Bibliografi:Etne kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Langfoss i 1951.
Saueflokk på vegen i 1951.
Fjæra i 1951.
 • Bjelland, Gunnar: Røyster som tagna. Liv og lagnad for folk på nordsida av Åkrafjorden. Utg. Etne sogelag, 2006. 224 s. ISBN 978-82-994826-1-5
 • Dahl, Roar: Husmannsvesenet i Etne på 1800-tallet. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1994.
 • Dahl, Roar: «Husmenn i Etne på 1800-talet», s. 130-147 i Østrem, Nils Olav (red.): Arbeid, armslag, armod : husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet. Utg. Lokalhistorisk stiftelse. 2000. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dyrvik, Ståle: Befolkningsutvikling og sosiale tilhøve i Etne prestegjeld 1665-1801. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1971. 150 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flesland, Lars Ketil: Gransking av fjellbeita i Bjørndalsområdet, Etne kommune, Hordaland fylke. Hovudoppgåve i botanikk, NLH 1983
 • Gjerde, Jens: Befolkningsutviklinga i Etne kommune belyst ved naturlig tilvekst, flytting og pendling 1970-75. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1977. 128 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggertveit, Nina: Åttiårenes flyttinger i Etne. En flytteundersøkelse i et livsløps- og levekårsperspektiv. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1991.
 • Homlong, Beate: "-det fornødne Liffs Ophold-" : kårkontraktar frå Etne 1756-1917. Utg. Lokalhistorisk stiftelse. 1999. 473 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Homlong, Beate: "I vores eiende lemstue". Kårskipnaden i Etne 1716-1901. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1994.
 • Jønsson, Øyvind: Befolkningen og arealbrukene i fjellgardene og Bjørndalen i Vindafjord og Etne kommune. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1976. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kruger, Signe Hvoslef: Trekk av jernalderens gravskikk i Etne. Forsøk på å skille ut lokale tradisjoner. Hovudoppgåve i arkeologi, Bergen 1975
 • Madsen, Ole: Fra Tor til Kristus. Overgangen fra hedendom til kristendom belyst utfra det arkeologiske materialet fra Etne i Sunnhordland. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 1998.
 • Mundal, Mikkel: Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd. Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio. Hovudoppgåve i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1986.
 • Shetelig, Haakon: Gravpladsen paa Grindheim og Rygg i Etne : en foreløbig undersøgelse. Utg. Museet. 1904. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Bente Elin: Kulturlandskapsstudier i Etne. Endringer i kulturlandskapet og vegetasjonsbildet det siste hundreåret. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1985
 • Tesdal, Jon Olav: Etnesmålet. Substantivbøyinga i eit vestnorsk målføre (fleirtal og bunden form). Ei synkron utgreiing med eit målgeografisk oversyn. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1974
 • Vevatne, Kjersti: Ristningar i Etne. Ein analyse av tid og rom. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 1996.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1910 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: amerikareise, billett, fotografi, totalist,
 • År: 1910 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, utstilling, fotografi, Årsvekst og avling,
 • År: 1911 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, amerikareise, amerikabrev, Emigrasjon,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (1553 ETNE)
Noko om Rike-Torstein og hans gods. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.44 (1963). S. 42-45. Red. Trygve Vinje. Merknad: Salsbrev for Rame 1566.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1554 ETNE)
Det kjem for ein dag. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1953. S. 132-133. Red. J.J. Jåthun. Merknad: Frå Norheim 1735.
 • Kommunestyreforhandlingar (1555 ETNE)
Det første møtet i Etne heradsstyre. I: Årbok. Etne sogelag. 1987. S. 42-44. Merknad: Frå 1838.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1556 ETNE)
Etne Herreds forberedende Kommittees Beskrivelse og Forslag til Skyldsætning. 1867. [24] s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1557 ETNE)
Beskrivelse over de matrikulerede Jordeiendomme med Forslag om Fordeling af Matrikulskylden i Skonevigs Her Red.... 1866. 39 s.
 • Skifte (1558 ETNE)
Utskrift av Søndhordlands skifteprotokoll A no. 6, 1743-1755 fol. 145. I: Årshefte. Rogaland historielag. Nr 25 (1939). S. 74-75. Merknad: Frå Indre Tungesvik 1746.
 • Skolefundas (1559 ETNE)
Litt um skuleskipingi i Skaanevik i det 18de aarhundrad. I: Sunnhordland. Aarsskrift fraa Bygdemuseet og Sogelaget i Sunnhordlandsbygderne. 1915. S. 39-49. Red. Olav Tungesvik. Merknad: Frå 1753.

Aviser