Bibliografi:Snåsa kommune

Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

 
Finsås SmåbruksskoleJørstad i 1957. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
 
Snåsavatnet i 1957. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
 
Kong Olav V og prinsesse Astrid på besøk i Snåsa i 1959. Fotografi fra boka Fra krambu til varehus: En handelsforenings liv og lagnad 1878-1989 av Joralf Gjerstad.
 
Prekestol fra 1680 i Snåsa kirke. Fotografi fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
 
Handletur med hest og langvogn i 1930-åra. Fotografi fra boka Fra krambu til varehus: En handelsforenings liv og lagnad 1878-1989 av Joralf Gjerstad.
 
Snåsa Handelsforening, avdeling Viosen. Fotografi fra boka Fra krambu til varehus: En handelsforenings liv og lagnad 1878-1989 av Joralf Gjerstad.
 • Beretning om Snåsen handelsforenings virksomhet i 50-årene : 11. juni 1878 - 1928. Utg. Snåsen handelsforening, 1928. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breide Samvirkelag: Årsmelding og regnskap 69. driftsår, Namsos U.Å. (1989).
 • Bruvoll, Torstein Engum: «Kulturmøte mellom nye og gamle driftsformer i skogbruket i Snåsa frå 1850- til 1970-åra» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001.
 • Brækken, Kristoffer: «En husmannsgutts livsferd. J. A. Sandstad» i Årbok for Namdalen 1968.
 • Bye, Aina, Bengt Åke Jåma: Mijjieh låartesne : Landet går i arv : rein, folk og natur i Luru reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag. Utg. A. Bye og B.Å. Jåma. 2011. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danielsen, Astrid K.: I pilegrimenes fotspor til kirkestedet Megard og Olavskilden : "Megard - Snåsa". Utg. [Nord-Trøndelag fylkeskommune]. 1995. 1 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellheim, Sverre, Martha Jåma (red.): Samiske kulturminner i Låarten sijte : (arealer i kommunene Snåsa, Lierne og Grong). Utg. Saemien sijte. 1993. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Formo, Helge, Reidulf Magnussen, Knut Ivar Fiskum: Lurudalen : stein - svette - slit : en hyllest til de som bygde jernbaneanlegget Snåsa-Grong. Utg. Designtrykk. 2012. 144 s. ISBN 978-82-91134-51-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gartland, Kirsten Joveig: Pilegrimsleia Gløshaugen - Åsa i Imsdalen : Grong og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag. Utg. Historielaga i Grong og Snåsa i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. 2003. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerstad, Joralf: Snåsninger og andre nordmenn i Vesterled - en utvandrerhistorie. Utg. I kommisjon: Steinkjer bokhandel AS. 1998. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørstad, Gerh. O. og Ivar Mediås: Brandforsikringsforeningen «Samhold» : 1898 50 år 1948, Steinkjer 1948
 • Jåma, Martha: «Samisk husflid» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Kjenstad, Nik. K.: «Song og musikklivet på Vestbygden (I)» i KUMUR, årsskrift nr. 9 for Snåsa historielag, Steinkjer 1988
 • Kjenstad, Nikolai: Snåsa Handelsforening : 1878-1978, Snåsa 1978
 • Kjenstad, Nikolai Kristian: Snåsamålet : mål og minne frå mellomkrigsårom. Utg. Snåsa kommune. 1993. 224 s. ISBN 8299297605. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Ivar: Breide Samvirkelag : 1919 – 25 år – 1944, Steinkjer 1946
 • Mediås, Ivar: «Cathinco Cathrinus Finsås 1891-1948» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag, 1948
 • Mediås, Ivar: Breide Samvirkelag : 1919 – 50 år – 1969, Steinkjer U. Å. (1970?)
 • Mosbro, Mikal: Minner og historikk fra musikklivet i Snåsa, Kristiansund N. 1974
 • Mølnvik, Inger Johanne: «Songleikar frå Mona skole, Snåsa» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Mølnvik, Inger Johanne: Daglegliv på ein Snåsa-gard i 1814 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1989
 • Pilegrimsleia Megard-Stiklestad : Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag. Utg. Historielaga i Snåsa, Ogndal, Sparbu og Verdal i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdeli[n]gen. 1998. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Riseth, Thor: «Arne Sandnes, 80 år: - ikke pensjonist, men kårkaill!» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Rogstad, Kaare Granøyen: Fest-skrift til Snåsa : ved kyrkja sitt 100 års og 750(?) års jubileum 1. juli 1970. 1970. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandnes, Jørn, Tore Stuberg: Bank i bygda : Snåsa sparebank 100 år. Utg. Sparebanken Inn-Trøndelag. 1986. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skar, Hans: Det gamle Snaasen ; Snaasens kulturhistorie til aaret 1907. I–II. Kristiania 1906–1907. 104 og 228 s. Ny utg. Snåsa historielag 1982, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjei, Jarle (red.): Operasjonene Woodlark og Rype : et 50-årsminne. Utg. Komitéen for Jørstadelvas krigsminne, Snåsa kommune. 2006. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Snaasen sanitetsforenings beretning» for årene 1912 tom 1922 i Norske Kvinners Sanitetsforenings årsberetninger, Oslo.
 • Solhjell, Kåre Olav, Friedrich Traphagen: Fra krig til fred : fokus på Snåsa og Nord-Trøndelag. Utg. Boksmia. 2001. 252 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strugstad, Lornts Olaf: "Øvvi kul'n" : Snåsa idrettslag gjennom hundre år. Utg. Idrettslaget. Snåsa. 2002. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tømmerås, Bodvar: «Jørn Sandnes (3. mai 1926-12. april 2007) Minneord» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2097.
 • Wettre, Andreas (sjef for Dragonregiment nr 3 - i tale til soldatene på Snåsa 10. mai 1940): «Bitter avskjed med soldatene» i Steinkjer Saga nr. 1 2010.

Status bygdebokarbeid

Heim og folk er i første omgang ivaretatt av Skavlans to bind av Snåsaboka, men dette er en historiefortelling som først og fremst følger eierne, og er mindre interessert i slektene og andre søsken enn det som er vanlig i bygdebøker. Rolf Veldes Heim og folk er en oppdatering og ajourføring til vår tid.

Jørn Sandnes' to bind allmennhistorie er et eksemplarisk verk som gjenspeiler idealet for bygdebokskriving i hans tid; «emnedelt i perioder». Det er nok et visst behov for nyskriving.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skifte (2215 SNÅSA)
Utskrift av skifteprotokoll nr 13 (1777-1778) for Inderøy sorenskriverembete, autorisert 6. mai 1779, fol. 138. Utg. Snåsa historielag. I: Kumur. Årsskrift. Nr 6 (1985). S. 45-57. Merknad: Frå Østvik.

Aviser

Eksterne lenker