Bibliografi:Vadsø kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 8. jun. 2021 kl. 15:17 av Aslak Kittelsen (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt over Vadsø rundt 1870. Illustrasjon fra boka En Sommer i Finmarken, russisk Lapland og Nordkarelen av J.A. Friis (1871).
Havna i Vadsø en gang på 1800-tallet.
Foto: M.G. Pouchet/Riksantikvaren.
Guanofabrikken på kaia på 1800-tallet.
Foto: M.G. Pouchet/Riksantikvaren.
Samer i kofte (gákti) kjører fisk med hest og vogn over Jakobselvvidda fra Ordovann til Nesseby i 1909.
Gjenreisingsbyen i 1951.
Vadsø kirke ble innviet i 1958.
Kirkegata med kirka fra en annen vinkel.
 • Andersen, Otto H. Næsgård: HMS Devonshire og skipsklokken : historien om en kvartermester fra Vadsø og ti førstereisgutter fra Nord-Varanger i april 1945, samt beretningen om SS Henry Bacon og flyktningene fra Sørøya. Utg. O.H.N. Andersen. 2011. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Otto H. Næsgård: Krigsminner på Vadsøya : Wehrmachts glemte "Küstenbatterie". Utg. O.H.N. Andersen. 2008. 17 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Otto H. Næsgård: Radaranlegget ved Svanevannet : kodenavn "Vielfrass". Utg. O.H.N. Andersen. 2008. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Otto H. Næsgård: Tre monumenter - tre byer : krig, fred, gjenreisning, forsoning. Utg. O.H.N. Andersen. 2010. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Per: Vadsø skiklubb 100 år 1904-2004. Utg. Vadsø skiklubb. 2004. 35 s.
 • Ballo, Trond: Vadsø bys eiendomshistorie : en oversikt over hvem som bygde, eide og bodde i Vadsø by i gamle dager fra 1838-1945, med små historier om folket som bodde der. Utg. T. Ballo. 2013. 948 s. ISBN 978-82-303-2480-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beronka, Johan: Kaldsbok for Vadsø sognepræstembede under Varanger provsti i Tromsø stift. Utg. Vadsø trykkeri (H.N. Gulbrandsen). 1923. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beronka, Johan: Iagttagelser fra orddannelses- og formlæren i de finske dialekter i Vadsø og Porsanger. Utg. I kommission hos Jacob Dybwad. 1925. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beronka, Johan: Vadsø bys historie. Med spredte bidrag til Varangers historie. Utg. Vadsø kommune. 1933. 239 s. Opptrykk 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. III, s. 315–316.
 • Beronka, Johan: Vadsø sparebank i 75 år : 1854-1929 : en oversikt. Utg. Vadsø sparebank. 1930. 95 s.
 • Bjørnland, Ingebjørg: Fra finsk jord - til norsk fjord : livet på en finsk gård i Vadsø i gamle dager. Utg. Skoledirektøren i Finnmark. 1981. 38 s. ISBN 8290342047. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bottolfsen, Øystein: Vadsø blir fylkeshovedstad : flyttingen av amtmannssetet 1888. Utg. Vadsø museum. 1988. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flå, Vibeke: Utvandring og intern flytting : emigrasjonen fra Vardø 1864-1920. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gamnes, Olaug Bye, Bjørg Dørmænen: 70 år i fred ved en grense 1944-2014 : antologi fortellinger fra tidsvitner. Utg. O.B. Gamnes. 2014. 430 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hatlebrekke, Hildur: Språkforhold i Vadsø by med særlig vekt på sterke verb. Hovedoppgave i nordisk (?), Trondheim 1976.
 • Kvaran, Sigrun Ballo: Inn i vår tid : en reise i tiden gjennom fem generasjoner og tre nasjoner i nord. Utg. S.B. Kvaran. 2012. 250 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Rolf Inge: Religion og fiendebilder : læstadianismen, statskirken og kvenene 1870-1940. Avhandling (ph.d) - Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, 2012. Fulltekst i Munin.
 • Lilleeng, G.A.: Bygdehistorie. Vestre Jakobselv, Varanger – Finnmark. 1937. 145 s. Opptrykk 1972.
