Bibliografi:Kvam herad

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Kvam kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Skogasel i 1947.
Håbrekke i 1947.
S.S. Oronsay utanfor Norheimsund i 1927.
Tokagjelet i 1940-åra.
Framnes folkehøgskole i 1920-åra. Bilete frå boka Det Norske Totalavholdsselskap 1859-1934 av Arne Braadland (1934).
 • Bakka, Ragnar: Ettermæle : om skyteulukka i Nauthellerskor i Kvam i 1943 og det som fylgde etter. Utg. R. Bakka. 1997. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakka, Ragnar: Krigshendingane på skogagardane i Kvam 1943 : eit supplement til boka "Kvam i krig 1940-45". Utg. R. Bakka. 1999. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bang-Hansen, Lauritz: Johannes Nilssøn Skaar : bondegutten fra Hardanger : "sami bisma - samenes biskop". Utg. Sami Varas. 1967. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjørke, Gerd: Joa-folket frå Botnen : frå inst inni sundet til langt uti verda : om Anna f. Skår og Jon Klyve Botnen, livet dei levde, røtene deira og spora dei sette etter seg. Utg. Gerd Bjørke. 2006. 215 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørke, Hjørdis O.: Liv og lagnad : ei samling forteljingar som skildrar livet og folket i Botnegrenda i ein hundreårsperiode. Utg. H. O. Bjørke. 1991. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørke, Kari: "...saa vel de gamle som unge kand aflegge fuldkommne Reede og Riktighed for det Salighets Haab, der findes for dem ...". Katekisme- og leseopplæring i Kvam rundt 1738. Hovudoppgåve i kristendomskunnskap, Norsk lærerakademi (Bergen) 1995.
 • Botnen, Lars: Tankekors : episoder og minner fra en fjern fortid, og noen fra nåtid. Og noen personlige refleksjoner i tillegg. Og kanskje litt til. Utg. L. Botnen. 2013. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bygdebok for Kvam herad. Kvam herad. 1999-
 • "Det kom over fjord og fjell-" : om den tidlege utbygginga av post og telefon i Kvam og dei næraste bygdene i Hardanger og på Voss. Utg. Kvam kulturminnelag. 2005. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Dagny: Kvam kommune, ein lokalbibliografi. SBH, Oslo (?) 1974.
 • Fykse, Arne O., Vik, Bjørn B.: Ein metode for registrering og analyse av kulturlandskap og bygdeturismeressursar - med eksempel frå grenda Fyksekvam i Hardanger. Hovudoppgåve i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Fykse, Sjur Tarjei: Fjordabonden : frå stuttorv og sigd til rundballar og reiseliv. Utg. Hardangerforlaget. 2003. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fykse, Åmund: Eigedomsstrukturen, bruksstrukturen og mobilitet av jordbruksareal. Tilhøva i Kvam kommune, Hordaland. Hovudoppgåve ved NLH 1971
 • Helland-Hansen, Peter, Atle Ove Martinussen: Strandebarmaren : småbåtbygging i Hardanger. Utg. Kapabel. 2014. 376 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmaas, Ludvig: Øystese statsrealskule og gymnas : 1949-1974. Utg. utgjeve av ei skriftnemnd ved Øystese gymnas. 1975. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jakobsen, Georg: Vokalismen i Kvammamålet. Hovudoppgåve i norsk (?), Oslo 1954
 • Kolltveit, Olav: Skutevik. Barndomens rike. Utg. Hardanger historielag. 1994. 61 s. (Hardanger historielag. Tillegsskrift ; nr 19)
 • Kvam kraftverk : 1913 - 19. februar - 1963 : 50 år. 1963. 48 s.
 • Norheim, Sigurd L.: Frå syntaksen i Kvamma-målet. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1953
 • Olafsen, O.: Kvam i fortid og nutid. Utg. Kvam kommune ved en komite. 1921. VIII, 795 s (e.g. 975). Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 83–84.
 • Rykkje, Inge: Problemsituasjon og arbeidsplassfellesskap i et ferrolegeringssmelteverk. En analyse av A/S Bjølvefossen på 1950-tallet. Hovudoppgåve i sosiologi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Ringøy, Kjell Bjarte: Deltidsjordbruk i Kvam, Hordaland. Ei samanlikning av drifta på deltids- og heiltidsbruk. Hovudoppgåve ved NLH 1974
 • Skutlaberg, Marie E., Torleiv Ljones: Kraft og lys i 100 år : Kvam kraftverk 1913-2013. Utg. Kvam kraftverk. 2013. 154 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svarstad, Nils Hægeland (red.): Vikøy kyrkje 150 år : dei siste femti åra 1938-1988. Utg. Hardanger forlag. 1989. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vaagen, Gerd: Frå høvelbenk til datastyrt industri : Øystese møbelsnikkarlag 50 år. Utg. [Laget]. 1994. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vik, Jakob Hansson: Øystese bondelag (Østensø sogneselskab) 1880-1960. 1960. 40 s.
 • Vike, Halvard: "Et monument over en million tanker" : historieoppfatninger, antikvarisk praksis og kulturformidling ved Hardanger fartøyvernsenter. Utg. Program for forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd, avdeling NAVF. 1993. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Walseth, Sveinung: Frå handverk til moderne industri : Kleppe møbelfabrikk AS 1929-2004. Utg. [Fabrikken]. Øystese. 2004. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årekol, Nils: Dans no ropte fela : Kvemmingen og spelemenn frå Kvam : fjordaslåttar og fjordaspelemenn. Utg. [N. Årekol]. 1996. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årekol, Nils, Øyvind Aarekol ofl.: Stølsdrift på slutten av 1800 talet og førstninga på 1900 talet. Utg. N. Årekol og Ø. Aarekol. 2002. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1581 KVAM)
Eit Amerikabrev som hev historisk verdi. Utg. Asbjørn Vik m.fl. I: Bygdejol. 1953. S. 9-12. Red. Vigleik Rosseland. Merknad: Avsendar: Guri Olsdatter Rosseland 1866.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1582 KVAM)
Sogneprest O. Gelmeydens Beskrivelse af Vikørs Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1909. S. 27-31. Red. O. Olafsen.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1583 KVAM)
Beskrivelse af Strandebarms Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1913. S. 49-55. Red. O. Olafsen. Merknad: Skrive av sokneprest Ole Gjerdrum.
