Bibliografi:Tana kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 3. mai 2023 kl. 08:14 av Siri Iversen (samtale | bidrag) (-)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Tana kirke før ødeleggelsen i 1944.
Kong Haakon VIITanaelva i 1907.
Elvebåt på Tanaelva.
 • Beddari, Olav: Folk ved elvene. Utg. Nordkalottforlaget. 2013. 160 s. ISBN 9788273801913.
 • Bjørkli, Thorbjørn: Tana kommunale realskole 1947-1957. 2007. 72 s.
 • Blix, Erik Schytte og Arvid Halgeir Nergård: Kirker og kirkeliv i Tana prestegjeld : Tana, Gamvik og Berlevåg sokn. Utg. E.S. Blix. 1965. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Blix, Erik Schytte: Nesseby- og Polmakslekter. Utg. Norsk folkemuseum. 1967. 151 s. Merknad: Serie: Samiske samlinger; 9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borgen, Kjell: Samenes gårder i indre Finnmark : naturtilpassing, form og kulturelle konvensjoner fra 1900 til 1990. Utg. Norges forskningsråd. Program for forskning om kulturminnevern. 1995. 70 s. ISBN 8212004821. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dombok Torneå lappmark : Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1639-1725. Red. Dag. A. Larsen og Kåre Rauø. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1999. 302 s.
 • Dombok Torneå lappmark : Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1726-1735. Red. Dag. A. Larsen og Kåre Rauø. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1999. 299 s.
 • Dombok Torneå lappmark : Kautokeino, Aviovare, Teno, Utsjok tingsteder 1736-1751. Red. Dag. A. Larsen og Kåre Rauø. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1999. 272 s.
 • Gjerde, Arild og Jens Halvdan Mosli: Samiske næringers plass i samfunnsplanlegginga. Utg.Sámi instituhtta. 2985. 160 s. Merknad: Rapport fra et RFSP-prosjekt". Serie: Dieđut 1985:5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoëm, Anton: Samenes skolegang : en analyse av undervisningssituasjonen med forslag til styrking av denne i fire kommuner i Finnmark. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1965. 134 s. Merknad: Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby.
 • Holti, Thormod: Kven Johan Jakob Danielsen Johansen (Tanelin-Junttu) 1855-1945 : fisker og gårdbruker fra Luftjok i Tana : barn, barnebarn, oldebarn og søsken. Utg. T. Holti. 2012. 116 s. ISBN 9788299435550. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holti, Thormod: 'Luftjokdalen : der bureisere slo seg ned. Utg. T. Holti. 2013. 111 s. ISBN 9788299435567.
 • Holti, Thormod: Nils Erlandsen (1814-1889) : og hans etterslekt i Tana. Utg. T. Holti. 2013. 96 s. ISBN 9788299435574. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holti, Thormod: Norskholmen og slekta Hjelt. Utg. T. Holti. 2015. 208 s. ISBN 9788299435581.
 • Ingerøyen, Trine: Levajok leirskole. Utg. Skoledirektøren i Finnmark. 1983. 25 s.
 • Jensen, Charles: Kjeskelvik gjennom 150 år (1840-1990). Utg. C. Jensen. 2002. 53 bl.
 • Jernsletten, Regnor: 1800-logu oapmedoallu boares Deanu sundegottis : Deanu, Bearralvági ja Gángaviikka gielddat. Utg. Romssa universitehta, Sámi dutkamiid guovddáš. 2003. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jernsletten, Regnor: Befolkningsutviklinga i Finnmark på 1800-tallet : et regionalperspektiv. Utg. 1989. 59 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Jorde och uppbördsbok" for Torneå lappmark : 1638-1715 : Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok : byer. Red. Kåre Rauø og Dag A. Larsen. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1999. 187 s.
 • "Jorde och uppbördsbok" for Torneå lappmark : 1716-1752 : Kautokeino, Aviovara, Teno, Utsjok : byer. Red. Kåre Rauø og Dag A. Larsen. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1999. 187 s.
 • Kirkebok for Tana 1878–1903. Begravelse. Utg. Registreringssentral for historiske data. 2001.
 • Kirkebok for Tana 1904–1918. Dåp. Utg. Registreringssentral for historiske data. 2002.
 • Kirkebok for Tana 1904–1918. Begravelse. Utg. Registreringssentral for historiske data. 2002.
 • Krogh, Solfrid: Slekta fra Fingervann. Utg. Krogh forlag. 2011. 46 s. ISBN 9788299787215. Merknad: Etterkommere etter Marie Katrine Bekka Nilsen og Johan Erik Mikkelsen. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lund, Tor Egil: «I søkelyset: Samene i lokalhistorien. Fornorskningsarbeidet i skolene i Tana i siste halvdel av 1800-tallet». I: Heimen, b. XVIII, s. 517–530.
 • Nielsen, Konrad og Asbjørn Nesheim: Lappisk ordbok : grunnet på dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino. Utg. Aschehoug ; Universitetsforlaget. 1932-1962. 5 b.
  • B.1: A-F. Utg. Aschehoug. 1932.
  • B.2: G-M. Utg. Aschehoug. 1934.
  • B.3: N-Æ. Utg. Aschehoug. 1938.
  • B.4: Systematisk del. Utg. Universitetsforlaget. 1956. 559 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:4.
  • B.5: Supplement. Utg. Universitetsforlaget. 1962. 282 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:5
 • Pedersen, Steinar: Konflikten mellom Karasjokfolks laksefiske og det offisielle lov og regelverk, ca. 1870-1910. Utg. Sámi instituhtta. 1988. 88 s. Merknad: Trykt i Dieđut, nr 1(1988). Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Steinar: Samiske offerplasser i Tana. Utg. S. Pedersen. 1979. 10 bl.
 • Schulstad, Tor: Slik ble elva vår : et gløtt i historien om LBT, Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget. Utg. Finnmark Net. 2009. 42 s. ISBN 9788299782616. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schøning, Jacob Elias: Kjølefjords Præste Gield i Øst-Findmarken .... Manuskript fra 1770-årene, 11 s. Merknad: Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana.
 • Sjølie, Randi: Samisk byggeskikk. Utg. Norges forskningsråd. Program for forskning om kulturminnevern. 1995. 71 s. ISBN 8212004201. Digital versjonNettbiblioteket
 • Smette, Johanne Løvoll: Sjøsamiske mattradisjoner fra vestre Tana = Mearrasámiid borramušvierut oarjjit Deanus. Utg. Vestertana og Boftsa skoler. 1994. 19 s.
 • Smette, Johanne Løvoll: Slik husker vi det : krigsminner fra Smalfjord i Tana. Utg. J. L. Smette. 2001. 76 s. ISBN 8299610001. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solbakk, Aage og Rune Muladal: Čáhcegáttesámiid kultuvra : mas deattuhuvvo Deanučázádat = Den elvesamiske kulturen : med vekt på Tanavassdraget. Utg. ČálliidLágádus Várjjat sámi musea. 2007. 144 s. ISBN 9788292044551;ISBN 9788277460093. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solbakk, Aage: Buođo buođu : Čáhccegátte sámiid árbevierut : sánit - dajaldagat - doahpagat = Tanadalssamenes tradisjoner : ord - uttrykk - begreper. Utg. DeanuInstituhtta. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbakk, Aage: Deatnu-Tana - den beste lakseelva : utviklingen av laksefisket med vekt på stangfisket - oaggun - i Tanavassdraget : praksis, bruk og forvaltning : etter 1750. Utg. Deanu luossabivdosearvi ČálliidLágádus. 2011. 215 s. ISBN 9788282630702. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solbakk, Aage og Harald Jensen: "The salmon lords" take over Deatnu/the Tana river : English angling 1850-1900. Utg. CálliidLágádus. 2011. 32 s. ISBN 9788282630443.
 • Solbakk, Aage, Solveig Vuolab: Deanuleahki: sogat, historjá/Tanadalen: slekter, historie. Utg. Čálliidlágádus. Lappland (Finland ;; Utsjok). 2001. 1044 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørum, Helga Marie og Marit Eggen Øgrim: Kostholdsundersøkelser i Polmak. Utg. 1962. 24 s. Merknad: Serie: Landsforeningen for kosthold og helse. Forskningsresultater, nr. 2.
 • Tana og Polmak 1944-1945 : minnemarkering, opplevelser og fortellinger. Utg. Tana historielag. 2015. 225 s. ISBN 978-82-997724-6-4.
 • Tre grensekirker. Utg. Polmak menighetsråd. 2003. 98 s. ISBN 8230300534. Merknad: Utgitt i anledning Polmak kirkes 150-årsjubileum, Sirma kapells 50-årsjubileum og Levajok fjellkirkes 30-årsjubileum i 2003. Digital versjonNettbiblioteket