 • Lindgren, Anna-Riitta: Kvener og skogfinner i fortid og nåtid : rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier", Vadsø oktober 2005. Utg. Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. 2007. 188 s. ISBN 8292201106. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Megard, Bjørn Olav: Kvener og finskætta : en undersøkelse av betegnelsene "kvener" og "etterkommere etter finske innvandrere" i politisk diskurs og i utforming av identitetstilknytning. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mellem, Reidun (red.): Innsyn i kvensk historie språk og kultur : seminarrapport Tromsø mars 2002. Utg. Norske kveners forbund. 2003. 204 s. ISBN 8299330858. Merknad: Foredrag fra et seminar om kvensk historie og statlig politikk overfor kvenene, Universitetet i Tromsø, 15.-16. mars 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moan, Kari: Grense Jakobselv : grenselandet ytterst mot havet. Utg. Finnmark fylkeskommune ; Sør-Varanger museum. 1998. 23 s. ISBN 8291552177. Merknad: SErie Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Munkejord, Mai Camilla: Hjemme i nord : en analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark. Avhandling (ph.d.), Universitetet i Tromsø, 2009. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Måsøy og Vadsø.
 • Niemi, Einar: Det eldste Vadsø : middelalderby og drueklasehus : Vadsøyas kulturpark. Utg. Finnmark fylkeskommune ; Vadsø kommune. 1997. 27 s. ISBN 8291552193. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Niemi, Einar: Ivarsteinen. Utg. Vadsø museum. 2009. 15 s. Merknad: Omhandler Ivarsteinen i Vadsø og dens tilknyting til samisk folketro. Serie: Skriftserie nr. 2.
 • Niemi, Einar: Partisanerbygda Kiberg. Fiskeværet mellom øst og vest. Utg. Kiberg bygdelag. 2007. 467 s. ISBN 978-82-997598-0-9.
 • Pedersen, Nils Petter: Polarstjernen 1917-2017 : en ledestjerne gjennom 100 år. Utg. Nils Petter Pedersen. 2018. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reisænen, Edel ofl: Med bårstang, "sapilaat" og "siipi" : historien om utmarksslåttene i Jakobselvdalføret fra 1850 til 1950. Utg. 1996?. 75 s. ISBN 8299390818. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rushfeldt, Reidun: Kvenene i Vadsø 1900 - 1940 : en levekårsstudie. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 1989.
 • Skille, Rolf (red.): Melding om Vadsø folke- og framhaldsskole for skoleårene 1960/61-1969/70. Utg. Skolestyret. 1971. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Soleim, Marianne Neerland: Emigrasjon og etnisitet : utvandringen fra Vadsø til Amerika 1860-1914. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 1998.
 • Strand, Otto: Vadsø kirke 1958-2008. Utg. Vadsø menighet. 2008. 6 bl.
 • Tjelle, Ingjerd: Den gangen for 100 år siden da vi var et fattig folk : om de fattige i Vadsø og omsorgen for dem : 1890-1920. Utg. I. Tjelle. 2005. 55 s. ISBN 8230304580. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vadsøs historie. Utg. Vadsø kommune. 1983-
  • Bind 1: Niemi, Einar: Fra øyvær til kjøpstad [inntil 1833]. 1983. 623 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Drivenes, Einar-Arne i Heimen, b. XXI, s. 257–262.
 • Vadsø kommunale tjenestemannsforening - Vadsø kommuneforening 50 år : 1936-1986. Utg. Vadsø kommuneforening. 1986. 29 s.
 • Vadsø kunstforening 50 år : historisk tilbakeblikk på kunstscenen i nordøst : jubileumsutstilling med kunstnerne Arvid Sveen og Sissel Sofie Zahl. Utg. Vadsø kunstforening. 2016. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vorren, Ørnulv: Villreinfangst i Varanger fram til 1600-1700 årene. Nordkalottforlaget. 1998. 220 s. ISBN 8271420275;ISBN 8273801780. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 28. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kallsbok (2423 VADSØ)
Kaldsbok for Vadsø sognepræstembede under Varanger provsti i Tromsø stift. Utg./red. Joh. Beronka. 1923. 79 s. Merknad: Påbegynt 1866. Redigert.

Aviser

 • Finmarkens Amtstidende (III), 1871-1944. Fortsetter som: Opptatt i Finnmark Folkeblad (II)
 • Finnmark Folkeblad (II), 1923-1929
 • Finnmarken (1945–) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Finnmarkingen (I), 1875
 • Finnmarkingen (II), 1961
 • Finnmarknytt, 1929-1933
 • Ságat, 1956-1957. Fortsetter som: Slått sammen med Reindriftsbladet (tidsskrift)
 • Vadsø Arbeiderblad, 1934-1939. Fortsetter som: Opptatt i Finmarken
 • Østfinmarkens Folkeblad, 1912-1922
 • Øst-Finnmark (I), 1945
 • Øst-Finnmark (II), 1947-1951