Bibliografi:Austevoll kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

1244 Austevoll komm.png Bibliografi for Austevoll vil bli supplert etter kvart som nye artiklar, bøker, kart, trykte kjelder m.m. blir gitt ut.

Det kan nemnast at Austevoll kommune sitt arkiv er ordna og plassert i Interkommunalt arkiv Hordaland som ligg i Bergen. Dessutan er flyfotografia som Fjellanger Widerøe tok i 1961-1962 og 1966-1968, gjort tilgjengeleg på nettet. I tillegg er ei samling på omkring 9000 stadnamn frå kommunen gjort søkbar, og den ligg på nettstaden http://hordanamn.uib.no. Kvart namn er kartplassert, og har si eiga lydfil. Austevoll bibliotek disponerer ei sjøfartshistorisk samling på omkring 400 bind som tilhøyrer Selbjørn fiskerisogelag. Ved sida av litteratur frå kommunen inneheld samlinga bøker og andre publikasjonar frå fleire kystkommunar og generell sjøfartshistorie som har tilknytning til kommunen si maritime historie. Det er Øystein Rabben som har bygd opp denne samlinga.

22. oktober 2022 var det 353 innførslar i bibliografien.

Storekalsøy kyrkje. Bilete frå boka Kirkerne i Søndre Bergenhus amt av B.E. Bendixen (1909).
Interiør i Storekalsøy kyrkje. Bilete frå boka Kirkerne i Søndre Bergenhus amt av B.E. Bendixen (1909).
St. Olav-statuett frå Austevoll. Bilete frå boka Kirkerne i Søndre Bergenhus amt av B.E. Bendixen (1909).

Administrativ inndeling

 • Drivenes, Olav: «Kommunereguleringa 1964». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2014.
 • Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 1999. S. 47 og 49.
 • Liland, Sigurd: «Skipreidone i Sunnhordland». I Sunnhordland Årbok. Band XXXV, 1954. S. 3-32.
 • Aase, Hans: «Vågs skipreide kring 1814.» I Sunnhordland Årbok 1938, s. 55-59

Arbeidsliv

 • Drivenes, Olav K.: «Sommaraktivitetar» (Om klesvask i tjern i utmarka). I Austevoll kyrkjeblad. Nr.4, 2012.
 • Drivenes, Olav K.: «Torvtak i Austevoll». I Sunnhordland årbok 2002, s. 114
 • Høibo, Roy: «Kvinna sin plass var på bruket». Kronikk i Bergens Tidende 16. januar 1978

Arbeidsprosessar

 • Aase, Hans: «Barkning.» I Norsk Fiskeritidende. Januar 1912, s. 169-172.
 • Tufteland, Johan: «Tilverking av garn- og nottråd». I Tufteland, Johan, Jørgen Solbakken, Salomon Fagerbakke: Austevollsoga. Kultursoge I. Austevoll 1986. Digital versjonNettbiblioteket. S. 126-138.

Arkeologi

 • «Elevane ved Stolmen skule gjer verdfulle 10 000 år gamle steinalderfunn.» I Marsteinen 14. mai 1981.
 • Fett, Per: «Austevoll prestegjeld.» I Førhistoriske minne i Midhordland, bd. 6. Bergen 1968.
 • Fett, Per: «Fitjar prestegjeld.» I Førhistoriske minne i Sunnhordland, bd. 7. Bergen 1973. Gjeld sørlege delen av Huftarøy og Selbjørn.
 • Fimland, Marius Løbø: «Plynder og skrømt frå oldtida.» (Om gravrøyser) I Marsteinen 2. mai 2014
 • Skår, Kjartan: «Oldfund paa Stolmen.» I Marsteinen 24. okt. 1996.

Aviser

Bedriftshistorie

 • Drivenes, Olav: Fram i lyset inn i varmen. Austevoll kraftlag gjennom 50 år. 1946-1996. Austevoll 1996. 115 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halstensen, Andreas, Hans Halstensen: K. Halstensen A/S, Bekkjarvik : 1897-1947 : 50 år. 1947. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halstensen, Inge m. fl.: Bekkjarvik – et kremmerleie gjennom 350 år. K. Halstensen A/S 1897-1997. Bekkjarvik 1997. 190 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skaga, Mikkel Nilssen: Sund og Austevoll sparebank 50 år: 1896-1946. Bergen 1946, 75 s. ill.

Biografiar

 • Drivenes, Olav: «Helgo - og familien hennar» I Austevoll kyrkjeblad. Nr. 5, 2012.
 • Dyngvold, Finn: «Abelone Møgster – eit symbol på krigsinnsatsen i Austevoll». I Marsteinen 11. mai 1995
 • Dyngvold, Finn: «Aslaug Berntsen: Litlakalsøys førstedame». I Marsteinen 26. juni 1997
 • Dyngvold, Finn: «Magne Drønen - fiskar og bonde» I Austevoll kyrkjeblad. Nr 5, 2012.
 • Eidsheim, Kjellaug og Ragnhild Tangen: Nils Vinnes: Arven etter bestefar. Torangsvåg 2009. 122 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garvik, Olav: Gründer i grov sjø. Historia om Magnus Stangeland. Kagge Forlag AS. Oslo 2011. 271 s
 • Hagenes, Trond: «Eldsjel med sikker hand.» (Om Karl Johan Haugland). I Marsteinen 27. desember 2005.
 • Hagenes, Trond: «Frå to tomme hender til reiar.» (Intervju med Lars Einar Sandtorv). I Fiskerimagasin frå Austevoll 2008-2010
 • Hagenes, Trond: «Målretta samfunnsbyggjar.» (Om Knut Kalvenes). I Marsteinen 20. desember 2007.
 • Hartvedt, Håkon C.: Samfunnsbyggjar med Hauge i bagasjen. Ei bok om Inge Halstensen. Fitjarposten forlag. Fitjar 2020.
 • Hevrøy, Olav: «Johan Tufteland – poeten frå Gåsneset». Kronikk i Marsteinen 16. desember 2010.
 • «Johan Tufteland. Sogeskrivar med tru på munnlege kjelder.» I Marsteinen 29. juli 1982
 • Karlsen, Linda Beathe: Eg ved di side står. Bergen 2018. (Om Magna og Karsten Karlsen)
 • Klepsvik, Lars Tore: «Høge murar, grøne fingrar». I Marsteinen 30. des. 2008. (Om Samson Årland frå Stolmen)
 • «Knut Olai Nauthella, 1905 – 1938.» I http://lokalhistorie.austevoll.kommune.no/ARTIKLAR/Kultur/1905-1945/knutnauthellabiografi.htm
 • «Legda-Brigt'n». I Marsteinen 22. mai 2014.
 • Leuba, Knut: «Askeladden i norsk industrifiske. Sildakongen Lars O. Møgster.» I Bergens Tidende 15. sept. 1966
 • Pedersen, Halvor (red.): Seilas i hvit sektor. Et tilbakeblikk på Simon Møksters livsverk. Utgitt av Simon Møkster Shipping. Stavanger 1995. 160 s. Ill. ISBN 82-9934-17-0-1. Om Simon Møksters oppvekst i Austevoll s. 7-22.
 • Ringdal, Rasmus: «Klokkar O. Strømme». I Austevoll Menighetsblad. Konfirmasjonshelg 1940. (Nekrolog over lærar, klokkar og ordførar Ole Strømme)
 • Røyrane, Eva: «Radarpar med robåt og kjevle.» I Bergens Tidende 14. juli 1993. (Om søstrene Synneva og Alvhild Hevrøy frå Selbjørn.)
 • «Sprek 96-åring i Kvalvågen.» (Om Ole Monsen Sætrevik frå Stolmen). I Marsteinen 17. september 1981
 • Storaas, Reidar: «Ein diktar frå havet i vest». I Bergens Tidende 28. februar 1998. (Minneord over Johan Tufteland)
 • Tangen, Ragnhild: Piken fra prærien : minner fra Amerika. Utg. Tangen forlag. 2008. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tufteland, Johan: «Glimt frå ein lagnad». I Vestlandsdiktarar. Samlaget. Oslo 1978.
 • Tufteland, Johan: «Kristian Vaage frå Stolmen.» I Bergens Tidende 1966
 • Valaker, Tormod: Havstrilen Magnus Stangeland. Austevoll forlag AS. Austevoll 2020.
 • Økland, Linda Mathilde: «Basen med teft.» (Om Henry Kolbeinshamn). I Marsteinen 19. desember 2002

