Bibliografi:Hovedoppgaver om Bergen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Historie

 • Aarli, Eivind: Innføring av kommunal alderstrygd i Bergen 1923. Universitetet i Bergen 1995.
 • Aasmul, Øyvind: Bruddet i Bergens arbeiderparti i 1923. Organisatoriske og personlige årsaker til Norges kommunistiske partis dominerende posisjon innen Bergens Arbeiderparti og i arbeiderbevegelsen i Bergen ved bruddet i 1923. Bergen 1977
 • Angeltveit, Tone: Stortingsvalget i Søndre Bergenhus amt i 1912. Universitetet i Bergen 1988.
 • Arnesen, Fredrik: "Maatte der snart komme en liknende kamp". Fotballsportens ekspansjon i det bergenske bysamfunnet før den annen verdenskrig. Universitetet i Bergen 2000.
 • Bakkmoen, Per Kr.: Hushold i ei overgangstid. En sosialhistorisk undersøkelse av et arbeiderstrøk i Bergen 1900-1912. Bergen 1984
 • Balchen, Dan: De bergenske håndverksmestre 1645-1714. Antall, opprinnelse, økonomisk status. Bergen 1976
 • Barlaup, Ola: Stortingsvalgene i Bergen 1879 og 1882. Oslo 1962
 • Bassøe, Thorbjørn: Noen opplysninger om hanseaternes handel i Bergen i det 16. århundre. Oslo 1936
 • Bastiansen, Gro Elisabeth: "Væ dig Bergen du fule Sudomæ oc Gumorrbæ søster". En analyse av utenomekteskapelige forhold i Bergen 1597-1669. Universitetet i Bergen 1995.
 • Berg, Harald Onsum: Konflikten mellom de uorganiserte konsummjølkleverandørene og mjølkesentralene 1931-36 med særlig vekt på forholdene omkring Bergen. Bergen 1975
 • Bergan, Solveig: Dissentermenighetene i Bergen i 1857-1903. Bergen 1974
 • Beyer, Morten: Fra katolsk til luthersk domkapitel. Domkapitlet i Bergen ca. 1450-1625. Bergen 1970
 • Bjørnøy, Helge: Sosialpolitiske brytninger i Bergen 1890-1901. Bergen 1961
 • Blom, Kari: Bryggen i Bergen ca. 1150-1350. 2b. Bergen 1981
 • Brugård, Harald: Linjestriden om Bergensbanen. En undersøkelse av Numedalsalternativets stilling spesielt i forhold til Hallingdalsalternativet i tidsrommet 1871-1898. Oslo 1972
 • Bjørndal, Morten: Bostedsflytting i Bergen 1865-1900. Kartlegging av det interne flyttemønsteret. Universitetet i Bergen 1999.
 • Botheim, Ragnhild: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700. Universitetet i Bergen 1999.
 • Clausen, Anette Skogseth: The Lübeck Edition. The creation of a digital edition. Featuring "Spillene" - a Hanseatic tradition in Bergen in the late medieval and early modern period. Universitetet i Bergen 1998.
 • Edvardsen, Ruth Brudvik: De tyske skomakerne i Bergen fram til omkr. 1450. Bergen 1975
 • Eide, Rune: Idrettsanlegg mellom "snille onklar" og statlege drivkrefter? Ei studie av drivkrefter bak idrettsanleggsutviklinga i Bergen perioden 1945-2000 med vekt på Brann stadion og Sentralbadet. Universitetet i Bergen 2000.
 • Eikeland, Inge: Fra seil til damp. Sjømannssamfunnet i endring, Bergen 1875-1912. Universitetet i Bergen 2000.
 • Ekle, Halvor: Fra almueskole til folkeskole i Bergen. En undersøkelse i forbindelse med innføringen av den nye folkeskolelov av 26. juni 1889. Bergen 1967
 • Engelsen, Kirsten M.: Utvandringen fra Bergen til Amerika 1874-1890. Universitetet i Bergen 1987.
 • Erlandsen, Roger Seemann: Frå kunstnar til handverkar. Fotografane i Bergen 1840-65. Bergen 1982
 • Ersland, Geir Atle: Eit forsøk på rekonstruksjon av grunneigefordelinga i Bergen ved utgangen av seinmellomalderen. Universitetet i Bergen 1989.
 • Ervik, Grethe: Supplikkane frå Bergenhus len og Bergen by 1660-1662. Bønder, embetsmenn, kvinner og borgarar; ein gjennomgong av saker og argumentasjon. Universitetet i Oslo 2000.
 • Espelid, Knut L.: Fattigvesenets inntektskilder i Bergen 1800-1845. Bergen 1963
 • Falch, Frank Meidell: Opprettelsen av Bergen kringkastingselskap. Bergen 1961
 • Fauskanger, Unn: Almuebarn. Skolegang og arbeid i Bergen fra 1816 til 1864. Bergen 1984
 • Fidjestøl, Arnt Ola: Bybuarar og byeigedom. Husutleige i Bergen på slutten av 1600-tallet. Universitetet i Bergen 1995.
 • Flo, Richard: Stortingsvalget i Bergen 1945. Bergen 1973
 • Forsberg, Stig Werner: Studentopprør? Studentradikalismen ved Universitetet i Bergen 1964-1974 sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Universitetet i Bergen 2000.
 • Foss, Gunnar Tønjum: Pressen og sensurapparatet. Bergenspressen 1940-45 med særlig vekt på Bergens Tidende. Bergen 1975
 • Fossen, Anders Bjarne: Totalavholdsarbeidet i Bergen 1861-1902. Oslo 1966
 • Færøy, Frode: Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergens-distriktet 1940-45. Universitetet i Oslo 1991.
 • Gamst, Thore A.: Christian Michelsen - Rederen. Universitetet i Bergen 1994.
 • Geelmuyden, Knut: Fallende folketall i Bergen 1801-1815 - fiksjon eller realitet? Universitetet i Bergen 1994.
 • Gjessing, Petter Furholm: Brann, fra gutteklubb til Bergens stolthet? En historisk undersøkelse av Branns posisjon i den bergenske fotballen, og klubbens forhold til byens innbyggere i perioden 1908–1955. Universitetet i Bergen 1999.
 • Grieg, Harald: Den bergenske presse i det attende århundre. Oslo 1917
 • Grønland, Per Martin: Bondevennbevegelsen i Søndre Bergenhus Amt. Universitetet i Bergen 1995.
 • Guddal, Reidar: Gullsmedlauget i Bergen. Oslo 1938
 • Gåsland, Jan Erik: Bergen Høyre 1918-1935. Høyres valgresultater sett i sammenheng med partiets oppbygning, utvikling, mobilisering og forholdet til andre borgerlige partier og interesseorganisasjoner. Bergen 1983
