslo Oslo 1943-01-19 Auschwitz Don
Fritz Gustav Löwy 1870-08-12 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Else Magnus 1872-04-09 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Gertrude Elster Magnus 1904-02-29 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Abraham Bernhard Mahler 1920-06-09 Trondheim Strinda Sør-Trøndelag Ukjent Don X Abraham Bernhard Mahler Våre falne.JPG
Malke Rachel Mahler 1896-04-02 Strinda Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Mina Scholamis Mahler 1927-08-17 Strinda Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Selik Elieser Mahler 1923-11-03 Strinda Sør-Trøndelag 1942-12? Auschwitz Don
Simon Mahler 1886-12-31 Strinda Sør-Trøndelag 1942-12-01 Auschwitz Don
Ruth Maier 1920-11-10 Østerrike Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jacques Maliniak 1883-10-31 Strinda Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Mathilde Dorothea Maliniak 1887-03-21 Strinda Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Fritz Robert Mankiewicz 1872 Tyskland Hamar Hedmark 1942-10-27 Hamar kretsfengsel Nei X Begikk selvmord i fengslet for å unngå deportasjon. Fritz Robert Mankiewicz 1872-1942.JPG
Max Abraham Mankowitz 1892-10-30 Oslo Oslo 1943-02? Auschwitz Don X
Isak Leib Mariason 1889-09-21 Bergen Hordaland 1943-02-17 Auschwitz MR2
Jette Lea Markus 1890-02-13 Litauen Elverum Hedmark 1942-12-01 Auschwitz Don X Jette Lea Markus Våre falne.jpg
Leif Sigurd Markus 1919-08-22 Elverum Elverum Hedmark 1943-05? Auschwitz MR2 Leif Sigurd Markus Våre falne.jpg
Liv Markus 1925-01-23 Hamar Hedmark 1942-12-01 Auschwitz Don
Ragnar Markus 1937-07-03 Elverum Hedmark 1942-12-01 Auschwitz Don
Selik Markus 1882-05-23 Elverum Hedmark 1943-01? Auschwitz MR1
Sylvia Anne Markus 1926-11-10 Elverum Hedmark 1942-12-01 Auschwitz Don
Anna Matulsky 1897-12-14 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Carl Hermann Matulsky 1888-03-15 Oslo Oslo 1942-12? Auschwitz Don
Julius Medvedeff 1884-05-03 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Charles Meieranovski 1915-07-15 Oslo Oslo 1942-12? Auschwitz Don
Moritz Meieranovski 1881-11-25 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Rosa Meieranovski 1880-05-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Ellinor Meiran 1937-08-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jacob Bernhard Meiran 1905-12-20 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Don X
Ludvig Melzer 1886-03-07 Rogaland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Esther Mendel 1914-05-24 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Harry Isidor Mendel 1915-07-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Aron Mendelsohn 1871-11-17 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Henrik Mendelsohn 1896-11-04 Trondheim Sør-Trøndelag Ukjent Got
Thora Mendelsohn 1874-03-19 Sverige Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X Thora Mendelsohn våre falne.jpg
Hermann Mesner 1911-05-12 Oslo Oslo 1943-01-05 Auschwitz Don X
Martin Meszansky 1904-11-29 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz Don
Harry Leopold Meyer 1912-11-07 Trondheim Sør-Trøndelag Enk Overlevde.