Bygdebøker

Bygde- og grendehistorie

 • Brekke, Nils Georg (red.): Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Bergen (Hordaland fylkeskommune/Nord 4) 1994. 477s. Svært rikt illustrert. Om Austevoll, særleg s. 228-232
 • Djupevåg, Bjørn: «Bekkjarvik – stoppestad i leia.» I Djupevåg, Bjørn (red.):Veiviser til Vestlandets fiskerihistorie. Bergen 2000, s. 122. ISBN 82-7326-062-3
 • Drivenes, Olav: Eit folkeferd på land og sjø. Utgjeven av Selbjørn fiskerisogelag 2012. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dyngvold, Finn: Om land og lynne i Austevoll. Sideglytt frå grasrot og galleri. Åsane 1980.
 • Fagerbakke, Salomon S.: «Austevoll kommune 100 år. Korleis har Austevoll klart seg som kommune i desse 100 åra?» I Marsteinen 25. september 1986
 • Frå draum … til røyndom. Utg. Austevoll kommune i høve bruopninga til Storekalsøy 1999.
 • Om Austevoll på nettstaden Grind.no
 • Halstensen, Inge m. fl.: Bekkjarvik – et kremmerleie gjennom 350 år. K. Halstensen A/S 1897-1997. Bekkjarvik 1997. 190 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halstensen, Inge m. fl. (red.): Austevoll. Bergen 1977. Upaginert. Ill
 • Haugland, Karl Johan: Hufthamartunet. Utg. av Kultur- og undervisningsetaten i Austevoll 2005, 6 s. ill
 • Helland, Amund: Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse over Søndre Bergenhus amt. Norges land og folk, bind 12. Kristiania 1896. (Om Austevoll s. 416-433)
 • Høibo, Roy Annar: Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920. Magisteravhandling i etnologi. Bergen 1977
 • Høibo, Roy: «Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920.» I Dugnad. Tidsskrift for etnologi, nr. 2 1977, s. 17-31.
 • Kalvenes, Salomon og Rikard Storebø: «Austevoll herad». I Norske Gardsbruk. Hordaland fylke :2 : 1: Mid- og Nordhordland. Utg. Forlaget Norske gardsbruk. Oslo. 1964. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Källberg, Anders: Norges øar. Varberg 2018. (Fråflytta øyar og øyar med lavt folketal i Austevoll er med i boka.)
 • Magnussen, Kristin (red.): Austevoll. Utg. av Austevoll Næringsråd 2007. 40 s. ill.
 • Moe, Tore Lande: «Vinnesvågen.» I Sunnhordland årbok 1991, s. 6
 • Nordstrand, Harald: Havstril: menneske og levemåte i Austevoll, Sund og Fjell. Bergen 1998. 176 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schelderup, W. M.: «Gjestgiveriet og landhandlerstedet Bekkervik.» I Sunnhordland årbok 1933, s. 18-36
 • Solem, Peder A.: «En annerledes bygdesaga.» I Bergens Tidende 21. oktober 1986. (Bokmelding av Kultursoge for Austevoill. I.)
 • Stangeland, Oddvar: Litt om Sørvik og slekta Stangeland. Austevoll 2001. 215 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tangen, Ragnhild: «Hundre år sidan fotograf Severin Kannelønning vitja Vinnes.» I Sunnhordland Årbok 2010, s. 105-111
 • Tufteland, Johan, Leif Lind Pettersen og Carmen Gehrke Pettersen: Kvalvaag: Man and ocean. Stolmen 1975. Eigen utg. 165 s. Ill. Kart. Norsk utgåve ved Johan Tufteland: Kvalvåg. Et eldgammelt kremmerleie. 132 s.
 • Vinnes, Kristin og Rune Bråten: Gardshistorie for Blænes gård i Austevoll kommune md hovedvekt på stedsnavn. Studentarbeid i lokalhistorie 2/131. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal 1998. 83 s
 • Våge, Nils Steinar: "Stolmavågen - frå 1500-talet til omkring 1900" I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2021.
 • Våge, Nils Steinar: «Stolmavågen si historie – frå omkring 1900 til 1960-åra». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2022.

Bygningshistorie

 • Moe, Tore Lande: «Bygge- og buskikk i Sunnhordland». I Sunnhordland Årbok 2012. S 23-67.
 • Mæland, Lars: «Den fyrste stova i Sunnhordlandstunet». I Marsteinen 8. desember 2016.
 • Skouge, Knud: Innberetning til Amtmannen i Søndre Bergenhus Amt om byggeskikken i Møkster sokn i Sund og Austevoll kommune. Sandtorv 22. Juni 1866.
 • Sydnes, Kristoffer: «Sunnhordlandstunet» (Om Stolmastova s. 4-5). I Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag. Ei utgreiding med vegvisar. Særprent av tidsskriftet Sunnhordland 1951.
 • Tufteland, Johan: «Stolmastovo.» I Marsteinen 18. desember 1986

Båtar

 • Christensen, Arne Emil: «Midtsidebåten. Brugdebåt fra Austevoll». I Kysten. Nr. 1 - 1993.
 • Christensen, Arne Emil: «Oselverfæring med råseil fra Austevoll.» I Kysten nr. 3, 1997, s. 24-25
 • Olsen, Ole Mikal: «Hjalmarbåten – ein notbåt frå Austevoll.» I Djupevåg, Bjørn (red.): Veiviser til Vestlandets fiskerihistorie. Bergen 2000, s. 122. ISBN 82-7326-062-3

Fiskeri- og sjøfartshistorisk boksamling

Forsamlingshus

 • Drivenes, Olav: «Stolmen. Lokale for ungdommen». I «Det hender så mangt. Ei samling forteljingar». Selbjørn 2018.
 • Veivåg, Aashild Dalen: «Bedehus før og no». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2018.