 • Haga, Morten: Sammenligning av Bergen og Altonas yrkesstrukturer på begynnelsen av 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1995.
 • Hagland jr., Jens: Venstre i Søndre Bergenhus amt 1880-1891. Bergen 1978
 • Handal, Nils K.: Kommunestyret i Bergen på overgangen fra embetsstyre til lokalt selvstyre. Oslo 1932
 • Handeland, Jan: Bergen eller Amerika? Flyttemønsteret fra Hosanger 1874-1900. Universitetet i Bergen 1995.
 • Hansen, Arild Marøy: Fra damp til seil. En studie i en bergensk storbedrifts vekst og fall. Martens, Olsen & Co. 1882-1886. Universitetet i Bergen 1987.
 • Haugstvedt, Olav: Strid om Bergen bys privilegier 1702-03. Oslo 1939
 • Helland, Kjell Harald: Den sosiale strukturen i Bergen ca. 1500-1570. Universitetet i Bergen 1987.
 • Holstad, Linda V.: Fyllingen idrettslag. Fra guttekamp på slåttemark til eliteoppgjør på kunstgress og parkett. Universitetet i Bergen 1993.
 • Humblen, Trine Marie: Tjenestejenter i Bergen 1912-1922. En undersøkelse av sunnfjordsfødte tjenestejenter. Universitetet i Bergen 1998.
 • Hegrenæs, Per Henrik: Stortingsvalg i Bergen 1912. Oslo 1966
 • Helland-Hansen, Kjeld: Bergens sjøfart under den spanske arvefølgekrig. Oslo 1938
 • Helle, Jonn Lorents: Syslemanns- og fehirdeinstitusjonen i Bergen på 1300-tallet. Bergen 1971
 • Herseth, Håvard: "Nød lærer naken kvinne å spinne". Jern- og metallindustrien i Bergen/Laksevåg 1940-45. Tilpasning til endrete rammebetingelser. Bergen 1985
 • Herstad, John: Foreningsliv i Bergen 1814-1850. Bergen 1962
 • Hildonen, Karl-Arvid: Metropolitt og suffragan. En undersøkelse av forholdet mellom erkepiskopene i Nidaros og deres suffraganer, særlig biskopene i Bergen ca. 1300-1350. Oslo 1977
 • Holtan, Anne: Striden med tyskerne i Bergen 1537-1568. Oslo 1926
 • Hvamstad, Lise: Kvinner i Bergenspolitikken 1945-1967. Bergen 1977
 • Håve, Kjell Ingar: Bergens Leieboerforening og den kampen arbeidarrørsla i Bergen førte mot busetnadnauda i byen omkring 1920. Bergen 1979
 • Iden, Kaja Margit: Retorikk og realiteter. Transportpolitikk i miljøbyen Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Indresøvde, Eivind: Organiseringa av Samlingspartiet i Kristiania, Bergen og Trondhjem i 1906. Bergen 1970
 • Iversen, Irene Gunnhild: Tenestejentene i Bergen 1865-1891. Strilejenter, bergenstauser og andre tyende. Universitetet i Bergen 1997.
 • Iversen, Johnny: Det offentlige og det private skolevesen i Bergen 1889-1924. Bergen 1985
 • Johannessen, Bernhard: Splittelse og samling. Fagorganisasjonen i skipsbyggingsindustrien i Bergensområdet 1890-1940. Bergen 1980
 • Johannessen, Lars H.: Mellom fattigforsorg og sosialpolitikk. Forsorgsvesenet i Bergen 1920-1940. Bergen 1985
 • Johannessen, Marianne Herfindal: "Udsatte paa Landet". Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen 2000. [Merknad: Om pleiebarn i Nordhordland og Åsane 1865-1900.]
 • Johansen, Hanne Marie: Dømt til ekteskap? En retts- og sosialhistorisk undersøkelse av ekteskapssakene ved kapittelretten i Bergen 1604-1708. Universitetet i Bergen 1984.
 • Johnsen, Jan: Den sosiale lagdelingen i Bergen i 1801. Bergen 1964
 • Johansen, Torgeir: Et bergensk handelshus blir til. Firmaet H.D.J. 1786-1790. Universitetet i Bergen 1989.
 • Jæger, Gunnar: Kirken, dissenterne og lekmannsbevegelsen i Bergen 1850-1880. Bergen 1968
 • Jørgensen, Dagny: Forholdene i Bergen omkring 1770 og stiftamtmann Levetzau i Bergen. Oslo 1935
 • Kaltenborn, F.O.: Bergens sjøfart under den nordamerikanske frihetskamp. Forutsetninger og utvikling. Oslo 1947
 • Karlsen, Jørn Tore: Levende bilder i Bergen. Fra privat til kommunal drift 1860-1920. Universitetet i Bergen 1994.
 • Kittelsen, Aslak. Mellom sju fjell og sju hav: Utvandring fra Bergen til Amsterdam 1661-1720. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2013. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Knutzen, Erling: Nattverdssøkinga i Domkyrkja og Johanneskyrkja i Bergen i siste halvdel av 1800-talet. Universitetet i Bergen 1994.
 • Kolltveit, Nils: Rekrutteringen til bakerlauget i Bergen 1597-1800. Oslo 1965
 • Kolstadløkken, Turid: Bygården i norsk middelalder. Boforhold og romfunksjoner i bygårder i Bergen, Oslo, Tønsberg og Nidaros 1300-1450. Universitetet i Oslo 1999.
 • Konglevoll, Espen: Fra Nygårdshøyden til Damgårdssundet. En bydel blir til. Universitetet i Bergen 1996.
 • Kvale, Stein John: Nyordning og motstand innen kommunaladministrasjonen under okkupasjonen 1940-45. Et studium med Bergen kommune som undersøkelsesområde. Bergen 1975
 • Kvalem, Lars: Etableringen av Rosendahl & co. 1845-1848. Universitetet i Bergen 1995.
 • Kvamme, Sigrunn: Jordegodset til bispestolen i Bergen ved utgangen av mellomalderen. Bergen 1981
 • Lange, Unni: Bygardar ved Vågen. Ei samanlikning av Bryggen og Strandsiden. Universitetet i Bergen 1998.
 • Langhelle, Nils: Arbeiderforhold og arbeiderbevegelse i Bergen 1883-1903. Oslo 1934
 • Larsen, Rolf Magnus: Bergenshåndverkerne og laugsprivilegiene 1800-1850. Oslo 1965
 • Laugerud, John Ingvar: Bergenhus nasjonale infanteriregiment 1657-1660. Utskriving, oppsetting og utrustning. Oslo 1980
 • Lending, Mette Rønneberg: Villastøket Kalfaret. Borgerlig bokultur i Bergen omkring århundreskiftet. Universitetet i Bergen 1998.
 • Lien, Turid: Daginstitusjoner for barn i Bergen 1919-1949. Universitetet i Bergen 1989.
 • Lindstrøm, Johan: Splittelsen i Bergen Venstre 1972. Prosessen og følgene. Universitetet i Bergen 1996.
 • Losnegård, Gaute: Studentar i Bergen gjennom 50 år: Mot eit masseuniversitet. Studentane ved UIB og deira levekår fram til 1975. Universitetet i Bergen 1998.
 • Lunde, Alfred: Eske Bille, lensherre paa Bergenhus 1529-37. Oslo 1918
 • Lystad, Jan Erik: Et industrielt gjennombrudd? Industrivekst i Bergen 19051913. En beskrivelse og elementer til en årsaksundersøkelse. Bergen 1979
 • Løvlien, Astrid: Dødelighetskrisa på 1740-tallet. En sammenligning mellom to norske landsdeler. (Akershus stiftamt og Bergenhus stiftamt) Bergen 1977
 • Låg, Torbjørn: Landbruksbosettinga i Bergensområdet fram til ca. 1350. Bergen 1974
 • Matthiesen, Georg: Innføringen av ungdomsskolen - striden om skoleordning og undervisningsform på ungdomstrinnet i skoleverket. (Striden om ungdomsskolen i Bergen.) Bergen 1971
 • Mellingen, Svein: En studie i innflytningen av borgere til Bergen. Oslo 1965
 • Miøen, Per: Sosiale grupper i politikken. En undersøkelse av valgmanns- og stortingsvalgene i Bergen 1815-50. Oslo 1953.
 • Mollatveit, Olaug: Bevareanstalter for småbørn. Asyler i Norge i etableringsfasen. (Bl.a. om Bergens Barneasyl.) Bergen 1977
 • Munck, Eldrid: Handelshuset Hildebrand Harmens drift og ekspansjon i 1768-1796. (Bergen.) Bergen 1971
 • Myhre, Jan Olav: Arbeidsledigheten i Bergen 1920-1930 i partipolitisk perspektiv. Bergen 1975
 • Myking, John Ragnar: Jordbrukskrise og busetnad i Lindås skipreide i seinmellomalderen. Bergen 1973
 • Müller, Gustav: Jørgen Hansson og hans virksomhet som lensmand paa Bergenhus 1514-23. Oslo 1912
 • Nedrebø, Yngve: Fra Jølster til Bergen. En undersøkelse av utflyttingen til Bergen i tiden fra andre halvdel av 1600-tallet til første del av 1800-tallet. Bergen 1979
 • Nupen, Paal: Studenter i Bergen gjennom 50 år: Demokrati og velferd. De formelle studentorganer ved Universitetet i Bergen 1937-1975. Universitetet i Bergen 1998.
 • Nævdal, Magnar: Emigrasjon fra Søndre Bergenhus til USA og Canada i perioden 1895-1905. Bergen 1971
 • Paulsen, Ragnar: Et Bergens-firmas tørrfiskeksport 1860-90. Trekk av Bergens tørrfiskeksport. Oslo 1938
 • Persen, Ole-Jan: Høgreekstremisme i Bergen 1920-1933. Bergen 1974
 • Pettersen, Knut: Byutvidelser i Bergensområdet 1945-1972. Bergen 1982
 • Poppe, Noëlle Helene: Periferi uten sentrum? En komparativ studie av hovedstadsfunksjoner i de fire største norske byene 997-1319. Universitetet i Oslo 1997.
 • Raf to, Thorolf: Trekk fra det økonomiske samkvem mellom Bergen og nærmeste omland i tiden 1840-70, med historisk innledning. Oslo 1950
 • Rosland, Tove: Slekters gang. Et pilotprosjekt med familierekonstruksjon i slektssammenheng. Søndre Bergenhus amt 1750-1900. Bergen 1985
 • Rygg, Tone: Den som er med på leiken ... Vanarta og kriminelle vergerådsborn i Bergen 1901-1913. Universitetet i Bergen 1997.
 • Sandberg, Øystein: Edvard Edvardsens "Bergens beskrivelse". Et trinn i bergensk historieskrivning. Oslo 1939
 • Segelvik, Håvard: Stiftamtmann Ulrik Frederik de Cicignons embets-gjerning i Bergen på 1750-tallet. Universitetet i Bergen 1999.
 • Skurtveit, Halvor: Fra førmoderne til moderne industri. Ekspansjon og modernisering i Bergensområdets kornmøllenæring 1840-1895. Universitetet i Bergen 1998.
 • Sleire, Inger Lise: Forsømte barn i Bergen 1900-1913. Universitetet i Bergen 1997.
 • Solberg, Grete G.: Rådmenn i Bergen i middelalderen fram til ca. 1500. Bergen 1980
 • Solhaug, Trygve: Stortingsvalget i Bergen 1829. Bergen 1961
 • Spjeld, Birger: Stortingsvalet i Bergen i 1933. Bergen 1967
 • Stensby, Vigdis: "Med Liigprædiken og fuld Ceremonie ...". Begravelse og sosial lagdeling i Bergen på 1700-tallet. Universitetet i Bergen 1996.
 • Strand, Dagfinn: De sentraliserede fag- og arbeiderforeninger i Bergen og forholdet til Venstre i tidsrommet 1893-98. Bergen 1968
 • Sætre, Rigmor: Bergen folkeskolelærerinneforening. En kvinnelig yrkesorganisasjon 1918-1940. Universitetet i Bergen 1994.
 • Sæveraas, Betty: Det tyske kontor på Bryggen. Hanseatene i Bergen fram til ca. 1560. 2b. Bergen 1981
 • Teigland, Svein Helge: Teknologi, ressurser og arbeidere i norsk trikotasjeindustri. "Firma J. Ramm & Clausen" og "Salhus Tricotagefabrik a/s" 1859-1900. Universitetet i Bergen 1994.
 • Thorbjørnsen, Cecilie: Munkeliv: det kongelige klosteret. Universitetet i Oslo 2000.
 • Torvanger, Yngve: Sosial mobilitet i Bergen 1850-1900. En kohortundersøkelse for rode 23 og 24. Universitetet i Bergen 2000.
 • Tveit, Odd: W.F.K.Christie som stiftamtmann i Bergen og amtmann over Søndre Bergenhus amt. Oslo 1947
 • Ulstein, Judith: Fra stue til sal. Overgangen fra hjemmefødsel til sykehusfødsel i Bergen og Sund kommuner i tiden 1920-1960. Universitetet i Bergen 1994.
 • Valderhaug, Gudmund: Samarbeid og motstand. Lokal politikk i Bergen 9.april -31. desember 1940, med hovudvekt på næringslivspolitikken. Bergen 1983
 • Vatne, Kåre: Soknereguleringar og kyrkjebygg i Bergen i etterkrigstida. Bergen 1973
 • Virkesdal, Erling: Frå dampbåt til storferje. Sjøverts ruteferdsle mellom Askøy og Bergen frå om lag 1865 til om lag 1965. Universitetet i Bergen 1986.
 • Vogt, Oscar: Stortingsvalget i Bergen 1924. Bergen 1976
 • Widerøe, Harald: Økonomiske forhold i Bergen i tiden mellem 1560-1626. Oslo 1928
 • Åbrek, Kjell: En oversikt over arbeidsforholdene og arbeiderbevegelsen i Bergen i midten av 1880-årene. Oslo 1926

Arkeologi

 • Ekroll, Øystein: "Byens herlighed". Ei bygningsarkeologisk undersøking av Bergens mellomalderske vinkjellar og rådhus på Breidaalmenningen. Universitetet i Bergen 1986. (magistergradsavhandling).
 • Kristoffersen, Siv: En bygningsarkeologisk undersøkelse av erkestolens gård i Bergen. Bergen 1984
 • Molaug, Sonja: Smykker og draktutstyr fra middelalderens Bergen. En arkeologisk analyse. Universitetet i Bergen 1998.
 • Moldung, Hanne Merete Rosseid: Et sted i middelalderbyen. En arkeologisk studie av bebyggelse og gårdsstruktur i Bergen ca. 1100-1500. Universitetet i Bergen 2000.
 • Nypan, Tove Elisabeth: Det monumentale rom - uttrykk for makt i middelalderen. Erkebispegårdene i Trondheim og Bergen og bispegården i Oslo som eksempler på meningsbærende arkitektur. Universitetet i Tromsø 1998.
 • Olsen, Ole Mikal: Bymann og fiskar? Ei analyse av fiskereiskap frå mellomalderen funne i Bergen. Universitetet i Bergen 1998.

Geografi

 • Aspenes, Hårek: Intraurbane flyttinger og befolkningsendringer innen mindre strøk i Bergen. Bergen 1979
 • Bakken, Bodil: Kulturlandskapet i et bynært område - endringer og kvaliteter. En studie av området ved Nesttunvassdraget i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1990.
 • Berntsen, Eilif: Drabantbyer og arbeidsreiser. Forandringer i arbeidsreisemønsteret ved flytting til Fyllingsdalen og Prestestiområdet. Bergen 1974
 • Dale, Britt E.: Geografiske variasjoner i barns levekår i Bergen. Bergen 1974
 • Elvestad, Siri: Evaluering av nære turområder. Et modellstudie fra Åsane basert på de naturgitte forhold. Bergen 1976
 • Engesæter, Pelle: Byfornying i eit sosial-geografisk perspektiv. Ei studie av fire byfornyingsstrøk i Bergen. Universitetet i Bergen 1986.
 • Eriksen, Ebba Friis: Sykkel som transportmiddel. En studie av tre sentrumsnære boligområder i Bergen. Universitetet i Bergen 1995.
 • Eriksen, Jan Magne: Natur i byen. Ubebygde arealer i Bergen. Mengde, vegetasjon, terrengformer og bruk. Universitetet i Bergen 1987.
 • Fannestad, Finn Junge: Bidrag til Bergen byområdes indre differensiering. Oslo 1959
 • Fossan, Bjørn: Utflytting av Bergensbedrifter 1956-1971. Bergen 1973
 • Fotland, Alv Terje: Våtmark som økosystem og ressurs. En studie av utvalgte områder i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1992.
 • Hage, Torild: Lekearealer i Bergen. Fordeling og kvalitet. Bergen 1982
 • Hageberg, Michael B.: Bergens indre differensiering analysert ved hjelp av geodata. Oslo 1980
 • Hartvedt, Henning: Sosial segregering innen Bergen. Bergen 1984
 • Heide, Jeanine: Sosialt liv i byrandsonen. En studie av to boligområder i Bergen randsone. Universitetet i Bergen 1992.
 • Johannessen, Rune: Tradisjonelle lovbrytere i Bergen - sosial bakgrunn, geografisk fordeling og bomiljøtilhørighet. Universitetet i Bergen 1991.
 • Johnsen, Elisabeth: Landås bydel. Visjon og virkelighet. En studie av bydelens utvikling fra plan til realisering og en analyse av hvilken betydning det fysiske miljøet, som er blitt skapt, har for sosialt liv og trivsel. Universitetet i Bergen 1992.
 • Johansen, Terje: Lokalisering av senterfunksjoner i Bergensregionen. Bergen 1975
 • Juul, Hanne: Stedsidentitet i Fyllingsdalen. Universitetet i Bergen 1997.
 • Kjæreng, Fridtjof Asbjørn: Innenriks kysttransport. Undersøkelse av trafikken til og fra havner på strekningen Sandnes-Bergen 1956. Oslo 1961
 • Kortgård, Judith: Nytt liv i gamle bystrøk. En studie fra to trehusmiljøer i Bergen. Bergen 1985
 • Kreken, Olav E.: Bruk av badeområder. En undersøkelse på to badeområder i Bergen kommune. Bergen 1982
 • Langballe, Jens J.: Fritidsbebyggelse i et bynært område. En studie av fritidsbebyggelsen i området Bergenshalvøya - Askøy. Bergen 1974
 • Larsen, Lars Stuland: Forretningsmessig tjenesteyting i Bergensregionen. En undersøkelse av 82 bedrifters lokaliseringsmotiv, målgrupper og geografiske markedsområde. Universitetet i Bergen 1990.
 • Lie, Ivar: Akademikarflukt eller akademikarflyt? Ein studie av bustadval til personar med høgare grad frå Universitetet i Bergen i 1980-åra. Universitetet i Bergen 1992.
 • Mønstre, Nina: På besøk i et byrom. En studie fra Bergen sentrum. Universitetet i Bergen 1995.
 • Nerland, Karina: Livskvalitet i et nærmiljøperspektiv. En studie fra Nordnes i Bergen. Universitetet i Bergen 1995.
 • Rue, Mai-Lin: Møhlenpris - i klemme mellom harde og myke verdier. En studie av planlegging og medvirkning i sentrum bydel. Universitetet i Bergen 1998.
 • Rusten, Grete: Bedriftsflyttinger i Bergen sentrum. Bergen 1985
 • Smørdal, Ottar: Endringer i konkurranseforholdet mellom Bergen og Ålesund i Nordfjord og deler av Sunnfjord de siste 10-15 åra. Bergen 1974
 • Straume, Inger Kristine: Miljø og transport i byer, en undersøkelse av reisevaner i Fana og Ytrebygda. Universitetet i Bergen 1995.
 • Strømmen, Erna: Fjellsiden nord - en bydel i endring. Universitetet i Bergen 1993.
 • Sviggum, Merete: Ei studie av nokre byfornyingsområde i Bergen sentrum med hovedvekt på sosial-geografiske fylgjer av fornyinga. Universitetet i Bergen 1991.
 • Svinnset, Anne-Britt: De eldres levekår i Bergen. Bergen 1979
 • Sørensen, Jan A.: Svømmehaller som fritidstilbud. En brukerundersøkelse ved tre svømmehaller i Bergen kommune. Bergen 1982
 • Tenold, Lis: Tilbud og behov for barnepass. En undersøkelse av det organiserte og det uorganiserte passetilbudet i Bergen med særlig vekt på Fyllingsdalen. Universitetet i Bergen 1988.
 • Tepstad, Kjell: Nærmiljø og nettverk. Om nærmiljøets sosiale betydning for eldre. Ein studie frå Landås i Bergen. Universitetet i Bergen 1993.
 • Vagle, Tor Sveinung: Boligmarkedet i Bergen. En analyse av interne flyttinger, flyttemotiver, endringer i levekår, sosial segregasjon og forskjeller i husholdningenes boligforhold. Bergen 1980
 • Vik, Norleif: Konkurranseforholdet sjø- og landtransport. Studium av godstransport mellom Bergen og Sogn og Fjordane fylke etter 1960. Bergen 1973
 • Wesenberg, Tone: Hvordan vokser byen? Den morfologiske utvikling i en bydel i Bergen 1850-1940 fra Wesselengen til Storemøllen i Sandviken. Bergen 1984
 • Østerbø, Vidar: Minste motstands veg. Ein studie av dei defensive planelementa sine intensjonale vilkår i ein arealkonflikt: døme frå valg av ny trasé for Riksveg 14 gjennom kulturlandskapet ved Kalandsvatnet, Fana, Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1991.