Ida Ethel Meyer 1886-11-10 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Heinz Adolf Hermann Michel 1910-03-28 Oslo Oslo 1943-04-01 Auschwitz Don
Herman Millamed 1866-05-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Josef Minster 1916-05-05 Oslo Oslo 1943-03? Auschwitz Don
Elja Wulf Rolf Mogelovsky 1889-09-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Moritz Leopold Mollet 1891-06-24 Hurum Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X
Aksel Marcus Moritz 1906-08-15 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz Don X
Ben Abraham Moritz 1911-04-01 Oslo Oslo 1943-01-13 Auschwitz Don
Ester Dora Moritz 1909-05-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
John Charles Moritz 1937-07-26 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leif Idar Moritz 1933-04-29 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rakel Moritz 1878-04-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Sara Tora Moritz 1904-02-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Sonja Ester Moritz 1911-09-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Bernhard Müller 1890-04-07 Bergen Hordaland 1942-02-13 Enk
Bertha Müller 1932-02-14 Bergen Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Cecylie Müller 1907-02-27 Bergen Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Oscar Müller 1928-06-30 Bergen Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Gutman Nachemsohn 1879-04-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Hanna Nachemsohn 1890-01-10 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Henry Kalman Nachemsohn 1916-08-10 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz Don X
Samuel Nachemsohn 1913-10-10 Oslo Oslo 1943-01-22 Auschwitz Don X
Moritz Nachtstern 1902-11-11 Russland Oslo Oslo 1969-00-00 Oslo Don X Overlevde. Moritz Nachstern 1949 OBØ49-1037m.jpg
Einar Nathan 1886-12-23 1969-00-00 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz MR1
Selma Nathan 1883-03-23 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Leonhard Benjamin Ornstein 1868-07-23 Nord-Fron Oppland 1943-03-03 Auschwitz Got
Ida Oster 1885-03-09 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Max Oster 1884-12-01 Tyskland Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X Max Oster.jpg
Mirjam Oster 1918-12-31 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rebekka Cecilie Oster 1914-10-20 Oslo Bærum Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X Rebekka Cecilie Oster Våre falne.jpg
Isja Pajkin 1891-11-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ivar Pajkin 1926-06-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Idar Israel Paltiel 1919-05-24 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-02-13 Auschwitz Don X
Julius Louis Paltiel 1924-07-04 Trondheim Sør-Trøndelag 2008-03-07 Trondheim Got Overlevde
Kaja Ruth Paltiel 1895-09-23 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Jozsef Pap 1896-02-18 Oslo Oslo 1942-12-15 Enk
Abraham Samuel Philipsohn 1866-12-19 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Esther Rosa Philipsohn 1903-09-19 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Maja Philipsohn 1912-05-15 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Philip Philipsohn 1897-08-10 Vardø Finnmark 1943-01? Auschwitz Don
Isak Pickelner 1887-09-08 Narvik Nordland 1943-01? Auschwitz MR2 X
Rubin Pinkowitz 1889-02-17 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Salomon Pinkowitz 1896-01-06 Oslo Oslo 1943-02-15 Auschwitz Don X
Michael Wulff Pintzow 1910-06-24 Oslo Oslo 1945-04-08 Got
Ruben Pintzow 1914-03-11 Oslo Oslo 1943-01-13 Auschwitz Don
Samuel Jacob Pintzow 1872-12-13 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Elias Plavnik 1915-08-14 Oslo Oslo 1943-03-23 Auschwitz Don X
Oscar Plavnik 1919-01-25 Oslo Oslo 1943-02-05 Auschwitz Don X
Salomon Leiba Plavnik 1882-01-18 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Gabriel Plesansky 1894-07-12 Oslo Oslo 1943-04-10 Auschwitz MR1 X
Isak Plesansky 1892-05-04 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Mauritz Plesansky 1924-03-28 Oslo Oslo 1943-02? Auschwitz Don X
Mina Plesansky 1932-05-07 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rosa Plesansky 1894-02-05 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sem Plesansky 1930-01-04 Tønsberg Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Hans Pototzky 1881-02-20 Tyskland Oslo Oslo 1942-01-08 Oslo Nei Døde trolig av senskader etter atGestapo mishandla ham i 1940.
Emeric Prager 1902-12-28 Oslo Oslo 1945-02-23 Enk
Herschel Hermann Rabinowitz 1891-10-30 Bergen Hordaland 1942-12-22 Auschwitz Don
Moritz Rabinowitz 1887-09-20 Polen Haugesund Rogaland 1942-02-27 Sachsenhausen Enk X Moritz Rabinowitz Våre falne.jpg
Benno Ramson 1895-10-28 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Edith Raphael 1906-08-08 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Joseph Raskow 1903-09-25 Oslo Oslo 1943-03-01 Auschwitz Don
Georg Rechenberg 1902-11-07 Haugesund Rogaland Don X Overlevde.