Fyrstasjonar

 • Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: «Marsteinen fyrstasjon.» I Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: Norges fyr. Fra svenskegrensen til Stad. Bind 1. Oslo 2004, s. 214-217. ISBN 82-504-0813-6
 • Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: «Pirholmen fyrstasjon.» I Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: Norges fyr. Fra svenskegrensen til Stad. Bind 1. Oslo 2004, s. 212-213. ISBN 82-504-0813-6
 • Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: «Økshamaren fyrstasjon.» I Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: Norges fyr. Fra svenskegrensen til Stad. Bind 1. Oslo 2004, s. 210-211. ISBN 82-504-0813-6
 • Bjånesøy, Målfrid: «Fyr i Austevoll». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2016.
 • Børnes, Reidun: «Små historier frå Økshamaren fyrstasjon i siste halvdel av 1800-talet». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2015.
 • Båtevik, Olav: «Minne frå fyrlykta - Selbjørn lykt». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2015.
 • Jensen, Erling: «Livet på Marsteinen i eldre tider» I Marsteinen 22. desember 1978.
 • Waage, Rolf: «Marsteinen fyr.» I Marsteinen 22. desember 1978.

Geografi

 • Astrup, Ellen T., Arne Martin Holen, Stig-Erik Jakobsen, Heidi Kjørsvik og Per Jarle Sætre: Industrien i Austevoll. Mellomfagsrapport i geografi ved UiB. Bergen 1988.
 • Holt-Jensen, Arild: «Changing settlement patterns and cultural landscapes in the island community of Austevoll». I Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 45, 1991, s. 107-117.
 • Larsen, M. Vollan: Industrien i Austevoll. Utredning ved Norges Handelshøyskole Bergen, Bergen 1983.
 • Lundberg, Anders (red.): Austevoll - a joint geographical study. 1991.
 • Midttun, O. m. fl.: Industri og lokalsamfunn i Austevoll. Mellomfagsrapport i geografi ved UiB. Bergen 1983.
 • Røynstrand, Sissel og Elisabeth Johnsen: Stolmen i et historisk-geografisk perspektiv. Semesteroppgave i geografi ved UiB. Bergen 1988. 67 s.

Geologi

 • Kolderup, Nils-Henrik: «Injeksjonsmetamorfosen til dolomittmarmoret i Møkster-distriktet i Vest-Noreg.» I Bergens Museums Aarbok 1923-24. Omsett til nynorsk ved Herman Fottland.
 • Rykkelid, Erling: Geologien i Austevoll. Hovudfagsoppgåve i geologi. Universitetet i Bergen 1987

Idrettshistorie

 • Dyngvold, Finn: «Då austevollingane tok gull i segling.» I Marsteinen 12. mars 1987
 • Møgster, Hallvard: «Olympisk gull til sju austevollingar». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2020.

Kart

 • Andersen, Torgeir B.: «Austevoll: 1115 II: foreløpig berggrunnskart 1: 50 000.» Norges geologiske undersøkelse. Trondheim 1988
 • Fladby, Rolf: Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år, 18 bd., 1979–85.
 • Kartverkets historiske arkiv.
 • Minekart på Stolmen frå andre verdskrigen: Statsarkivet i Bergen
 • Statens kartverk Landkartdivisjonen: Austevoll. Serie M711 1115 II. Hønefoss /Norges geografiske oppmåling 1981. 1 kart kol.

Kjelder

Her vil ein finna titlar på ulike kjelder.

 • Brev frå Lars Olai Rabben til ein kamerat som ”seila ute”, M. Græsdal. Rabben 26. oktober 1913. I Fiskerisogekalender for Austevoll. Utg. av Selbjørn fiskerisogelag. 2008
 • Klokkarbøker frå Austevoll: Skanna versjonar i Digitalarkivet
 • Kontrabog over Lodsfortjenesten. Tilhørende Ingebrigt Simonsen Nedre Vaage. Innloste fartøy frå Stolmen til Bergen og fleire stader i Austevoll i perioden 1866 til 1883.
 • Manntalet frå 1701: Skanna versjon: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38453/110/
 • Merkeregisteret for fiskebåtar i Hordaland 1920-1969.
 • Møteprotokoll for Austevoll sokn fattigstyre 1846-1922: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=austfatt
 • Nettportalen Hordanamn med kartplasserte stadnamn og lydlenke
 • Niman de Nusquim (Ingenmann fraa Ingenstad): «Brudlaupsvisa fraa Austevold fraa 1722.» Trykt i Syn og Segn. Norsk Tidsskrift. 1900. 6. årgang, s. 190-192.
 • Norsk Fiskeritidende. Utg. Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme 1882-1930.
 • «Strid om et nyt fiskeagn i Austevold 1703.» Avskrift av «Supliqve fraa En deel bønder i Vaags Skibbrede i Sunhords fogderi.» Trykt i Sunnhordland årbok 1918, s. 17-19.
 • Supplikk: «Strid om et nyt fiskeagn i Austevold 1703». Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. 1918. S. 17-19. Red. And. Næss. Merknad: Også trykt i "Skrifter. Bergens historiske forening" nr 8 (1902) (eiga pag.)
 • Titus Bülches Manntal 1664-1666: Skanna versjon: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35518/28/
 • Utdrag frå M/S Manon si loggbok frå ein sildeføringstur til Bodø ved årsskiftet 1941-1942. I Fiskerisogekalender for Austevoll. Utg. av Selbjørn fiskerisogelag. 1997

Kommunikasjonar

 • Dyngvold,Finn: «Posten skal fram. Spreidde glimt frå vår postsoge.» I Marsteinen 25. september 1986
 • Frå ferja – til bru. Utgjevar Stolmen Vel 1998. 27 s.
 • Hagenes, Trond (red.): Austevollsbrua: opning laurdag 17. november 2007. Utg. av Austevoll kommune og Marsteinen/Austevoll forlag. Storebø 2007. 35 s. Ill.
 • Haukanes, Ivar. «De første dampskipsrutene». I Marsteinen 21. des. 1995
 • Kalve, Peder: «Samferdselssektoren i gamal og nyare tid.» I Marsteinen 25. september 1986
 • Våge, Nils Steinar: «Eit brotstykke av Stolmavegen si historie.» I Frå ferja - til bru. Stolmen 14. ovember 1998.

