Bibliografi:Karasjok kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 3. mai 2023 kl. 07:47 av Siri Iversen (samtale | bidrag) (-)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Portrett av tolv fjellsamer fra Karasjok i folkedrakter. Illustrasjon fra boka En Sommer i Finmarken, russisk Lapland og Nordkarelen av J.A. Friis (1871).
Fra Karasjok oppover elva.
Tuberkulosehjemmet i Karasjok. Illustrasjon fra boka Norske kvinners sanitetsforening (1930).
Utsikt over Karasjok i 1952.
Internatskolen i 1952.
 • Befolknings- og sysselsettingsdata for generalplanarbeidet i Karasjok kommune. Utg. Utbyggingsavdelingen i Finnmark. 1972. 16 s.
 • Berg, Alfhild: Litt om vår evakuering høsten 1944. Utg. 19-?. 15 s.
 • Blix, Erik Schytte: Karasjokslekter. Utg. Norsk folkemuseum. 1987. 600 s. ISBN 8290036272. Merknad: Serie: Samiske samlinger, ISSN 0581-4480 ; nr 15.
 • Boazosámi æmidiid bargodilálašuođat = Flyttsamekvinnens arbeidssituasjon. Utg. Sámi instituhtta. 1979. 47 s. Merknad: Trykt i Dieđut nr 4(1979).
 • Eriksen, Leif: Čehppodat sámiid várás : 25 jagi ávvočála : 1969-1994 = Kunnskap og dyktighet : 25-års festskrift : 1969-1994. Utg. Sámi joatkkaskuvla, Kárášjogas. 1994. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjessing, Gutorm: «Kulturkontakt i Karasjok». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 3. Oslo 1953. 197–211.
 • Gjøvikli, Anne Lisbeth: Selvoppfatning i flerkulturelt miljø : konkretisert ved en gruppe samisk ungdom i Norge. Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo, 1988.
 • Heatta, Nils Johan: Biehtá - Per Andersen Biti : 1837-1922. Utg. N. J. Heatta. 2011. 117 s. Merknad: Parallell nordsamisk, norsk, finsk og engelsk tekst. Undertitler på omslaget: Sohkangirji = slektsbok = sukukirja = family history book
 • Hoëm, Anton: Samenes skolegang : en analyse av undervisningssituasjonen med forslag til styrking av denne i fire kommuner i Finnmark. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1965. 134 s. Merknad: Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby.
 • Hoem, Anton: Undervisningssystem i et etnisk marginalområde. En undersøkelse vedrørende skoleproblem i fire herreder i Finnmark. (Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger.) Hovedoppgave. Oslo 1964 Fag: Pedagogikk
 • Kemi, Kjell: Dialektgrensen mellom Kárášjohka og Guovdageaidnu. Utg. Kjell Kemi. 1989. 88 s. Merknad: Revidert utg. av forfatterens hovedoppgave utgitt ved Universitetet i Oslo, 1984, med tittel: Grensedialekten mellom Kárášjohka og Guovdageaidnu : en dialektologisk undersøkelse av dialekten i Šuošjávri.
 • Kramvig, Britt: Historien om fembøring Grytir og moderniseringsprosesser i dagens Nord-Norge. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Sosialantropologi. Kommune: [Merknad: Blant annet om båtbygging i Gratangen og reiseliv i Karasjok. Gratangen: se N-Norge, Karasjok: se N-Norge]
 • Kretsreguleringer i Karasjok. Utg. Karasjok skolekontor. 1970. 37 bl.
 • Larsson, Olaug ofl: Kárášjoga boares girku 200 jagi = Karasjok gamle kirke 200 år : 1807-2007. Utg. 2007. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Longva, Svein og Johan-Kristian Tønder: Karasjok og Porsanger kommuner : en næringsøkonomisk undersøkelse. Utg. 1966. 70 s.
 • Mook, Reinhard: Flytting og levevilkår : En undersøkelse i Karasjok. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1969. 62 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myrvoll, Elin Rose: Ássebákti : gåte med mange svar : Ássebákti kultur- og friluftssti. Utg. Karasjok kommune, Finnmark fylkeskommune. 1994?. 19 s. Merknad: Serie:Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nielsen, Konrad og Asbjørn Nesheim: Lappisk ordbok : grunnet på dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino. Utg. Aschehoug ; Universitetsforlaget. 1932-1962. 5 b.
  • B.1: A-F. Utg. Aschehoug. 1932.
  • B.2: G-M. Utg. Aschehoug. 1934.
  • B.3: N-Æ. Utg. Aschehoug. 1938.
  • B.4: Systematisk del. Utg. Universitetsforlaget. 1956. 559 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:4.
  • B.5: Supplement. Utg. Universitetsforlaget. 1962. 282 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:5
 • Nilsen, Trygve: Kommuneplanlegging i et samisk bygdesamfunn i endring : en analyse av kommuneplanarbeidet i Karasjok kommune. Hovedoppgave i sosiologi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2003.
 • Olsen, Arvid: Karasjok statsinternat. Utg. Statens bygge- og eiendomsdirektorat. 1970. 9 s.
 • Opdahl, Sverre: Skogens blod. Minner - tilbakeblikk fra 1920-årene til 2000. Erindringer fra Porsanger og Karasjok. 2006. 119 s. ISBN 82-303-0671-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Steinar: Konflikten mellom Karasjokfolks laksefiske og det offisielle lov og regelverk, ca. 1870-1910. Utg. Sámi instituhtta. 1988. 88 s. Merknad: Trykt i Dieđut, nr 1(1988). Digital versjonNettbiblioteket
 • Rushfeldt, Lillian E.: Kárásjohka/Karasjok: en lokalbibliografi. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992. Fag: . Kommune: Karasjok
 • Sara, Mikkel Nils: Reinen - et gode fra vinden : reindriftens tilpasningsformer i Kautokeino. Utg. Davvi girji. 2001. 143 s. ISBN 8273745031. Merknad: Basert på forfatterens hovedoppgave i samfunnsvitenskap - Universitetet i Tromsø, 1996 med tittel: Boazu lea biekka buorri. Forfatteren setter her fokus på Nuorttabealli reinbeitedistrikt i perioden forut for 1960-tallet. Karasjok og Kautokeino. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schulstad, Tor: Slik ble elva vår : et gløtt i historien om LBT, Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget. Utg. Finnmark Net. 2009. 42 s. ISBN 9788299782616. Digital versjonNettbiblioteket
 • Simonsen, Povl: Juntavadda og Assebakte : to utgravninger på Finnmarksvidda. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 55 s. ISBN 8200019853. Merknad: Serie:Acta borealia. B. Humaniora 17; Acta borealia (trykt utg.) B Humaniora 0065-1117 ; nr 17. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skavhaug, Kjersti: Samiske klær i Karasjok 1973. Form - bruk - funksjon. Hovedoppgave. Oslo 1975 Fag: Etnologi
 • Solbakk, Aage: Ávjovári-Kárášjoga historjá. 2000-.
  • B.1: 1553-1900. 2000. 515 s. ISBN 82-7374-493-0.
 • Solbakk, Aage: Deatnu-Tana - den beste lakseelva : utviklingen av laksefisket med vekt på stangfisket - oaggun - i Tanavassdraget : praksis, bruk og forvaltning : etter 1750. Utg. Deanu luossabivdosearvi ČálliidLágádus. 2011. 215 s. ISBN 9788282630702. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solvang, Aslaug og Marit Eggen Øgrim: Kostholdsundersøkelser i Kautokeino og Karasjok. Utg. Landsforeningen for kosthold og helse. 1967. 63 s. Merknad: Serie:Forskningsresultater fra Landsforeningen for kosthold og helse (trykt utg.) 0457-1029 ; nr 11. Digital versjonNettbiblioteket
 • Somby, Liv Inger: Reindriften opplever en ny krise : unge og kvinner velger å forlate næringen : "Reindriften har ikke bruk for oss". Hovedoppgave - Norsk journalisthøgskole, 1988.
 • Stiberg, Sofie: Mollešjohka fjellstues historie. Utg. Sofie Stiberg. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stordahl, Vigdis: Same i den moderne verden : endring og kontinuitet i et samisk lokalsamfunn. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Tromsø, 1994. Digital versjonNettbiblioteket
 • Strømstad, Alf og Kristian Fors: Befolkningen i Indre Finnmark på 1700-tallet. Navn og tall. 2003. 110 s. ISBN 82-996598-0-9.
 • Strømstad, Alf og Kristian Fors: Slekter i indre Finnmark. De eldste generasjoner. 2006. 704 s. ISBN 82-996598-1-7.
 • Vassnes, Eivind: Sosiale relasjoner i ungdomsskolen i Karasjok. En sosiometrisk oppfølging av et årskull ved skolen gjennom 7. og 8. klasse. Oslo 1971 Fag: Pedagogikk
 • Vi bor i Karasjok : skolebarn fra Karasjok tegner og forteller : emnehefte i norsk. Utg. Fabritius. 1977. 24 s. ISBN 8207001739. Merknad: "Alle tekstene er skrevet av elever i klasse 4 b og c ved Karasjok barneskole" - 3. omslagsside. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wiig, Alf: Landet bak Gaisene : et manuskript fra 1936. Utg. Schema Press. 2001. 96 s. ISBN 0971120307
 • Øygard, Olav: Kirkeliv i Karasjok 1900-1940. Utg. Olav Øygard. 1980. 35 bl.