Bibliografi:Voss herad

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Voss kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur for heile heradet

 • Gjerdåker, Johannes, Kjell Herheim: Levande landskap : Vossebygdene - Granvin - Nærøydalen. Utg. Voss veksel- og landmandsbank. 1999. 228 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.

Lokalhistorisk litteratur frå Granvin

Frå Espeland i Granvin.
 • Dale, Øystein: Levering av grovkappet tømmer sammenlignet med kappet tømmer til Granvin Bruk. Hovedoppgave i skogbruk, NLH 1982.
 • Haukenæs, Th. S.: Granvins saga. Utg. 1904-15.
  • Bind 1. [ingen tittel] 1904. 337 s.
  • Bind 2. [ingen tittel] 1915. 167 s.
  • Bind 3. [ingen tittel] 1915. 168 s.
 • Kjerland, Kjell: - like før freden. To krigsoffer i Granvin. Utg. Friske tankar, 1995. 68 s. ISBN 82-91386-07-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjerland, Sevrin, Hans S. Haugse: Johan Havaas, fjellbonde og vitskapsmann. Utg. Havaas-samlinga. Granvin. 2005. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seim, Jørund: Ei samanlikning mellom heiltidsjordbruk og deltidsjordbruk i Granvin. Hovedoppgave ved NLH, 1974.
 • Utvandringsregister: Granvin. Datasamling: Jahn A. Sjursen, databehandling: Nils A. Rasmussen. Utg. J.A.S., 1986. 2 bind, 107 og 104 bl.
 • Veland, Gunnar Bjarte: Demografiske og sosiale forhold i ei befolkning i nedgang. Granvin 1875-1920. Hovedoppgave i historie, Bergen 1981.