Kunsthistorie

 • Anker, Nils: "Respekt for loven". Egill Reimers' Bergens Tinghus 1928-33: arkitektkonkurransen og Tinghuset som offentlig representasjonsarkitektur. Universitetet i Bergen 1993.
 • Bye, Mette: "Der Individialismus im Städtebau". Fra skjematisk regulering til stedstilpasset byplanlegging. En studie av bergenske byplaner i lys av tysk fagtradisjon. Universitetet i Bergen 1998.
 • Bækken, Ingfrid: "Ham selv til hæder, alle bergensernes øine til glæde-". Einar Oscar Schougs arkitektur 1900-1915. Universitetet i Bergen 1998.
 • Dreyer, Andreas: J.L. Losting 1810-1876. En overgangsskikkelse i det bergenske kunstliv. Universitetet i Bergen 1983. (magistergradsavhandling).
 • Dworak, Nina: Chr. Fr. Schjøtt: bergensmaler og kolorist. Universitetet i Bergen 1993.
 • Espeland, Charlotte: En digital formidling av Blumenthalrommet. Rommet i dag og på 1700-tallet. Universitetet i Bergen 2000.
 • Evjenth, Sylvi Cook: Malerlauget i Bergen 1743-1839. En studie over laugsmalernes organisasjon og produksjon. Universitetet i Bergen 1986. (magistergradsavhandling).
 • Fosli, Gerd: Fra skisse til bygg: en skapelsesprosess. Fire villaer av arkitekt Frederik Konow Lund. Universitetet i Bergen 1990.
 • Gillow, Johanne Elizabeth: "-En dag i dine forgårde er bedre end tusine ellers-". Johanneskirken i Bergen 1888-94: byggeprosjektet og aktørene. Universitetet i Bergen 2000.
 • Grana, Aashild: Offentlig innkjøpspolitikk. En analyse av Bergen billedgalleris kunstinnkjøp 1945-92. Universitetet i Bergen 1993.
 • Gullachsen, Bjarte: Arkitekt Sverre Lied og "Hage-Nat" på Landås ved Bergen. Innovasjon og tradisjon i funksjonalismens byggeteknikker. Universitetet i Bergen 2000.
 • Heimark, Siri Sandtorv: Fra visjon til virkelighet. En studie av kommunale planprosesser med Torgalmenningen i Bergen som eksempel. Universitetet i Bergen 2000.
 • Jakobsen, Petter Tønder: Sosial boligbygging i Bergen 1910-1930. Universitetet i Bergen 1990.
 • Laundal, Øystein: Eidsvåg kirke: det seirende utkast i kirkebyggkonkurransen, og den utførte korutsmykning. En fornyelse av norsk kirkearkitektur og norsk kirkekunst. Universitetet i Bergen 1984.
 • Lunde, Thorunn: Funksjonalisten Per Grieg. Hans mellomkrigsarkitektur med hovedvekt på varemagasinet Sundt. Universitetet i Bergen 1996.
 • Løvås, Kristin: Bergensgruppen, Lund domkirke og stildiffusjon som tolkningsmodell. En studie av forskningen rundt den klassiske-lombardiske stilen i 1100-tallets kirkebyggevirksomhet i Bergen og Lund. Universitetet i Tromsø 2000.
 • Lexow, Jan Hendrich: Bergenske empiremøbler. Oslo 1948
 • Lidén, Hans Emil: Romansk kirkebygningskunst i Bergen. En undersøkelse av kirkebygningsvirksomheten i Bergen i 1100-årene med utgangspunkt i Mariakirken. Oslo 1958
 • Meese, Hildegard: Kirke og kunst i Bergen 1966-1981. Alterutsmykninger mellom estetikk og liturgi. Universitetet i Bergen 1996.
 • Mæland, Hilde Joranger: Moskva - Bergen: reklameresepsjon: en komparativ analyse. Universitetet i Bergen 1997.
 • Nielsen, Marianne L.: Byarkitekt i Bergen Kaspar F. Hassel (1877-1962). En analyse av hans skolebygninger i perioden 1910-1920. Universitetet i Bergen 1999.
 • Nordal, Gunn Margareth: Modernisering av Bergens bykjerne 1880-1910. Studier tilknyttet et dataprosjekt over Bergens eldre bebyggelse. Universitetet i Bergen 1994. [Merknad: Korrigert utgave 1996]
 • Oxaal, Astrid: "Fruentimmerarbeid" i Bergen 1765-1875. Universitetet i Bergen 1986. (magistergradsavhandling).
 • Reigstad, Ingebjørg: Christopher Knag: en bergensk møbelkunstner. Universitetet i Bergen 1997.
 • Riis, Grete: Grafikken i Bergen ca. 1955-1970. En studie av bergensgrafikkens fremvekst. Universitetet i Bergen 1995.
 • Sandal, Tora Nini: Bergenske portaler fra middelalder og renessanse. Bergen 1941
 • Skogland, Anne Helene Falnes: Bård Breivik og fremveksten av et skulpturmiljø i Bergen på 1970-tallet. Universitetet i Bergen 1997.
 • Sæverud, Dag H.: Bilthuggerbarokken i vestnorske kirker. En studie i den bruksbarokke stilen i Bergen 1635-1700. Bergen 1978
 • Torvanger, Ase Moe: Byggeforhold og bolighus i Bergen 18001850. Bergen 1974

