Forside:Hattfjelldal kommune

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Nordland • Troms • Finnmark
Helgeland • Salten • Lofoten • Vesterålen • Ofoten
BindalSømnaBrønnøyVegaVevelstadHerøyAlstahaugLeirfjordVefsnGraneHattfjelldalDønnaNesnaHemnesRanaLurøyTrænaRødøyMeløy

Om Hattfjelldal kommune
Kommunevåpen.
Hattfjelldal kommune (bokmål/nynorsk) eller Aarborten tjïelte (sørsamisk; nordsamisk Árbordi) er ein kommune på Indre Helgeland lengst søraust i Nordland fylke. Kommunen vart utskilt frå Vefsens herred i 1862 og fikk si noverande utstrekning i 1964, da den delen av kommunen som låg nord for Røssvatnet vart overført til Hemnes kommune. Hattfjelldal kommune grensar til Grane kommune i vest, Vefsn kommune i nordvest og Hemnes kommune i nord, alle på Helgeland i Nordland. I sør grensar Hattfjelldal kommune til Røyrvik kommune i Indre Namdalen i Trøndelag fylke. Over Kjølen i aust grensar kommunen til Vilhelmina kommun i Västerbottens län i Sverige. Hattfjelldal kommune høyrer med til kjerneområdet for den vefsnsamiske dialekten, som er den nordligaste hovuddialekten av sørsamisk språk. Kommunen vedtok å begynne forarbeidet for ein søknad om innlemming i forvaltningsområdet for samisk språk i desember 2012. Onsdag 25. juni 2014 vedtok kommunestyret einstemmig at kommunen skal søkje om innlemming.

Kommunen vart innlemma den 1. juli 2017.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Faksimile fra Aftenposten 8. oktober 1980: Utsnitt av nekrolog over Anders K. Orvin.
Anders Kristian Orvin (født 24. oktober 1889 i Hattfjelldal, død 2. oktober 1980) var geolog, deltaker på flere ekspedisjoner til polare strøk, og direktør ved Norsk Polarinstitutt. Anders Kristian Orvin vokste opp i Hattfjelldal, under navnet Olsen, der faren var prest fram til 1904, deretter flyttet familien til Kristiania. Ved folketellingen i 1910 er han som student, fortsatt under navnet Olsen, bosatt med familien i Majorstuveien 28 i Kristiania.   Les mer …

Faksimile fra Aftenposten 16. oktober 1928: Utsnitt av omtale av Ørjan Olsen i forbindelse med et foredrag i Oslo.
Ørjan Mikael Olsen (født 5. september 1885 i Hattfjelldal, Nordland, død 11. juli 1972) var zoolog og forskningsreisende. Han foretok en rekke ekspedisjoner, blant annet til Sibir og Polynesia, men oppnådde aldri noen akademiske posisjoner i Norge. Ørjan Olsen var sønn av sogneprest Ole Tobias Olsen (1830-1924) og Christine Bernhardine Dahl (1855–1910), og forble ugift. Han var bror av geologen Anders Kristian Orvin (1889-1980) og politimester Ole Tobias Olsen (1878-1940), og onkel til ambassadøren Fredrik Orvin (1909-1992). Navneskifte for flere familiemedlemmer fra Olsen til Orvin, et annet navn benyttet i familien, ble foretatt rundt 1915.   Les mer …

Vefsn bygdebok utgis av Vefsn bygdeboknemnd, og bind I ble utgitt i 1974. Bygdeboka omfatter området som tidligere var Vefsn sokn og fjerding, nå kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Vefsn kommune tok initiativet til dette arbeidet på slutten av 1960-tallet, og fra 1977 av samarbeider alle tre kommunene om utgivelsene. Vefsn Bygdeboknemnd leder arbeidet, og nemnda har gjennom årene sørget for at artiklene ble skrevet av gode fagfolk både innen historiefaget og andre fagområder. Frem til sommeren 2008 var Kjell Jacobsen bygdebokredaktør, han ble etterfulgt av Espen Andresen og siden Knut Skorpen.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Hattfjelldal kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler