Bibliografi:Hordaland fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Akselberg, Gunnstein: Ord og uttrykk frå Hordaland. Utg. Samlaget. 2008. 256 s. ISBN 9788252172454.
 • Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 1971-2002. ISSN 0333-4104.
 • Bernssen, Siri Elisabeth: «Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642–1799», i Heimen 1/2018. Digital utgave.
 • Fosstveit, Trygve og Knut Gjerden: Folk og fjell : daglegliv på fjellviddene i Hardanger, Telemark og Setesdal. Utg. Samlaget. 1989. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hordaland bygdekvinnelag: Ord og uttrykk. Utg. Hordaland bygdekvinnelag. 2009. 90 s. ISBN 9788230313725.
 • Hordaland i tekst og bilete. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1939. 68 s. (Jonsok 1939).
 • Johansen, Karl Egil: Men der leikade fisk nedi kavet. Fiskarsoge for Hordaland 1920-1990. Utg. Eide forlag. 1989. 287 s. ISBN 8251403456. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Karl Egil: På sjølvstyr i 150 år. Hordaland fylkeskommune 1837-1987. Utg. Eide forlag. 1987. 339 s. ISBN 8251402085. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Gjerdåker, Brynjulv i Heimen, b. XXV, s. 112–113.
 • Nilsen, Yngve: «Kommunal melkeku, regional kraftfilial eller lokalt lokomotiv? - Kraftselskapet BKK etter kraftliberaliseringen», i Heimen, 2/2018. Digital utgave.
 • Nysæter, Egil: «Lokalhistorie i Hordaland». I: Heimen, b. XXIX, s. 65–75.
 • Selle, Per og Trygve Brandal: «Endringar i organisasjonsmønsteret i Hordaland 1940–1980». I: Heimen, b. XX, s. 259–270.
 • Trætteberg, Gunvor: «Omfarshandel : skreppekarer, driftekarer og jekteskippere i Hordaland». I: Norveg : tidsskrift for folkelivgransking. 2. 1952. S. 103–131.
 • Tveit, Nils: Meieribruket i Hordaland. Utg. Bergensmeieriet ofl. 1949. 565 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Kolltveit, Olav i Heimen, b. IX, s. 109–110.

Hovedoppgaver 1907-

 • Bringedal,Tor: "Som sild i tønne. Vårsildeksport på norske fartøy i 1856" UiB 1997
 • Buckholm, Mona Beate: Nedlagte kirker og kirkesteder fra middelalderen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hvilke kirkesteder ble nedlagt, når og hvorfor? Universitetet i Bergen 1997. Fag: Arkeologi. Kommune: [Merknad: Sogn og Fjordane: Se også Hordaland]
 • Brandsdal, Einar: Lokalisering av videregående skoler. En sammenlikning av lokaliseringsvalg for videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 1978 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Eide, Espen: "Du står med to liv i neven". Etablering og avvikling av jordmordistrikt. En studie av distriktsjordmødre i Hordaland. Bergen 1985 Fag: Etno-folkloristikk
 • Fjelde, Nina: Private høyskoler, et tilbud for hvem? En rekrutteringsanalyse av den studie-avgiftsbaserte, private høyskolesektoren i Bergen og Hordaland. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Sosiologi. Kommune: [Merknad: Bergen: se også Hordaland]
 • Frønsdal, Carl Chr.: Kommunal tilrettelegging av industriområder. En studie av kommuners tilretteleggingsaktivitet i Hordaland fylke 1965-1976. Bergen 1977 Fag: Geografi
 • Fuglseth, Kari: Relasjoner i miljøvernforvaltningen. Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Hordaland]
 • Furnes, Ståle: Grav og eiendomsstruktur. En studie av meningsinnholdet i graver fra yngre jernalder i en kyst- og en innlandsregion i Hordaland. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Gellein, Kristin: Kristen innflytelse i hedensk tid? En analyse med utgangspunkt i graver fra yngre jernalder i Hordaland. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Grenasberg, Mona: Miljø: høyrd eller overkøyrd? 2 case-studiar i Hordaland: Riksveg 1 Moberg - Svegatjørn [og] Trekantsambandet. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune:
 • Grønnevik, Kjærand: Stadnamn frå sjøen i Søre Sunnhordland. Oslo 1953 Fag: Norsk
 • Halland, Nils: Meteorologiske ord og ordelag i nokre Nordhordlands-bygder. Oslo 1931 Fag: Norsk??
 • Hamre, Hallgeir: Spreiinga av indremisjonsrørsla i Bergenhusamta, med utgangspunkt i Bergen Indremisjon. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Sogn og Fjordane: Se også Hordaland, Bergen: Se også Hordaland]
 • Helgen, Geir: Hordaland, Sogn og Fjordane i merovingertid. Bergen 1972 Fag: Arkeologi
 • Helland, Astrid, Østvang, Hege: Evaluering av bygdeutviklingsmidlene i Hordaland. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Helleland, Botolv: Noko om stadnamn frå Hardangervidda Vest. Oslo 1970 Fag: Norsk
 • Henriksen, Trond: En undersøkelse av skjelldyrkingen i Hordaland, med vekt på aktører og planlegging. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Hetland, Ole: Planlegging og organisasjonsstruktur. En studie av fylkesplanarbeidet i Hordaland og Rogaland. Bergen 1976 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Iversen, Frode: Var middelalderens lendmannsgårder kjerner i eldre godssamlinger? En analyse av romlig organisering av graver og eiendomsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Arkeologi. Kommune: [Merknad: Sogn og Fjordane: Se også Hordaland]
 • Johannessen, Jill: Fylkeskommunal offentlighet i pressen? En undersøkelse av seks avisers dekning av Hordaland fylkeskommune. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Massekommunikasjon. Kommune:
 • Johannessen, Live: Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufter i Hordaland. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Johansen, Hanne Marie: Dømt til ekteskap? En retts- og sosialhistorisk undersøkelse av ekteskapssakene ved kapittelretten i Bergen 1604-1708. Universitetet i Bergen 1984. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Sogn og Fjordane: Se også Hordaland, Bergen: Se også Hordaland]
 • Kleiveland, Geir: Eldre busetnadsoge i Indre Nordhordland. Ein freistnad på historisk framstilling bygd på stadnamna. Bergen 1974 Fag: Nordisk
 • Laberg, Per Inge: Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester. En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksetting av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Lutro, Agnete G.: Intern informasjon i Hordaland fylkeskommune. En undersøkelse av bedriftsavisen Hordalandsnytt. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Massekommunikasjon. Kommune:
 • Mjelde, Tore: Behov, ressurser, aktivitet og fordeling. En studie av Distriktenes Utbyggingsfonds virksomhet i Hordaland. Bergen 1975 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Myklestad, Katrine: Miljøgate i sentrum, prioritering av tettsteder i Hordaland. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Nærøy, Arne Johan: Redskapstradisjon i Hordaland fra 5500 til 4000 før nåtid. En lokalkronologisk studie. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Pedersen, Bjørn Klubbenes: Meieriene i Hordaland 1950-1975. Nedleggelse og bruksendring. Bergen 1979 Fag: Geografi
 • Pedersen, Monica: Kvalitet i et brukerperspektiv ved Hordaland fylkesmannsembete. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune:
 • Pettersen, Inger Beate: Eksporten av fisk og fiskevarer fra Hordaland til Frankrike. En studie av eksportører i Hordaland og kjøpere av fisk i det franske markedet. Er det muligheter for økt integrasjon mellom aktørene i verdikjeden? Universitetet i Bergen 1998. Fag: Geografi. Kommune:
 • Rakvaag, Knut: Driftsutgifter i grunnskolen. En undersøkelse av forskjeller i utgiftsbehov for kommunene i Hordaland. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Geografi. Kommune:
 • Rasmussen, Arild Roar: Den geografiske fordeling av kommunale utgifter i Hordaland 1965-1977. Bergen 1978 Fag: Geografi
 • Selland, Tove Emmy Herwig: Gardsnamn på -stad i Rogaland og Hordaland: person- eller naturnamn i utmerkingslekken. Forsøk på ei forskingshistorisk oversikt. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Nordisk. Kommune: [Merknad: Hordaland: se også Rogaland]
 • Sjo, Eli: Interkommunale tiltakskontor i Hordaland. Regionale samordningsorgan - eller konsulentkontor? Bergen 1977 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Skåtun, Knut: Salslaget Hordafisk. Salssamvirke mellom heimefiskarane i Hordaland ca. 1920-1965. Bakgrunn og utvikling. Bergen 1974 Fag: Historie
