Bibliografi:Sunnhordland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjordal, Øyvind Nagel: Husmannsvesenet 1740-1865 i Austre Vikebygd. Ei bygd i Sunnhordland. Hovedoppgave i historie, Bergen 1983.
 • Bommen, Camilla E.: Bruken av hellerar i eldre jernalder i Sunnhordland. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen, 2009 II. E-bok.
 • Brandvik, Martha H.: Frå steinbukk og "spitt" til gravemaskin og teodolitt : W. Engelsen Ettf. as si historie gjennom 90 år. 2002. 192 s. ISBN 82-996458-0-8.
 • Dalhaug, Ole: Elektrisitet til alle : Sunnhordland installatørlag og NELFO Sunnhordland 1953-2003 : jubileumsbok-NELFO 50 år. Utg. NELFO Sunnhordland. 2002. 172 s. ISBN 82-996574-0-7.
 • Grindheim, Joar: Tradisjonsrik fart møter nye utfordringar : heimeflåten i Sunnhordland 1940-1945. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 2002 II.
 • Grov, Håvard: "Hjemmekjær eller reiselysten"? En studie av elever på yrkesfaglig studieretning i Sunnhordland etter innføringen av Reform-94. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen 1998.
 • Grung, Truls: Sunnhordland i gamle dagar : eit utval av Severin Kannelønning sine fotografi. Utg. Stiftelsen Fjelberg prestegard. 2007. 109 s. ISBN 978-82-92516-06-5.
 • Grønnevik, Kjærand: Stadnamn frå sjøen i Søre Sunnhordland. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1953.
 • Grønås, Peder Svein: Nokre opplysningar til stadnamn frå Moster i Sunnhordland. Hovedoppgave i nordisk, Bergen 1976.
 • Hatleskog, Anne-Brith: Yngre jernalder i Sunnhordland og Hardanger. Busetnadsutvikling og samfunnsstruktur. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1986.
 • Ingvaldsen, Lilli M.: Kirkene i søndre Sunnhordland i tidlig- og høymiddelalder. Hvor ble kirkene bygget, hvorfor ble de bygget her og av hvem? Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1996.
 • Kristensen. Ole H.: Næringsveier og økonomiske forhold i Sunnhordland 1560-1630. Hovedoppgave i historie, Oslo 1931.
 • Rommetveit, Marte: Då ferja forsvann : nokre nedlagde ferjestø i Sunnhordland. Utg. Kababel. 2008. 132 s. ISBN: 978-82-8163-022-2.
 • Straume, Jakob: Kristenliv i Hardanger, Sunnhordland og Karmsund : eit sogeskrift : Haugesund-Sunnhordland og Hardanger krins av Norsk luthersk misjonssamband. Utg. Lunde. 1960. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Johan: Notfiske i fjordene. En næring i motgang. Hovedoppgave i sosialantropologi, Bergen 1979 .
 • Thuen, Mette Askeland: Hverdagslivet på et treskipsbyggeri i Sunnhordland i mellomkrigstiden : arbeiderne ved Ottesens Treskibsbyggeri fra 1920-1940. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1995 II.
 • Tjelmeland, Sjur: Båtbruk og båtbygging i Sunnhordland gjennom 200 år. Utg. Sunnhordland museum ; Kapabel. 2014. 175 s. ISBN 9788281630666.
 • Tveit, Geir: Kulturhus i Sunnhordland. Ein geografisk analyse av tilbod og behov for kulturhus i Sunnhordland. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1987.
 • Vigestad, Oddvar: Sentrerte regioner i Sunnhordland. Hovedoppgave i geografi, Bergen 1970.
 • Wiik, Johnny André: Introduksjon av jordbruk i Vest-Norge i yngre steinalder : en analyse med utgangspunkt i Sunnhordland. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2004.
 • Ødegaard, Torbjørn: Alonso de Olmos' etterlatte dokumenter : om det spanske armadaskipet "Santiago" som forliste i Sunnhordland i 1588 : en kildeutgivelse. Utg. Kystforlaget. 2001. 94 s. ISBN 82-994533-1-3.
 • Østrem, Nils Olav (red.): Arbeid, armslag, armod : husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet. 2000. 211 s. ISBN 82-91559-22-8.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1488 SUNNHORDLAND)
Amerika-breva. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.40 (1959). S. 83-114. Red. Lars Matre. Merknad: 11 brev 1844-77 frå ulike avsendarar.
 • Føderådskontrakt (1489 SUNNHORDLAND)
Noko om vilkårsskipnaden i Sunnhordlandsbygdene på 1800- talet. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.61 (1980). S. 26-35. Merknad: 5 kontraktar 1800-98.
 • Haugianardokument (1490 SUNNHORDLAND)
"... at meddele Underretning om hvad Fremgang Hans Nielsen Hauge og hans fantastiske lære måtte have havt her...". Fråsegnene frå presteskapet i Sunnhordland prosti.... (1804). Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.71 (1990). S. 106-111. Red. Anstein Lohndal.
 • Hyllingsbrev (1491 SUNNHORDLAND)
Sunnhordlendingarne hyllar Kristian IV. I: Sunnhordland. Aarsskrift fraa Bygdemuseet og Sogelaget i Sunnhordlandsbygderne. 1915. S. 37-38. Merknad: Frå 1591.
 • Jordebok - konge ; lensrekneskap ; matrikkel 1723 (1492 SUNNHORDLAND)
Utskrift av Jordebøker og Matrikell frå det 16., 17. og 18. århundrad. Utg. Bygdemuseet og sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. Nr 9 (1926). S. 17-24. Merknad: Utdrag m.a. av jordebok for Sunnhordland 159798, lensrekneskap 161011 og matrikkelutkast 1723.
 • Jordebok - kyrkje (1493 SUNNHORDLAND)
Placat og Jorde-Bog over... Halsnøklosters Gaard og Gods, samt derunder liggende Leedinger, Tiender og Grundlejer,.... 1744. [18] s.
 • Jordebok - kyrkje (1494 SUNNHORDLAND)
Specification over Halsnøe-Klosters Hoved-Gaard med underliggende Gods, samt Leeding, Tiender og Grundelejer udi Bergen. 1757. [14] s.
 • Rapport - bergverk ; kongebrev - privilegium (1495 SUNNHORDLAND)
Ei melding til danskekongen um marmorbergi i Sunnhordland frå år 1740. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.11 (1928). S. 29-45. Red. Olaf Hanssen. Merknad: Melding frå Jesper Heiberg til kongen 1740 og kongebrev 1742.
 • Supplikk (1496 SUNNHORDLAND)
Skatteklagar frå Sunnhordland i året 1661. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.28 (1947). S. 34-47. Red. Arne Stuland.
 • Tingsvitne (1497 SUNNHORDLAND)
Tingsvitne um ran paa gardarne Digernes, Øttrøy og Bua i Søndhordland aar 1667. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.6 (1919). S. 57-58. Red. Arne Stuland.

Aviser