Nordisk

 • Berggreen, Harald: Variasjonsmønster i rapportert bruk av vietnamesisk og norsk. En sosiolingvistisk studie av husstander i Bergen. Universitetet i Bergen 1991.
 • Haga, Mads: Bergens bispelister. Genealogisk resensjon av eldre lister over biskoper til Bergen. Universitetet i Oslo 1995.
 • Hannaas, Jorunn: En sosiolingvistisk studie av kj- og sj-realiseringen blant ungdommer i Bergen. Universitetet i Bergen 1999.
 • Hartveit, Lars Johan: Litteraturkritikk og litterære deloffentligheter i Bergen. En sammenlignende analyse av bokanmeldelsene i BT, Dagen og BA høsten 1983. Universitetet i Bergen 1987.
 • Jorem, Ida Elisabeth: Bruken av "finbergensk" blant ungdom i bydelen Fana. En sosiolingvistisk undersøkelse. Universitetet i Bergen 1995.
 • Knudsen, Torstein: Forlag i sentrum og periferi. En litteratursosiologisk undersøkelse av forlagsvirksomhet i Bergen fra 1880 til 1900. Bergen 1983
 • Markali, Kjersti: Personnavnmaterialet i rune-innskriftene fra Bryggen i Bergen. Oslo 1983
 • Nesse, Agnete: "Foranderlig som talen er, endog hos den enkelte person" - individuell variasjon i bergensdialekten. Universitetet i Bergen 1993.
 • Seim, Karin Fjellhammer: Grafematisk analyse av en del runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen. Bergen 1982
 • Selland, Ingjald: Gatenavn og navneskikk i Bergen. Bergen 1980
 • Sæther, Frank Ove: Dialekt og miljø. En undersøkelse av dialekten til åtte seksåringer i et dialektblanda miljø (Natland daghjem i Bergen). Universitetet i Bergen 1982.

Andre humanistiske fag

 • Akman, Haci: Familien i endring. En undersøkelse av endringer i familiemønsteret hos vietnamesiske flyktninger i Bergen. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Etnologi.
 • Allers, Janicke: Kunnskap til folket. Informasjonsvirksomhet ved UiB gjennom 50 år. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Medievitenskap.
 • Andersen, Kari Foldøy: Bunad for byfolk. Om gammel draktskikk i Bergen som grunnlag for en moderne bunad. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Etnologi.
 • Breisteinlien, Terje: Hinduismen i Bergen. Et studium av videreføring og formidling av den religiøse og kulturelle arv. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Religionshistorie.
 • Bue, Beate: Grafitti: media på gateplan. Grafittimediet studert gjennom utendørsgrafitti i Bergen og Eugene. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Folkloristikk.
 • Djuve, Pål Hogne: "Dra te Salhus". En etnologisk undersøkelse av forenings- og organisasjonsliv med eksempel fra empiri fra Salhus og Mjølkeråen. Universitetet i Bergen 1982. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling).
 • Dugstad, Sigbjørn: Arkitekturhistorisk registrering og utarbeidelse av verneplan for et kvartal i Marken i Bergen. NTH 1976 Fag: Arkitekturhistorie
 • Eide, Olav Steffen: Fjellbekken og spelemennene i Gimle og Fensal: historikk, gruppedynamikk, struktur og repertoar. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Folkloristikk.
 • Fonnes, Mona: Litteratur om Åsane 1945-2007 : en bibliografi. Bacheloroppgave - Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2008.
 • Gamlemshaug, Tone Merethe: Etikk, journalistikk og økonomi i Landåssaken. En analyse av nyhetsdekningen av Landåssaken. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Medievitenskap.
 • Harris, Christopher John: Bergen's roperies 1600-1916. An ethnological study of the raw materials, work process and the buildings. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling).
 • Helland, Kristian: Lars Oftedal som "indremissionær" i Bergen. Dagboksnotater mars 1865-september 1866 sett i lys av sosiale, teologiske og kirkelige strømdrag i tida. Norsk lærerakademi (Bergen) 1985. Fag: Kristendomskunnskap.
 • Idland, Leidulv: Nye tider i et gammelt strøk. En etnologisk studie av bydelen Vågsbunnen i Bergen. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Etnologi.
 • Instebø, Gro Harriet: Register til Bergen Turlags årbøker. Oslo?? 1980 Fag: SBH
 • Jensen, Roy Tore: Fra debattorgan til nyhetsavis. Et historisk portrett av Studvest 1945-1995. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Medievitenskap.
 • Johansen, Elin: I de tidsmæssige, lyse og luftige lejligheder ... Kulturdimensjoner i Sandviken sykehus' arkitektur. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Massekommunikasjon.
 • Moe, Helene: En fornøyelig historie? En analyse av formidlingen ved Gamle Bergen museum. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Massekommunikasjon.
 • Mortensen, Torill Elvira: "Med barn i Bergen". Om å lage ein brosjyre: prosess og analyse. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Massekommunikasjon og kulturformidling.
 • Mæhle, Karsten: Veien frem - med eller uten bilen. En kulturanalyse av trafikkdebatten i Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Etnologi.
 • Nes, Frank: "Hvad sier De om vi forsøkte med et Festspill?". Sosialhistoriske punktnedslag i bergensk festspilltradisjon. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Massekommunikasjon.
 • Nesheim, Ingebrigt: Arkitekturhistorisk registrering og utarbeidelse av verneplan for et kvartal i Marken i Bergen. NTH 1976 Fag: Arkitekturhistorie
 • Nortvedt, Berit Bjarke: Teaterformidling mellom markedsføring og opplyst samtale. Om institusjonsteatrets formidling av seg selv til publikum utenom forestillingene med utgangspunkt i formidlere og materiale fra Den Nationale Scene og Nationaltheatret i 1918-38 og 1968-88. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Massekommunikasjon og kulturformidling.
 • Selberg, Torunn: Folkelig legekunst i det moderne samfunn. En undersøkelse om bruk av folkemedisin i Bergen i 1970-årene. Universitetet i Bergen 1980. Fag: Folkloristikk (magistergradsavhandling).
 • Skår, Anne Kari: Tradisjon - kameratskap - disiplin. En etnologisk studie av buekorps. Bergen 1984 Fag: Etnologi
 • Sylte, Sigrid Elise: Universet og den einskilde. Ein studie av New age-miljøet kring Pyramiden i Bergen. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Religionsvitenskap.
 • Sæle, Idar: "Ska' eg være me' deg?" En studie av sosial kontroll i barnekulturen. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Folkloristikk.
 • Tønseth, Kjerstin: Drømmenes bydel. Om handling og forvandling på Nordnes. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Etnologi.
 • Utkilen, Silje: Vestnorsk Filmsenter: en studie av et regionalt kortfilmsenter. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Medievitenskap.
 • Volle, Bjarne: Om stadsmusikantene i Bergen 1620-1759. Oslo 1979 Fag: Musikk
 • Wahlstrøm, Tine: Ungdom og kinogåing i Bergen. Et kulturanalytisk perspektiv på kinogåing som populærkultur. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Folkloristikk.
 • Økland, Olaug Norun: Stavkirken på Fantoft. Fugl Fønix eller kulturarvens forvandlinger. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Etnologi.