Krigshistorie

 • «Betty Magnus skreiv dagbok frå Stolmen». I Marsteinen 20. juli 2000.
 • Dyngvold, Finn og Trond Hagenes: Eit lite øysamfunn i Den store krigen 1939-45. Austevoll forlag AS. Storebø 2015. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dyngvold, Finn: Krigen og Austevoll. Stord 1980. 146 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ferkingstad, Otto: Minne frå 2. verdenskrig. Manuskript frå 1988. 30 s.
 • Hagenes, Trond: «Flymysteriet i Hundvåkosen». I Marsteinen 1. oktober 2020.
 • Hagenes, Trond: «Informativt om krigen i Austevoll.» I Marsteinen 27. juli 2000.
 • Hagenes, Trond: «Luftslag over Austevoll». I Marsteinen 20. juli 2000.
 • Hagenes, Trond: «Shetlands-Larsen si høgre hand.» Intervju med Johannes Kalve. I Marsteinen 10. mai 2012. Lett omarbeidd intervju i same avis frå 30. juli 1998.
 • Haukanes, Hans H.: Dagbok 1. september-16. oktober 1942. Upublisert.
 • Merkesdal, Anton: Rapport omkring MTB-besøk i Busepollen. Upublisert.
 • Abelone Møkster på lokalhistoriewiki.no.
 • Møkster, Abelone: Tre år av mitt liv. Manuskript om fangeåra i Tyskland 1942-1945. Trykt som føljetong i lokalavisa "Marsteinen".
 • «Nattpotte mot tysk soldat». Intervju med Simon S. Våge i Marsteinen 12. januar 1979.
 • Noven, Inga: «Dei som sat heime». I Nordsjøfarten. Utg. Bergen sjøfartsmuseum 1995.
 • Sperbund, Halvor: Distriktsflymeldepost og radaranlegg Stolmen. Upublisert manus.
 • Thune, Anne Margrethe: «Sommarhuset stod like fint». I Marsteinen 20. juli 2000.

Kvinnehistorie/kjønnshistorie

 • Høibo, Roy: «Kvinna sin plass var på bruket» Kronikk i Bergens Tidende 16. januar 1978
 • Nordstrand, Harald: Kystkvinner – kvardagsportrett frå Hordalandskysten. Bergen 2000. (Mange opplysningar om kvinnene frå Austevoll i Del 1 s. 10-73. Eigen artikkel i Del 2 s.142-152 om bureisarane på Fugløy.)
 • Utdrag frå Dronning Sonja si tale då ho avduka monumentet Sildajento i Bekkjarvik 16. juni 2009. I Fiskerisogekalender for Austevoll – 2010

Kyrkjehistorie

 • Austevoll kyrkjeblad nr. 1 2022: «Gamalt dåpsfat på plass i Møkster kapell».
 • Eide, Arne: Austevoll kyrkje gjennom tidene. Festskrift til hundreårsdagen 1891-1991. Storebø 1991. 54 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Arne: Bekkjarvik kyrkje gjennom tidene. Festskrift til hundreårsdagen 1898-1998. Storebø 1998. 79 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Arne: Møkster kyrkje gjennom tidene. Festskrift til hundreårsdagen 1892-1992. Storebø 1992. Storebø 1992. 83. s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Arne: «Kyrkjestriden i Austevoll.» Skriven for Lokalhistorie i Austevoll.
 • Kausland, Kristin: «Austevoll kyrkje sitt alterskåp frå seinmiddelalderen - det einaste i stt slag». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift for Austevoll 2018.
 • Lidén, Hans Emil: Kirkene i Hordaland gjennom tidene. Bergen 2008
 • Ringdal, Rasmus: «Litt om kyrkjene i Austevoll sokn». I Austevoll Menighetsblad. Konfirmasjonshelg 1941.
 • «Storekalsøy kapell, Austevoll.» I Byggekunst. Norske arkitekters landsforbund. Bind nr. 65. Oslo 1983, s. 318-319.
 • Tufteland, Johan: «Kyrkjene våre.» I Austevoll Menighetsblad. Kvitsunhelg og Konfirmasjonshelg 1951

Kystkulturlandskap

 • Brekke, Nils Georg m. fl. (red.): «Frå Stolmavågen til Kvalvåg.» I Vandring i Nordsjøløypa. På sporet av den tapte tid. Vandringskompendium frå Fitjar til Fedje 19.-23. juni 2000. Hordaland fylkeskommune 2000.
 • Brekke, Nils Georg m. fl. (red.): «Frå Kvalvåg til Glesvær.» I Vandring i Nordsjøløypa. På sporet av den tapte tid. Vandringskompendium frå Fitjar til Fedje 19.-23. juni 2000. Hordaland fylkeskommune 2000.
 • Ekelund, Kristine: Kystlynghei i Austevoll og Sveio. Registrering i 2012 i forbindelse med Handlingsplan for kystlynghei. Publisert av Fylkesmannen i Hordaland 2013.
 • Nordsjøløypa i Austevoll. Vandringsvegar i kulturlandskapet. Utg. av Austevoll kommune.

Nettadresser til dei einskilde løypene

Losing

 • Hovland, Kari Shetelig: «Losane i Sunnhordland 1720-1900.» I Sunnhordland årbok 1991, s. 104-160.
 • Kalve, Hallvard: «Losvesenet.» I Tufteland, Johan (red.): Austevollsoga. Kultursoge I. Storebø 1986, s. 426-450.
 • Kalve, Hallvard: «På nært hald.» (Utdrag frå intervju med los Sigurd Årland frå Stolmen.) I Marsteinen 25. sept. 1986
 • Kalve, Hallvard: «Tordenskjold organiserte losinga. Loshistorie frå Austevoll.» I Marsteinen 25. september 1986.
 • Møgster, Anders Larsen: «Om losing.» Nedteikna i Bergen 26. februar 1944, trykt i Tufteland, Johan (red.): Austevollsoga. Kultursoge I. Storebø 1986, s. 450-455.
 • Nordstrand, Harald: «Losen». I Nordstrand, Harald: Havstril. Menneske og levemåte i Austevoll, Sund og Fjell. S. 130-137. Bergen 1998
 • Nygård, Magne: Losoldermannen og familien hans. Ei slektsforteljing frå 1800-talet. Eige forlag. Stavanger 2006

Minne og tradisjon

 • Bjånes, Hallvard: «Bryllaupsskikkar i Austevoll i gamle dagar.» I Frå Fjon til Fusa. 1964
 • Bjånes, Hallvard: «Gamalt frå Austevoll.» I Frå Fjon til Fusa. 1961
 • Bjånes, Hallvard: «Gamle truer frå Austevoll.» I Frå Fjon til Fusa. 1950
 • Bjånes, Hallvard: «Skikkar frå fisket i Austevoll.» I Frå Fjon til Fusa 1950
 • Bjånesøy, Målfrid: «Juletrefest». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2016.
 • Bu, Lars: «Livet på Hillarøy, Bakkasund». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2013. (Intervju med Solbjørg Hillarøy Økland.)
 • Clement, May Linn: «Med hjarta for havet.» (Birger Drønen fortel). I Fiskerimagasin frå Austevoll 2009-2010
 • Clement, May Linn: «Lenge leve Liva». I Marsteinen 13. oktober 2011. (Inervju med 104 år gamle Mikkeliva Djupevåg som døydde 14. februar 2014 nær 107 år.)
 • Drivenes, Olav: Det hender så mangt. Eit langt liv i Bekkjarvik og Austevoll. Ei samling forteljingar. Utgjeven av Selbjørn Fisjerisogelag 2018.
 • Drivenes, Olav K.: «Frå ein overfart.» I Fiskerisogekalender for Austevoll - 2000.
 • Dyngvold, Finn: «Eit glimt attende til det fråflytta Austevoll. Hana Rostøen 87 år frå Straumsøy fortel.» I Marsteinen 25. september 1986
 • Fagerbakke, Svein og Salomon Morten Fagerbakke: Ei krønike om Jonsastova. Bergen/Fagerbakke 2010.
 • Fimland, Marius Løbø: «På dørstokken til Neptun.» (Om busetjinga på Fugløy.) I Sommar i Austevoll utg. av Marsteinen, juli 2012.
 • Gulbranson, Johannes: «Grønn var min barndoms dal». I Prestegårdsliv. Minner fra norske prestegårder. Tredje samling. Oslo 1968. (Gulbranson fortel om oppveksten på prestegarden på Storebø i 1890-åra, s. 7-20.)
 • Hagenes, Trond: «Arbeidsjernet Anders. Sjøen vart livet til Anders Våge.» I Fiskerimagasin frå Austevoll 2008-2010
 • Hagenes, Trond: «Som ein roman» (Intervju med Velinda Hille om oppveksten på den amerikanske prærien.) I Marsteinen 26. august 2010
 • Lohndal, Arnstein: «…barneårene på Storebø i Austevoll som et eventyr.» I Sunnhordland årbok 1988, s. 147-150
 • Lunde, Torolf: «Ein islandstur for 75 år sidan. Konrad Kalve fortel til Torolf Lunde.» I Marsteinen 23. des. 1980
 • Løtveit, Gunnar: «Juletreet skulle sparast». (Minne frå julefeiring på Stolmen). I Bergens Tidende 24. desember 1988
 • Mathisen, Else: «Fra dagliglivet på Økshamaren fyrstasjon i siste halvdel av 1800-tallet. Et tidsbillede.» I Sunnhordland årbok 1998, s 77-90
 • Naustheller, Olai: «Gamal kyrkjeleg kultur i Austevoll.» I Austevoll Menighetsblad. Påskehelg 1949.
 • Naustheller, Olai: «Kyrkjeferder i gamal tid». I Austevoll Menighetsblad. Jol 1949.
 • Naustheller, Olai: «Litt om kirkeskikkene i gamlekirken.» I Austevoll Menighetsblad. Konfirmasjonshelg 1945.
 • Nauthella, Knut; «5 konv. i folio, skap 14 B. Oppskr. datert 1932-1933 fra Austevoll, Fitjar og Moster, Hor; også noe Rog., SoF. og MoR.» I Norsk folkeminnesamling.
 • Nordgulen, Andreas Th.: «På vårsildfiske for 50 år sidan.» Manus frå 1968. Trykt i Fiskerisogekalender for Austevoll - 1999.
 • Sivertsen, Sivertsen: Stolmen. Mi første ferd ut i den store verda gjekk til Stolmem. Manus. Stord 1999. 3 s.
 • Skre, Rolf H.: «Austevollskyrkjene og tradisjon i tilknytning til dei. Etter samtale med kyrkjetenar Hallvard Bjånes». I Tidsskrift for Bjørgvin kyrkjesogelag. 1971
 • Solbakken, Jørgen: «Jul 1932.» I Marsteinen 23. des. 1980
 • Tradisjonsstoff om jul innsamla av folkeminnegranskaren Knut Nauthella, 1904-1938, kring 1930. I http://lokalhistorie.austevoll.kommune.no/ARTIKLAR/Kultur/1905-1945/tradisjonstoffomjul.htm
 • Tufteland, Johan: «Gamal tru og åtferd; utdrag av tradisjon samla inn på Stolmen.» I Sunnhordland årbok 1967, s. 54-61
 • Tufteland, Johan. «Havmannen. Ei gamal soge frå Austevoll». I Sunnhordland og sunnhordlendingar. Bergen 1979.
 • Veivåg, Aashild Dalen: «Minnebok». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2016.
 • Vingelven, T.: «Då eg var slåttekar i Austevoll» (1929). I Marsteinen 28. juni 1984
 • Våge, Nils Steinar (red.): Historie og minne frå Lunnøy. Slektsstemne etter Synneva og Nils Olai Lunnøy 9. august 1997. Austevoll 1997. 44 s. ill.
 • Vaagen, S.: «Gamall tru og tenkjemaate i Austevoll.» I Aarsskriftet 1924. Nordhordland og Midthordland Sogelag. S. 30-31.

Musikk

 • Bjånesøy, Målfrid: «Austevollingar og musikken deira.» I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2017.
 • Bjånesøy, Målfrid m. fl.: «Korps». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2017.
 • Bjånesøy, Målfrid: «Musikarar med austevollsrøter». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2018.
 • Bjånesøy, Målfrid: «Popgrupper». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2018.
 • Rabben, Brit Astrid: «Korsong synkroniserer hjarterytmen». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2017.

Naturhistorie

 • Helland-Hansen, William (red.): Naturhistorisk vegbok for Hordaland. Bergen (Bergen museum/Nord 4) 2004. Om Austevoll, særleg s. 300-307

Næringsliv

 • Asphaug, Arne (red.): Næringsvegane i Austevoll 1866-1890. Sund kommune 1997, 128 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjånesøy, Målfrid: «Kloggefabrikken.» I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2018.
 • Bjånesøy, Målfrid: «Meieriet». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2018.
 • Bjånesøy, Målfrid: «Sandvik Trevarefabrikk». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2014.
 • Bjånesøy, Målfrid: «Stein i Austevoll». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2015.
 • Børnes, Reidun: «Husflidskrokjen». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2016.
 • Endresen, Halfdan G.: «Gjestgiverier og kremmerleier». I Sunnhordland Årbok. Band XXXV 1954. S. 36-56.
 • Jakobsen, Stig-Erik: Lokal næringsutvikling i fiskerikommuner - en komparativ analyse av Austevoll, Vågsøy og Nordkapp. Hovudfagsoppgåve i geografi. Universitetet i Bergen 1991.
 • Munksgaard, Jan Henrik og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 1, Ytre Hordaland. Utg. Hordaland fylkeskommune ved fylkeskonservatoren. Bergen 1972.
 • Munksgaard, Jan Henrik: Kremmerleier og gjestgiverier i Grend.no.
 • Møgster, Harry og Eilert Munch Lund: Eventyret Austevoll - et sildeconvalley. Bergen 2016. 265 s.
 • Nilsen, Hilde Sanden, Ina Paetzel: Bruksinteresser og brukskonflikter langs østkysten av Selbjørn i Austevoll kommune, Hordaland. Utg. Universitetet. Institutt for geografi. Bergen. 1989. 43 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Remøy, Paul-Gustav: Strukturendringar i fiskerikommunar. Ei samanliknande studie av kommunane Austevoll og Herøy. Hovudfagsoppgåve i geografi. Universitetet i Bergen 1982.
 • Sunnhordland Årbok 2019: "Det starta med silda". Om fiskeri og maritime næringar i Sunnhordland frå 1900 til i dag.
 • Sætherskar, Johs. (red.): Det norske næringsliv. 10. Hordaland fylkesleksikon. Bergen 1952. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våge, Nils Steinar: «Frå sild til Supply. Næringsutvikling i Austevoll kommune frå omkring 1950 til 2012». I Lokalhistorisk magasin nr. 1, 2012.
 • Wadel, Cato: «Lokalsamfunn, hushold og bedrift.» I Høst, J. L. og Cato Wadel (red): Fiske og lokalsamfunn. Oslo 1980. S. 311-340.

Handel

 • Hagenes, Trond: «Markerer hundreåret». (Arne Kalve Landhandel.) I Marsteinen 15. desember 2016.
 • Haugland, Karl Johan: Landhandelen i Kolbeinshamn gjennom 125 år. 1868-1993. Eigen utg. 1993. 4 s. Ill.
 • «Liv laga på Litlekalsøy». I Marsteinen 14. november 2013.
 • Magnussen, Kristin (red.): «På butikken fekk me alt». Om handelsstader, landhandlarar og butikkar i Austevoll. Utgitt av Austevoll historielag 2018. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ones, Olav: «Om utliggjarar og «de 4 mils strechelse». Bergensborgarar og handelen på Strilelandet 1600-1800». I Frå Fjon til Fusa. Årbok 1990/1991. S. 68-71. Bergen 1991.
 • Thunes, Ludvig m. fl.: «Vi besøker Pederen i Kolbeinshavn». Morgenavisen 12. juli 1969.
 • Walderhaug, Eva M. og Kristine Bjørndal: Bakholmen i Austevoll frå sentrum til periferi. Semesteroppgave i Miljøfag, Institutt for geografi UiB 1988.

Landbruk

 • Drivenes, Olav K.: «Stølsdrift.» I Sunnhordland årbok 2002, s. 112.
 • Hordaland fylke : 2 : 1 : Mid- og Nordhordland. Utg. Forlaget Norske gardsbruk. Oslo. 1964. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høibo, Roy: «Kvinna sin plass var på bruket» Kronikk i Bergens Tidende 16. januar 1978.
 • Kultur- og Landbrukskontoret i Austevoll: Villsauen i Austevoll. 2008. 4 s. ill.
 • Løne, Tore: «Villsauen i Austevoll.» I Jord og gjerning. Årbok for Norsk landbruksmuseum. 1991, s. 33-45.
 • Utne, Erling: Uteflorane i Ytstaneset. Skriven for Lokalhistorie i Austevoll.