Lokalhistorisk litteratur frå Voss

Tvinnefoss i 1880-åra.
Snøvær på Reimegrend stasjon i 1908.
Kvilekvål i 1940.
Hauge i 1937.
Tvinnefoss i 1880-åra.
Nærøydalen i 1960.
Mjølfjell i 1930- eller 1940-åra.
 • Aalen, Olav (red.): Soga om Hardfall : britiske soldatar på Vestlandet 1967-2002 = History of Hardfall : British soldiers [in] Western Norway 1967-2002. Utg. Selja forlag. 2011. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Knut S., Christian Hysing-Dahl: Mjølfjell i fjern og nær fortid : glimt fra Mjølfjell-områdets historie og Mjølfjell vels virke 1962-1995. Utg. Mjølfjell vel. 1996. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakke, Sissel: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. Nordhordland og Voss. Masteroppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2009. Digital utgave
 • Bjerkek, Ole Petter mfl.: Slekten Hovda : Guri og Gudleik Andersson Hovda og deres ni barn : 1851-2006. Utg. [Ole Petter Bjerkek]. 2006. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørgaas, Knut: Or gommol ti. 1998.
  • B.1-5: Utg. av Voss bygdeboknemnd og Voss sogelag. 1998. 368 s. ISBN 82-991221-2-0.
 • Bjørke, Magne N., Kjartan Rødland: Brørne frå Vetlabjørko : Voss Cementvarefabrikk L.L. 1956-2006. Utg. Eide. Bergen. 2005. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørkum, Andreas: Sjur Bygd, om bøkene hans og bruken av vossamålet. Utg. Børkjo forlag, 2011. 168 s. ISBN 978-82-998336-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørndal, Arne: Budeione på Vikafjell. Utg. 1949. 8 s.
 • Bru, Ludvig: Gardsnamn paa Voss : upplysningar til rettleiding um den rette skrivemaaten. Voss 1906. 38 s.
 • Bømoen og Tvildemoen : litt om dei gamle ekserserplassane. Utg. [Tysklandsbrigadens veteranforening, Avdeling Voss og omegn]. 2008. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ebbing, Nanna: Fleischer's hotel - tradisjon og atmosfære : slekten Fleischer og litt om reiselivets utvikling på Voss. 1995. 92 s. ISBN 8299373905. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Farestveit, Knut, Jon Aske (red.): Vangen skule 175 år : læring og leik på Vangen : 1828-2003. Utg. Skriftnemnda. 2003. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fossgard, Eldbjørg: Frå lagnad til val : kvinneliv på vestnorske gardsbruk 1930-1990. Utg. Jærmuseet. 1996. 235 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerdåker, Johannes: Arbeidet i bygdene : årsrytmen på Voss før landbruket vart mekanisert. Utg. Vestanbok forl. 1980. 120 s. ISBN 8271010727. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Hallan, Nils i Heimen, b. XIX, s. 67–71.
 • Gjerdåker, Johannes: Frå sjukestove til fylkessjukehus : Fylkessjukehuset på Voss 1963-1988. Utg. Fylkessjukehuset. 1988. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerdåker, Johannes: I teneste for reiselivet : med Hotell Vossevangen gjennom 150 år : 1835-1985. Utg. J. Gjerdåker. 1985. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerdåker, Johannes: Vegen til Vatletun : Vatles handelsskule 1945-1995. Utg. Voss vidaregåande skule. Voss. 1995. 242 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjersvik, Bjørg: Historia til Voss og Hardanger sorenskrivarembete 1591-1991 : (Voss åleine før 1685 og etter 1918). Utg. Voss sorenskrivarembete. 1991. 76 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjertsen, Ingrid, Jostein Mæland, Einar Mjølsnes: Songane hennar Margreta : songar og viser i tradisjon frå vossabygdene. Utg. Ole Bull Akademiet. Voss. 1988. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grove, Hjørdis, Knut Grove: Ung og frilyndt i 100 år : Bordalen ungdomslag 1895-1995. Utg. Laget. 1996. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gubberud, Ivar J.: Vossebanen 1883-1983 : en beretning om Vossebanens tekniske, økonomiske og politiske historie gjennom hundre år. Utg. Norsk jernbaneklubb. 1983. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gundhus, Grete: Lydvaloftet, Voss kommune i Hordaland : undersøkelser og konservering av bemalt dekor fra middelalderen. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1995. 22 s. ISBN 8242606528. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamre, Alfred: Haugiansk frukt : Sunnhordland, Hardanger og Voss indremisjonssamskipnad gjennom 100 år : 1864-1964. Utg. Indremisjonssamskipnaden. 1964. 390 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamre, Alfred: Haugiansk frukt i ei ny tid : Sunnhordland, Hardanger og Voss indremisjonssamskipnad gjennom 125 år : 1864-1989. Utg. Indremisjonssamskipnaden. 1989. 301 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge ungdomslag : 1909-2009 : samlingsstad for grenda i 100 år. Utg. Hauge ungdomslag. 2009. 149 s. ISBN 978-82-303-1448-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haukenæs, Th.S.: Voss og Vosserne : Natur, Folkeliv og Folketro. Utg. John Anderson Publishing. Chicago. 1904. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hellesnes, Lars: Minneskrift um dei vossingar som var med i krigen 1807-1814 til verjemaal for fridom og fedraland. Utg. Hordaland's prenteverk. 1905. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helleve, Aslak T. (red.): "-i strålearme af lys og varme-" : Voss folkehøgskule 1895-1995. Utg. [Skulen]. 1995. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holst, Per Asbjørn: En sørgelig ulykke : da Mr. & Mrs. Daniel D. Youmans fra New York druknet på vei til Stalheim. Utg. Per A. Holst forlag. 2005. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Huldra mi : festskrift til spelemannen Lars Skjervheim på 70-års dagen 20. november 1985. Utg. Spelemannslaget. Voss. 1985. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håberg, Live: Den preproprielle artikkelen i norsk : ei undersøking av namneartiklar i Kvæfjord, Gausdal og Voss. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2010. Digital utgave
 • Kløve, Anna: Gards- og ættesoge for Nedre Kløve, gnr 119, Voss. 1987. 56 s.
 • Kløve, Anna: Voss tingbok : nr. 3 : 1662-1663. Utg. Tingbokprosjektet. 1993. 96 s. ISBN 82-991870-4-4
 • Kløve, Anna: Voss tingbok : nr. 15 : 1683-85 : sorenskriver Niels Kaaes rettsreferatUtg. Historisk institutt, Universitetet i Oslo. 1990.(Publikasjoner fra Tingbokprosjektet)
 • Kløve, Per: Festskrift : Voss indremisjon 125 år : 1865-1990. Utg. Voss indremisjons forlag. 1990. 311 s. ISBN 8290451288. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvamsdal, Nils: -og yrke skal båten bera : 50 år med yrkesutdanning frå Voss yrkesskule til Voss vidaregåande skule. Utg. Voss vidaregåande skule. 2001. 206 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leiro, Andreas (oms.): Mellomalderbrev frå Vossabygdene : or Diplomatarium Norvegicum. Utg. Voss folkeminnenemd. 1964. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lekve, Jørn: Voss sparebank : bank og bygd i 175 år : Voss sparebank 1843-2018. Utg. Bodoni forlag. 2018. 328 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Sjur P.: Der grønkar bjørk og vier : Voss grunneigarsamskipnad 30 år. Utg. Samskipnaden. Voss. 1996. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lunde, Albert: Gamalt frå gard og grend : forteljingar frå Oppheim sokn. Utg. A. Lunde/Liv Ingeborg [i.e.Ingebjørg] Lunde. 2000. 154 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meinich, Jørgen Herman, Aslaug Braae Meinich: Familien Johannessen fra Voss med sidelinjer, ca. 1600-1971. 1971. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meringen, Per: Voss Avhaldslag i 50 aar: 1885 - 29. mars - 1935, Voss Bokhandel trykkeri, U.Å.
 • Myhre, Arthur: Voss utferdslag 1933-1993 : ein varde for glede og dugnadsånd. Utg. Voss utferdslag. 1993. 135 s. ISBN 8290451490. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedkvitne, Knut: Voss jordbruksskule : 25-års skrift og årsmelding for 1972. Utg. Voss jordbruksskule. Voss. 1973. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reime, Reidar og Per Jon Odéen: Mjølfjell og menneskene. Merknad: Mjølfjell vel 50 år. Utg. John Grieg forl. 2012. 359 s. ISBN 978-82-533-0306-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reime, Reidar: Reimegrend : folk i hus og hytter. Utg. R. Reime. 2013. 352 s. ISBN 978-82-533-0315-4.
 • Reime, Reidar: Reimegrend : frå bondesamfunn til hyttegrend. Utg. R. Reime. 2011. 288 s. ISBN 978-82-303-1757-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rekve, Einar, Aslak T. Helleve (red.): For fridom og fred : heimefronten i Vossebygdene 1940-45. Utg. Voss sogelag. 1995. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Russøy, Egil: Møtet med Hans Nielsen Hauge : historia om Anna frå Voss og Bertel frå Naustdal. Utg. Selja forlag. 2012. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rustad, Olav: Ættebok for misjonsprest Anders Johannesen Rustad fra Raugstad på Voss. Utg. I komm. F.Bruns bokhandels forl.. 1948. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødland, Kjartan: Nytt liv i gamalt hus : Bolstadøyri bedehus 1889-2014. Utg. Styret for Bolstadøyri bedehus. 2014. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finne, Eirik K., Johannes Gjerdåker, Eirik Røthe (red.): Utvandring frå Voss til Amerika : eit 150-års minne. Utg. Sogelaget. 1985. 246 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Oddbjørg: Lokalhistorisk bibliografi over Voss kommune 1970-1990. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2002.
 • Sognnæs, Olav Harboe: Lokalhistorisk bibliografi over Evanger, Voss og Vossestrand kommuner fram til 1950. Hovedoppgave - Statens bibliotekskole, 1977.
 • Solberg, Randi Skredegård og Per Jon Odén: Vossaalbum : glimt frå arkivet etter fotograf Ole Skredegård. Utg. John Grieg forlag, 2013. 224 s. ISBN 978-82-533-0318-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sviggum, Anders Birger: Kontaktavstand og kontakthyppighet : studium av reisevanar og reisemønster i norske utkantstrøk. Universitetet i Bergen, Geografisk institutt, NHH. 1974. 83 s. Merknad: Serie: Geografiske studier av utkantsstrøk i Norge; 4. Omhandler Voss, Vik, Skånland, Evenes og Tjeldsund. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tyssen, Asbjørn: Ei jordbruksbygd på Vestlandet : kulturminne frå nyare tid i øvre del av Vossovassdraget, Hordaland. Utg. Alvheim og Eide. 1984. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ullestad, Anders: Voss avhaldslag 29. mars 1885 - 29. mars 1915. Utg. Nikolai Olsens boktrykkeri. Kristiania. 1915. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Voss bygdebok. Utg. Voss bygdeboknemnd. 4 bind, 1971-2013.
 • Vossestrand – Folk og landskap, Utg. Vossestrand sogelag. 2017.
 • Voss vidaregåande skule avd. Norsk kunsthandverksskule: Festskrift 1970-1995. Utg. Voss vidaregåande skule, Voss. 1995. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Granvin

 • År: 1877 Fra: Lars Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, USA Eier: Nils K. Nesheim (NHKI), Hordaland
Stikkord: Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, Værforhold, Nærmiljø, auksjon, storm, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Amerikanske forhold,
 • År: 18771118 Fra: Lars Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, USA Eier: Marion and Stuart Aaker, Minneapolis, MN, (Vesterheim)
Stikkord: Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, Værforhold, Nærmiljø, auksjon, storm, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Amerikanske forhold,
 • År: 1880 Fra: Nils Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, USA Eier: Nils K. Nesheim (NHKI), Hordaland
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, Amerikanske forhold, klesmoter, Værforhold, Årsvekst og avling, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 1880 Fra: S. Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim (?), USA Eier: Nils K. Nesheim (NHKI), Hordaland
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Værforhold, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, kappkjøring, premie, Økonomiske kår, priser,
 • År: 18800216 Fra: S. Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: bror, USA Eier: Marion and Stuart Aaker, Minneapolis, MN, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Værforhold, Emigrasjon, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, kappkjøring, premie, Økonomiske kår, priser,
 • År: 18800725 Fra: Nils Nilsen Seim, Granvin, Hordaland Til: Jens N. Espeland, USA Eier: Marion and Stuart Aaker, Minneapolis, MN, (Vesterheim)
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, Amerikanske forhold, klesmoter, Værforhold, Årsvekst og avling, hjemvendte emigranter, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 1905 Fra: Lars Nilsen Seim, Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Seim, Allamakee, Iowa, USA Eier: ,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, skifte, Værforhold,
 • År: 1907 Fra: Sigrid L. Seim, Granvin, Hordaland Til: "Ingeborg" , USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, landsmål, julegaver, skøyter, husdyr, Kultur, skolegang, Hverdagsliv, ski, fotografi,
 • År: 1909 Fra: Sigrid L. Seim, Granvin, Hordaland Til: Elsie Espeland, Allemakee, Iowa, USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Hverdagsliv, skirenn, Familieforhold, Nærmiljø, Helse og sykdom, forkjølelse, Emigrasjon, fotografi,
 • År: 1910 Fra: Lars Nilsen Seim (bror), Granvin, Hordaland Til: Jens Nilsen Espeland, USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, legebesøk, Helse og sykdom, Værforhold,