Anna Frume Reichmann 1910-02-23 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Arne Reichmann 1922-02-18 Oslo Oslo 1943-03-02 Auschwitz Don X
David Michael Reichmann 1916-08-20 Oslo Oslo 1943-02-25 Auschwitz Don X
Gerhard Benny Reichmann 1942-05-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Nathan Reichmann 1888-06-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Edith Reichwald 1918-08-16 Etne Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Hans Reichwald 1916-09-29 Etne Hordaland 1945-01-17 Don X
Harry Reichwald 1940-11-23 Etne Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Jacob Reichwald 1887-02-13 Gjesdal Rogaland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jeanette Reichwald 1886-05-08 Etne Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Abel Reiff 1893-11-17 Oslo Oslo 1943-02-24 Auschwitz Don X
Cecilie Reiff 1910-05-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Wulff Reiff 1887-01-21 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Johan Reiss 1929-07-25 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Robert Reiss 1928-05-19 Ås Akershus 1943-03-03 Auschwitz Got X
Zemack Resnick 1893-12-17 Tromsø Troms 1943-01-14 Auschwitz MR2 X
Arthur Rosenberg 1899-05-15 Son Akershus 1942-10? Enk X
Bernhardt Rosenberg 1895-03-16 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Charles Rosenberg 1924-05-12 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Elly Rosenberg 1906-07-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Ignatz Rosenberg 1874-07-12 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Jenny Rosenberg 1895-12-20 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rosa Rosenberg 1880-01-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Lesser Rosenblum 1880-06-23 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Mathilde Rothenberg 1891-01-27 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Wilhelm Rothkopf 1903-08-17 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Rosa Rotschild 1875-10-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Meyer Rottmann 1917-05-24 Oslo Oslo 1943-01-13 Auschwitz Don
Max Wulff Rottmann 1890-04-23 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don
Sara Rottmann 1892-06-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Berta Rouff 1887-01-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Isidor Rubinstein 1909-03-28 Oslo Oslo 1945-02-27 Enk X
Molly Amalie Rubinstein 1913-08-24 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Oskar Rubinstein 1885-04-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Rosa Rubinstein 1889-02-02 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Viktor Rubinstein 1922-11-26 Oslo Oslo 1942-12-23 Auschwitz Don
Elias Sachnowitz 1911-10-01 Andebu Vestfold 1943-02-22 Auschwitz Don X
Frank Sachnowitz 1925-02-08 Larvik Andebu Vestfold 1943-08-17 Natzweiler Don X
Frida Sachnowitz 1923-07-21 Larvik Vestfold 1943-03-03 Auschwitz Got X
Herman Sachnowitz 1921-06-13 Larvik Andebu Vestfold 1978 Don X Overlevde.
Israel Leib Sachnowitz 1880-03-31 Russland Andebu Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Marie Sachnowitz 1919-04-11 Andebu Vestfold 1942-12-01 Auschwitz Don X
Martin Sachowitz 1910-10-10 Oslo Andebu Vestfold 1943-03-14 Auschwitz Don X
Rebekka Sachnowitz 1915-08-02 Andebu Vestfold 1943-03-03 Auschwitz Got X
Samuel Sachnowitz 1912-12-08 Andebu Vestfold 1943-01-11 Auschwitz Don X
Rebekka Sakolsky 1912-09-20 Tromsø Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X
Ruth Sakolsky 1940-07-05 Tromsø Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X
Selik Sakolsky 1887-12-24 Tromsø Troms 1943-12-01 Auschwitz MR2 X
Eva Salit 1882-03-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Mary Salit 1903-03-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Elly Salomon 1910-07-23 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Anna Samersav 1889-05-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Rackel Samersav 1916-06-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Rudolf Samersav 1919-06-21 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don
William Samersav 1926-01-13 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don
Isak Julius Samuel 1902-02-19 Oslo Oslo 1942-12-16 Auschwitz MR1 X
Abraham Sangwill 1894-07-10 Oslo Oslo 1943-02-18 Auschwitz Don
Ernst Savosnick 1879-07-16 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-06-13 Auschwitz MR1 X
Robert Savosnick 1915-10-08 Trondheim Sør-Trøndelag Don Overlevde.
John Scelofsky 1887-05-21 Oslo Oslo 1942-12-19 Auschwitz MR1 X
Adolf Gabriel Schacht 1918-06-13 Oslo Oslo 1943-12? Don X
Harry Schacht 1923-04-10 Oslo Oslo 1943-01-29 Auschwitz Don X
Olga Thora Schacht 1892-12-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Salomon Schacht 1921-03-26 Oslo Oslo 1943-03-02 Auschwitz Don X
Moses Schapiro 1887-08-18 Mosjøen Nordland 1942-12-01 Auschwitz Don X
Hanna Schapow 1900-03-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Isak Schapow 1896-10-12 Litauen Hurum Buskerud Ukjent Don X Isak Schapow.jpg
Jette Etele Schapow 1895-12-20 Latvia Hurum Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X Jette Etele Schapow.jpg
Julius Schapow 1922-08-12 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Lina Schapow 1901-12-02 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Salomon Schapow 1892-02-06 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sara Schapow 1907-08-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Abraham Moses Scharff 1882-04-01 Hønefoss Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X
Aron Scharff 1886-04-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Bjørn Meier Scharff 1940-05-14 Hønefoss Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X
Idar Scharff 1941-08-11 Hønefoss Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jacob Scharff 1908-10-26 Hønefoss Buskerud 1942-12? Auschwitz Don X
Jessy Scharff 1921-11-21 Hønefoss Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X
Lea Lisa Scharff 1919-04-28 Hønefoss Buskerud 1942-12-01 Auschwitz Don X
Meilach Julius Scharff 1914-09-02 Hønefoss Buskerud 1943-01-14 Auschwitz Don X
Mina Scharff 1914-02-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Rafael Herman Scharff 1911-04-30 Hønefoss Buskerud 1943-01? Auschwitz Don X
Joseph Hirsch Schechter 1892-07-02 Bergen Hordaland 1943-01? Auschwitz Don
Benjamin Scheer 1909-07-10 Oslo Oslo 1943-03-02 Auschwitz Don X
Carl Scheer 1906-05-14 Bergen Hordaland 1943-06-07 Auschwitz Don X
Fanny Charlotte Scheer 1901-04-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Harry Hirsch Scheer 1913-09-19 Bergen Bergen Hordaland 1943-09? Don X Harry Hirsch Scheer.jpg
Leonard Scheer 1919-04-12 Oslo Oslo 1943-02-15 Auschwitz Don X
Olga Golde Scheer 1862-07-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Charles Schermann 1915-12-31 Oslo Oslo 1943-02-15 Auschwitz Don X
Moritz Moses Schermann 1889-12-28 Oslo Oslo 1943-01-20 Auschwitz Don X
Oskar Schermann 1925-01-19 Oslo Oslo 1943-03-01 Auschwitz Don X
Willy Schermann 1918-11-14 Oslo Oslo 1943-08-20 Auschwitz Got X
Herman Schidorsky 1887-10-13 Sverige Trondheim Sør-Trøndelag 1942-11-13 Falstad Nei X Utenomrettslig henretta.
Jenny Charlotte Schidorsky 1882-06-22 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got
Frida Schiff 1879-12-20 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got
Moritz Schimberg 1888-12-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Esther Schuchad 1890-06-13 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Hermann Schulmann 1917-03-12 Oslo Oslo Ukjent Don X
Jenny Anne Schulmann 1920-07-17 Oslo Oslo 1941-12-01 Auschwitz Don X
Anna Schuster 1904-01-15 Ringerike* Buskerud Ukjent Lap
Johann Schuster 1926-12-31 Ringerike* Buskerud Ukjent Lap
Rosa Schuster 1930-08-11 Ringerike* Buskerud Ukjent Lap
Rudolf Seelig 1921-02-17 Oslo Oslo 1943-02-17 Auschwitz MR2
Frida Segal 1883-11-28 Oslo Oslo 1944-04-09 Lap
Leopold Segal 1922-03-31 Oslo Oslo Lap Overlevde.