Fiskeri

 • Christie, Anders: Fiske og fangst i Austevoll på 1700-talet. Utgåve frå før 1786.
 • Drivenes, Olav K.: «Med «Sjøliv» på mussatur hausten 1948.» I Sunnhordland årbok 2000, s. 154-158
 • Dybdahl, Audun: Med angel og not. Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder. Museumsforlaget. Trondheim 2018.
 • Fagerbakke, Salomon S.: «Ei kystsoge frå Austevoll.» I Sunnhordland årbok 1993, s. 122-132
 • Fiskerisogekalender for Austevoll. Utg. av Selbjørn fiskerisogelag. 1995-
 • Fondenes, Elias: «Heimafiske fram med landet.» I Fiskerisogekalender for Austevoll - 2006.
 • Gloppen, Helge: «Austevollingen var først med not». I Marsteinen 23. desember 1999.
 • Halstensen, Inge: Norsk sildefiske på havet 1885-2005. (Skriven som ei orientering om ei utstilling av fiskbåtmodellar på Fiskerimessa i Trondheim i 2006.) Trykt i Fiskerisogekalender for Austevoll – 2007.
 • Haugland, Karl Johan: Hal’an kara. Brødrene Birkeland fiskebåtrederi. Storebø 2008. 209 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Sigrunn Helle: Fiskerinæringa i Austevoll 1920-1948. Hovudfagsoppgåve i historie. Bergen 1985.
 • Hovland, Kari Shetelig: «Makrelldorgefisket 1884-1914». I Sjøfartshistorisk årbok 1985
 • Hovland, Kari Shetelig: Norske islandsfiskere på havet. Bergen-Oslo-Stavanger-Tromsø 1985
 • Hovland, Kari Shetelig: Norske seilskuter på islandsfiske. Oslo 1980.
 • Johansen, Karl-Egil Johansen: Men der leikade fisk nedi kavet. Fiskarsoga for Hordaland 1920-1990. Eide. Bergen 1989.
 • Kalve, Konrad: «Ein islandstur for 75 år sidan.» I Marsteinen 23. desember 1980.
 • Kleppe, Peder Olai: «Snurpenøterne: Revesion af Vaarsildloven paakrevet». I Norsk Fiskeritidende. 1. mai 1911. S 156-166.
 • Løberg, Ole Nicolai: Norges Fiskerier. Utg. Bentzens Bogtrykkeri. Kristiania. 1864. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Møgster, Hallvard: «Den velsigna silda». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2019.
 • Nauthella, Knut: Um fisket fyrr og no. no#. 1933. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordstrand, Harald: Eigartilhøve og finansiering av fiskeflåten i Austevoll, Sund og Fjell ca. 1920-1960. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen 1997. Kommune: Austevoll (Merknad: Fjell: Sjå også Austevoll, Sund: Sjå også Austevoll)
 • Nordsøen rundt. Utgitt av Nordsømuseet, Hirtshals 1987.(Utgitt i samband med utstillinga «Nordsøen rundt» der Danmark, England, Nederland, Scotland og Norge var representert. Ein stor del av heftet handlar om fiskeria i Austevoll kommune.)
 • Norsk Fiskeritidende. Utgjeve av Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme i tidsrommet 1882-1930
 • Oterhals, Leo: Havsølv – om storvarp, svart hav og tragiske forlis. Molde 1996. 249 s. Ill. Om austevollfiskarar s. 178-209
 • Rabben, Øystein: «Landnotbruk i Austevoll fra 1918.» I Fiskerisogekalender for Austevoll - 1998.
 • Rabben, Øystein: «Litt om nokre epokar i Austevoll si fiskerisoge.» I Fiskerisogekalender for Austevoll - 2011.
 • Sjurseth, Karl, Knut Weibust og Stig Wigum: Fiskarsoga for Hordaland. Utg. av Hordaland fiskarlag. Bergen 1961. 519 s., ill.Digital versjonNettbiblioteket
 • Stangeland, Kjell: Rederiverksemd i Austevoll. Utviklinga i snurpeflåten i Austevoll 1963-1976. Semesteroppgave i sosiologi – fiskerifag- ved Universitetet i Tromsø 1976, 23 s. ill
 • Stangeland, Magnus: «Det norske sildefiske ved Island.» I Fiskerisogekalender for Austevoll – 1996
 • Stautland, Brynjar: Frå klondyke til katastrofe. Vestlandsk sildefiske på Island. Oslo 2002
 • Sunnhordland Årbok 2019: Det starta med silda. Om fiskeri og maritime næringar i Sunnhordland frå 1900 til i dag.
 • Tufteland, Johan: «Fiske frå gamalt i Austevoll og Møgster.» I Sunnhordland årbok 1970, s. 7-20
 • Tufteland, Johan: «Den gamle brugdefangsten.» I Sunnhordland årbok 1969, s. 37-45
 • Tufteland, Johan (red.) og Knut Djupevåg: På fiske i 70 år. Stord 1944.
 • Venvik, Trond: Brisling-/mussaflåten i Austevoll etter omlegginga til snurpenot. Med spesiell vekt på utviklingen i årene etter 1960. Semesteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Tromsø 1976,18 s
 • Våge, Nils Steinar: «Til havs med robåt og snøre.» I Fiskerisogekalender for Austevoll - 2013.
 • Wadel, Cato: Capital management under extreme uncertainity. A study of Norwegian fishermen entrepreneurs. Universitetet I Tromsø, Institutt for samfunnsfag. Stensilserie A, nr. 5. Tromsø 1974. (Mykje bakgrunnsmateriale frå Austevoll)
 • Aase, Hans: «Det norske kystfiske». I Norsk Fiskeritidende. 12. september 1910. S. 324-326.
 • Aase, Hans: «Fra Stolmen». I Norsk Fiskeritidende. 1910. S. 434-436.
 • Aase, Hans: «Fra Stolmen». I Norsk Fiskeritidende. November 1910. S. 388-389.
 • Aase, Hans: «Fiskeri fra Stolmen (S. Bergenhus Amt)». I Norsk Fiskeritidende. 2. desember 1910, s. 21-22.
 • Aase, Hans: «Fra Stolmen.» I Norsk Fiskeritidende . 13. oktober 1911, s. 380-382. (Om ulike fiskeri i 1911.)
 • Aase, Hans: «Fra Stolmen – S. Bergenhus Amt. Deltagelsen i Islandfisket, Brislingfisket, Makrelfisket m.m.» I Norsk Fiskeritidende. 18. september 1912, s. 387-389.
 • Aase, Hans: «Fra Stolmen». I Norsk Fiskeritidende. 16. januar 1914, s. 12-14 (Om ulike fiskeri 1913).
 • Aase, Hans: «Fra Stolmen, Søndre Bergenhus Amt. Brislingfisket, Islandsfisket, makrelfisket. laksefisket m.v.» I Norsk Fiskeritidende. 14. oktober 1914, s. 384-385.
 • Aase. Hans: «Indtryk fra Islands- og Nordsjøfisket.» I Norsk Fiskeritidende. 1918, s. 265-267.
 • Aase, Hans: «Emballage og behandling av vore fiskevarer». I Norsk Fiskeritidende. 1919. S. 413-415.
 • Aase, Hans: «Vaarsildfisket.» I Norsk Fiskeritidende. 1919, s. 129-131.
 • Aase, Hans: «Fra kyststrøkene». I Norsk Fiskeritidende. 1920, s. 396-397.
 • Aase, Hans: «Natfiske med snurpenot under vaarsildfisket». 1920. S. 390.

Havbruk

 • Bjerknes, Vilhelm: Infrastruktur og lønnsomhet i fiskeoppdrett. Eksempler fra tre norske kystkommuner: Austevoll, Loppa, Herøy. 1990
 • Bøe, Marianne: Struktur og nettverksendringer blant fiskeoppdretterne I Austevoll. Masteroppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2010.
 • Jakobsen, Stig-Erik.: «Development of local capitalism in Norwegian fish farming». I Marine Policy, Vol. 23, No. 2, 1999. S. 117-130.
 • Jakobsen, Stig-Erik: Organisasjonsformer i fiskeoppdrettsnæringen. En studie av utviklingen i Norge med særlig vekt på oppdrettsmiljøene i Austevoll og Vikna/Nærøy. Avhandling for dr. polit. - graden, Institutt for geografi, NHH & UiB, 1996.
 • Ommundsen, Helge: Lokal næringsutvikling sett i lys av endrede rammebetingelser og strategivalg. En studie av fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll. Hovudfagsoppgåve i geografi. Universitetet i Bergen 1995.
 • Phyne, J., Hovgaard, G. & Hansen, G: «Norwegian salmon goes to market: The case of The Austevoll seafood cluster.» I Journal of rural studies. Issue 22, 2006. S. 190-204.

Offshore

 • Stangeland, Oddvar og Truls Grung: The Happy Ship. DOF gjennom 25 år. 1981 – 2006. Bergen 2006. 206 s. ill. ISBN 82-92516-05-0.

Organisasjonar

 • Algerøy, Eli Kari: «Austevoll helselag 100 år». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2013.
 • Drivenes, Olav K.: «Barnelosje i tidlegare Drivenes og Gauksheim skular.» I Sunnhordland årbok 2004, s. 112.
 • Njåstad, Bjørg S og Edith Våge: «Stolmen helselag 100 år». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2014.
 • Rabben, Øystein: «Selbjørn fiskerisogelag.» I Fiskerisogekalender for Austevoll – 2003.
 • «Selbjørn Fiskerisogelag.» I Fiskerisogekalender for Austevoll - 2003.
 • Årland, Johanne K.: «Austevoll husflidslag 40 år». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2019.

Rekved

 • Tufteland, Johan: «Det rak so mangt i sjøen.» I Sunnhordland årbok 1970, 24-30
 • Våge, Nils Steinar: «Rakved og anna som rak i sjøen». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2016.

