Forside:Åmli kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Agder
TIDLIGERE FYLKE: Aust-Agder (Distrikt: Setesdal) • Vest-Agder
KOMMUNE: Arendal • Birkenes • Bygland • Bykle • Evje og Hornnes • Froland • Gjerstad • Grimstad • Iveland • Lillesand • Risør • Tvedestrand • Valle • Vegårshei • Åmli

Om Åmli kommune
0929 Amli komm.png
Åmli kommune ligg i Agder fylke (før 1. januar 2020 i Aust-Agder), og grensar til Fyresdal og Nissedal i nord, Vegårshei og Tvedestrand i aust, Froland i sør og Bygland i vest. Administrasjonssenteret er tettstaden Åmli. I 1960 vart Gjøvdal kommune innlemma i Åmli, og dei nåverande grensane kom på plass i 1967 då Tovdal kommune vart innlemma.

Åmli er ein skogkommune, med den største mengda avvirka tømmer blant kommunane i tidlegare Aust-Agder fylke. I landbruket er det hovudvekt på husdyrhald, særlig sau. Det er óg mange birøktarar i kommunen. Åmli har store vasskraftressursar.   Les mer ...

 
Smakebitar fra artiklar
Nelaug stasjon var krysningspunktet mellom Sørlandsbanen og Treungenbanen.
Foto: OpenStreetMap
Treungenbanen var betegnelsen på jernbanen fra Arendal i Aust-Agder til Treungen i Nissedal kommune i Telemark. Den nedre delen av banen er fremdeles i drift under navnet Arendalsbanen fra NelaugSørlandsbanen til Arendal. Sidebanen fra Nelaug til Treungen ble nedlagt i 1967. Fram til 1913 ble Treungenbanen omtalt som Åmlibanen.Treungenbanen hadde sidelinje fra Rise til Grimstad. Denne strekningen ble bygd som en privatbane, men ble i 1912 overtatt av NSB og drevet under navnet Grimstadbanen. En forlengelse fra Treungen til Fyresdal ble også lenge diskutert, men kom aldri til realisering. Både Treungenbanen og Grimstadbanen ble bygd for smalsporet drift, men deler av banelegemet var ferdig profilert for normalspor.   Les mer …

Tolv Aamland
Foto: fNorske skolefolk (1952)
Tolv Aamland (fødd 21. januar 1893 i Åmli, død 10. desember 1983) var lærar og ungdomsskolestyrar på Birkeland i Birkenes. Han var med i I.O.G.T. i fleire år og var aktiv i misjonsarbeidet. Aamland, som òg var ihuga målmann, vart i 1945 vart fyrste varamann til Stortinget for Aust-Agder Venstre. Under andre verdskrigen var han fengsla tre gonger.   Les mer …

 
Sjå òg


 
Kategoriar for Åmli kommune
ingen underkategorier
 
Andre artiklar