Hovedoppgaver

 • Eidheim, Harald: Erverv og kulturkontakt i Polmak. Etnografi, Oslo 1958.
 • Gjerde, Willy: Samer og nordmenn i Tanafjorden 1769-1875. Folketall - bosetning - samhandling. Historie, Universitetet i Tromsø 1999.
 • Hegg, Lone Synnøve: Norsk eller samisk? I spenningsfeltet mellom eksistens og vitenskap. Pedagogikk, Universitetet i Tromsø 2000.
 • Holm-Varsi, Per Bjørn: Privatiseringen av jordbruket i Polmak. Jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Jåstad, Hilde J.: Spedbarnsdødeligheten i Tana i perioden 1840-1914. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2003.
 • Krag-Rønne, Harald: En befolkningsgeografisk studie av en utkantkommune - Tana i Finnmark. Geografi, Oslo 1969.
 • Olsen, Nancy Vibeke: Håper det e' plass til mæ også : samiske ungdoms utvikling og forvaltning av en sosial identitet i et flerkulturelt samfunn. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Tromsø, 1997.
 • Pedersen, Steinar: Laksen, allmuen og staten. Fiskerett og forvaltning i Tanavassdraget før 1888. Historie, Tromsø 1985.
 • Solbakk, Aage: Lokalbefolkningens Oaggun (stangfiske) i Deatnu (Tana). Praksis, bruk og forvaltning ca. 1870-1938. Historie, Universitetet i Tromsø 1989.
 • Thrane, Randi: Utdrag av Tanas skolehistorie. Pedagogikk, Oslo 1983.

Aviser

 • Finmarken, 1899-1944