Segner

 • Bjånes, Hallvard: «Tussar og troll i Austevoll.» I Frå Fjon til Fusa. 1951
 • Bjånes, Hallvard: «Ei huldresoge.» I Frå Fjon til Fusa. 1957
 • Prosjektet Segner i Sunnhordland. Nordisk institutt ved høgskulen Stord/Haugesund. Adresse: https://segner.no/?kid=10
 • Sandtorv, Bergit: «Då Gjest gjesta Austevoll.» I Frå Fjon til Fusa. 1957
 • Sandtorv, Bergit: «Segn og soga om Sandtorv.» I Frå Fjon til Fusa. 1957
 • Tufteland, Johan: «Lasse i Våge og Havmannen.» I Marsteinen 18. des. 1986
 • Tufteland, Johan: «Soga og segner knytt til Stolmastova.» I Sunnhordland årbok 1965, s. 55-66
 • Tufteland, Johan: «Til havs etter fisk.» I Marsteinen 18. des. 1986

Skipsforlis

 • Clement, May Linn: «Forliset av Møgsterøy». (John Hanøy fortel). I Fiskerimagasin frå Austevoll 2008-2010
 • Raunholm, Per Vidar: «Skipsforliset ved Litla Kalsøy for 181 år sidan meir enn ei segn.» I Marsteinen 23. des. 1997.
 • Rose, Marit: «Armada-forlis i Austevoll?» I Marsteinen 23. des. 1997
 • Tufteland, Johan: «Omkomne ved ulykkelig Hændelse i Austevoll og Møkster.» I Austevollsoga. Kultursoge I 1986, s. 456-480
 • Ødegaard, Torbjørn: Den spanske armada og Norge. Fredrikstad 1997. 121 s. ill

Redningsaksjonar

 • J. K.: «12 fiskere berget inn til Flekkefjord i natt.» I Agder Flekkefjord Tidende 24. november 1965. (Om Gardar sitt nestenforlis.) Trykt i Fiskerisogekalender for Austevoll - 2004.
 • J. K.: «Havøy tok ein sjanse med Gardar – og det gikk.» I Agder Flekkefjord Tidende 26. november 1965. (Sjøforklaring etter Gardars nestenforlis.) Trykt i Fiskerisogekalender for Austevoll - 2004.
 • Nygaard, Knut: «Inge Fagerbakke.» I Asker og Bærum Budstikke. 21. februar 1998. (Om Skomværs forlis og Inge Fagerbakkes redning av mannskapet.) Trykt i Fiskerisogekalender for Austevoll - 2005.
 • «Politiaspirant var redningsmann i Nordsjøen.» Faksimile frå Bergens Tidende. (Om redningsdåden under Skomvær sitt forlis i Nordsjøen 14. august 1966. Inge Fagerbakke får tildelt Carnegies medalje for edel dåd.) Trykt i Fiskerisogekalender for Austevoll - 2005.
 • «Stolmarane som berga 109.» I Bergens Tidende 28. november 1999. (Om mannskapet på ringnotsnurparen «Wimi» som berga passasjerar og mannskap på snøggbåten «Sleipner» 4. januar 1976)

Skjønnlitteratur

Lyrikk

 • Tufteland, Johan: Blå berg. Samlaget. Oslo 1966.
 • Tufteland, Johan: Eit anna hav. Samlaget. Oslo 1965.
 • Tufteland, Johan: I skuggen av ljoset. Samlaget 1970.

Romanar

 • Otterå, Leif Erik: Draumen om ein flat åker. Kapabel forlag. Bergen 2022.
 • Tufteland, Johan: Hollendaren. Samlaget. Oslo 1967.

Lyrikk og prosa

 • Stegane, Idar og Reidar Storaas: Johan Tufteland. Dikt og prosa i utval. Bodoni Forlag. Bergen 2013.

Skulehistorie

 • Drivenes, Olav K.: «Frå omgangsskule til fast skuleordning». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2015.
 • Drivenes, Olav K.: «Utdrag frå soga om skulane i Austevoll.» I Marsteinen 25. september 1986.
 • Forsøksrådet for skoleverket: Styrking av grendeskolen: rapportar frå Austevoll og Vindafjord. Oslo 1976.
 • Hole, Helga: «Eido skulekrins». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2012.
 • Magnussen, Kristin m. fl. (red): Fiskarfagskulen i Austevoll 25 år. Utg. av Fiskarfagskulen i Austevoll 2003, 35 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søreide, Oddmund: «Vinnes skule 1919.» I Marsteinen 21. des. 1995.
 • Utne, Erling: Stolmen skule – ei historie. Skriven for Lokalhistorie i Austevoll.
 • Vartdal, Knut: «Korleis Austevoll fekk fiskarfagskulen.» I Fiskerisogekalender for Austevoll - 2019.

Slektshistorie

 • Aarland, Terje: Stolmaslekter. Erich Larsen Aarland 10. des. 1815 – 24. des. 1876. Forfedre og etterkomarar. Bergen 2006. Eigen utg. Upaginert.

Språk, målføre

 • Fagerbakke, Inga Margrethe: «Frå Fitjar med O». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2014.
 • Halveg, Jarle: Austevolldialekten. Artikkel. Utgitt av Nordisk institutt ved UiB, 2003.
 • Ka seie du, ka sa du, ka meinte du me da du? Ord og uttrykk som gjer austevolldialektane ulike. Utgjevar: Austevoll mållag. Desember 2021.
 • Troland, Arnt: Oversikt over lydverket i Austevollmålet. Utrykt hovudoppgåve i norsk ved Universitetet i Oslo 1939.
 • Vidsteen, Chr.: Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland. Med en kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver. John Griegs Bogtrykkeri, Bergen 1900. Ny utgåve ved Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag, Stord 1983.
 • Våge, Nils Steinar: «Innføring av nynorsk i skulen, kyrkja og kommuneadministrasjonen i Austevoll». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2013. Sjå og Språkskiftet til nynorsk i Austevoll på lokalhistoriewiki.no.

Stadnamn

 • Brekke, Henrik: Stadnamn frå strendene på Søre Huftarøy og dei næraste øyane ikring. Utrykt hovudoppgåve i norsk ved Universitetet i Oslo 1944.
 • Hufthammer, Marianne Karin: Stadnamn på garden Hufthammar i Austevoll kommune. Særoppgåve 1989.
 • Nettportalen Hordanamn med kartplasserte stadnamn og lydlenke.
 • Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne. Søndre Bergenhus Amt. Austevold Herred. Kristiania 1910. S. 247-256.
 • Tufteland, Johan: «Litt om stadnamn på Huftarøy.» I Marsteinen 17. september 1981.
 • Våge, Erlend: Stedsnavn fra Stolmen. Særemne i norsk. Lillestrøm 1998.
 • Våge, Nils Steinar: «Drøna, Drønen, Drønæ, Drøno eller Drøni? Om skrivemåten av stadnamn» I Marsteinen 3. november 1978.
 • Våge, Nils Steinar: «Namn på øyar og holmar i Austevoll». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistrorisk årsskrift 2019.

Tidsskrift

 • Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift. Utgjeve av Austevoll mållag. 1. årgang i 2012.

Undervisning

 • Lauritzen, B.: Lokalsamfunnet Stolmen og hva det kan brukes til i skolesammenheng. Mellomfagsoppgave i geografi. Bergen 1984.

Utvandring

 • Aarland, Terje: «Utvandring til Amerika». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2022.