Lisa Segal 1924-03-18 Oslo Oslo Lap Overlevde
Miriam Segal 1917-01-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Tonny Segal 1918-10-27 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Erik Otto Seligmann 1916-09-19 Oslo Oslo Ukjent Don X
Luise Benvenida Seligmann 1893-03-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Richard Sally Seligmann 1884-07-01 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Rolf Sally Seligmann 1920-09-23 Oslo Oslo Ukjent Don X
Hannah Selikowitz 1901-07-16 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Sarah Selikowitz 1880-04-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Esayas Senderovitz 1885-12-25 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rakel Rosi Senderovitz 1883-10-13 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Eva Shotland 1908-12-29 Tromsø Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X
Eva Shotland 1910-11-01 Harstad Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X Familien Shotland 2.jpg
Harry Simon Shotland 1941-08-24 Harstad Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X Familien Shotland 2.jpg
Isak Shotland 1892-06-24 Mosjøen Nordland Ukjent Don X
Isak Shotland 1907-03-20 Harstad Troms 1943-01-29 Auschwitz Don X Familien Shotland 2.jpg
Meyer Leib Shotland 1878-08-01 Tromsø Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X
Rosa Shotland 1878-01-28 Tromsø Troms 1943-03-03 Auschwitz Got X
Salomon Shotland 1902-05-18 Tromsø Troms 1943-02-11 Auschwitz MR2 X
Joseph Siew 1876-04-02 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sarah Rebecca Milly Siew 1890-06-14 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fedossi Chejena Silber 1876-07-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Felix Silber 1875-06-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Finn Smith 1911-09-06 Oslo Oslo 1943-02? Auschwitz Don X
Hans Lauritz Smith 1877-04-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Herman Smith 1907-02-13 Tromsø Troms 1943-02-13 Auschwitz MR2 X
Israel Smith 1882-10-25 Skedsmo Akershus 1942-12-01 Auschwitz Don X
Paul Spielmann 1904-11-11 Ringerike* Buskerud 1943-02-04 Auschwitz Don
Sofie Springmann 1896-02-26 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Israel Steinfeld 1889-05-30 Ålesund Møre og Romsdal 1943-05-15 MR2
Lea Steinfeld 1896-10-26 Ålesund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got
Morten Steinfeld 1925-06-07 Ålesund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got
Reidun Rachel Steinfeld 1922-11-08 Ålesund Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got
Harry Steinmann 1920-01-10 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Samuel Leon Steinmann 1923-08-24 Oslo Oslo Oslo 2015-05-01 Oslo Don X Overlevde.
