Bibliografi:Nordhordland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Antun, Monika: Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet. Ei gransking av kvinners stilling og posisjon i ting-institusjonen. Rettshandheving og praksis i Nordhordland sorenskriveri 1642-1668. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1999.
 • Augestad, Birte: "Saa der aff befindes att de ere rette landstrygere, och løstgiengere." : omstreifere, almue og tinget på 16-1700 tallet. Hovudoppgåve i historie, Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen, 2004.
 • Bakke, Sissel: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. Nordhordland og Voss. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2009. E-bok
 • Bergfjord, Kjell: Lygramålet. Ein studie i talemålet hjå eldre og yngre i ei utkantbygd i Nordhordland. Hovudoppgåve i norsk, Bergen 1975.
 • Bergsvik, Knut Andreas: Ervervs- og bosetningsmønstre på kysten av Nordhordland i steinalder, belyst ved funn fra Fosnstraumen. En arkeologisk og geografisk analyse. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 1991.
 • Bjørgo, Tore: Flatøy. Et eksempel på steinalderens kronologi og livbergingsmåte i Nordhordland. Hovudoppgåve i arkeologi, Bergen 1981.
 • Dobbe, Jorunn: Blant granner og myndigheter. Konfliktløsning og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland 1642-55. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1995.
 • Eriksen, Arne og Audun Hanstveit: Dar kjem dampen - med post. Utg. Fusa dampskibsexpedition. 2011. 224 s. ISBN 978-82-998758-0-6.
 • Farne tider. Bokserie frå Nordhordland og Gulen. Red. Bernt Tungodden, Eli Fjelde Vikan. Utg. Nordhordland forlag. 2000-2004.
  • B.1: Farne tider 1. 2000. 96 s. ISBN 82-90908-06-7.
  • B.2: Farne tider 2. 2002. 96 s. ISBN 82-90908-10-5.
  • B.3: Farne tider 3. 2004. 96 s. ISBN 82-90908-15-6.
 • Færøy, Frode: Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergens-distriktet 1940-45. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1991.
 • Gjertsen, Karl Ragnar: Arbeidsliv og produksjon i ei kystbygd i Nordhordland. Utg. Universitetet i Bergen, Lindåsprosjektet, rapport nr. 17. 1975. 302 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halland, Nils: Meteorologiske ord og ordelag i nokre Nordhordlands-bygder. Hovudoppgåve i norsk (?), Oslo 1931.
 • Hobbestad, Øyvind: "Den som tager andens gods er iche bedre end een tyv!" Ulovleg tileigning av annan manns eigendom. Lovgjeving og rettshandheving på tinget i Nordhordland sorenskriveri 1664-1707. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1997.
 • Hodne, Jarle: Tillit på nye vegar. Ein case-studie av Nordhordlandsbrua. Hovudoppgåve i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1996.
 • Hope, Kari: Kulturlandskapet på Havrå i Nordhordland. Vurdering av verneverdi. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, NLH 1981.
 • Hovland, Terje Birkrem: Nordhordland i romertid og folkevandringstid. En analyse av bosetning og samfunnsorganisasjon. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 1996.
 • Johannessen, Marianne Herfindal: "Udsatte paa Landet". Hovudoppgåve i historie, Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen 2000. [Merknad: Om pleiebarn i Nordhordland og Åsane 1865-1900.]
 • Kleiveland, Geir: Eldre busetnadsoge i Indre Nordhordland. Ein freistnad på historisk framstilling bygd på stadnamna. Hovudoppgåve i nordisk, Bergen 1974.
 • Kylland, Olav: Interkommunalt samarbeid i Nordhordlands-regionen. Samspill og konflikt. Hovudoppgåve i sosiologi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Mogstad, Terje: Salhusbroen og Nordhordlandsregionen. Befolkningens forventninger til det nye vegsambandet. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1994.
 • Myking, Johan: Språk og stril. Målreising i Nord- og Midthordland 1885-1922. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1981.
 • Myklebust, Kari: Arge kvinner - giftige tunger? : kvinner i konfliktar på bygdetinget i Nordhordland 1642-1671 og 1742-1771. Masteroppgåve i historie, Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen, 2007.
 • Nonås, Viggo: "Bil, fira vaksne og sju ungar" : ferjeminne frå Nordhordland. Utg. Kapabel. 2008. 240. ISBN 978-82-8163-023-9.
 • Nordhordland og Midthordland. Sogelaget sitt aarsskrift. 1918-27
 • Rødland, Kjartan: Mykje lys og mykje varme : Nordhordland kraftlag gjennom 75 år : 1918-1993. Utg. Nordhordland kraftlag. 1995. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salbu, Arne Kristian: Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen. Behov og betingelser for regional styring. Hovudoppgåve i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1986.
 • Skurtveit, Halvor: Fra førmoderne til moderne industri. Ekspansjon og modernisering i Bergensområdets kornmøllenæring 1840-1895. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1998.
 • Sørensen, Jostein: Dampen. Minner fra en svunnen tid. Utg. Bergen faktorforening. 2007. 80 s. ISBN 978-82-91372-13-6.
 • Tungodden, Bernt: Nordhordland : vegen vidare. Utg. Nord-Hordland forl. i samarbeid med Regionrådet for Nordhordland [og Gulen]. 1993. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wiik, Kjersti: Folketoneinnsamling før og no. Rapport frå eige innsamlingsarbeid i Nordhordland og ei jamføring mellom dette og det innsamlingsarbeidet Ludvig Mathias Lindeman gjorde i 1848 og 1851. Hovudoppgåve i musikk, Universitetet i Bergen 2000.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1852 (1486 NORDHORDLAND)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld, saaledes som samme befandtes ved 1852 Aars Udgang i Nordhordlands Sorenskriveri.... [1852 - ]. [39] s.
 • Supplikk (1487 NORDHORDLAND)
Futane i Nordhordland. Andre bolken. I: Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag. Årg. 10 (1957). S. 155-235. Red. Nils Hjelmtveit. Merknad: 2 supplikkar, frå 1632 og 1640.

Aviser