 • Stenvik, Lars: Stadgårder - et forsøk på arkeologisk datering av navneklasser. (Vestfold, Hordaland og Nordland). Bergen 1979 Fag: Arkeologi
 • Strømsnes, Gry: Vi er i verden, men ikke av verden. Unge kvinner i en indremisjonsforsamling i Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Sosialantropologi. Kommune:
 • Synnevåg, Marit: Frå Fjon til Fusa, 1950-70. Register til Nord og Midthordaland sogelag si årbok. Oslo?? 1976 Fag: SBH
 • Thuen, Mette A.: Hverdagslivet på et treskipsbyggeri i Sunnhordaland i mellomkrigstiden. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune:
 • Tryti, Anna Elisa: Bergen bispedømme i første halvdel av det 14. århundre. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Sogn og Fjordane: Se også Hordaland]
 • Ulvin, Aslaug: Vossingen, Søndre Bergenhus Amtstidende 1871-1891. Register til kulturhistorisk og lokalhistorisk stoff. Oslo?? 1977 Fag: SBH
 • Visnes, Øyvind Frode: Har BU-midlane nokon effekt på sysselsetjing og lønsemd? Ei inndeling i marginale og berekraftige kommunar i Hordaland med tanke på effekt og fordeling av BU-midlane. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Østerdal, Arnulf: Tid, rom og sted. Bronsealderrøysene i Hordaland. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Arkeologi. Kommune:

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (275 OSLO)
Claus Pavels's Dagbøger for Aarene 1817-1822. Utg. Den Norske Historiske Forening. 1892. 512 s. Red. Ludvig Daae. HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, S
 • Jordebok - kyrkje (1300 ROGALAND)
Grågås. Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag. 1986. 295 s. Red. Kåre Oddleif Hodne. Merknad: Omfattar Rogaland, Agder, Valdres Hallingdal og Eidfjord i Hordaland.
 • Legdsmatrikkel (1464 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Matricull for Søe-Etatens Lægder i Bergens Stift. 1776. 98 s. Merknad: Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek og ved UBO
 • Legdsmatrikkel (1465 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Matricul for Land-Etatens Lægder i Bergens Stift. 1777. 181 s. Merknad: Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek og ved UBO
 • Lov/forordning (1466 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Gulatingslovi. Umsett frå gamalnorsk av Knut Robberstad. Oslo 1937. 294 s. (Norrøne bokverk, nr 33). Merknad: Har kome i fleire nye utgåver (4 Utg. 1981). Gjaldt også for Rogaland, Agder, Hallingdal, Valdres.
 • Visitasmelding (1467 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, SUNNMØRE)
Johan Nordahl Brun. Visitats-Journal 1794-1812. 1951. 167 s. (Bibliotheca Norvegi æSacr ænr 19)
 • Domkapitelsprotokoll (1468 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Bergens domkapitels forhandlingsprotokoll 1605-1624. Utg. Institutt for kirkehistorie. 1961. 259 s. Red. Bjørn Zachariassen. (Publikasjoner nr 1).
 • Jordebok - kyrkje (1469 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias dioecesis Bergensis saeculo pertientium, vulgo dictum "Bergens Kalvskind" (Bj 225lfskinn). 246rgynjar K Utg. P.A. Munch. 1843. 132 s.
 • Jordebok - kyrkje (1470 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Bergens kalvskinn. AM 329 fol. i Norsk riksarkiv. Utg. Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter. 1989. 53, 101 s. (Corpus codicum Norvegicorum medii aevi, quarto series, vol. VIII). Utgitt av Finn Hødnebø med ei innleiing av Ole-Jørgen Johannessen og Finn Hødnebø. Merknad: Fotografisk avtrykk av originalen. Jfr. nr 1468.
 • Kopibok - stiftamtmann (1471 HORDALAND, SOGN OG FJORDANE)
Stiftamtmannens kopibok a nr 1-6 1703-1712. Utg. Ættehistorisk institutt. 1974-88. 6 b. Red. Torleif Hansen, Simon Steinsbø, Conrad Clausen.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1472 HORDALAND)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Søndre Bergenhus amt/Hordaland fylke. 1838- - .
 • Matrikkel 1855 (1473 HORDALAND)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld saaledes som samme befandtes ved 1855 Aars Udgang i en del af Søndre Bergenhus Amt. [1855 - ]. [99] s. Merknad: For Sunnhordlands og Hardangers fogderi, samt Fana med Birkeland anneks.

Eksterne ressurser