 • Diplom (1584 KVAM)
Norheimsætti 1250-1600. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1933. S. 38-45. Red. Olav Kolltveit. Merknad: Vitnebrev om skifte 1439. I omsetjing.
 • Eigedomsdokument - avtak (1585 KVAM)
"Store-flaumen" paa Øystese. Eit sagn - eit dokument - og nokre merknader. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1931. S. 38-48. Red. Nils Skaar, sen. Merknad: Frå Nedre Vik 1714.
 • Eigedomsdokument - forlik (1586 KVAM)
Gervingesæte i Vikøy sokn. Kvar låg denne gamle garden - Og andre uløyste ætteproblem. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1960. S. 349-382. Red. Mikjell T. Steine. Merknad: Frå 1599.
 • Eigedomsdokument - forlik (1587 KVAM)
Kaldestadelvi. Strid om kvernavatnet. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1955. S. 284-291. Merknad: 3 forlikssaker. Frå 1775, 1804, 1837.
 • Eigedomsdokument - markegang (1588 KVAM)
Diplom fra Øystese af 19. juni 1598. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1919. S. 45-47. Red. O. Olafsen. Merknad: Avskrift frå 1803.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1589 KVAM)
Eit interessant skøyte frå 1786. Utg. Asbjørn Vik m.fl. I: Bygdejol. 1972. S. 31-32. Red. Jon O. Tjosås. Merknad: Gjeld Råen.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1590 KVAM)
Gamle breve vedkommende gaarden Hellestveit i Kvam m.m. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1917. S. 1-11. Red. N.G. Skaar. Merknad: 3 skøyte, frå 1662, 1667, 1709.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1591 KVAM)
Eit gamalt dokument frå Norheim i Kvam. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1969. S. 358-361. Red. Odd Bøen. Merknad: Frå 1615.
 • Eigedomsdokument - synfaring (1592 KVAM)
"Besiktelsesforretning" paa Augastad 1619. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1937. S. 81-83. Red. Olav Kolltveit.
 • Femårsmelding - lensmann (1593 KVAM)
Kvam for 120 år sidan. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1974. S. 512-519. Merknad: For åra 1856-60.
 • Femårsmelding - lensmann (1594 KVAM)
Femårsberetning for Strandebarm thinglag 1856-60. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1951. S. 420-434.
 • Forliksbrev (1595 KVAM)
Bustadtilhøve kring 1750. Utg. Asbjørn Vik m.fl. I: Bygdejol. 1984. S. 19-21. Red. Torgeir T. Børve. Merknad: Frå Børve 1748. Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (1596 KVAM)
Ei gamal husmannskontrakt. I: Bygdejol. 1987. S. 12-13. Red. Malvin Børsheim. Merknad: "Stykket" under Børsheim i Strandebarm 1868.
 • Manntal 1664-66 (1597 KVAM)
Prestemanntalet for Strandebarm og Varaldsøy 1666. Uppteke av sokneprest Rasmus Pedersøn. Utg. Hardanger historielag. [1936]. 21 s. Red. Olav Kolltveit.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1598 KVAM)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Strandebarms Herred 1866. 1867. 34 s.
 • Skifte (1599 KVAM)
Gamalt arveskifte fraa Tørvikbygdi. Utskrift av Hardanger og Voss tingbok A no. 6 1671 fol. 18. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1926/27. S. 74-75.
 • Soldatbrev (1600 KVAM)
Eit soldatbrev frå 1809. I: Bygdejol. 1952. S. 7-8. Red. L.J. Vikør. Merknad: Avsendar: Torger Haagensen Berven.
 • Soldatbrev (1601 KVAM)
Kvammasoldatar som var med i felttoget til Båhuslen i 1788. Tyttebærkrigen. I: Bygdejol. 1953. S. 22-28. Red. L.J. Vikør. Merknad: Avsendar: Lars Larsen Børven. Også trykt i "Hardanger. Tidsskrift" 1909 s. 58-59.
 • Soldatbrev ; brev (1602 KVAM)
Sersjant Anders Larsson Hallaraaker. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1931. S. 49-59. Red. Olav Kolltveit. Merknad: 3 brev frå A.L. Hallaraaker, 1789 (2) og 1808. Også to brev frå fedre til søner ved fronten 1789.
 • Soldatpass (1603 KVAM)
Gamle demiteringssetlar. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1957. S. 545-549. Red. L.J. Vikør. Merknad: 2 pass, frå 1730 og 1792.
 • Soldatpass (1604 KVAM)
Gamle avgangspass for uttente soldatar. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1952. S. 588-590. Merknad: 3 pass, frå 1730, 1809, 1812.
 • Tingboksak - eigedom (1605 KVAM)
Eigedomsretten um "Dragsholmen" (i Tyrvikbygdi). Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1933. S. 12-24. Red. Lars J. Berge. Merknad: Frå 1738-40.
 • Tingsvitne ; stemnebrev ; supplikk (1606 KVAM)
Augestad og Pusteslekta. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1964. S. 298-304. Red. Olav Kolltveit. Merknad: 4 dokument 1597-1652.

Aviser