Samfunnsvitenskapelige fag

 • Aabel, Per: Vedtaket om sanering av Marken. Bergen 1975 Fag: Sosiologi
 • Aunevik, Anne: Anonyme medmennesker. En antropologisk analyse av Kirkens SOS i Bergen. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Sosialantropologi.
 • Berge, Jarle: Ideal og realitet i eit prosjektarbeid. Ei evaluering av eit rehabiliteringsprosjekt for eldre i Bergen sentrum bydel. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Sosiologi.
 • Colbjørnsen, Tom: Lokal fagforeningsaktivitet i Bergen. Bergen 1977 Fag: Sosiologi
 • Festervoll, Ase Vigdis: Ungdoms- og idrettsarbeid og andre kultur- og fritidsaktiviteter. Sider ved den "nye" kulturpolitikken belyst ut fra et empirisk studium av en skolekrets i Bergen kommune. Bergen 1982 Fag: Sosialantropologi
 • Fjelde, Jan: Kommunal planlegging som legitimering av sosial nød. En analyse av utbedringstiltak i byene Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Bergen 1979 Fag: Sosiologi
 • Fjelde, Nina: Private høyskoler, et tilbud for hvem? En rekrutteringsanalyse av den studie-avgiftsbaserte, private høyskolesektoren i Bergen og Hordaland. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Sosiologi.
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Samfunnsøkonomi.
 • Framnes, Kari: Kampen for arbeid. En kvalitativ studie av en gruppe arbeidsledige chilenere i Bergen. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Sosiologi.
 • Gullestad, Marianne: Livet i en gammel bydel. Analyse av rekruttering og sosial organisasjon i et eldre sentralt boligstrøk. (Bergen.) Bergen 1975 Fag: Sosialantropologi
 • Hole, Grete Oline: Teknologi og omsorg - to sider av samme sak? En analyse av Trygghetsalarmsystemet i Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Sosiologi.
 • Husabø, Anita: Utskrevet til ensomhet. En studie av hverdagen til mennesker med psykiske lidelser i Bergen. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Sosiologi.
 • Høgset, Ingrid: Det gode nærmiljø? En studie av Slettebakken borettslag. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Sosialantropologi.
 • Hjelmervik, Tollak: Fysisk struktur, sosial organisasjon og mental helse. En økologisk studie av drabantbyen Fyllingsdalen. Bergen 1974 Fag: Sosiologi
 • Ingebrigtsen, Claus: Dagbladet Dagens avisfunksjon. En analyse av avisens markedstilpasning og dens funksjoner i lesermiljøet. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Sosiologi.
 • Jensen, Ragnhild Steen: Livsformsteori og hverdagsliv. Glassblåsere og bønder på Flesland 1875-1927. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi.
 • Kielland, Else: Befolkningsutvikling, sanering og avmakt. Om saneringen av Marken. Bergen 1974 Fag: Sosiologi
 • Landheim, Anne Signe: Vikarbyråene - et tilbud for hvem? En undersøkelse av arbeidskraft innenfor handel og kontor i Bergen. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Sosiologi.
 • Nordberg, Nina Munter: Kvinner og Nasjonal Samling. En studie av kvinnelig rekruttering til NS i Bergen. Bergen 1976 Fag: Sosiologi
 • Rajendram, Rannveig: Fra eksil til eksil? Eksilerfaringer og repatrieringsønsker hos flyktninger i Bergen. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Sosiologi.
 • Reither, Maj Vogt: Betongbyen i blåbærskogen. Rekruttering, tilpassing og utflytting av hushold i en ny kompakt bygget drabantby. (Bergen.) Bergen 1977 Fag: Sosialantropologi
 • Rognaldsen, Svein Alf: Nasjonal Samling i Bergen under krigen. Bergen 1972 Fag: Sammenliknende politikk.
 • Schmidt, Christiane: Innvandrerkvinners møte med det norske samfunnet. Om et arbeidsmarkedstiltak i Bergen. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Sosiologi.
 • Siverts, Ola B.: Nyheter i BT? Endrings- og vedlikeholdsprosesser i Vestlandets storavis. Universitetet i Bergen 1984. Fag: Sosialantropologi.
 • Solsvik, Tor: Vi pynter oss med ord. Om byfornying og en student som prøvde å observere det menneskelige menasjeri i møte mellom området Nedre Nygård og Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Sosialantropologi.
 • Valvik, Vidar: "Gentrification" som konvertering og akkumulering av symbolsk kapital på Nordnes i Bergen. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Samfunnsgeografi.
 • Sande, Arild Moberg: Restrukturering av det administrative/ politiske apparat i store byer. En sammenligning av styringsreformene i Bergen og Oslo. Oslo 1984 Fag: Statsvitenskap
 • Strømsnes, Ingvild: "Vi er det best ledete universitet". Om forholdet mellom valgte vitenskapelige og administrative ledere ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Sosiologi.
 • Vatland, Harald S.: "Planlegging og rus, åndens kamp mot kjødet". En studie av Bergen kommune sin handlingsplan for å redusere rusmiddelbruken i perioden 1992-95. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Sosiologi.

