Bibliografi:Kvænangen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 14. jun. 2021 kl. 08:52 av Aslak Kittelsen (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Skorpa i 1951.
Ku på beite i 1954.
Fra Badderen i 1950-åra.
 • Antonsen, Jan Arnold: Tre stammers møte i Kvænangen 1865-1990. En analyse av etnisitetsangivelser i folketellinger. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Bjørklund, Ivar: Fjordfolket i Kvænangen. Fra samisk samfunn til norsk utkant 1550-1980. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 455 s. ISBN 82-00-07320-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Olsnes, Aanund i Heimen, b. XXV, s. 117–121.
 • Bjørklund, Ivar: Rapport vedrørende arkeologisk registrering i Kvænangenvassdraget, Kvænangen k., Troms fylke, Alta k., Finnmark fylke i tiden 9.-15. juni og 12.-24. juli 1976. Utg. [Tromsø museum. Arkeologisk avdeling]. 1976. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørklund, Ivar: «Veidemann eller fiskerbonde? Om kystsamenes tilpasning – et eksempel fra Kvænangen». I: Heimen, b. XVIII, s. 769–779.
 • Digre, Kari: Malm og stein. Tredje del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa. Utg. Nord-Troms museum, 2010. 146 s. ISBN 978-82-998173-1-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari: Menneskeskjebner i Nord-Troms: Kvænangen. Utg. Nord-Troms museum, 2008. 132 s. ISBN 978-82-991454-8-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Digre, Kari: Seterdrift og kornkverner. Første del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa. Utg. Nord-Troms museum, 2007. 95 s.
 • Digre, Kari: Skog: historie, drift og sagbruk. Femte del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa. Utg. Nord-Troms museum. 2020. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fors, Gry og Ragnhild Enoksen: Vår folkedrakt : sjøsamiske klestradisjoner. Utg. Sámi instituhtta Davvi girji. 1991. 126 s. ISBN 8273741117. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grydeland, Sven Erik: De sjøsamiske siida-samfunn: en studie med utgangspunkt i Kvænangen, Nord-Troms. Utg. Nord-Troms museum. 2001. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grydeland, Sven Erik: Den sjøsamiske bosetting i Kvænangen fra seinmiddelalder til ny tid. En arkeologisk studie i kontraster. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hage, Ingebjørg: Gjenreisingsgård i sjøsamisk område : Slettnes i Jøkelfjord. Utg. Troms fylkeskommune. 1995. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Tore, Anders Ole Hauglid: De brente våre hjem : krig - brenning - nytt håp : en bildefortelling. Utg. Nord-Troms museum. 1995. 413 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Han Larsen, den første samiske språkaktivist», i Hålogaland avis, Harstad 9. november 2011.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjempet for samenes rettigheter» (Anders Larsen) i Harstad Tidende 18. juli 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Lydhørt publikum» (Anders Larsen) i Harstad Tidende 11. mars 2016.
 • Larsen, Anders: Om sjøsamene, Tromsø museums årshefter (ST.T,), Humanistisk avd. nr, 13, Tromsø november 1950.
 • Lothe, Ståle: En hauks øye, en løves hjerte : historien om Christiane Thomassen : Kvænangens første jordmor. Utg. S. Lothe. 2012. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Megrund, P.O.: Om Missionen blandt Lapperne i det nordlige Norge og det lappiske Barnehjem i Kvænangen. 1886. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Gørill (red.): Kulturmøter i Nord-Troms : jubileumsbok for Nord-Troms museum : 1978-2003. Utg. Nord-Troms museum. Sørkjosen. 2004. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyheim, Vidar: Kommunesammenslåing og skolestruktur. En økonomisk konsekvensanalyse for kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Tromsø 1998.
 • Pettersen, Jan-Viggo: Kystsoneplanlegging på godt og vondt. Et casestudie om konflikter mellom fiskeri- og havbruksnæringa i Kvænangen kommune. Hovedoppgave, Tromsø 2005.
 • Schanche, Kjersti: Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest : resultater av feltarbeid uført 2010, 2011 og 2012. Utg. Sámediggi. Karasjok. 2014. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folketellinga 1875 for 1943 Kvænangen. Utg. Registreringssentral for historiske data, 1990. 73 s. ISBN 82-7663-058-8

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (2398 KVÆNANGEN)
Beskrivelse over Jordbrugene i Skjervø Thinglag, Kvenangens Herred, i henhold til Lov om Revision af Matrikulen af 6te Juni 1863. 1866. 5 s.