Arne Willy Steinsapir 1937-10-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fanny Steinsapir 1907-10-07 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Judit Steinsapir 1875-09-19 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Leopold Steinsapir 1869-05-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Moritz Steinsapir 1906-12-24 Oslo Oslo 1943-01-18 Auschwitz Don X
Robert Rubin Steinsapir 1909-10-01 Oslo Oslo 1943-02-16 Auschwitz Don X
Markus Stiris 1922-04-10 Oslo Oslo 1943-01? Auschwitz Don X
Tibor Taglicht 1929-11-29 Molde Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got
Vera Taglicht 1932-09-22 Molde Møre og Romsdal 1943-03-03 Auschwitz Got
Salomon Tomsinsky 1891-02-16 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Karoline Trebitsch 1880-09-03 Lillehammer Oppland 1943-03-03 Auschwitz Got
Claire Türkheimer 1879-04-13 Kvam Hordaland 1943-03-03 Auschwitz Got X
Fritz Josef Türkheimer 1907-02-27 Kvam Hordaland 1943-01-14 Auschwitz Don X
Isak Ullmann 1892-08-15 Litauen Moss Østfold 1942-10? Lublin Enk X
Paul Heimann Ullmann 1916-12-27 Moss Østfold 1942-10? Lublin Enk X
Rubin Philip Ullmann 1918-12-13 Moss Østfold 1942-09-30 Sachsenhausen Enk X
Herman Jakob Valner 1888-11-09 Oslo Oslo 1942-12-20 Auschwitz MR1 X
Nathan Salomon Wainer 1893-10-01 Oslo Oslo 1943-04-11 Auschwitz Got X
Johny Moritz Wainer 1920-04-15 Oslo Oslo 1943-01-23 Auschwitz Don X
Lina Rakel Wainer 1895-10-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Pauli Anna Wainer 1925-05-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Arthur Watchman 1926-06-19 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Florence Watchman 1892-04-24 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Philip Sam Watchman 1885-06-08 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Josef Weinberg 1885-08-15 Oslo Oslo 1943-01-22 Auschwitz MR1
Friedrich Weiner 1873-03-28 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Ida Weiner 1879-03-01 Oslo Oslo 1943-03-03 Auschwitz Got X
Robert Weinstein 1901-11-21 Molde Møre og Romsdal 1943-10? Got
Bertha Weinstock 1895-04-03 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Fanny Rosalie Weinstock 1892-08-11 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Jenny Marie Weinstock 1938-06-20 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Josef Weinstock 1908-10-21 Oslo Oslo 1943-03? Auschwitz Don X
Sara Weinstock 1909-12-12 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Stefan Weiss 1903-04-07 Oslo Oslo 1943-01-31 Auschwitz Don
Bendit Bernhard Wilk 1883-10-05 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Paul Gobergrab Wolf 1885-10-15 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don
Leiba Wolfberg 1914-10-10 Oslo Oslo MR2 Overlevde.
David Wolfsohn 1900-01-27 Trondheim Sør-Trøndelag 1942-03-07 Falstad Nei X Henretta for motstandsarbeid.
Elias Wolkoff 1923-03-06 Oslo Oslo 1943-01-19 Auschwitz Don
Annie Rachel Wulff 1906-11-10 Oslo Oslo Lap Overlevde
Doris Wulff 1938-02-19 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Harry Wulff 1908-10-24 Oslo Oslo 1943-03-22 Auschwitz Don X
Ilai Wulff 1905-07-04 Oslo Oslo Lap Overlevde
Jenny Wulff 1921-11-28 Oslo Oslo Lap Overlevde
Olga Wulff 1911-04-17 Oslo Oslo 1942-12-01 Auschwitz Don X
Sofie Wulff 1902-11-15 Oslo Oslo Lap Overlevde
Martin Heinz Zibsel 1917-08-22 Oslo Oslo 1943-01-14 Auschwitz Don
Frida Zuckmann 1888-12-24 Trondheim Sør-Trøndelag 1943-03-03 Auschwitz Got

Feilaktig oppført som deportert

I Våre falne og andre kilder er det enkelte personer som står oppført som deportert, men som av ulike grunner ikke ble det.

  • Rebekka Aronstam (1878–1944). Sto i liste over deporterte med D/S «Donau», men lå på sykehus og ble derfor ikke med. Hennes mann og to barn ble deportert med «Donau»;: selv døde hun på Ullevål sykehus 28. april 1944.[2]
  • Feige Taube Fanny Aschkanaze (1880–1943). Er oppført hos Ottosen og i Våre falne. Ble tatt av D/S «Donau» på grunn av et kraftig illebefinnende, og døde våren 1943 i Oslo av komplikasjoner fra diabetes.[3]
  • Hillel Blatt (1893–1942) står i Ottosens liste, men det har vist seg at han døde på Ullevål sykehus av naturlige årsaker den 22. april 1942, altså før deportasjonene.