Administrative fag

 • Andenes, Rita Ellinor: Sentral styring - lokal respons. En studie av Bergen byrett og Midthordland sorenskrivarembete sin respons på Justisdepartementets ulike reformtiltak i perioden 1980-1990. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Baartvedt, Tore: Utbyggingen av Haukeland sykehus. Et samarbeidsprosjekt mellom ulike politiske styringsnivå. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Bøe, Trond: By-kommune i vekst og endring. Et case-studium av de tilpassinger som Bergen kommune har foretatt i de sentrale styringsorganer for å møte veksten i den kommunale virksomhet. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Braathen, Einar: "Heller småbruker på Vestlandet enn husmann under Fred Olsen." Ingeniører og arbeidere ved BMV Solheimsviken gjennom modernisering, konserndannelse, omstilling. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Dalland, Anne Gro: Endring med viten og vilje ...? En studie av reorganiseringsprosessen ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Eide, Viggo: Struktur & konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Fimreite, Anne Lise: Bergen kommune og staten - medspillere eller motspillere? En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i perioden 1972-85. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Fosse, Elisabeth: Eldreomsorg på gatenivå. En studie av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenester i Bergen og Oslo. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Gjedrem, Jarl Harry: Transportplanlegging og politisk prosess i Oslo og Bergen. Bergen 1978 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Gloppen, Karl Johan: Toppledelsen ved Haukeland sykehus: oppgaveorientering og handlingsrom innenfor to beslutningsprosesser. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Guldbrandsøy, Kari Anne: Helsesjefene i Bergen kommune. En studie av helsesjefenes arbeidsoppgaver. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Halvorsen, Kjersti: Tusenfryd - et moderniseringsprogram i Sparebanken Vest. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Hanson, Åsa Helena: Den "lovløse" forvaltningen. Utviklingen av det kulturpolitiske området i Bergen kommune 1972 til 1993. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Harvold, Kjell A.: Arbeidssøker, arbeidsgiver og arbeidsformidler på et arbeidsmarked i endring. Et studium av arbeidsmarkedsforhold i Bergensområdet i 1980-årene. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Hausken, Hildegunn: Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Havelin, Trond: Jaja Kaja! - en iverksettingsstudie av KAJA tiltaket i Askøy og Bergen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Heggholmen, Kari: Rekruttering - prosess og prinsipper. En studie av rekrutteringspolitikken i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Henriksbø, Kjell: Rehabilitering av problembelasta ungdom. Ei undersøking av samarbeid og samordning innan hjelpeapparatet for problembelasta ungdom i Bergen. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Henriksen, Roy: Nedleggelsen av trikken i Bergen. En analyse av den politiske prosessen. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Holm, Christine: Beslutningsprosesser i byplanlegging. En studie av reguleringsplanlegging i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Offentlig administrasjon.
 • Hvidsten, Elin: Rollen som lokalt folkevalgt. En kvalitativ undersøkelse av de folkevalgte i Bergen sine erfaringer og holdninger til kommunalpolitisk arbeid. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Høstaker, Roar: Føretak i endring. Samanhengar melom teknisk-organisatoriske endringar, sosialisering og kollektiv handling ved A/S Bergens Mekaniske Verksteder 1940-1955. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Indrebø, Nancy Jenny: Arbeidsmotivasjon og organisasjonskultur. En studie av arbeidsmiljø og organisasjonskultur ved Norsk Hydro, Sandsli. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Kleppe, Jorunn: Oppsøkende ungdomsarbeid i et historisk perspektiv. En studie av oppsøkende avdeling i Bergen kommune. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Kristiansen, Roar: Deltakelse som organisasjonsproblem. En sammenlignende studie av brukerdeltakelse i nærmiljøplanlegging i Bergen. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Laberg, Per Inge: Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester. En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksetting av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Laupsa, Sigrid: Eigenorganisering i by-samfunn. Ein studie av velforeiningar i Bergen. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Liabø, Bente Kari: Prosjektorganisering og policy entreprenører. En studie av Gatebruksplanen, som første fase i "Gatebruks- og miljø-planen for Bergen sentrum" perioden 1987-1990. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Myhre, Synnøve: Vi kan, vi vil, men vi får det ikke til! En analyse av prosess og utfall av en arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Paulsen, Sjur Sydnes: Hva skjer når ansvaret for psykiatriske tjenester blir overført til kommunene? En komparativ casestudie av Bergen og Fredrikstad kommune. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Pedersen, Eivind: Avdelingsledere: faglige ledere eller administratorer? En studie av hvordan avdelingsledelsen ved Kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus, betrakter sin oppgaveorientering, og hvordan deres medarbeidere betrakter dem. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Peersen, Håvard Østrem: Bergen kommune og petroleumsutviklinga. Endrings- og tilpasningsprosessar i Bergen kommune i samband med petroleumsutviklinga. Bergen 1984 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Reppen, Gro: Er statskonsultmodellen et hensiktsmessig styringsverktøy for universitetsinstitutter. En sammenliknende studie av styringsprinsipper basert på målstyring, virksomhetsplanlegging og resultatvurdering ved 4 institutter ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Rugset, Stig Atle: Desentraliseringen av helse- og sosialtjenestene i Bergen. En studie av beslutningsprosessen. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Salbu, Arne Kristian: Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen. Behov og betingelser for regional styring. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Sommervold, Wenche: Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommune. En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Teigen, Anneline: Iverksetting av en forvaltningsreform. Bergen kommunes effektiviseringsprogram slik det ble iverksatt i skoleavdelingen. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Tveit, Kristine: Endring i kommunal organisering i Bergen og Trondheim. Ein studie av beslutningsprosesser, rasjonaliseringtyper og utfall. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Venneslan, Eystein Johannes: Brukernes erfaringer og holdninger til helse og sosiale tjenester. En publikumsundersøkelse av helse og sosiale tjenester i to av Bergen kommunes desentraliserte enheter. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Vestrheim, Dag: Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar. Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn

Andre fag

 • Bergsvik, Eli: Hjelpeundervisninga i Bergen - ein historikk. Oslo 1978 Fag: Pedagogikk
 • Bruntveit, Anne-Berit: Jordbruk og byutvikling i Fyllingsdalen. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Jordskifte.
 • Dahm, Claus: "Fra idrettslag til bedrift". Sportsklubben Brann 1970-1990. En analyse av utviklingen med vekt på ledelsens rolle. Norges idrettshøgskole 1996.
 • Haugland, Nina: Eiendomsforhold på Gulfjellet. En historisk beskrivelse, med vekt på rettslig dokumentasjon av reelle sameier i området. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag.
 • Haukeland, Ingrid, Hofgaard, Hanne Katinka: Fra byutvikling til byfornyelse. Prosjekteringseksempel fra Stølen - Ladegården - Rothaugen, Bergen. Norges landbrukshøgskole 1985. Fag: Landskapsarkitektur.
 • Hjelmeland, Kjell Ove: Kultur- og naturlandskapet på Åstveit i Bergen. Vurdering av verne- og bruksverdier med hovedvekt på stedets identitet. NLH 1983 Fag: Landskapsarkitektur
 • Hjertaker, Egil: Framhaldsskolen i Bergen. Et bidrag til framhaldsskolens historie i Norge. Oslo 1977 Fag: Pedagogikk
 • Kalve, Terje: Bolig- og miljøfornyelse i etterkrigstidas boligområder. Med eksempel i Prestestien borettslag i Bergen. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur.
 • Kolle, Torfinn og Totland, Magne: Prinsipielle grenser for økonomisk aktivitetsområde i eit samvirkelag. Analyse av utviklinga i Bergensmeieriet i tida 1966-1977. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Mjøs, Leiv Bjarte: Adresseforvaltning. Ei gransking av adresseendringar i Bergen kommune. NLH 1983 Fag: Jordskifte
 • Nesse, Ingvild: Miljøfornyelse i sentrale boligstrøk i Bergen. En evaluering av fire leke- og oppholdsgater. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektkur.
 • Njalsson, Olafur Sturla: Statsbanenes snøskjermplantinger ved høyfjellsovergangene til Dovrebanen og Bergensbanen, 1981-1983. NLH 1983 Fag: Dendrologi
 • Røen, May Kristin: Kommandantboligen i Gravdal. Restaurering av historisk hageanlegg. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Landskapsarkitektur.
 • Røynesdal, Frode: Møllendalselven - fra brakkland til blå korridor. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Landskapsarkitektur.
 • Sandal, Bjarte: Planmessig fortetting av bustadområder i Bergen. Ein studie av bakgrunnen for behovet for fortetting og det førebuande planarbeid. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Planfag.
 • Steine, Guro: Grøne tradisjonar i norsk byplanlegging frå siste halvdel av 1800-talet og fram til i dag med eksempel frå Bergen. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Landskapsarkitektur.
 • Søderstrøm, Rolf: Neste stopp Solheimsviken. Om utvikling av bydelen - visjon eller framtidsplan. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Landskapsarkitektur.