Norgesbrev frå Voss

 • År: 1916 Fra: Iver Horvei, Voss, Hordaland Til: Filip J. Horvei, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: Helse og sykdom, revmatisme, influensa, Værforhold, priser, pengeverdi, første verdenskrig, handelsreisende, Årsvekst og avling, Politikk, Økonomiske kår,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1567 GRANVIN)
Eit blad frå den fyrste utvandrarsoga. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1971. S. 14-24. Merknad: Avsendarar: Margrete Nilsdatter Næsheim/Ole Olsen Hæve 1853.
 • Amerikabrev (1568 GRANVIN)
Amerikabrev frå Lars Nilsson Bilde som utvandra 1837. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1970. S. 483-486. Red. Olav S. Seim. Merknad: Frå 1883.
 • Amerikabrev (1569 GRANVIN)
Gamle Amerikabrev. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1952. S. 545-554. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Hans Olsen Spilde 1849, Anders R. Conradsen Hereid 1857.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1570 GRANVIN)
Sogneprest Paul Schnabels Beskrivelse over Gravens Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1910. S. 48-56. Red. O. Olafsen.
 • Eigedomsdokument - avtak (1571 GRANVIN)
Eit avtaksbrev frå Øvre Spildo i 1654. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1950. S. 238-241. Red. Hans Spilde.
 • Eigedomsdokument - kontrakt (1572 GRANVIN)
To beitekontrakter frå Granvin. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. 1989. S. 23-25. Red. Henrik Meyer Kvalem. Merknad: Frå 1779 og ca. 1800.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1573 GRANVIN)
Gamle skøyte på Spildo. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. 1991. S. 70-72. Red. Henrik Kvalem. Merknad: 1 skøyte 1634.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1574 GRANVIN)
Losnaætti på Spildo. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1948. S. 70-86. Red. Hans Spildo. Merknad: 4 skøyte 164875.
 • Eigedomsdokument - synfaring (1575 GRANVIN)
Kapteinsgarden Storegraven. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1976. S. 160-164. Merknad: Frå 1792.
 • Soldatbrev (1576 GRANVIN)
Soldatbrev frå 1811. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1977. S. 358-359. Red. Olav Kolltveit. Merknad: Avsendar: Lars Amundsen.
 • Soldatbrev (1577 GRANVIN)
Ein grenaders siste ferd. Soldatbrev frå Kristofer Kvanndal august 1808. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1972. S. 213-216.

Aviser

Eksterne lenker