Geografisk fordeling

I den fylkesvise fordelinga er grensene mellom Oslo og Akershus noe uklare. Aker herred var en del av Akershus, men mange av de som bodde der er ført under Oslo. Fylkesinndelinga følger forholdene under krigen, hvilket vil si at Bergen er eget fylke. For Hordaland som helhet må man derfor legge sammen tallene for Bergen og Hordaland. Tre personer er ikke fordelt på fylke, da de var bosatt i Nederland ved arrestasjonen.

Fylke Antall
Østfold 8
Akershus 45
Oslo 480
Hedmark 11
Oppland 15
Buskerud 19
Vestfold 32
Telemark 2
Aust-Agder 2
Vest-Agder 0
Rogaland 14
Bergen 17
Hordaland 7
Sogn og Fjordane 0
Møre og Romsdal 30
Sør-Trøndelag 71
Nord-Trøndelag 0
Nordland 13
Troms 17
Finnmark 2

Aldersmessig fordeling

I en analyse av aldersmessig fordeling må det tas noen valg. Personene ble deportert på forskjellig tidspunkt, og i og med at noen ble sendt med enkelttransporter er det betydelig usikkerhet rundt nøyaktig alder da de ble deportert. Alder ved dødsfall er aktuelt for de vi har en sikker dato på, men ikke for de mange som har usikker dødsdato, og ikke for de overlevende. Arrestasjonsordrer ble også sendt ut på forskjellige tidspunkt. Det mest hensiktsmessige er dermed å gå ut fra fødselsår, som er kjent for samtlige personer i lista. Ut fra dette kan vi fastlå hvor gammel personen var eller ville vært per 1. januar 1943, det vil si kort tid etter det første massedrapet på norske jøder i Auschwitz og ikke lenger før neste store transport. For de fleste vil dette altså være alderen de hadde da de ble deportert.

Fødselsår Alder
(01.01.1943)
Antall Overlevende
1861 81 1 0
1862 80 2 0
1863 79 3 0
1864 78 0
1865 77 2 0
1866 76 4 0
1867 75 1 0
1868 74 4 0
1869 73 5 0
1870 72 3 0
1871 71 2 0
1872 70 5 0
1873 69 4 0
1874 68 7 0
1875 67 5 0
1876 66 3 0
1877 65 7 0
1878 64 9 0
1879 63 12 0
1880 62 9 0
1881 61 6 0
1882 60 17 0
1883 59 16 0
1884 58 9 0
1885 57 18 0
1886 56 14 0
1887 55 25 0
1888 54 14 0
1889 53 19 1
1890 52 12 1
1891 51 18 0
1892 50 24 0
1893 49 10 1
1894 48 13 1
1895 47 15 0
1896 46 16 0
1897 45 9 0
1898 44 10 0
1899 43 12 1
1900 42 6 0
1901 41 8 0
1902 40 10 3
1903 39 17 1
1904 38 13 1
1905 37 16 2
1906 36 15 2
1907 35 15 1
1908 34 13 1
1909 33 11 1
1910 32 15 1
1911 31 19 1
1912 30 15 1
1913 29 10 0
1914 28 12 1
1915 27 10 1
1916 26 18 1
1917 25 8 1
1918 24 12 0
1919 23 15 0
1920 22 22 1
1921 21 11 3
1922 20 25 3
1923 19 13 2
1924 18 9 2
1925 17 10 0
1926 16 8 0
1927 15 7 0
1928 14 7 0
1929 13 3 0
1930 12 6 0
1931 11 4 0
1932 10 8 0
1933 9 4 0
1934 8 2 0
1935 7 3 0
1936 6 2 0
1937 5 6 0
1938 4 4 0
1939 3 0 0
1940 2 4 1
1941 1 3 0
1942 0 2 0

Referanser

  1. Se fange nummer 79077 i Auschwitzmuseets fangeoversikt.
  2. Mendelsohn 1987: 422.
  3. Bruland 2017: 668.

Litteratur og kilder